Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-29

Kungliga Södermanlands Regemente

Malma hed, Karta över Malma hed, Mathållning på heden, Sjukvård, Tjänstgöring, Mötesplatser före 1774, Kompanibilder 1863

Kompanibilder från 1863, Malma hed

Följande bilder är tagna på respektive kompani vid Södermanlands regementes generalmönstring den 18 juni 1863 på Malma hed. Kompanierna nedan är upptagna i kompaninummerordning. OBS, i generalmönsterrullorna (GMR) upptas kompanierna i rangordning och inte i kompaninummerordning. Först i GMR kommer alltid Överstens kompani, dvs Livkompaniet. Därefter Överstelöjtnantens kompani och som nummer tre kommer Majorens kompani. Regementschef vid 1863-års generalmönstring var Överste greve Samuel August Sandels. Han tillträdde 1859 och kom närmast från en tjänst som regementschef för Värmlands Fältjägarregemente. Vid mönstringen var Sandels 59 år gammal och hade 34 tjänsteår. Biträdande regementschef var Överstelöjtnant Friherre Carl Johan Georg af Schmidt. Han var vid mönstringen 1863 49 år gammal och hade 31 tjänsteår. Han blev sedermera regementschef över Södermanlands regemente, en tjänst som han hade mellan 1870 och 1879. Bilden intill visar överste Sandels. Dagöholm, Lerbo socken, var överstebostället vid Södermanlands regemente, dvs regementschefens boställe. Enligt Grill var även Kesebro och Ulfstorp underställd Dagöholm. Dagöholm var på 2 ½  mantal, Kesebro ¼ mantal och Ulfstorp ⅛ mantal. Dagöholm var under 1600-talet ett frälsegods. År 1681, dvs under Reduktionen, drogs godset in till kronan. Enligt ett kungligt brev daterat den 23 november 1693 blev Dagöholm översteboställe för Södermanlands regemente och var så fram till 1878. Under natten till den 1 maj 1894 uppstod en brand i ett av uthusen och via en arbetarbostad spred sig branden även till huvudbyggnaden som jämte flyglar gick förlorad. En ny huvudbyggnad uppfördes på Dagöholm år 1897. Överste Samuel August Sandels var regementschef 1859 – 1863 men han tycks inte ha bott på Dagöholm dessa år utan bostället var då utarrenderat till Adolf Theodor Langborg (f. 1831). Majorens (1:e majorens) boställe var Landshammar, Spelviks socken, och godset var på 3 mantal. Vid generalmönstringen 1863 var regementets överstelöjtnant friherre Carl Johan Georg af Schmidt tilldelad Landshammar. af Schmidt bodde dock inte personligen på Landshammar utan godset var utarrenderat. af Schmidt var vid mönstringen 1863 49 år gammal och hade 31 tjänsteår. Bilden intill visar överstelöjtnant af Schmidt. Källor: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 420 (AID: v372959.b420, NAD: SE/KrA/0023). Tryckt litteratur (o) Grill:2 (1856-1856) Bild 210 / sid 33 (AID: v792654.b210.s33, NAD: SE/AD/00001) Lerbo (D) AI:17 (1856-1860) Bild 141 / sid 141 (AID: v59677.b141.s141, NAD: SE/ULA/10830) Lerbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 125 / sid 124 (AID: v59678.b125.s124, NAD: SE/ULA/10830) Spelvik (D) AI:13 (1861-1865) Bild 40 / sid 37 (AID: v60878.b40.s37, NAD: SE/ULA/11373) Fotografier: Arsenalen, bildarkivet, 2017.

1. Livkompaniet 1863

Livkompaniet var det första kompaniet och därmed översten kompani. Livkompaniet omfattade den södra delen av länet.    
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Samtliga fotografier: Arsenalen, bildarkivet, 2017. Överst på sidan

Referenslitteratur

Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 10 (AID: v372959.b10, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 420 (AID: v372959.b420, NAD: SE/KrA/0023). Tryckt litteratur (o) Grill:2 (1856-1856) Bild 210 / sid 33 (AID: v792654.b210.s33, NAD: SE/AD/00001) Lerbo (D) AI:17 (1856-1860) Bild 141 / sid 141 (AID: v59677.b141.s141, NAD: SE/ULA/10830) Lerbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 125 / sid 124 (AID: v59678.b125.s124, NAD: SE/ULA/10830) Spelvik (D) AI:13 (1861-1865) Bild 40 / sid 37 (AID: v60878.b40.s37, NAD: SE/ULA/11373) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 480 (AID: v372959.b480, NAD: SE/KrA/0023) Björkvik (D) AI:18a (1861-1865) Bild 209 / sid 204 (AID: v54483.b209.s204, NAD: SE/ULA/10119) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 950 (AID: v372959.b950, NAD: SE/KrA/0023) Västra Vingåker (D, T) AI:16a (1861-1865) Bild 202 / sid 199 (AID: v62993.b202.s199, NAD: SE/ULA/11076) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1350 (AID: v372959.b1350, NAD: SE/KrA/0023) Helgesta (D) AI:15 (1861-1865) Bild 181 / sid 172 (AID: v59291.b181.s172, NAD: SE/ULA/10394) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1820 (AID: v372959.b1820, NAD: SE/KrA/0023) Sköldinge (D) AI:16 (1861-1865) Bild 172 / sid 161 (AID: v60637.b172.s161, NAD: SE/ULA/11355) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2350 (AID: v372959.b2350, NAD: SE/KrA/0023) Härad (D) AI:17 (1861-1865) Bild 134 / sid 127 (AID: v59435.b134.s127, NAD: SE/ULA/10428) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3260 (AID: v372959.b3260, NAD: SE/KrA/0023) Ärla (D) AI:17 (1861-1865) Bild 394 / sid 387 (AID: v63189.b394.s387, NAD: SE/ULA/11795) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2810 (AID: v372959.b2810, NAD: SE/KrA/0023) Tumbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 128 / sid 117 (AID: v62551.b128.s117, NAD: SE/ULA/11604) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3720 (AID: v372959.b3720, NAD: SE/KrA/0023). Björnlunda (D) AI:16 (1861-1865) Bild 229 / sid 222 (AID: v54537.b229.s222, NAD: SE/ULA/10120) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 166 (1866-1866) Bild 380 (AID: v372960.b380, NAD: SE/KrA/0023)

