Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-29

Kungliga Södermanlands Regemente

Malma hed, Karta över Malma hed, Mathållning på heden, Tjänstgöring, Mötesplatser före 1774, Kompanibilder 1863

Bilder från avskedet på Malma hed och inmarschen i Strängnäs 1921

Malma hed i Malmköping var Södermanlands regementes övningshed från 1774 till 1921. Efter att indelningsverket avskaffats 1901 skulle regementet bilda garnison i Strängnäs. Byggnationen av kaserner, kanslibyggnader, förråd mm på börjades 1916 och 1921 var det så pass klart att regementet kunde flytta in. Samtliga bilder nedan är från Arsenalen, Bildarkivet 2017.

Avskedet på Malma hed 1921

Vid midsommar 1921 hålls en avskedsceremoni på Malma hed.  

Inmarschen i Strängnäs 1921

Den 3 juli 1921 tågar Södermanlands regemente in i Strängnäs med musikkåren i täten. I samband med regementets inmarsch sköts dubbelt svenskt lösen från Långberget i Strängnäs
Ovan, avsked från den gamla mötesplatsen. Major J D Broms lämnar av veteraner till överste Gabriel Hedengren.
Ovan, officerskårens avskedsfest på Malma hed midsommarafton 1921. I bakgrunden en dekorerad regementsbyggnad och balkong. I mitten av främre raden (nr. 9 från vänster) sitter regementschefen överste Gabriel Hedengren och till vänster om honom hans hustru Helena Hedengren. Nummer 4 från vänster i främre raden är regementsläkaren Jonas Lindskog.
Ovan, Södermanlands regementes inmarsch in i Strängnäs den 3 juli 1921. I täten går regementets musikkår. På bilden marscherar regementet på Lektorsgatan i riktning mot Stora torget. I bakgrunden syns Biskopshuset.
Ovan, Stora torget, Strängnäs. Längst fram t.v. överste Gabriel Hedengren, bakom honom regementskvartermästaren Ragnar Sterky. Foto: Axel Swinhufvud. Överste Gabriel Hedengren (1869 – 1936) var chef för Södermanlands regemente 1921–26.
Ovan, Rådhuset med hedersläktaren. Stadsfullmäktiges ordförande domprost Otto Norberg talar. T.v. stadsfiskal Boberg. Foto: Axel Swinhufvud. Johan Otto Cornelius Norberg (1864 – 1947) var domprost i Strängnäs från 1902 och fram till 1938. Åren 1919 - 1922 satt han även som stadsfullmäktiges ordförande. Norberg engagerade sig starkt för att få Södermanlands regemente till staden och som fullmäktiges ordförande hälsade han regementet välkommen till Strängnäs 1921. Maurits Oscar Boberg (f. 1859) var stadsfiskal i Strängnäs från 1896. Från 1902 var han även brandchef i staden. Stadsfiskal var fram till 1965 motsvarigheten till dagens chefsåklagare eller polismästare.
Ovan, marschen genom staden vid hörnet av Storgatan och Eskilsgatan. Foto: Axel Swinhufvud
Ovan, marschen genom staden – Regementsgatan vid Ekegården (Setterlindska gården) i riktning mot kasernområdet. Överste Gabriel Hedengren och regementskvartermästaren Ragnar Sterky på den vita Bijou. Över parasollet befälet vid II. Bataljonen överstelöjtnant Erland von Plomgren och adjutanten löjtnant Hjalmar Odqvist. Foto: Axel Swinhufvud.

Överste Gabriel Hedengren

Överste Gabriel Hedengren, född den 17 juni 1869 i Edsberg (T), död den 22 juli 1936 i Sofia, Stockholm (AB). Gift den 7 oktober 1895 i Linköping med Selma Helena Charlotta Meurling, född den 5 februari 1874 i Linköping, död den 28 juni 1935 i Stockholm(Sofia). Bilden till höger visar Gabriel Hedengren. Riksarkivets porträttsamling. Karriär: Hedengren blev volontär vid Närkes regemente 1886, sergeant där 1888, utexaminerad från Krigsskolan Karlberg den 23 oktober 1889, underlöjtnant vid Närkes regemente den 8 november 1889, löjtnant vid Livregementet till fot den 26 mars 1897, löjtnant vid generalstaben den 7 juli 1899, kapten vid generalstaben den 31 december 1902, lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1 september 1906-1911, kapten vid Hälsinge regemente den 29 oktober 1907, major vid generalstaben den 29 oktober 1909, överstelöjtnant vid Livregementets grenadjärer den 3 september 1913, överste i armén den 19 maj 1916, överste och chef för Norrbottens regemente den 4 augusti 1916, och chef för Södermanlands regemente  från den 30 april 1921 och till 1926. Hedengren utgav "Illustrerad militärrevy" 1898–1908 och blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1912. Gabriel Hedengren var bror till general David Hedengren. Källa: Gabriel Hedengren, urn:sbl:12712, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Holtze), hämtad 2017-11-29.

