Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-05

Svenska krig, 1800-tal (7)

Inledning

1800-talet inleddes dramatiskt för Sveriges del men från år 1814 kom århundradet att gå i fredens tecken. Den 16 mars 1792 sköts Gustav III på operan i Stockholm och den 29 mars avled han. Kronprins Gustav Adolf utropades till ny kung som Gustav IV Adolf. Kronprinsen var född den 1 november 1778, så han var enbart 14 vid detta tillfälle. Hans farbror Hertig Karl blev därför hans förmyndare. Gustav IV Adolf var stark motståndare till den franska revolutionen och fortsatte sin fars försök att motarbeta den. Detta påverkade Gustav Adolfs syn på Frankrike. Sverige befann sig i en svår position mellan Ryssland och Frankrike. Vi erhöll flera miljoner i subsidier per år från Ryssland enligt det fördrag som Gustav III upprättat med Katharina II. Dessa pengar var mycket viktiga för Sverige men Hertig Karl ville komma bort från beroendet av Ryssland. I hemlighet lät han ta vissa kontakter med Frankrike för att eventuellt få ett fördrag med dem. I maj 1793 fanns ett avtal klart som skulle ge Sverige 10 miljoner livres när det undertecknades. Avtalet var ett försvarsförbund och skulle ge 18 miljoner per år i händelse av krig. Gustav IV Adolf hade ärvt sin fars tanke om att införliva Norge med Sverige och även detta tas upp med Frankrike. Innan fördraget undertecknas fick Katarina den Stora reda på planerna och krävde att Sverige avstod från alla kontakter med Rysslands fiende - Frankrike. Hertig Karl vägrade och Rysslands subsidier till Sverige drogs in. Katarina hotade även med krig och lät den ryska flottan segla nära den svenska kusten. Vid denna tidpunkt inleder Sverige även förhandlingar med Danmark om en gemensam neutralitetspakt i det pågående sjökriget mellan Frankrike och England. Samtidigt pågick förhandlingar med Ryssland om ett giftermål mellan Gustav IV Adolf och Katarina den storas sondotter Alexandra. Förhoppningsvis skulle detta dämpa Katarinas ilska. Förhandlingarna med Danmark avslutades och skrevs under. Pakten innebar att de båda länderna tillsammans skulle skydda den neutrala handeln på Nordsjön och Kattegatt. Östersjön skulle hållas stängd för utomstående länder. Pakten fungerade utmärkt men Katarina var missnöjd med den och avbröt omedelbart alla förhandlingar om giftermål mellan Gustav Adolf och Alexandra. För att stärka Sveriges läge togs under 1795 nya kontakter med Frankrike. Sverige behövde ett finansiellt stöd från någon stormakt. Sverige blev nu den första monarkin att erkänna den nya franska revolutionära republiken, vilket skedde i september 1795. Återigen hotade Katarina med krig om vi inte bröt föredraget med Frankrike. Hon drog även samman trupper vid den finska gränsen. En ny äktenskapspartner utsågs till Gustav Adolf. Det var den femtonåriga Lovisa Charlotta av Meckelnburg-Schwerin. Den 2 november 1795 offentliggörs förlovningen men i sista stund, innan vigseln, säger Gustav Adolf upp förlovningen. Detta ägde rum den 2 april 1796. I Frankrike ansåg man att föredraget med Sverige kostade för mycket och ställde in betalningarna. Sverige vänder sig igen till Katarina II och föreslår åter en förlovning mellan Gustav Adolf och Alexandra. Katarina är nu intresserad men meddelar att Gustav Adolf måste inställa sig personligen i S:t Petersburg. Detta var egentligen kränkande men Sverige var i stort behov av storpolitiskt- och finansiellt stöd. I augusti 1796 anländer det svenska sällskapet och allt ser ljust ut. Kronprinsen faller för Alexandra. Men när kejsarinnan kräver att den rysk-ortodoxa Alexandra skulle få behålla sin tro i Sverige går det snett. Gustav Adolf vägrar men efter överläggning meddelar han att hon kan få behålla sin tro när hon är i ensamhet men offentligen måsta hon bekänna den lutherska kyrkan. Kejsarinnan Katarina accepterar men kräver i sista stund att Gustav Adolf undertecknar ett papper på detta, något som han ser som en skymfning och vägrar. Hertig Karl skriver slutligen under med reservation att avtalet måste godkännas av den svenske ärkebiskopen. Därefter skulle Gustav Adolf avtalet ratificera avtalet. Ärkebiskopen och konsistoriet godkände emellertid inte arrangemanget och därmed sprack giftermålet med Alexandra. Endast en vecka senare avlider Katarina den stora och efterträds av Alexandras far, kronprins Paul. Några veckor senare, på sin arton-års dag den 1 november 1796, blir Gustav Adolf myndig och får då oinskränkt makt över Sverige. Gustav IV Adolf skulle reagera med Gustav III:s makt och styrka, den rätten hade han ärvt. Gustav IV Adolf var en sann byråkrat och pedant och lade större vikt vid etikett och hovprotokoll än praktiska resultat. Han hade en kylig och tvär hållning mot sina medarbetare och var mycket reserverad. Han tålde inte motsägelser och hade svårt med negativa besked. Liksom sin far hade han ett sort intresse för utrikespolitiken. Efter att förlovningsförhandlingarna med Alexandra brutits togs nya förhandlingar om en äktenskapspartner. Den femtonåriga Fredrika Dorothea Vilhelmina av Baden blev en ny kandidat. Hon var syster till den ryske kronprinsen Alexanders hustru Elisabeth. Fredrika Dorothea var liksom sin syster vacker men något reserverad och blyg. Genom detta giftermål skulle man ändå kunna få en länk till nya förbund med Ryssland. Kejsaren Paul kom senare mördas och därefter efterträdas av sonen Alexander. Denna gång blir giftermålet av vilket sker under 1797.