Relaterade länkar

Bildgalleri Södermanlands regemente Sjukdomar och sjukvård förr Indelningsverket Svenska arméns uniformer Svenska krig Svenska regementen Glimtar från regementsmötet år 1816 på Malmahed Glimtar från generalmönstringen år 1817 på Malmahed Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Södermanlands regementes fälttåg Södermanlands regementes rotenummer per kompani Exempel på olika handlinga rörande regementets soldater Regemetets generalmönsterrullor Arbetskommenderingar
Kompanichef vid Livkompaniet var kapten Gustaf Wilhelm Alex Warenberg. Han var vid mönstringen 47 år gammal och hade 31 tjänsteår. Warenberg blir i november 1863 befordrad till major. Warenberg var själv inte närvarande vid generalmönstringen 1863. I GMR finns noteringen “Kongl. Permission”. Löjtnanter var greve Oscar Frölich (35 år gammal, 13 tjänsteår, står längst till vänster) och Carl Adolf Ammilion (32 år gammal, 11 tjänsteår). Vidare, underlöjtnant friherre Adolf Theodor Adelsvärd (28 år gammal, 6 tjänsteår) och underlöjtnant Johan Fredrik Wilhelm Sederholm (22 år gammal, 2 tjänsteår). Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 480 (AID: v372959.b480, NAD: SE/KrA/0023) Livkompaniets kaptensboställe var Edeby i Björkviks socken. Edeby var ett säteri på 2 mantal. Som kompanichef tycks kapten Gustaf Wilhelm Alex Warenberg inte ha varit bosatt på Edeby. Enligt Björkviks husförhörslängd (1861 - 1865) verkar inte heller bostället varit utarrenderat då. Istället bor från 1862 en äldre kapten Carl Gustaf Bronikowsky (f. 1787) på Edeby fram till sin död 1865. Källa: Björkvik (D) AI:18a (1861-1865) Bild 209 / sid 204 (AID: v54483.b209.s204, NAD: SE/ULA/10119)

2. Vingåkers kompani 1863

Vingåkers kompani var det andra kompaniet och tillika majorens kompani (senare Förste majorens kompani). Vingåkers kompani omfattade den västra delen av länet.
Kompanichef vid Vingåkers kompani var kapten Wilhelm Mauritz von Post. Han var vid mönstringen 45 år gammal och hade 28 tjänsteår. von Post blev utnämnd till kompanichef 1859. Han var även tidigare kapten vid kompaniet men med 2:e kaptens lön. Vid kompaniet fanns ytterligare en kapten (med 2:e kaptens lön) nämligen kapten Lars Ludvig Carl Trafvenfelt (45 år gammal). Trafvenfelt blir 1864 utnämnd till kompanichef för Nyköpings kompani. Vidare löjtnant greve Carl Gustaf Conrad Eric Lewenhaupt (29 år gammal, 7 tjänsteår) och underlöjtnant Nils Adolf von Oelreich (25 år gammal, 5 tjänsteår). I främre raden står från vänster: kapten Trafvenfelt, kapten och kompanichef von Post, löjtnant Lewenhaupt och underlöjtnant Oelreich. Till vänster om manskapet står några ur spelet, bl.a. en trumslagare. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Till höger syns tältförläggningen med gevärsställen framför. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 950 (AID: v372959.b950, NAD: SE/KrA/0023) Vingåkers kompanis kaptensboställe var Backa i Västra Vingåkers socken. Backa var på 1 mantal. Som kompanichef var kapten Wilhelm Mauritz von Post bosatt på Backa. Enligt Västra Vingåkers husförhörslängd (1861 - 1865) var von Post född den 1 april 1818 i Skedevi. Källa: Västra Vingåker (D, T) AI:16a (1861-1865) Bild 202 / sid 199 (AID: v62993.b202.s199, NAD: SE/ULA/11076)