Minnestenen på Malma hed avtäckt 1927

Ovan, avtäckning av minnesstenen vid Malma hed den 28 augusti 1927. Landshövding Lennart Reuterskjöld bjuder täcket att falla. Fanbärare löjtnant Sven Almquist, vid stenen furir Nordh, till höger musikdirektör Viktor Fritzell. Stenen är rest till minne av Södermanlands regemenets period på Malma hed samt till minne av Malmköpings och Malma hed grundare, Gustaf Adolf von Siegroth, chef för regementet åren 1771-1792. Stenen är komponerad och ritad av majoren friherre K.G.A. Leijonhufvud. Allt stenarbete utfördes av stenhuggarmästare Erik Larsson, stenhuggare H. Lindqvist samt stenarbetarna S. Söderqvist, A. Eriksson, E. Stål och J. Stål, samtliga från Mariefred. Carl Lennart Adam Emanuel Reuterskiöld (1859 – 1944) var landshövding i Södermanlands län mellan 1906 och 1927. De 8 små pelarna runt minnesmärket representerar var och en ett av regementets 8 kompanier. På den sida av stenen som är vänd mot Stadshuset (f.d. regementsbyggnaden) finns en medaljong föreställande Gustaf Adolf von Siegroth. På motsatta sidan, vänd mot övningsheden, finns Sörmlandsgripen i lagerkrans  samt texten “Malma hed Mötesplats för Kungl. Södermanlands regemente 1774 - 1921”. Regementschefen överste Herman Låftman höll tal vid invigningen av minnesmonumentet på Malma Hed.  Herman Rickard Låftman (1877 – 1928) var chef för Södermanlands regemente 1926–1928. Mellan 10.000 och 12.000 besökare var på plats för att bevittna ceremonin. I bakgrunden av bilden ovan ser vi soldater ur Södermanlans regemente. Samtliga bilder: Arsenalen, Bildarkivet 2017. Södermanlands regementes fotosamling, som idag förvaltas av Arsenalen Bildarkivet, omfattade år 1964 cirka 1500 bilder. Samlingen ordades ursprungligen omkring 1910 av kapten friherre Karl Axel Karlsson Leijonhufvud. Till de flesta bilder finns en text som beskriver plats, årtal, personer etc. Kapten Göran Silfverstope gick igenom bildsamlingen 1964 varvid bilderna kompletterades med ytterligare text. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-29

Kungliga Södermanlands

Regemente

Malma hed, Karta över Malma hed, Mathållning på heden, Tjänstgöring, Mötesplatser före 1774, Kompanibilder 1863

Bilder från avskedet på Malma

hed och inmarschen i Strängnäs

1921

Malma hed i Malmköping var Södermanlands regementes övningshed från 1774 till 1921. Efter att indelningsverket avskaffats 1901 skulle regementet bilda garnison i Strängnäs. Byggnationen av kaserner, kanslibyggnader, förråd mm på börjades 1916 och 1921 var det så pass klart att regementet kunde flytta in. Samtliga bilder nedan är från Arsenalen, Bildarkivet 2017.

Avskedet på Malma hed 1921

Vid midsommar 1921 hålls en avskedsceremoni på Malma hed.  
Ovan, avsked från den gamla mötesplatsen. Major J D Broms lämnar av veteraner till överste Gabriel Hedengren.
Ovan, officerskårens avskedsfest på Malma hed midsommarafton 1921. I bakgrunden en dekorerad regementsbyggnad och balkong. I mitten av främre raden (nr. 9 från vänster) sitter regementschefen överste Gabriel Hedengren och till vänster om honom hans hustru Helena Hedengren. Nummer 4 från vänster i främre raden är regementsläkaren Jonas Lindskog.

Inmarschen i Strängnäs 1921

Den 3 juli 1921 tågar Södermanlands regemente in i Strängnäs med musikkåren i täten. I samband med regementets inmarsch sköts dubbelt svenskt lösen från Långberget i Strängnäs
Ovan, Södermanlands regementes inmarsch in i Strängnäs den 3 juli 1921. I täten går regementets musikkår. På bilden marscherar regementet på Lektorsgatan i riktning mot Stora torget. I bakgrunden syns Biskopshuset.
Ovan, Stora torget, Strängnäs. Längst fram t.v. överste Gabriel Hedengren, bakom honom regementskvartermästaren Ragnar Sterky. Foto: Axel Swinhufvud. Överste Gabriel Hedengren (1869 – 1936) var chef för Södermanlands regemente 1921–26.
Ovan, Rådhuset med hedersläktaren. Stadsfullmäktiges ordförande domprost Otto Norberg talar. T.v. stadsfiskal Boberg. Foto: Axel Swinhufvud. Johan Otto Cornelius Norberg (1864 – 1947) var domprost i Strängnäs från 1902 och fram till 1938. Åren 1919 - 1922 satt han även som stadsfullmäktiges ordförande. Norberg engagerade sig starkt för att få Södermanlands regemente till staden och som fullmäktiges ordförande hälsade han regementet välkommen till Strängnäs 1921. Maurits Oscar Boberg (f. 1859) var stadsfiskal i Strängnäs från 1896. Från 1902 var han även brandchef i staden. Stadsfiskal var fram till 1965 motsvarigheten till dagens chefsåklagare eller polismästare.
Ovan, marschen genom staden vid hörnet av Storgatan och Eskilsgatan. Foto: Axel Swinhufvud
Ovan, marschen genom staden – Regementsgatan vid Ekegården (Setterlindska gården) i riktning mot kasernområdet. Överste Gabriel Hedengren och regementskvartermästaren Ragnar Sterky på den vita Bijou. Över parasollet befälet vid II. Bataljonen överstelöjtnant Erland von Plomgren och adjutanten löjtnant Hjalmar Odqvist. Foto: Axel Swinhufvud.