Frankrike expanderar

På den europeiska kontinenten bredde de franska styrkorna ut sig och 1796 hade de besegrat Österrike. Flera nya kontakter togs med Frankrike som dock inte ledde någonstans. Gustav IV Adolf var dock ingen vän av Frankrike. Som hertig av Pommern var han även en tysk riksfurste och skickade nu ett brev till den tyska riksdagen där han uppmanade de tyska furstarna att betrakta kriget med Frankrike som ett rikskrig. Själv är han beredd att bistå med trupper. Detta retade Frankrike som beslagtar alla svenska fartyg i franska hamnar. Förnyade kontakter tas med Ryssland och denna gång går det bättre då kejsar Paul I finns bland Frankrikes fiender. I oktober 1799 ingår Sverige och Ryssland ett försvarsförbund. Samtidigt började England i det pågående kriget med Frankrike att kapa alla fartyg som gick till och från franska hamnar. Sverige, Ryssland, Danmark och Preussen slöt ett väpnat neutralitetsförbund för att skydda sina rättigheter på haven och till försvar av Öresund. Den finländske segraren från Gustav III:s sjökrig, nu sjöminister, Carl Olof Cronstedt, och general Toll undertecknade föredraget. I England sågs det nya föredraget som en krigsförklaring. I mars 1801 seglade en bristisk flottstyrka om 25 linjeskepp och 3 fregatter under ledning av amiral lord Nelson mot Öresund. Enligt kungens order skulle inga brittiska skepp släppas in i Östersjön. Förhandlingar togs med Danmark om försvaret av Öresund. Gustav IV Adolf erbjöd den danske kronprinsen Frederik att ställa upp grovt, långskjutande artilleri i Helsingborg som kunde skjuta över hela sundet. Danskarna sade dock nej då de fruktade att kanonerna kunde bli ett hot mot Danmark och den danska sjöfarten. Det skulle räcka med kanonerna på Kronborg i Helsingör menade Frederik. När den brittiska flottan anländer så seglar den nära den svenska kusten utan räckhåll från kanonerna på Kronborg. Den svenska flottan låg inblåst i Karlskrona. Den 2 april 1801 belägrar den engelska flottan Köpenhamn. Den 9 april fick danskarna ge upp efter hårda strider. Gustav Adolf var upprörd över att den svenska flottan inte dök upp och avskedar två svenska amiraler och gör sjöminister Cronstedt till ny chef för flottan. Efter Köpenhamn vänder sig den engelska flottan mot Karlskrona. De skickar ett ultimatum till Sverige om att pakten med Ryssland måste brytas. Noten som var skriven på engelska och inte franska, som var diplomatspråket, uppfattar Kungen som ett grovt etikettbrott och skickar tillbaka svaret på svenska. Gustav Adolf vägrar ge efter för engelsmännens krav. Innan något slag hann bryta ut får engelsmännen besked från S:t Petersburg att den sinnessjuke tsar Paul mördats den 24 mars. Pauls son, Alexander ville ha fred med Storbritannien och neutralitetspakten var därmed bruten. Den engelska flottan seglade därefter ut från Östersjön. Strax efter detta kommer Cronstedt (1756 - 1820) på kant med kungen och beordras till Sveaborg som ny kommendant. Cronstedt såg detta mer eller mindre som en straffkommendering. Under 1802 höll Sverige på att hamna i krig med Ryssland på grund av dispyter om gränsdragningen. Det gränssträcka som ställde till mest problem var den vid Abborfors vid Kymmene älv. De svenska försvararanläggningarna i sydöstra Finland förstärktes, krigsskolan i Haapaniemi, Savolaks utvidgades och stora summor satsades på armén i Finland. Till slut lugnade båda sidor ned sig. I mars 1804 tog en fransk styrka sig till Baden där de kidnappade hertigen av Enghien och förde honom till Frankrike där han senare efter en skenrättegång avrättades. Denna kränkning av ett vänligt sinnat lands gränser, kindnappningen och mordet av hertigen, väckte våldsam uppståndelse i Europa. Gustav IV Adolf skrev ett brev till den österrikiske kejsaren där han framförde åsikter om att Napoleon nu måste stoppas med vapen i hand. Gustav Adolfs rådgivare varnade för krig men kungen lyssnade inte på någon. Ytterligare något som retade kungen var Napoleons egen utnämning till kejsare. Gustav Adolf lät nu den landsflyktiga franska kungafamiljen få en fristad i Sverige. Vidare uppmanade han alla tyska furstar att liksom han själv vägra erkänna Napoleons kröning.