3. Nyköpings kompani 1863

Nyköpings kompani var det tredje kompaniet (under en period på 1800-talet även kallad Tredje majorens kompani). Nyköpings kompani omfattade den sydöstra delen av länet.
Kompanichef vid Nyköpings kompani var kapten Alexis Bernhard Otto Stjerngranat. Han var vid mönstringen 52 år gammal och hade 30 tjänsteår. Vid kompaniet fanns ytterligare en kapten (med 1:e löjtnats lön) nämligen kapten Carl Frans Edvard Öhrström (43 år gammal, 26 tjänsteår). Vidare löjtnant friherre Hans Johan Harald Strömfelt (27 år gammal, 10 tjänsteår) och underlöjtnant Johan Mauritz Axel August von Axelsson (25 år gammal, 5 tjänsteår). I främre raden står från vänster: underlöjtnant von Axelsson , kapten Öhrström, kapten och kompanichef Stjerngranat och löjtnant Strömfelt. Till vänster om manskapet står några ur spelet, bl.a. en trumslagare. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1350 (AID: v372959.b1350, NAD: SE/KrA/0023) Nyköpings kompanis kaptensboställe var Ådö i Helgesta socken. Ådö var på 1 mantal. Som kompanichef var kapten Alexis Bernhard Otto Stjerngranat bosatt på Ådö. Enligt Helgesta husförhörslängd (1861 - 1865) var Stjerngranat född den 7 januari 1811 i Vetlanda. Källa: Helgesta (D) AI:15 (1861-1865) Bild 181 / sid 172 (AID: v59291.b181.s172, NAD: SE/ULA/10394)

4. Oppunda kompani 1863

Oppunda kompani var det fjärde kompaniet och omfattade den centrala delen av länet.
Kompanichef vid Oppunda kompani var kapten Carl Robert Sten Bogman. Han var vid mönstringen 56 år gammal och hade 37 tjänsteår. Vidare löjtnant friherre Tönnes Rutger Falkenberg (37 år gammal, 18 tjänsteår), löjtnant Christer Melcher Ungern von Post (35 år gammal, 11 tjänsteår) samt underlöjtnant Otto Wilhelm Theodor Oldenburg (28 år gammal, 5 tjänsteår). I främre raden står från vänster: underlöjtnant von Oldenburg, kapten och kompanichef Bogman och löjtnant Falkenberg. Längst fram till höger finns även en ung musikelev. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1820 (AID: v372959.b1820, NAD: SE/KrA/0023) Oppunda kompanis kaptensboställe var Fyrö i Skyllinge socken. Fyrö var på 1 ½ mantal. Som kompanichef var kapten Carl Robert Sten Bogman bosatt på Fyrö. Enligt Skyllinge (Sköldinge) husförhörslängd (1861 - 1865) var Bogman född den 24 mars 1807 i Eskilstuna. Källa: Sköldinge (D) AI:16 (1861-1865) Bild 172 / sid 161 (AID: v60637.b172.s161, NAD: SE/ULA/11355)

5. Strängnäs kompani 1863

Strängnäs kompani var det femte kompaniet och tillika Överstelöjtnantens kompani. Strängnäs kompani omfattade den norra delen av länet.
Kompanichef vid Strängnäs kompani var kapten Nils Simon Fredrik Lilljestråle. Han var vid mönstringen 50 år gammal och hade 30 tjänsteår. Vid kompaniet fanns ytterligare kaptener, dels en kapten med 2:e kaptens lön nämligen kapten friherre Carl Adam Fredrik Strömfeldt (47 år gammal, 28 tjänsteår) samt en  kapten med 1:e löjtnants lön nämligen kapten Carl Alexander Palmcrantz (47 år gammal, 23 tjänsteår). Vidare löjtnant Lars Georg von Heyne (26 år gammal, 8 tjänsteår), underlöjtnant Holsten Friberg (27 år gammal, 3 tjänsteår) samt underlöjtnant (utan lön) Johan Daniel Broms. I främre raden allra längst fram står kapten och kompanichef Lilljestråle. Till höger om honom står underlöjtnant Broms. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2350 (AID: v372959.b2350, NAD: SE/KrA/0023) Strängnäs kompanis kaptensboställe var Rosöga i Härads socken. Som kompanichef tycks kapten Nils Simon Fredrik Lilljestråle inte ha varit bosatt på Rosöga. Enligt Härads husförhörslängd (1861 - 1865) var Rosöga utarrenderad. Källa: Härad (D) AI:17 (1861-1865) Bild 134 / sid 127 (AID: v59435.b134.s127, NAD: SE/ULA/10428)

