Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Wilsonlinjens Calypsos passagerarlista för 22 april 1904

Passagerarlistor

År 1869 antogs en lag i Sverige som innebar att varje emigrant måste registreras och i och med detta uppkom passagerarlistorna. Emigrantagenterna blev därmed skyldiga att föra passagerarlistor, dvs de fyllde i, kopierade, utfärdade kontrakt och förde upp varje emigrant i speciella register. Dessa passagerarlistor skulle därefter överlämnas till Polisen. Polisen prickade sen av varje emigrant när det steg ombord på fartygen.

Calypsos passagerarlista för den 22 april 1904

Vi vet från Oskar Nilsson reseberättelse att han lämnade hemmet i Östergötland den 18 april 1904 för att resa till Göteborg och därifrån ta sig till Boston i USA. Han tillbringade ett par dagar i Göteborg innan avresan med Calypso till Hull. Jag har letat efter Oskar i Calypsos passagerarlistor för andra halvan av april och hittade honom på avresan från Göteborg fredagen den 22 april 1904. Oskars fullständiga namn var Karl Oskar även om han kallades Oskar. Oskar i Calypsos passagerarlista:

Den svenska utvandringen till USA (4g2)

Denna sida:
Avsnittet “Resan” är uppdelad på flera sidor:
Källa: Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:75 (1904) Bild 1980 / sid 393. Oscars emigrantkontrakt hade nummer 53846 enligt passagerarlistan ovan. Han står som Karl O. Nilsson. Tredje kolumnen visar hans bostadsort; Jonsberg, Östg. “Östg” är en förkortning av Östergötland. Nästa kolumn visar hans ålder, 23. Oskar är född i september 1880 så han var 23 år gammal i april 1904. Nästa kolumn visar kön. Näst sista kolumnen innehåller en etta vilket innebär att Oskar reste ensam. Kolumnen allra längst till höger visar hans resmål i USA; Evansville, Minn. Därmed vet vi att Oskar planerade att resa till Evansville, Minnesota.

Minnesota State Census

Många av Amerikas delstater gjorde egna folkräkningar mellan de nationella folkräkningarna. De nationella folkräkningarna gjordes vart 10:e år, exempelvis 1900 och 1910. Eftersom Oskar enbart var i USA mellan 1904 och 1908 finns han inte i dem. Men Minnesota gjorde en delstatsfolkräkning år 1905. Där borde Oskar ha funnits med om han bodde i Evansville. Oskar finns dock inte med i Minnesotas folkräkning 1905.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan

Cunardlinjens Ivernias passagerarlista 5 maj 1904

Ivernia avreste från Liverpool, England, den tisdagen den 26 april 1904 och ankom till Boston i USA torsdagen den 5 maj, 2 dagar försenad beroende på en storm på Atlanten. Jag har sökt igenom Ivernias passagerarlista avseende ankomsten i Boston den 5 maj 1904 och har hittat Oskar i passageralistan. Även i Ivernias passagerarlista är han upptagen som Karl O. Nilsson. Oskar i Ivernias passagerarlista:
Som vi ser ovan avgick Ivernia från Liverpool den 26 april och anlände till Boston den 5 maj 1904. Källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. FamilySearch.
Ovan, källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. Image 149. FamilySearch. I passagerarlistan ovan ser vi Oskars namn, Karl O. Nilsson. Han ålder är upptagen till 23 och hans yrke arbetare (laborer). Som vi ser överst avser denna förteckning tredjeklasspassagerarna (steerage passengers).
Ovan, källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. Image 149. FamilySearch. Här ser vi att Oskar kom från Jonsberg, Österg. (Östergötland). Oskars resmål är dock inte längre Evansville i Minnesota utan Veblen, SD (South Dakota). Detta framgår av kolumn 11 ovan. I kolumn 12 frågas om Oskar hade en biljett till detta resmål. Här är dock svaret No (Nej) utan biljetten var utställd till Evansville, Minn (Minnesota). Vidare framgår av kolumn 14 att Oskar hade 18 USD med sig till USA. Oskars biljett var ursprungligen utställd till Evansville i Minnesota. Detta framgår även av Calypsos passagerarlista ovan. Antagligen har Oskar ändrat sig under resans gång för i immigrationskontrollen i Boston uppger han nu Veblen, SD, som nytt resmål. Kanske träffade Oskar någon ombord som övertalade honom att åka till Veblen istället?
Ovan, källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. Image 149. FamilySearch. Av kolumn 16 ovan ser vi att Oskar skall till en vän i Veblen S. Dakota, Leand (Leander) Carlson, Marshall County. Var ligger då Veblen, Marshall County, South Dakota?
Som vi ser av kartan ovan ligger Veblen i nordöstra hörnet av South Dakota, nära gränsen både till North Dakota och Minnesota. På kartan syns även Evansville, Minnesota. Det är med andra ord inte så långt från Evansville till Veblen, med bil cirka 16 mil.

