Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands Regemente

Fd. Södermanlands Regementes Museum

På Södermanlands regemente fanns ett regementsmuseum som bland annat innehöll en utställningsdel med många uniformer från karolinernas tid fram till dagens uniformer. Vapen från gamla tider, standar, rotetavlor, en modell över Malmahed mm fanns också. En hel del handlingar och litteratur fanns också på museet. För släktforskare med anor som varit knektar vid Södermanlands regemente har museet varit en guldgruva. Den numera bortgångne löjtnanten vid regementet, Evert Wahlbergs kartläggning av regementets knektar fanns på museet. Evert har lagt ned ett enormt arbeta med att dokumentera samtliga 18.400 knektar som varit anställda vid regementet under indelningsverkets dagar. Materialet som fanns i en stor mängd pärmar är lätt att söka i efter det system som Evert upprättade. Man kan söka både på soldatnamn eller rote. Evert Wahlbergs material donerades till Södermanlands Regemente i november 1998. Materialet innehåller även information om soldattorpen, några soldatkontrakt mm. Till museet hörde även ett soldattorp med tillhörande uthus. Torpet har tillhört rote 143, Bjärsätters rote, Björkviks socken i Södermanland. Denna rote tillhörde Livkompaniet vilket också framgår av rotetavlan på gaveln. Soldattorpet flyttades till regementet 1930. Ladugården och logen kommer från rote 313, Brunvalls rote i Floda socken. Torpet finns idag på Arsenalen, se Arsenalen nedan. Museet var öppet för allmänheten men då det låg inom regementes område var man tvungen att beställa tid för att få tillträde. Bilden visar soldattorpet vid den tid då det fanns på Södermanlands regemente. Foto Hans Högman. Södermanlands regemente avvecklades slutgiltigt under 2006 och därmed finns inte heller museet längre. Se vidare Arsenalen nedan.

Militärfordonsmuseet Arsenalen

Arsenalen i Strängnäs är Skandinaviens största militärfordonsmuseum och visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram till idag. Museet invigdes den 17 juni 2011 och drivs av en privat stiftelse – Stiftelsen Södermanlands militärhistoriska samlingar. Fordonen som ägs av svenska staten kommer bl.a. från Pansarmuseet i Axvall och Militärfordonsmuseum i Malmköping. Samlingen omfattar totalt ca 350 fordon varav ca 75 är utställda i museet. Intill museet finns det soldattorp som tidigare stod inne på Södermanlands regemente i Strängnäs. Det har flyttats hit och åter uppbyggts med tillhörande uthus. Det finns även en tillhörande utställning, Soldaten och Torpet. Inne på själva museet finns en utställning om Södermanlands regemente som beskriver regementets historia från 1300-talet fram till nedläggningen. Denna samling kommer bl.a. från det tidigare Södermanlands regementes museum. Bilderna till höger visar entrén till Arsenalen. Foto Hans Högman, 2012. Bilden nedan visar soldattorpet som det står på Arsenalen. Foto Hans Högman 2016. Fler bilder på soldattorpet. Arsenalens webbsajt: Arsenalen Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-10-17

Kungliga Södermanlands

Regemente

Fd. Södermanlands Regementes

Museum

På Södermanlands regemente fanns ett regementsmuseum som bland annat innehöll en utställningsdel med många uniformer från karolinernas tid fram till dagens uniformer. Vapen från gamla tider, standar, rotetavlor, en modell över Malmahed mm fanns också. En hel del handlingar och litteratur fanns också på museet. För släktforskare med anor som varit knektar vid Södermanlands regemente har museet varit en guldgruva. Den numera bortgångne löjtnanten vid regementet, Evert Wahlbergs kartläggning av regementets knektar fanns på museet. Evert har lagt ned ett enormt arbeta med att dokumentera samtliga 18.400 knektar som varit anställda vid regementet under indelningsverkets dagar. Materialet som fanns i en stor mängd pärmar är lätt att söka i efter det system som Evert upprättade. Man kan söka både på soldatnamn eller rote. Evert Wahlbergs material donerades till Södermanlands Regemente i november 1998. Materialet innehåller även information om soldattorpen, några soldatkontrakt mm. Till museet hörde även ett soldattorp med tillhörande uthus. Torpet har tillhört rote 143, Bjärsätters rote, Björkviks socken i Södermanland. Denna rote tillhörde Livkompaniet vilket också framgår av rotetavlan på gaveln. Soldattorpet flyttades till regementet 1930. Ladugården och logen kommer från rote 313, Brunvalls rote i Floda socken. Torpet finns idag på Arsenalen, se Arsenalen nedan. Museet var öppet för allmänheten men då det låg inom regementes område var man tvungen att beställa tid för att få tillträde. Bilden visar soldattorpet vid den tid då det fanns på Södermanlands regemente. Foto Hans Högman. Södermanlands regemente avvecklades slutgiltigt under 2006 och därmed finns inte heller museet längre. Se vidare Arsenalen nedan.

Militärfordonsmuseet Arsenalen

Arsenalen i Strängnäs är Skandinaviens största militärfordonsmuseum och visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram till idag. Museet invigdes den 17 juni 2011 och drivs av en privat stiftelse – Stiftelsen Södermanlands militärhistoriska samlingar. Fordonen som ägs av svenska staten kommer bl.a. från Pansarmuseet i Axvall och Militärfordonsmuseum i Malmköping. Samlingen omfattar totalt ca 350 fordon varav ca 75 är utställda i museet. Intill museet finns det soldattorp som tidigare stod inne på Södermanlands regemente i Strängnäs. Det har flyttats hit och åter uppbyggts med tillhörande uthus. Det finns även en tillhörande utställning, Soldaten och Torpet. Inne på själva museet finns en utställning om Södermanlands regemente som beskriver regementets historia från 1300-talet fram till nedläggningen. Denna samling kommer bl.a. från det tidigare Södermanlands regementes museum. Bilderna till höger visar entrén till Arsenalen. Foto Hans Högman, 2012. Bilden nedan visar soldattorpet som det står på Arsenalen. Foto Hans Högman 2016. Fler bilder på soldattorpet. Arsenalens webbsajt: Arsenalen Överst på sidan