6. Öster Rekarne kompani 1863

Öster Rekarne kompani var det sjätte kompaniet (senare Andre majorens kompani).  Öster Rekarne kompani omfattade den norra delen av länet (väster om Strängnäs).
Kompanichef vid Öster Rekarne kompani var kapten Pehr Ernst Ludvig von Post. Han var vid mönstringen 50 år gammal och hade 26 tjänsteår. Vid kompaniet fanns ytterligare kaptener, dels kapten Birger Fredrik Sergel (42 år gammal, 26 tjänsteår) samt en kapten med 1:e löjtnants lön nämligen kapten August Edvard Hjalmar von Köhler (32 år gammal, 11 tjänsteår). Vidare löjtnant Per Hans Reinhold (29 år gammal, 9 tjänsteår), underlöjtnant Charles Emil von Oelreich (23 år gammal, 4 tjänsteår). Allra längst fram står kapten och kompanichef von Post. till vänster om främsta ledet står löjtnant von Köhler. Officerarna bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3260 (AID: v372959.b3260, NAD: SE/KrA/0023) Öster Rekarne kompanis kaptensboställe var Kroberga i Ärla socken. Kroberga var på 1 mantal. Som kompanichef tycks kapten Pehr Ernst Ludvig von Post inte ha varit bosatt på Kroberga. Enligt Ärla husförhörslängd (1861 - 1865) var Kroberga utarrenderad. Källa: Ärla (D) AI:17 (1861-1865) Bild 394 / sid 387 (AID: v63189.b394.s387, NAD: SE/ULA/11795)

7. Väster Rekarne kompani 1863

Väster Rekarne kompani var det sjunde kompaniet och omfattade den nordvästra delen av länet.
Kompanichef vid Väster Rekarne kompani var kapten Johan August von Feilitzen. Han var vid mönstringen 48 år gammal och hade 25 tjänsteår. Vidare löjtnant Victor Ludvig Emanuel Sparre (40 år gammal, 18 tjänsteår), löjtnant Ivar Daniel Wilhelm Indebetou (27 år gammal, 10 tjänsteår), underlöjtnant Petrus Fredrik von Celsing (25 år gammal, 3 tjänsteår), underlöjtnant (utan lön) Nils Adolf von Oelreich (22 år gammal, 1 tjänsteår) och underlöjtnant friherre Carl Georg Gerhard Lovisin (21 år gammal, 2 tjänsteår). Främre ledet från vänster löjtnant Sparre (troligen), kapten och kompanichef von Feilitzen, löjtnant Indebetou och underlöjtnant Celsing. Officerarna bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2810 (AID: v372959.b2810, NAD: SE/KrA/0023) Väster Rekarne kompanis kaptensboställe var Västerby i Tumbo socken. Västerby var på 2 mantal. Som kompanichef tycks kapten Johan August von Feilitzen inte ha varit bosatt på Västerby. Enligt Tumbo husförhörslängd (1861 - 1865) var Västerby utarrenderad. Källa: Tumbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 128 / sid 117 (AID: v62551.b128.s117, NAD: SE/ULA/11604)

8. Gripsholms kompani 1863

Gripsholms kompani var det åttonde kompaniet och omfattade den nordöstra delen av länet.
Kompanichef vid Gripsholms kompani var kapten Anders Gustaf Rundstedt. Han var vid mönstringen 63 år gammal och hade 47 tjänsteår. Vidare löjtnant Carl Wilhelm Theodor Grewesmühl (35 år gammal), löjtnant (med 2:e löjtnants lön) Pehr Fredrik Ludvig Cederschiöld (28 år gammal), underlöjtnant Johan Daniel Broms (23 år gammal) samt underlöjtnant (utan lön) Per Magnus Gustaf Levin (25 år gammal). Främre ledet från vänster Löjtnant Grewesmühl, kapten och kompanichef Rundstedt och löjtnant Cederschiöld. Till vänster om manskapet syns spelet med bl.a. två trumslagare. Officerarna bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3720 (AID: v372959.b3720, NAD: SE/KrA/0023). Gripsholms kompanis kaptensboställe var Vänga i Björnlunda socken. Vänga var på 1 mantal. Som kompanichef var kapten Anders Gustaf Rundstedt bosatt på Vänga. I generalmönsterrullan 1863 står han upptagen som kapten men i husförhörslängden (1861 - 1865) som major. Källa: Björnlunda (D) AI:16 (1861-1865) Bild 229 / sid 222 (AID: v54537.b229.s222, NAD: SE/ULA/10120)

Regementets officerskår 1864

Kompanibilderna ovan är från 1863 medan officersbilden nedan är från året efter, dvs 1864. År 1863 var överste greve Samuel August Sandels regementschef. Han avgår hösten 1863 och ersätts av överste  Johan Henrik Rosensvärd i januari 1864. Rosensvärd var då 48 år gammal och hade 28 tjänsteår och kom närmast från Värmlands regemente. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 166 (1866-1866) Bild 380 (AID: v372960.b380, NAD: SE/KrA/0023)
På bilden ovan står överste Rosensvärd i mitten av främre ledet (nr 3 från vänster). Til höger om honom står överstelöjtnant friherre Carl Johan Georg af Schmidt. Från vänster, främre ledet: kapten Wilhelm Mauritz von Post (kompanichef Vingåkers kompani), löjtnant Ivar Daniel Wilhelm Indebetou (Väster Rekarne kompani), överste Rosensvärd, överstelöjtnant af Schmidt.