Oskar i USA

Enligt Oskars dotterson Lars Nilsson så bor Oskar i Evansville åtminstone någon gång under sin vistelse i USA även om han antagligen inte bodde där då Minnesotas delstatsfolkräkningen gjordes 1905. Lars nämner även att det kom ett brev från Evansville en kort tid efter Oskars bortgång 1953 så någon kontakt har Oskar haft med Evansville. Helt klart är att Oskar uppger Veblen, South Dakota som sitt resmål vid immigrantkontrollen i Boston, och som vi ser av South Daktoas delstatsfolkräkning nedan så tyder mycket på att Oskar bodde i Veblen 1905. Som framgår av kartan ovan är det inte långt mellan Evansville och Veblen.

South Dakota State Census

Liksom i Minnesota gjordes det även i South Daktoa en delstatsfolkräkning 1905. Jag har försökt att hitta Oskar i denna folkräkning men lyckats hitta någon med en 100% matchning. Däremot har jag hittat en person som är tillräckligt nära för att vara intressant. Det är Osker Nelson som år 1905 var bosatt i Veblen, Marshall County, SD. Osker måste vara en felstavning av Oskar och Nelson en amerikaniserad variant av Nilsson. Se Oskar Nelson nedan:
Ovan, ser vi Leander Carlsons kort (68) i 1905-års delstatsfolkräkning i South Dakota. Vad som överraskar är att Leander är noterad som kvinna enligt kortet ovan (female). Möjligen har Leander fått fel kön vid folkräkningen? De allra flesta med Leander som förnamn är män, men denna Leander är angiven som kvinna. Det är väl inte troligt att Oskar skulle uppge namnet på en gift kvinna på resmålet utan snarare en man? Leander är född i Sverige och var vid 1905-års folkräkning 34 år gammal vilket innebär att han/hon är född 1870/1871. Leander har varit i USA i 19 år varför han/hon bör ha emigrerat från Sverige runt 1885/1886. Han/hon har bott i South Dakota i 13 år dvs, sen 1892. Leander är även gift. Leander är bosatt i Section 3, Township 129 och Range 53. Kortnumret är 68. Källa: South Dakota State Census, 004245108, image 1812, FamilySearch. För att verifiera uppgifterna i delstatsfolkräkningen har jag även letat Leander Carlson i den federala folkräkningen och hittat honom i 1900-års folkräkning (census). Enligt denna folkräkning är Leander en man, se nedan.
Källa: South Dakota State Census, 4245262, image 31, FamilySearch. Som vi ser ovan så var denne Oskar 23 år gammal år 1905 vilket innebär att han skulle varit född 1881/1882. Oskar Nilsson var född i september 1880. Oskar på kortet ovan hade 1905 varit i USA i 2 år. Oskar Nilsson anlände till USA 1904. Så Oskar Nelson på kortet ovan och Oskar Nilsson har några avvikelser men inte så stora. Frågan är om det är sannolikt med 2 personer i en så liten ort som Veblen kunde ha så lika data? I Veblen fanns år 1910 bara 173 invånare. Enligt kortet bor Oskar Nelson i Veblen och är anställd som “farmhand”, dvs lantarbetare. Kortets nummer är 334. Han är bosatt i Section 3, Township 128 och Range 53 (möjligen 33). Handskriften på kortet är något svag och svår att läsa. Jag har även hittat Leander Carlson i Veblen, SD, dvs den person som Oskar var på väg till. Se Leander Carlson i kortet nedan:
Källa: EmiWeb, Leander Karlsson, född 1871, emigrerar till USA 1890.

