Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-29

Kungliga Södermanlands Regemente

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Bildgalleri

Bilder på respektive kompani 1863, officerskåren 1864 Bilder från avskedet på Malma hed samt inmarschen i Strängnäs 1921

Bildkälla

Bilder: Arsenalen, Bildarkivet 2017. Södermanlands regementes fotosamling, som idag förvaltas av Arsenalen Bildarkivet, omfattade år 1964 cirka 1500 bilder. Samlingen ordades ursprungligen omkring 1910 av kapten friherre Karl Axel Karlsson Leijonhufvud. Till de flesta bilder finns en text som beskriver plats, årtal, personer etc. Kapten Göran Silfverstope gick igenom bildsamlingen 1964 varvid bilderna kompletterades med ytterligare text. Jag har personligen kompletterat vissa bilder med ytterligare text. Det kan vara information om uniformer, platser samt personalia såsom levnadsår, tjänsteår, tjänstegrad etc.

Arsenalen

Arsenalen i Strängnäs är Skandinaviens största militärfordonsmuseum och visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram till idag.  Museet invigdes den 17 juni 2011 och drivs av en privat stiftelse – Stiftelsen Södermanlands militärhistoriska samlingar. I museet finns en utställning om Södermanlands regemente som beskriver regementets historia från 1300-talet fram till nedläggningen. Denna samling kommer bl.a. från det tidigare Södermanlands regementes museum. Detta material innehåller även den fotosamling som idag finns på Bildarkivet, Arsenalen. För närvarade pågår ett digitaliseringsarbete av fotosamlingen. I en separat byggnad intill museet finns en utställning, Soldaten och Torpet, som handlar om indelningsverket. I anslutning till denna byggnad finns ett soldattorp med tillhörande uthus. Soldattorpet stod tidigare inne på Södermanlands regemente i Strängnäs. Det har flyttats hit och återuppbyggts. Mer information om soldattorpet och Arsenalen finns på Soldattorpet & Arsenalen. Arsenalens webbsajt: Arsenalen Överst på sidan
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-29

Kungliga Södermanlands

Regemente

Bildgalleri

Bilder på respektive kompani 1863, officerskåren 1864 Bilder från avskedet på Malma hed samt inmarschen i Strängnäs 1921

Bildkälla

Bilder: Arsenalen, Bildarkivet 2017. Södermanlands regementes fotosamling, som idag förvaltas av Arsenalen Bildarkivet, omfattade år 1964 cirka 1500 bilder. Samlingen ordades ursprungligen omkring 1910 av kapten friherre Karl Axel Karlsson Leijonhufvud. Till de flesta bilder finns en text som beskriver plats, årtal, personer etc. Kapten Göran Silfverstope gick igenom bildsamlingen 1964 varvid bilderna kompletterades med ytterligare text. Jag har personligen kompletterat vissa bilder med ytterligare text. Det kan vara information om uniformer, platser samt personalia såsom levnadsår, tjänsteår, tjänstegrad etc.

Arsenalen

Arsenalen i Strängnäs är Skandinaviens största militärfordonsmuseum och visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram till idag.  Museet invigdes den 17 juni 2011 och drivs av en privat stiftelse – Stiftelsen Södermanlands militärhistoriska samlingar. I museet finns en utställning om Södermanlands regemente som beskriver regementets historia från 1300-talet fram till nedläggningen. Denna samling kommer bl.a. från det tidigare Södermanlands regementes museum. Detta material innehåller även den fotosamling som idag finns på Bildarkivet, Arsenalen. För närvarade pågår ett digitaliseringsarbete av fotosamlingen. I en separat byggnad intill museet finns en utställning, Soldaten och Torpet, som handlar om indelningsverket. I anslutning till denna byggnad finns ett soldattorp med tillhörande uthus. Soldattorpet stod tidigare inne på Södermanlands regemente i Strängnäs. Det har flyttats hit och återuppbyggts. Mer information om soldattorpet och Arsenalen finns Soldattorpet & Arsenalen. Arsenalens webbsajt: Arsenalen Överst på sidan