Underofficerskåren 1864

Liksom bilden på officerskåren är även bilden på underofficerskåren vid regementet från 1864.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-29

Kungliga Södermanlands

Regemente

Malma hed, Karta över Malma hed, Mathållning på heden, Sjukvård, Tjänstgöring, Mötesplatser före 1774, Kompanibilder 1863

Kompanibilder från 1863, Malma

hed

Följande bilder är tagna på respektive kompani vid Södermanlands regementes generalmönstring den 18 juni 1863 på Malma hed. Kompanierna nedan är upptagna i kompaninummerordning. OBS, i generalmönsterrullorna (GMR) upptas kompanierna i rangordning och inte i kompaninummerordning. Först i GMR kommer alltid Överstens kompani, dvs Livkompaniet. Därefter Överstelöjtnantens kompani och som nummer tre kommer Majorens kompani. Regementschef vid 1863-års generalmönstring var Överste greve Samuel August Sandels. Han tillträdde 1859 och kom närmast från en tjänst som regementschef för Värmlands Fältjägarregemente. Vid mönstringen var Sandels 59 år gammal och hade 34 tjänsteår. Biträdande regementschef var Överstelöjtnant Friherre Carl Johan Georg af Schmidt. Han var vid mönstringen 1863 49 år gammal och hade 31 tjänsteår. Han blev sedermera regementschef över Södermanlands regemente, en tjänst som han hade mellan 1870 och 1879. Bilden intill visar överste Sandels. Dagöholm, Lerbo socken, var överstebostället vid Södermanlands regemente, dvs regementschefens boställe. Enligt Grill var även Kesebro och Ulfstorp underställd Dagöholm. Dagöholm var på 2 ½  mantal, Kesebro ¼ mantal och Ulfstorp ⅛ mantal. Dagöholm var under 1600-talet ett frälsegods. År 1681, dvs under Reduktionen, drogs godset in till kronan. Enligt ett kungligt brev daterat den 23 november 1693 blev Dagöholm översteboställe för Södermanlands regemente och var så fram till 1878. Under natten till den 1 maj 1894 uppstod en brand i ett av uthusen och via en arbetarbostad spred sig branden även till huvudbyggnaden som jämte flyglar gick förlorad. En ny huvudbyggnad uppfördes på Dagöholm år 1897. Överste Samuel August Sandels var regementschef 1859 – 1863 men han tycks inte ha bott på Dagöholm dessa år utan bostället var då utarrenderat till Adolf Theodor Langborg (f. 1831). Majorens (1:e majorens) boställe var Landshammar, Spelviks socken, och godset var på 3 mantal. Vid generalmönstringen 1863 var regementets överstelöjtnant friherre Carl Johan Georg af Schmidt tilldelad Landshammar. af Schmidt bodde dock inte personligen på Landshammar utan godset var utarrenderat. af Schmidt var vid mönstringen 1863 49 år gammal och hade 31 tjänsteår. Bilden intill visar överstelöjtnant af Schmidt. Källor: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 420 (AID: v372959.b420, NAD: SE/KrA/0023). Tryckt litteratur (o) Grill:2 (1856-1856) Bild 210 / sid 33 (AID: v792654.b210.s33, NAD: SE/AD/00001) Lerbo (D) AI:17 (1856-1860) Bild 141 / sid 141 (AID: v59677.b141.s141, NAD: SE/ULA/10830) Lerbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 125 / sid 124 (AID: v59678.b125.s124, NAD: SE/ULA/10830) Spelvik (D) AI:13 (1861-1865) Bild 40 / sid 37 (AID: v60878.b40.s37, NAD: SE/ULA/11373) Fotografier: Arsenalen, bildarkivet, 2017.

1. Livkompaniet 1863

Livkompaniet var det första kompaniet och därmed översten kompani. Livkompaniet omfattade den södra delen av länet.    
Samtliga fotografier: Arsenalen, bildarkivet, 2017. Överst på sidan

Referenslitteratur

Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 10 (AID: v372959.b10, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 420 (AID: v372959.b420, NAD: SE/KrA/0023). Tryckt litteratur (o) Grill:2 (1856-1856) Bild 210 / sid 33 (AID: v792654.b210.s33, NAD: SE/AD/00001) Lerbo (D) AI:17 (1856-1860) Bild 141 / sid 141 (AID: v59677.b141.s141, NAD: SE/ULA/10830) Lerbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 125 / sid 124 (AID: v59678.b125.s124, NAD: SE/ULA/10830) Spelvik (D) AI:13 (1861-1865) Bild 40 / sid 37 (AID: v60878.b40.s37, NAD: SE/ULA/11373) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 480 (AID: v372959.b480, NAD: SE/KrA/0023) Björkvik (D) AI:18a (1861-1865) Bild 209 / sid 204 (AID: v54483.b209.s204, NAD: SE/ULA/10119) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 950 (AID: v372959.b950, NAD: SE/KrA/0023) Västra Vingåker (D, T) AI:16a (1861-1865) Bild 202 / sid 199 (AID: v62993.b202.s199, NAD: SE/ULA/11076) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1350 (AID: v372959.b1350, NAD: SE/KrA/0023) Helgesta (D) AI:15 (1861-1865) Bild 181 / sid 172 (AID: v59291.b181.s172, NAD: SE/ULA/10394) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1820 (AID: v372959.b1820, NAD: SE/KrA/0023) Sköldinge (D) AI:16 (1861-1865) Bild 172 / sid 161 (AID: v60637.b172.s161, NAD: SE/ULA/11355) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2350 (AID: v372959.b2350, NAD: SE/KrA/0023) Härad (D) AI:17 (1861-1865) Bild 134 / sid 127 (AID: v59435.b134.s127, NAD: SE/ULA/10428) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3260 (AID: v372959.b3260, NAD: SE/KrA/0023) Ärla (D) AI:17 (1861-1865) Bild 394 / sid 387 (AID: v63189.b394.s387, NAD: SE/ULA/11795) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2810 (AID: v372959.b2810, NAD: SE/KrA/0023) Tumbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 128 / sid 117 (AID: v62551.b128.s117, NAD: SE/ULA/11604) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3720 (AID: v372959.b3720, NAD: SE/KrA/0023). Björnlunda (D) AI:16 (1861-1865) Bild 229 / sid 222 (AID: v54537.b229.s222, NAD: SE/ULA/10120) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 166 (1866-1866) Bild 380 (AID: v372960.b380, NAD: SE/KrA/0023)