Oskar Nilsson i de svenska kyrkböckerna

Karl Oskar Nilsson är född den 1880-09-07 i Skallgärde, Jonsbergs församling, Östergötland och dog den 1953-10-08 i Jonsberg. Oskar hade en yngre syster, Elin Maria Nilsson (f. 1886). Oskar i Jonbergs födelsebok 1880:
Enligt det indexerade kortet ovan är Leander född 1871 i Sverige och emigrerade år 1890. Vid folkräkningen år 1900 var han ännu inte gift. Folkräkningen i Veblen gjordes den 20/6 1900. Av själva censusbladet framgår även att Leander Carlson var bonde i Veblen och att han själv ägde sin bondgård samt att han kunde engelska. Vidare framgår att Leander var ogift år 1900. Enligt folkräkningen år 1910 är Leander gift och har en dotter. Han är gift med Louise som är född i Minnesota av norska föräldrar. Dottern Linda var år 1910 4 år gammal. År 1910 har Leander en anställd på gården, Knut Carlson. Bilden till höger visar ett indexerat utdrag år 1910-års folkräkning för familjen Leander Carlson. Leander i Sverige: Jag har letat i den svenska emigrationsdatabasen EmiWeb efter en Leander Carlsson. Det finns i databasen enbart två Leander som uppfyller födelsedata och utvandringstidpunkt. Den ena återvänder till Sverige efter några år. Den Leander Carlsson som är mest trolig är född 1871-01-24 i Värmskogs församling i Värmland. Han emigrerade ensam till USA i september 1890, då 19 år gammal. Leander har två äldre syskon, Maria (f. 1866) och Johan August (f. 1868), som emigrerade 1887. Se uppgifter nedan:
Källa: Jonsberg (E) CI:6 (1873-1894) Bild 44 / sid 42 för år 1880. Oskars föräldrar är statardrängen Johan Nilsson (f. 1851) och Inga Karolina Andersdotter (1851 - 1891), Skallgärde, Jonsberg. Oskar i Jonsbergs husförhörslängd 1880 - 1890, Skallgärde:
Källa: Jonsberg (E) AI:11 (1880-1890) Bild 364 / sid 353. Här ser vi att Oskars mamma avlider den 20/1 1891. Oskars pappa Johan står nu som brukare av Skallgärde och han gifter om sig 1895. Oskars yngre syster Elin Maria är född 1886. Oskar i Jonsbergs församlingsbok 1896 - 1904, Skallgärde:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:1 (1896-1904) Bild 409 / sid 399. Ovan ser vi Johans nya hustru Klara Matilda Andersdotter (f. 1864). Oskar har en notering om utflyttad till Norra Amerika daterad 11/4 1904. Oskar i Jonsbergs församlingsbok 1905 - 1913, Skallgärde:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:2 (1905-1913) Bild 421 / sid 411. Oskar har nu kommit tillbaka till Sverige och är antecknad som inflyttad 31/12 1908. Oskar i Jonsbergs församlingsbok 1905 - 1913, Sahlsbäck:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:2 (1905-1913) Bild 410 / sid 400, Sahlsbäck. Oskar Nilsson gifter sig med Hilda Helena Jonsson den 22/10 1910. Hilda är född den 24/12 1885 i Jonsberg. Hildas mor Anna Alexandra Nilsdotter avlider den 15/3 1905 och Hildas far Magnus Alfred Jonsson den 18/11 1908. Hilda ärver då gården och hon står som hemmansägare, det gör hon både före och efter giftermålet med Oskar. Oskar och Hilda i Jonsbergs församlingsbok 1914 - 1923, Sahlsbäck:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:3 (1914-1923) Bild 420 / sid 405, Sahlsbäck. Oskar och Hilda har två barn; Alva Helena, född den 5/2 1911 samt Sven Gustaf Hilding, född den 9/5 1913. Oskar avlider 73 år gammal den 8/10 1953 på Sahlsbäck 1:3, Jonsberg. Hilda Helena Nilsson avlider 86 år gammal den 9/6 1971 på Sahlsbäck, Jonsberg.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Wilsonlinjens Calypsos

passagerarlista för 22 april 1904

Passagerarlistor

År 1869 antogs en lag i Sverige som innebar att varje emigrant måste registreras och i och med detta uppkom passagerarlistorna. Emigrantagenterna blev därmed skyldiga att föra passagerarlistor, dvs de fyllde i, kopierade, utfärdade kontrakt och förde upp varje emigrant i speciella register. Dessa passagerarlistor skulle därefter överlämnas till Polisen. Polisen prickade sen av varje emigrant när det steg ombord på fartygen.

