Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-01

Sveriges gränser inför Det Stora Nordiska kriget, år 1700

Sweden's Borders Prior to the Great Northern War, 1700

Sveriges gränser år 1700 /

Sweden's borders in 1700

See dictionary below.

Poltava utplacerad på kartan

Poltava, Ukraine on the Map

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Karl XII fälttåg hösten 1707 - juni 1709

King Karl XII:s Campaigns between the Fall of 1707 and June 1709

Karl XII och fältarmén tåg från september 1707 till juni 1709 är markerad med en röd linje. Lewenhaupt förflyttning från Livland till fältarmén är markerad med en grön streckad linje. The campaign of the Swedish Field Army from September 1707 until June 1709 is marked with a red line. General Lewenhaupt force's movement from Livland to the Swedish field army is marked with a dotted green line.

Dictionary

Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-01

Sveriges gränser inför Det Stora

Nordiska kriget, år 1700

Sweden's Borders Prior to the Great

Northern War, 1700

Sveriges gränser år 1700 /

Sweden's borders in 1700

See dictionary below.

Poltava utplacerad på kartan

Poltava, Ukraine on the Map

Karl XII fälttåg hösten 1707 - juni

1709

King Karl XII:s Campaigns between the Fall

of 1707 and June 1709

Karl XII och fältarmén tåg från september 1707 till juni 1709 är markerad med en röd linje. Lewenhaupt förflyttning från Livland till fältarmén är markerad med en grön streckad linje. The campaign of the Swedish Field Army from September 1707 until June 1709 is marked with a red line. General Lewenhaupt force's movement from Livland to the Swedish field army is marked with a dotted green line.

Dictionary