Koalition med Storbritannien

Storbritannien försöker 1805 skapa en väpnad koalition mot Frankrike. Österrike, Ryssland och Preussen ansluter sig och försök görs för att även få med Sverige. Sverige lyckas tillslut få bättre subsidier och villkor än både Österrike och Ryssland av England. Svenska Pommern var av strategisk betydelse för koalitionen. Förhandlingarna blev dock komplicerade beroende på kungens inflexibilitet och fanatiska stolthet. Mitt under förhandlingarna får han information om att en av parterna i koalitionen, kungen av Preussen, mottagit Napoleons nya orden, hederslegionen. Som tack för detta hade han även sänt Preussens ordern, Svarta Örnen, till Napoleon. Detta upprörde Gustav Adolf till en sådan grad att han skickade tillbaka sin Svarta örn till den preussiske kungen. Vidare meddelar han den preussiske kungen att hans Serafimerorden dragits in. Tillslut lyckas diplomater på båda sidor lugna ned känslorna.

Sverige dras in i krig

Under 1800-talets första årtionde dras Sverige in i flera krig: Pommerska kriget 1805 - 1807 Kriget med Ryssland 1808 - 1809 Kriget med Danmark 1808 - 1809

Berömda svenska slag, 1800-tal (7)

Innehåll denna sida:
Berömda svenska slag, 1800-tal:

Källreferenser

1. Från Brunkeberg till Nordanvind. Bertil Nelsson, 1993 2. Historien om Sverige, När riket spränges och Bernadotte blev kung. Herman Lindqvist, 1998 3. Svenska regementenas historia. J Mankell, andra upplagan, 1866 4. Svenskt Biografiskt Lexikon, SBL 5. Svenska krig 1521 – 1814. Ulf Sundberg, 1998 6. Svensk militärhistorisk atlas, 2000 7. Skärgårdsflottan. Redaktör Hans Norman , 2000
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-05