Överste Gabriel Hedengren

Överste Gabriel Hedengren, född den 17 juni 1869 i Edsberg (T), död den 22 juli 1936 i Sofia, Stockholm (AB). Gift den 7 oktober 1895 i Linköping med Selma Helena Charlotta Meurling, född den 5 februari 1874 i Linköping, död den 28 juni 1935 i Stockholm(Sofia). Bilden till höger visar Gabriel Hedengren. Riksarkivets porträttsamling. Karriär: Hedengren blev volontär vid Närkes regemente 1886, sergeant där 1888, utexaminerad från Krigsskolan Karlberg den 23 oktober 1889, underlöjtnant vid Närkes regemente den 8 november 1889, löjtnant vid Livregementet till fot den 26 mars 1897, löjtnant vid generalstaben den 7 juli 1899, kapten vid generalstaben den 31 december 1902, lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1 september 1906- 1911, kapten vid Hälsinge regemente den 29 oktober 1907, major vid generalstaben den 29 oktober 1909, överstelöjtnant vid Livregementets grenadjärer den 3 september 1913, överste i armén den 19 maj 1916, överste och chef för Norrbottens regemente den 4 augusti 1916, och chef för Södermanlands regemente från den 30 april 1921 och till 1926. Hedengren utgav "Illustrerad militärrevy" 1898–1908 och blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1912. Gabriel Hedengren var bror till general David Hedengren. Källa: Gabriel Hedengren, urn:sbl:12712, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Holtze), hämtad 2017- 11-29.

Minnestenen på Malma hed avtäckt 1927

Ovan, avtäckning av minnesstenen vid Malma hed den 28 augusti 1927. Landshövding Lennart Reuterskjöld bjuder täcket att falla. Fanbärare löjtnant Sven Almquist, vid stenen furir Nordh, till höger musikdirektör Viktor Fritzell. Stenen är rest till minne av Södermanlands regemenets period på Malma hed samt till minne av Malmköpings och Malma hed grundare, Gustaf Adolf von Siegroth, chef för regementet åren 1771-1792. Stenen är komponerad och ritad av majoren friherre K.G.A. Leijonhufvud. Allt stenarbete utfördes av stenhuggarmästare Erik Larsson, stenhuggare H. Lindqvist samt stenarbetarna S. Söderqvist, A. Eriksson, E. Stål och J. Stål, samtliga från Mariefred. Carl Lennart Adam Emanuel Reuterskiöld (1859 – 1944) var landshövding i Södermanlands län mellan 1906 och 1927. De 8 små pelarna runt minnesmärket representerar var och en ett av regementets 8 kompanier. På den sida av stenen som är vänd mot Stadshuset (f.d. regementsbyggnaden) finns en medaljong föreställande Gustaf Adolf von Siegroth. På motsatta sidan, vänd mot övningsheden, finns Sörmlandsgripen i lagerkrans  samt texten “Malma hed Mötesplats för Kungl. Södermanlands regemente 1774 - 1921”. Regementschefen överste Herman Låftman höll tal vid invigningen av minnesmonumentet på Malma Hed.  Herman Rickard Låftman (1877 – 1928) var chef för Södermanlands regemente 1926–1928. Mellan 10.000 och 12.000 besökare var på plats för att bevittna ceremonin. I bakgrunden av bilden ovan ser vi soldater ur Södermanlans regemente. Samtliga bilder: Arsenalen, Bildarkivet 2017. Södermanlands regementes fotosamling, som idag förvaltas av Arsenalen Bildarkivet, omfattade år 1964 cirka 1500 bilder. Samlingen ordades ursprungligen omkring 1910 av kapten friherre Karl Axel Karlsson Leijonhufvud. Till de flesta bilder finns en text som beskriver plats, årtal, personer etc. Kapten Göran Silfverstope gick igenom bildsamlingen 1964 varvid bilderna kompletterades med ytterligare text. Överst på sidan Föregående sida