Relaterade länkar

Bildgalleri Södermanlands regemente Sjukdomar och sjukvård förr Indelningsverket Svenska arméns uniformer Svenska krig Svenska regementen Glimtar från regementsmötet år 1816 på Malmahed Glimtar från generalmönstringen år 1817 på Malmahed Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Södermanlands regementes fälttåg Södermanlands regementes rotenummer per kompani Exempel på olika handlinga rörande regementets soldater Regemetets generalmönsterrullor Arbetskommenderingar
Kompanichef vid Livkompaniet var kapten Gustaf Wilhelm Alex Warenberg. Han var vid mönstringen 47 år gammal och hade 31 tjänsteår. Warenberg blir i november 1863 befordrad till major. Warenberg var själv inte närvarande vid generalmönstringen 1863. I GMR finns noteringen “Kongl. Permission”. Löjtnanter var greve Oscar Frölich (35 år gammal, 13 tjänsteår, står längst till vänster) och Carl Adolf Ammilion (32 år gammal, 11 tjänsteår). Vidare, underlöjtnant friherre Adolf Theodor Adelsvärd (28 år gammal, 6 tjänsteår) och underlöjtnant Johan Fredrik Wilhelm Sederholm (22 år gammal, 2 tjänsteår). Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 480 (AID: v372959.b480, NAD: SE/KrA/0023) Livkompaniets kaptensboställe var Edeby i Björkviks socken. Edeby var ett säteri på 2 mantal. Som kompanichef tycks kapten Gustaf Wilhelm Alex Warenberg inte ha varit bosatt på Edeby. Enligt Björkviks husförhörslängd (1861 - 1865) verkar inte heller bostället varit utarrenderat då. Istället bor från 1862 en äldre kapten Carl Gustaf Bronikowsky (f. 1787) på Edeby fram till sin död 1865. Källa: Björkvik (D) AI:18a (1861-1865) Bild 209 / sid 204 (AID: v54483.b209.s204, NAD: SE/ULA/10119)

2. Vingåkers kompani 1863

Vingåkers kompani var det andra kompaniet och tillika majorens kompani (senare Förste majorens kompani). Vingåkers kompani omfattade den västra delen av länet.
Kompanichef vid Vingåkers kompani var kapten Wilhelm Mauritz von Post. Han var vid mönstringen 45 år gammal och hade 28 tjänsteår. von Post blev utnämnd till kompanichef 1859. Han var även tidigare kapten vid kompaniet men med 2:e kaptens lön. Vid kompaniet fanns ytterligare en kapten (med 2:e kaptens lön) nämligen kapten Lars Ludvig Carl Trafvenfelt (45 år gammal). Trafvenfelt blir 1864 utnämnd till kompanichef för Nyköpings kompani. Vidare löjtnant greve Carl Gustaf Conrad Eric Lewenhaupt (29 år gammal, 7 tjänsteår) och underlöjtnant Nils Adolf von Oelreich (25 år gammal, 5 tjänsteår). I främre raden står från vänster: kapten Trafvenfelt, kapten och kompanichef von Post, löjtnant Lewenhaupt och underlöjtnant Oelreich. Till vänster om manskapet står några ur spelet, bl.a. en trumslagare. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Till höger syns tältförläggningen med gevärsställen framför. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 950 (AID: v372959.b950, NAD: SE/KrA/0023) Vingåkers kompanis kaptensboställe var Backa i Västra Vingåkers socken. Backa var på 1 mantal. Som kompanichef var kapten Wilhelm Mauritz von Post bosatt på Backa. Enligt Västra Vingåkers husförhörslängd (1861 - 1865) var von Post född den 1 april 1818 i Skedevi. Källa: Västra Vingåker (D, T) AI:16a (1861-1865) Bild 202 / sid 199 (AID: v62993.b202.s199, NAD: SE/ULA/11076)