Calypsos passagerarlista för den 22 april

1904

Vi vet från Oskar Nilsson reseberättelse att han lämnade hemmet i Östergötland den 18 april 1904 för att resa till Göteborg och därifrån ta sig till Boston i USA. Han tillbringade ett par dagar i Göteborg innan avresan med Calypso till Hull. Jag har letat efter Oskar i Calypsos passagerarlistor för andra halvan av april och hittade honom på avresan från Göteborg fredagen den 22 april 1904. Oskars fullständiga namn var Karl Oskar även om han kallades Oskar. Oskar i Calypsos passagerarlista:

Den svenska utvandringen

till USA (4g2)

Källa: Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:75 (1904) Bild 1980 / sid 393. Oscars emigrantkontrakt hade nummer 53846 enligt passagerarlistan ovan. Han står som Karl O. Nilsson. Tredje kolumnen visar hans bostadsort; Jonsberg, Östg. “Östg” är en förkortning av Östergötland. Nästa kolumn visar hans ålder, 23. Oskar är född i september 1880 så han var 23 år gammal i april 1904. Nästa kolumn visar kön. Näst sista kolumnen innehåller en etta vilket innebär att Oskar reste ensam. Kolumnen allra längst till höger visar hans resmål i USA; Evansville, Minn. Därmed vet vi att Oskar planerade att resa till Evansville, Minnesota.

Minnesota State Census

Många av Amerikas delstater gjorde egna folkräkningar mellan de nationella folkräkningarna. De nationella folkräkningarna gjordes vart 10:e år, exempelvis 1900 och 1910. Eftersom Oskar enbart var i USA mellan 1904 och 1908 finns han inte i dem. Men Minnesota gjorde en delstatsfolkräkning år 1905. Där borde Oskar ha funnits med om han bodde i Evansville. Oskar finns dock inte med i Minnesotas folkräkning 1905.

Cunardlinjens Ivernias

passagerarlista 5 maj 1904

Ivernia avreste från Liverpool, England, den tisdagen den 26 april 1904 och ankom till Boston i USA torsdagen den 5 maj, 2 dagar försenad beroende på en storm på Atlanten. Jag har sökt igenom Ivernias passagerarlista avseende ankomsten i Boston den 5 maj 1904 och har hittat Oskar i passageralistan. Även i Ivernias passagerarlista är han upptagen som Karl O. Nilsson. Oskar i Ivernias passagerarlista:
Som vi ser ovan avgick Ivernia från Liverpool den 26 april och anlände till Boston den 5 maj 1904. Källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. FamilySearch.
Ovan, källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. Image 149. FamilySearch. I passagerarlistan ovan ser vi Oskars namn, Karl O. Nilsson. Han ålder är upptagen till 23 och hans yrke arbetare (laborer). Som vi ser överst avser denna förteckning tredjeklasspassagerarna (steerage passengers).
Ovan, källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. Image 149. FamilySearch. Här ser vi att Oskar kom från Jonsberg, Österg. (Östergötland). Oskars resmål är dock inte längre Evansville i Minnesota utan Veblen, SD (South Dakota). Detta framgår av kolumn 11 ovan. I kolumn 12 frågas om Oskar hade en biljett till detta resmål. Här är dock svaret No (Nej) utan biljetten var utställd till Evansville, Minn (Minnesota). Vidare framgår av kolumn 14 att Oskar hade 18 USD med sig till USA. Oskars biljett var ursprungligen utställd till Evansville i Minnesota. Detta framgår även av Calypsos passagerarlista ovan. Antagligen har Oskar ändrat sig under resans gång för i immigrationskontrollen i Boston uppger han nu Veblen, SD, som nytt resmål. Kanske träffade Oskar någon ombord som övertalade honom att åka till Veblen istället?
Ovan, källa: Massachusetts, Boston passenger lists, 1891 - 1943, 073 - v. 142 May 1, 1904 - May 31, 1904. Image 149. FamilySearch. Av kolumn 16 ovan ser vi att Oskar skall till en vän i Veblen S. Dakota, Leand (Leander) Carlson, Marshall County. Var ligger då Veblen, Marshall County, South Dakota?
Som vi ser av kartan ovan ligger Veblen i nordöstra hörnet av South Dakota, nära gränsen både till North Dakota och Minnesota. På kartan syns även Evansville, Minnesota. Det är med andra ord inte så långt från Evansville till Veblen, med bil cirka 16 mil.

