Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-01

Sydöstra Finland, svenska gränsen efter 1742

Kartor, Sveriges gränser

Finland 1809

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Svensk-norska gränsen vid Bohuslän och Värmland

Svensk-norska gränsen vid Jämtland

Armfeldts norska fälttåg 1718

Svenska Pommern, 1700-tal

Den gula färgen i kartorna markerar svenskt område.

Skåne

Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-01

Sydöstra Finland, svenska

gränsen efter 1742

Kartor, Sveriges gränser

Finland 1809

Svensk-norska gränsen vid

Bohuslän och Värmland

Svensk-norska gränsen vid

Jämtland

Armfeldts norska fälttåg 1718

Svenska Pommern, 1700-tal

Den gula färgen i kartorna markerar svenskt område.

Skåne