3. Nyköpings kompani 1863

Nyköpings kompani var det tredje kompaniet (under en period på 1800-talet även kallad Tredje majorens kompani). Nyköpings kompani omfattade den sydöstra delen av länet.
Kompanichef vid Nyköpings kompani var kapten Alexis Bernhard Otto Stjerngranat. Han var vid mönstringen 52 år gammal och hade 30 tjänsteår. Vid kompaniet fanns ytterligare en kapten (med 1:e löjtnats lön) nämligen kapten Carl Frans Edvard Öhrström (43 år gammal, 26 tjänsteår). Vidare löjtnant friherre Hans Johan Harald Strömfelt (27 år gammal, 10 tjänsteår) och underlöjtnant Johan Mauritz Axel August von Axelsson (25 år gammal, 5 tjänsteår). I främre raden står från vänster: underlöjtnant von Axelsson , kapten Öhrström, kapten och kompanichef Stjerngranat och löjtnant Strömfelt. Till vänster om manskapet står några ur spelet, bl.a. en trumslagare. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1350 (AID: v372959.b1350, NAD: SE/KrA/0023) Nyköpings kompanis kaptensboställe var Ådö i Helgesta socken. Ådö var på 1 mantal. Som kompanichef var kapten Alexis Bernhard Otto Stjerngranat bosatt på Ådö. Enligt Helgesta husförhörslängd (1861 - 1865) var Stjerngranat född den 7 januari 1811 i Vetlanda. Källa: Helgesta (D) AI:15 (1861-1865) Bild 181 / sid 172 (AID: v59291.b181.s172, NAD: SE/ULA/10394)

4. Oppunda kompani 1863

Oppunda kompani var det fjärde kompaniet och omfattade den centrala delen av länet.
Kompanichef vid Oppunda kompani var kapten Carl Robert Sten Bogman. Han var vid mönstringen 56 år gammal och hade 37 tjänsteår. Vidare löjtnant friherre Tönnes Rutger Falkenberg (37 år gammal, 18 tjänsteår), löjtnant Christer Melcher Ungern von Post (35 år gammal, 11 tjänsteår) samt underlöjtnant Otto Wilhelm Theodor Oldenburg (28 år gammal, 5 tjänsteår). I främre raden står från vänster: underlöjtnant von Oldenburg, kapten och kompanichef Bogman och löjtnant Falkenberg. Längst fram till höger finns även en ung musikelev. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 1820 (AID: v372959.b1820, NAD: SE/KrA/0023) Oppunda kompanis kaptensboställe var Fyrö i Skyllinge socken. Fyrö var på 1 ½ mantal. Som kompanichef var kapten Carl Robert Sten Bogman bosatt på Fyrö. Enligt Skyllinge (Sköldinge) husförhörslängd (1861 - 1865) var Bogman född den 24 mars 1807 i Eskilstuna. Källa: Sköldinge (D) AI:16 (1861-1865) Bild 172 / sid 161 (AID: v60637.b172.s161, NAD: SE/ULA/11355)

5. Strängnäs kompani 1863

Strängnäs kompani var det femte kompaniet och tillika Överstelöjtnantens kompani. Strängnäs kompani omfattade den norra delen av länet.
Kompanichef vid Strängnäs kompani var kapten Nils Simon Fredrik Lilljestråle. Han var vid mönstringen 50 år gammal och hade 30 tjänsteår. Vid kompaniet fanns ytterligare kaptener, dels en kapten med 2:e kaptens lön nämligen kapten friherre Carl Adam Fredrik Strömfeldt (47 år gammal, 28 tjänsteår) samt en  kapten med 1:e löjtnants lön nämligen kapten Carl Alexander Palmcrantz (47 år gammal, 23 tjänsteår). Vidare löjtnant Lars Georg von Heyne (26 år gammal, 8 tjänsteår), underlöjtnant Holsten Friberg (27 år gammal, 3 tjänsteår) samt underlöjtnant (utan lön) Johan Daniel Broms. I främre raden allra längst fram står kapten och kompanichef Lilljestråle. Till höger om honom står underlöjtnant Broms. Officerarna längst fram bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2350 (AID: v372959.b2350, NAD: SE/KrA/0023) Strängnäs kompanis kaptensboställe var Rosöga i Härads socken. Som kompanichef tycks kapten Nils Simon Fredrik Lilljestråle inte ha varit bosatt på Rosöga. Enligt Härads husförhörslängd (1861 - 1865) var Rosöga utarrenderad. Källa: Härad (D) AI:17 (1861-1865) Bild 134 / sid 127 (AID: v59435.b134.s127, NAD: SE/ULA/10428)