Svenska krig, 1800-tal (7)

Inledning

1800-talet inleddes dramatiskt för Sveriges del men från år 1814 kom århundradet att gå i fredens tecken. Den 16 mars 1792 sköts Gustav III på operan i Stockholm och den 29 mars avled han. Kronprins Gustav Adolf utropades till ny kung som Gustav IV Adolf. Kronprinsen var född den 1 november 1778, så han var enbart 14 vid detta tillfälle. Hans farbror Hertig Karl blev därför hans förmyndare. Gustav IV Adolf var stark motståndare till den franska revolutionen och fortsatte sin fars försök att motarbeta den. Detta påverkade Gustav Adolfs syn på Frankrike. Sverige befann sig i en svår position mellan Ryssland och Frankrike. Vi erhöll flera miljoner i subsidier per år från Ryssland enligt det fördrag som Gustav III upprättat med Katharina II. Dessa pengar var mycket viktiga för Sverige men Hertig Karl ville komma bort från beroendet av Ryssland. I hemlighet lät han ta vissa kontakter med Frankrike för att eventuellt få ett fördrag med dem. I maj 1793 fanns ett avtal klart som skulle ge Sverige 10 miljoner livres när det undertecknades. Avtalet var ett försvarsförbund och skulle ge 18 miljoner per år i händelse av krig. Gustav IV Adolf hade ärvt sin fars tanke om att införliva Norge med Sverige och även detta tas upp med Frankrike. Innan fördraget undertecknas fick Katarina den Stora reda på planerna och krävde att Sverige avstod från alla kontakter med Rysslands fiende - Frankrike. Hertig Karl vägrade och Rysslands subsidier till Sverige drogs in. Katarina hotade även med krig och lät den ryska flottan segla nära den svenska kusten. Vid denna tidpunkt inleder Sverige även förhandlingar med Danmark om en gemensam neutralitetspakt i det pågående sjökriget mellan Frankrike och England. Samtidigt pågick förhandlingar med Ryssland om ett giftermål mellan Gustav IV Adolf och Katarina den storas sondotter Alexandra. Förhoppningsvis skulle detta dämpa Katarinas ilska. Förhandlingarna med Danmark avslutades och skrevs under. Pakten innebar att de båda länderna tillsammans skulle skydda den neutrala handeln på Nordsjön och Kattegatt. Östersjön skulle hållas stängd för utomstående länder. Pakten fungerade utmärkt men Katarina var missnöjd med den och avbröt omedelbart alla förhandlingar om giftermål mellan Gustav Adolf och Alexandra. För att stärka Sveriges läge togs under 1795 nya kontakter med Frankrike. Sverige behövde ett finansiellt stöd från någon stormakt. Sverige blev nu den första monarkin att erkänna den nya franska revolutionära republiken, vilket skedde i september 1795. Återigen hotade Katarina med krig om vi inte bröt föredraget med Frankrike. Hon drog även samman trupper vid den finska gränsen. En ny äktenskapspartner utsågs till Gustav Adolf. Det var den femtonåriga Lovisa Charlotta av Meckelnburg-Schwerin. Den 2 november 1795 offentliggörs förlovningen men i sista stund, innan vigseln, säger Gustav Adolf upp förlovningen. Detta ägde rum den 2 april 1796. I Frankrike ansåg man att föredraget med Sverige kostade för mycket och ställde in betalningarna. Sverige vänder sig igen till Katarina II och föreslår åter en förlovning mellan Gustav Adolf och Alexandra. Katarina är nu intresserad men meddelar att Gustav Adolf måste inställa sig personligen i S:t Petersburg. Detta var egentligen kränkande men Sverige var i stort behov av storpolitiskt- och finansiellt stöd. I augusti 1796 anländer det svenska sällskapet och allt ser ljust ut. Kronprinsen faller för Alexandra. Men när kejsarinnan kräver att den rysk-ortodoxa Alexandra skulle få behålla sin tro i Sverige går det snett. Gustav Adolf vägrar men efter överläggning meddelar han att hon kan få behålla sin tro när hon är i ensamhet men offentligen måsta hon bekänna den lutherska kyrkan. Kejsarinnan Katarina accepterar men kräver i sista stund att Gustav Adolf undertecknar ett papper på detta, något som han ser som en skymfning och vägrar. Hertig Karl skriver slutligen under med reservation att avtalet måste godkännas av den svenske ärkebiskopen. Därefter skulle Gustav Adolf avtalet ratificera avtalet. Ärkebiskopen och konsistoriet godkände emellertid inte arrangemanget och därmed sprack giftermålet med Alexandra. Endast en vecka senare avlider Katarina den stora och efterträds av Alexandras far, kronprins Paul. Några veckor senare, på sin arton-års dag den 1 november 1796, blir Gustav Adolf myndig och får då oinskränkt makt över Sverige. Gustav IV Adolf skulle reagera med Gustav III:s makt och styrka, den rätten hade han ärvt. Gustav IV Adolf var en sann byråkrat och pedant och lade större vikt vid etikett och hovprotokoll än praktiska resultat. Han hade en kylig och tvär hållning mot sina medarbetare och var mycket reserverad. Han tålde inte motsägelser och hade svårt med negativa besked. Liksom sin far hade han ett sort intresse för utrikespolitiken. Efter att förlovningsförhandlingarna med Alexandra brutits togs nya förhandlingar om en äktenskapspartner. Den femtonåriga Fredrika Dorothea Vilhelmina av Baden blev en ny kandidat. Hon var syster till den ryske kronprinsen Alexanders hustru Elisabeth. Fredrika Dorothea var liksom sin syster vacker men något reserverad och blyg. Genom detta giftermål skulle man ändå kunna få en länk till nya förbund med Ryssland. Kejsaren Paul kom senare mördas och därefter efterträdas av sonen Alexander. Denna gång blir giftermålet av vilket sker under 1797.