Oskar i USA

Enligt Oskars dotterson Lars Nilsson så bor Oskar i Evansville åtminstone någon gång under sin vistelse i USA även om han antagligen inte bodde där då Minnesotas delstatsfolkräkningen gjordes 1905. Lars nämner även att det kom ett brev från Evansville en kort tid efter Oskars bortgång 1953 så någon kontakt har Oskar haft med Evansville. Helt klart är att Oskar uppger Veblen, South Dakota som sitt resmål vid immigrantkontrollen i Boston, och som vi ser av South Daktoas delstatsfolkräkning nedan så tyder mycket på att Oskar bodde i Veblen 1905. Som framgår av kartan ovan är det inte långt mellan Evansville och Veblen.

South Dakota State Census

Liksom i Minnesota gjordes det även i South Daktoa en delstatsfolkräkning 1905. Jag har försökt att hitta Oskar i denna folkräkning men lyckats hitta någon med en 100% matchning. Däremot har jag hittat en person som är tillräckligt nära för att vara intressant. Det är Osker Nelson som år 1905 var bosatt i Veblen, Marshall County, SD. Osker måste vara en felstavning av Oskar och Nelson en amerikaniserad variant av Nilsson. Se Oskar Nelson nedan:
Ovan, ser vi Leander Carlsons kort (68) i 1905-års delstatsfolkräkning i South Dakota. Vad som överraskar är att Leander är noterad som kvinna enligt kortet ovan (female). Möjligen har Leander fått fel kön vid folkräkningen? De allra flesta med Leander som förnamn är män, men denna Leander är angiven som kvinna. Det är väl inte troligt att Oskar skulle uppge namnet på en gift kvinna på resmålet utan snarare en man? Leander är född i Sverige och var vid 1905-års folkräkning 34 år gammal vilket innebär att han/hon är född 1870/1871. Leander har varit i USA i 19 år varför han/hon bör ha emigrerat från Sverige runt 1885/1886. Han/hon har bott i South Dakota i 13 år dvs, sen 1892. Leander är även gift. Leander är bosatt i Section 3, Township 129 och Range 53. Kortnumret är 68. Källa: South Dakota State Census, 004245108, image 1812, FamilySearch. För att verifiera uppgifterna i delstatsfolkräkningen har jag även letat Leander Carlson i den federala folkräkningen och hittat honom i 1900-års folkräkning (census). Enligt denna folkräkning är Leander en man, se nedan.
Källa: South Dakota State Census, 4245262, image 31, FamilySearch. Som vi ser ovan så var denne Oskar 23 år gammal år 1905 vilket innebär att han skulle varit född 1881/1882. Oskar Nilsson var född i september 1880. Oskar på kortet ovan hade 1905 varit i USA i 2 år. Oskar Nilsson anlände till USA 1904. Så Oskar Nelson på kortet ovan och Oskar Nilsson har några avvikelser men inte så stora. Frågan är om det är sannolikt med 2 personer i en så liten ort som Veblen kunde ha så lika data? I Veblen fanns år 1910 bara 173 invånare. Enligt kortet bor Oskar Nelson i Veblen och är anställd som “farmhand”, dvs lantarbetare. Kortets nummer är 334. Han är bosatt i Section 3, Township 128 och Range 53 (möjligen 33). Handskriften på kortet är något svag och svår att läsa. Jag har även hittat Leander Carlson i Veblen, SD, dvs den person som Oskar var på väg till. Se Leander Carlson i kortet nedan:
Källa: EmiWeb, Leander Karlsson, född 1871, emigrerar till USA 1890.