6. Öster Rekarne kompani 1863

Öster Rekarne kompani var det sjätte kompaniet (senare Andre majorens kompani).  Öster Rekarne kompani omfattade den norra delen av länet (väster om Strängnäs).
Kompanichef vid Väster Rekarne kompani var kapten Johan August von Feilitzen. Han var vid mönstringen 48 år gammal och hade 25 tjänsteår. Vidare löjtnant Victor Ludvig Emanuel Sparre (40 år gammal, 18 tjänsteår), löjtnant Ivar Daniel Wilhelm Indebetou (27 år gammal, 10 tjänsteår), underlöjtnant Petrus Fredrik von Celsing (25 år gammal, 3 tjänsteår), underlöjtnant (utan lön) Nils Adolf von Oelreich (22 år gammal, 1 tjänsteår) och underlöjtnant friherre Carl Georg Gerhard Lovisin (21 år gammal, 2 tjänsteår). Främre ledet från vänster löjtnant Sparre (troligen), kapten och kompanichef von Feilitzen, löjtnant Indebetou och underlöjtnant Celsing. Officerarna bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 2810 (AID: v372959.b2810, NAD: SE/KrA/0023) Väster Rekarne kompanis kaptensboställe var Västerby i Tumbo socken. Västerby var på 2 mantal. Som kompanichef tycks kapten Johan August von Feilitzen inte ha varit bosatt på Västerby. Enligt Tumbo husförhörslängd (1861 - 1865) var Västerby utarrenderad. Källa: Tumbo (D) AI:18 (1861-1865) Bild 128 / sid 117 (AID: v62551.b128.s117, NAD: SE/ULA/11604)

8. Gripsholms kompani 1863

Gripsholms kompani var det åttonde kompaniet och omfattade den nordöstra delen av länet.
Kompanichef vid Öster Rekarne kompani var kapten Pehr Ernst Ludvig von Post. Han var vid mönstringen 50 år gammal och hade 26 tjänsteår. Vid kompaniet fanns ytterligare kaptener, dels kapten Birger Fredrik Sergel (42 år gammal, 26 tjänsteår) samt en kapten med 1:e löjtnants lön nämligen kapten August Edvard Hjalmar von Köhler (32 år gammal, 11 tjänsteår). Vidare löjtnant Per Hans Reinhold (29 år gammal, 9 tjänsteår), underlöjtnant Charles Emil von Oelreich (23 år gammal, 4 tjänsteår). Allra längst fram står kapten och kompanichef von Post. till vänster om främsta ledet står löjtnant von Köhler. Officerarna bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3260 (AID: v372959.b3260, NAD: SE/KrA/0023) Öster Rekarne kompanis kaptensboställe var Kroberga i Ärla socken. Kroberga var på 1 mantal. Som kompanichef tycks kapten Pehr Ernst Ludvig von Post inte ha varit bosatt på Kroberga. Enligt Ärla husförhörslängd (1861 - 1865) var Kroberga utarrenderad. Källa: Ärla (D) AI:17 (1861-1865) Bild 394 / sid 387 (AID: v63189.b394.s387, NAD: SE/ULA/11795)

7. Väster Rekarne kompani 1863

Väster Rekarne kompani var det sjunde kompaniet och omfattade den nordvästra delen av länet.
Kompanichef vid Gripsholms kompani var kapten Anders Gustaf Rundstedt. Han var vid mönstringen 63 år gammal och hade 47 tjänsteår. Vidare löjtnant Carl Wilhelm Theodor Grewesmühl (35 år gammal), löjtnant (med 2:e löjtnants lön) Pehr Fredrik Ludvig Cederschiöld (28 år gammal), underlöjtnant Johan Daniel Broms (23 år gammal) samt underlöjtnant (utan lön) Per Magnus Gustaf Levin (25 år gammal). Främre ledet från vänster Löjtnant Grewesmühl, kapten och kompanichef Rundstedt och löjtnant Cederschiöld. Till vänster om manskapet syns spelet med bl.a. två trumslagare. Officerarna bär uniform m/1860 (dubbla knapprader). Soldaterna i bakgrunden bär uniform m/1845. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 165 (1863-1863) Bild 3720 (AID: v372959.b3720, NAD: SE/KrA/0023). Gripsholms kompanis kaptensboställe var Vänga i Björnlunda socken. Vänga var på 1 mantal. Som kompanichef var kapten Anders Gustaf Rundstedt bosatt på Vänga. I generalmönsterrullan 1863 står han upptagen som kapten men i husförhörslängden (1861 - 1865) som major. Källa: Björnlunda (D) AI:16 (1861-1865) Bild 229 / sid 222 (AID: v54537.b229.s222, NAD: SE/ULA/10120)

Regementets officerskår 1864

Kompanibilderna ovan är från 1863 medan officersbilden nedan är från året efter, dvs 1864. År 1863 var överste greve Samuel August Sandels regementschef. Han avgår hösten 1863 och ersätts av överste  Johan Henrik Rosensvärd i januari 1864. Rosensvärd var då 48 år gammal och hade 28 tjänsteår och kom närmast från Värmlands regemente. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente (D) 166 (1866-1866) Bild 380 (AID: v372960.b380, NAD: SE/KrA/0023)
På bilden ovan står överste Rosensvärd i mitten av främre ledet (nr 3 från vänster). Til höger om honom står överstelöjtnant friherre Carl Johan Georg af Schmidt. Från vänster, främre ledet: kapten Wilhelm Mauritz von Post (kompanichef Vingåkers kompani), löjtnant Ivar Daniel Wilhelm Indebetou (Väster Rekarne kompani), överste Rosensvärd, överstelöjtnant af Schmidt.

Underofficerskåren 1864

Liksom bilden på officerskåren är även bilden på underofficerskåren vid regementet från 1864.