Frankrike expanderar

På den europeiska kontinenten bredde de franska styrkorna ut sig och 1796 hade de besegrat Österrike. Flera nya kontakter togs med Frankrike som dock inte ledde någonstans. Gustav IV Adolf var dock ingen vän av Frankrike. Som hertig av Pommern var han även en tysk riksfurste och skickade nu ett brev till den tyska riksdagen där han uppmanade de tyska furstarna att betrakta kriget med Frankrike som ett rikskrig. Själv är han beredd att bistå med trupper. Detta retade Frankrike som beslagtar alla svenska fartyg i franska hamnar. Förnyade kontakter tas med Ryssland och denna gång går det bättre då kejsar Paul I finns bland Frankrikes fiender. I oktober 1799 ingår Sverige och Ryssland ett försvarsförbund. Samtidigt började England i det pågående kriget med Frankrike att kapa alla fartyg som gick till och från franska hamnar. Sverige, Ryssland, Danmark och Preussen slöt ett väpnat neutralitetsförbund för att skydda sina rättigheter på haven och till försvar av Öresund. Den finländske segraren från Gustav III:s sjökrig, nu sjöminister, Carl Olof Cronstedt, och general Toll undertecknade föredraget. I England sågs det nya föredraget som en krigsförklaring. I mars 1801 seglade en bristisk flottstyrka om 25 linjeskepp och 3 fregatter under ledning av amiral lord Nelson mot Öresund. Enligt kungens order skulle inga brittiska skepp släppas in i Östersjön. Förhandlingar togs med Danmark om försvaret av Öresund. Gustav IV Adolf erbjöd den danske kronprinsen Frederik att ställa upp grovt, långskjutande artilleri i Helsingborg som kunde skjuta över hela sundet. Danskarna sade dock nej då de fruktade att kanonerna kunde bli ett hot mot Danmark och den danska sjöfarten. Det skulle räcka med kanonerna på Kronborg i Helsingör menade Frederik. När den brittiska flottan anländer så seglar den nära den svenska kusten utan räckhåll från kanonerna på Kronborg. Den svenska flottan låg inblåst i Karlskrona. Den 2 april 1801 belägrar den engelska flottan Köpenhamn. Den 9 april fick danskarna ge upp efter hårda strider. Gustav Adolf var upprörd över att den svenska flottan inte dök upp och avskedar två svenska amiraler och gör sjöminister Cronstedt till ny chef för flottan. Efter Köpenhamn vänder sig den engelska flottan mot Karlskrona. De skickar ett ultimatum till Sverige om att pakten med Ryssland måste brytas. Noten som var skriven på engelska och inte franska, som var diplomatspråket, uppfattar Kungen som ett grovt etikettbrott och skickar tillbaka svaret på svenska. Gustav Adolf vägrar ge efter för engelsmännens krav. Innan något slag hann bryta ut får engelsmännen besked från S:t Petersburg att den sinnessjuke tsar Paul mördats den 24 mars. Pauls son, Alexander ville ha fred med Storbritannien och neutralitetspakten var därmed bruten. Den engelska flottan seglade därefter ut från Östersjön. Strax efter detta kommer