Oskar Nilsson i de svenska

kyrkböckerna

Karl Oskar Nilsson är född den 1880-09-07 i Skallgärde, Jonsbergs församling, Östergötland och dog den 1953-10-08 i Jonsberg. Oskar hade en yngre syster, Elin Maria Nilsson (f. 1886). Oskar i Jonbergs födelsebok 1880:
Enligt det indexerade kortet ovan är Leander född 1871 i Sverige och emigrerade år 1890. Vid folkräkningen år 1900 var han ännu inte gift. Folkräkningen i Veblen gjordes den 20/6 1900. Av själva censusbladet framgår även att Leander Carlson var bonde i Veblen och att han själv ägde sin bondgård samt att han kunde engelska. Vidare framgår att Leander var ogift år 1900. Enligt folkräkningen år 1910 är Leander gift och har en dotter. Han är gift med Louise som är född i Minnesota av norska föräldrar. Dottern Linda var år 1910 4 år gammal. År 1910 har Leander en anställd på gården, Knut Carlson. Bilden till höger visar ett indexerat utdrag år 1910-års folkräkning för familjen Leander Carlson. Leander i Sverige: Jag har letat i den svenska emigrationsdatabasen EmiWeb efter en Leander Carlsson. Det finns i databasen enbart två Leander som uppfyller födelsedata och utvandringstidpunkt. Den ena återvänder till Sverige efter några år. Den Leander Carlsson som är mest trolig är född 1871-01-24 i Värmskogs församling i Värmland. Han emigrerade ensam till USA i september 1890, då 19 år gammal. Leander har två äldre syskon, Maria (f. 1866) och Johan August (f. 1868), som emigrerade 1887. Se uppgifter nedan:

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Källa: Jonsberg (E) CI:6 (1873-1894) Bild 44 / sid 42 för år 1880. Oskars föräldrar är statardrängen Johan Nilsson (f. 1851) och Inga Karolina Andersdotter (1851 - 1891), Skallgärde, Jonsberg. Oskar i Jonsbergs husförhörslängd 1880 - 1890, Skallgärde:
Källa: Jonsberg (E) AI:11 (1880-1890) Bild 364 / sid 353. Här ser vi att Oskars mamma avlider den 20/1 1891. Oskars pappa Johan står nu som brukare av Skallgärde och han gifter om sig 1895. Oskars yngre syster Elin Maria är född 1886. Oskar i Jonsbergs församlingsbok 1896 - 1904, Skallgärde:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:1 (1896-1904) Bild 409 / sid 399. Ovan ser vi Johans nya hustru Klara Matilda Andersdotter (f. 1864). Oskar har en notering om utflyttad till Norra Amerika daterad 11/4 1904. Oskar i Jonsbergs församlingsbok 1905 - 1913, Skallgärde:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:2 (1905-1913) Bild 421 / sid 411. Oskar har nu kommit tillbaka till Sverige och är antecknad som inflyttad 31/12 1908. Oskar i Jonsbergs församlingsbok 1905 - 1913, Sahlsbäck:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:2 (1905-1913) Bild 410 / sid 400, Sahlsbäck. Oskar Nilsson gifter sig med Hilda Helena Jonsson den 22/10 1910. Hilda är född den 24/12 1885 i Jonsberg. Hildas mor Anna Alexandra Nilsdotter avlider den 15/3 1905 och Hildas far Magnus Alfred Jonsson den 18/11 1908. Hilda ärver då gården och hon står som hemmansägare, det gör hon både före och efter giftermålet med Oskar. Oskar och Hilda i Jonsbergs församlingsbok 1914 - 1923, Sahlsbäck:
Källa: Jonsberg (E) AIIa:3 (1914-1923) Bild 420 / sid 405, Sahlsbäck. Oskar och Hilda har två barn; Alva Helena, född den 5/2 1911 samt Sven Gustaf Hilding, född den 9/5 1913. Oskar avlider 73 år gammal den 8/10 1953 på Sahlsbäck 1:3, Jonsberg. Hilda Helena Nilsson avlider 86 år gammal den 9/6 1971 på Sahlsbäck, Jonsberg.