Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands Regemente

Övriga förband i Södermanland

Södermanlands krigshåll

Södermanland satte inte enbart upp 1.200 knektar till "Södermanlands Regemente till foot" utan man hade även rusthåll som satte upp 111 grenadierer till "Södermanlands Compagnie af Lif-Regementets Grenadier-corps" samt 15 ryttare (Husarer) till "Östre Nerkies Sqvadron inom Lif-Regementets Husar-Corps". I Södermanland sattes dessutom upp 142 båtsmän i "Andra Södermanlands Båtmans-Compagnie under Stockholms Station". Källa Grill. Södermanlands Regemente till foot (1200) Lif-Regementets Grenadier Corps [sedermera I3 i Örebro] (111) Södermanlands Andra båtmanskompani (142) Lif-Regementets Husar Corps [sedermera K3 i Skövde] (15) Siffrorna inom parantes ovan anger antalet soldater/båtsmän per förband.

Lif-Regementets Grenadier Corps

Samtliga 111 rotar i Södermanland tillhörde 3:e kompaniet, Södermanlands kompani. Rotarna fanns i följande socknar: Hölö (4), Vagnhärad (1), Trosa (2), Sättersta (1), Tystberga (1), Ludgo (3), Lid (7), Runtuna (6), Svärta (5), Råby (3), Nyköping: Helgona (3) och Nikolai (3), Bärbo (2), Bergshammar (4), Tuna (2), Stigtomta (14), Lunda (11), Kila (4), Lilla Malma (3),Mällösa (2), Helgesta (7), Årdala (1), Forssa (1), Husby (2), Vrena (2), Bettna (8), Lerbo (1) och Skyllinge (6).

Lif-Regementets Husar Corps

Samtliga 15 rotar i Södermanland tillhörde 3:e skvadronen, Östra Nerkies Sqvadron. Rotarna fanns i följande socknar: Östra Vingåker (2) och Västra Vingåker (13).

Södermanlands båtsmanshåll

Södermanlands båtsmanshåll tillhörde Stockholms Station och var fördelad på två kompanier. 1. Södermanlands Första Båtsmanskompani (134) 2. Södermanlands Andra Båtsmanskompani (142) Båda kompanierna låg i landskapet Södermanland men Första kompaniet fanns i Stockholms län (efter 1714) medan det Andra kompaniet fanns i Södermanlands län. Rotar i Andra båtsmanskompaniet: Kila (5), Lunda (3), Tuna (8), Tunaberg (6), Bergshammar (2), Nyköping: Nikolai (11) och Allhelgona (3), Bärbo (3), Tystberga (11), Bälinge (10), Sättersta (3), Bogsta (2), Lästringe (4), Torsåker (3), Runtuna (8), Råby (2), Svärta (8), Hölö (11), Mörkö (10), Trosa (9), Vagnhärad (7), Vesterljung(11), Frustuna (2). Siffrorna inom parantes ovan anger antalet rotar i respektive socken.

Flera regementen i samma socken

Vissa socknar hade rotar tillhörande alla tre truppslagen, Infanteriet, kavalleriet och Flottan.
Som vi ser ovan har både Svärta och Råby rotar i två av Södermanlands regementes kompanier (Livkompaniet respektive Nyköpings kompani) samt i Livregementets grenadjärer och i båtsmanskompaniet. OBS; Södermanlands län bildades 1683 då de tre slottslänen Nyköpings län, Gripsholms län och Eskilstunahus län slogs ihop till ett län och och omfattade då hela landskapet Södermanland. 1714 överfördes den östra delen av landskapet till Stockholms län samt 1719 ett mindre område till Östergötlands och ett annat till Västmanlands län. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands

Regemente

Övriga förband i Södermanland

Södermanlands krigshåll

Södermanland satte inte enbart upp 1.200 knektar till "Södermanlands Regemente till foot" utan man hade även rusthåll som satte upp 111 grenadierer till "Södermanlands Compagnie af Lif-Regementets Grenadier-corps" samt 15 ryttare (Husarer) till "Östre Nerkies Sqvadron inom Lif-Regementets Husar-Corps". I Södermanland sattes dessutom upp 142 båtsmän i "Andra Södermanlands Båtmans-Compagnie under Stockholms Station". Källa Grill. Södermanlands Regemente till foot (1200) Lif-Regementets Grenadier Corps [sedermera I3 i Örebro] (111) Södermanlands Andra båtmanskompani (142) Lif-Regementets Husar Corps [sedermera K3 i Skövde] (15) Siffrorna inom parantes ovan anger antalet soldater/båtsmän per förband.

Lif-Regementets Grenadier Corps

Samtliga 111 rotar i Södermanland tillhörde 3:e kompaniet, Södermanlands kompani. Rotarna fanns i följande socknar: Hölö (4), Vagnhärad (1), Trosa (2), Sättersta (1), Tystberga (1), Ludgo (3), Lid (7), Runtuna (6), Svärta (5), Råby (3), Nyköping: Helgona (3) och Nikolai (3), Bärbo (2), Bergshammar (4), Tuna (2), Stigtomta (14), Lunda (11), Kila (4), Lilla Malma (3),Mällösa (2), Helgesta (7), Årdala (1), Forssa (1), Husby (2), Vrena (2), Bettna (8), Lerbo (1) och Skyllinge (6).

Lif-Regementets Husar Corps

Samtliga 15 rotar i Södermanland tillhörde 3:e skvadronen, Östra Nerkies Sqvadron. Rotarna fanns i följande socknar: Östra Vingåker (2) och Västra Vingåker (13).

Södermanlands båtsmanshåll

Södermanlands båtsmanshåll tillhörde Stockholms Station och var fördelad på två kompanier. 1. Södermanlands Första Båtsmanskompani (134) 2. Södermanlands Andra Båtsmanskompani (142) Båda kompanierna låg i landskapet Södermanland men Första kompaniet fanns i Stockholms län (efter 1714) medan det Andra kompaniet fanns i Södermanlands län. Rotar i Andra båtsmanskompaniet: Kila (5), Lunda (3), Tuna (8), Tunaberg (6), Bergshammar (2), Nyköping: Nikolai (11) och Allhelgona (3), Bärbo (3), Tystberga (11), Bälinge (10), Sättersta (3), Bogsta (2), Lästringe (4), Torsåker (3), Runtuna (8), Råby (2), Svärta (8), Hölö (11), Mörkö (10), Trosa (9), Vagnhärad (7), Vesterljung(11), Frustuna (2). Siffrorna inom parantes ovan anger antalet rotar i respektive socken.

Flera regementen i samma socken

Vissa socknar hade rotar tillhörande alla tre truppslagen, Infanteriet, kavalleriet och Flottan.
Som vi ser ovan har både Svärta och Råby rotar i två av Södermanlands regementes kompanier (Livkompaniet respektive Nyköpings kompani) samt i Livregementets grenadjärer och i båtsmanskompaniet. OBS; Södermanlands län bildades 1683 då de tre slottslänen Nyköpings län, Gripsholms län och Eskilstunahus län slogs ihop till ett län och och omfattade då hela landskapet Södermanland. 1714 överfördes den östra delen av landskapet till Stockholms län samt 1719 ett mindre område till Östergötlands och ett annat till Västmanlands län. Överst på sidan