Cronstedt (1756 - 1820) på kant med kungen och beordras till Sveaborg som ny kommendant. Cronstedt såg detta mer eller mindre som en straffkommendering. Under 1802 höll Sverige på att hamna i krig med Ryssland på grund av dispyter om gränsdragningen. Det gränssträcka som ställde till mest problem var den vid Abborfors vid Kymmene älv. De svenska försvararanläggningarna i sydöstra Finland förstärktes, krigsskolan i Haapaniemi, Savolaks utvidgades och stora summor satsades på armén i Finland. Till slut lugnade båda sidor ned sig. I mars 1804 tog en fransk styrka sig till Baden där de kidnappade hertigen av Enghien och förde honom till Frankrike där han senare efter en skenrättegång avrättades. Denna kränkning av ett vänligt sinnat lands gränser, kindnappningen och mordet av hertigen, väckte våldsam uppståndelse i Europa. Gustav IV Adolf skrev ett brev till den österrikiske kejsaren där han framförde åsikter om att Napoleon nu måste stoppas med vapen i hand. Gustav Adolfs rådgivare varnade för krig men kungen lyssnade inte på någon. Ytterligare något som retade kungen var Napoleons egen utnämning till kejsare. Gustav Adolf lät nu den landsflyktiga franska kungafamiljen få en fristad i Sverige. Vidare uppmanade han alla tyska furstar att liksom han själv vägra erkänna Napoleons kröning.

Koalition med Storbritannien

Storbritannien försöker 1805 skapa en väpnad koalition mot Frankrike. Österrike, Ryssland och Preussen ansluter sig och försök görs för att även få med Sverige. Sverige lyckas tillslut få bättre subsidier och villkor än både Österrike och Ryssland av England. Svenska Pommern var av strategisk betydelse för koalitionen. Förhandlingarna blev dock komplicerade beroende på kungens inflexibilitet och fanatiska stolthet. Mitt under förhandlingarna får han information om att en av parterna i koalitionen, kungen av Preussen, mottagit Napoleons nya orden, hederslegionen. Som tack för detta hade han även sänt Preussens ordern, Svarta Örnen, till Napoleon. Detta upprörde Gustav Adolf till en sådan grad att han skickade tillbaka sin Svarta örn till den preussiske kungen. Vidare meddelar han den preussiske kungen att hans Serafimerorden dragits in. Tillslut lyckas diplomater på båda sidor lugna ned känslorna.

Sverige dras in i krig

Under 1800-talets första årtionde dras Sverige in i flera krig: Pommerska kriget 1805 - 1807 Kriget med Ryssland 1808 - 1809 Kriget med Danmark 1808 - 1809

Berömda svenska slag,

1800-tal (7)

Källreferenser

1. Från Brunkeberg till Nordanvind. Bertil Nelsson, 1993 2. Historien om Sverige, När riket spränges och Bernadotte blev kung. Herman Lindqvist, 1998 3. Svenska regementenas historia. J Mankell, andra upplagan, 1866 4. Svenskt Biografiskt Lexikon, SBL 5. Svenska krig 1521 – 1814. Ulf Sundberg, 1998 6. Svensk militärhistorisk atlas, 2000 7. Skärgårdsflottan. Redaktör Hans Norman , 2000