Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-02-21

Svenska järnvägens historia (7)

Svenska järnvägens historia - kartor

Karta, södra järnvägsnätet 1868, Karta, södra järnvägsnätet 1910, Karta, norra järnvägsnätet 1910

Karta över södra järnvägsnätet 1868

Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Södra Svealand och Götaland år 1910. Bild: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Järnvägens historia del-1 Järnvägens historia del-2 Järnvägens yrken och uniformer Statens Järnvägar - loken-1 Statens Järnvägar - loken-2 Malmbanan Järnvägens historia - bilder Karta över södra järnvägsnätet 1910 Timmerflottningens historia Fyr- och lotsväsendets historia

Referenslitteratur

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Boken: “Banbrytare. Äventyr och upplevelser under ett 100-årigt järnvägsbyggande i Sverige”. Manne Briandt. Kristianstad 1959. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Järnvägsmuseet Överst på sidan
Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Norra Svealand och Norrland år 1910. Notera att Ostkustbanan ännu inte var byggd 1910. Bild: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.

Karta över norra järnvägsnätet 1910

Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Södra Svealand och Götaland år 1868. Bild: Postmuseum, ID: POST.050376. Som vi ser går Södra stambanan vid denna tidpunkt från Malmö i söder och upp till Nässjö i Småland för att sen vika av nordväst där den ansluter till Västa stambanan i Falköping. Sträckan Nässjö och Norrköping stod klar först 1874 och blev då Östra stambanan. Katrineholm - Norrköping stod klar redan 1860.

Karta över södra järnvägsnätet 1910

Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-02-21

Svenska järnvägens historia (7)

Svenska järnvägens historia - kartor

Karta, södra järnvägsnätet 1868, Karta, södra järnvägsnätet 1910, Karta, norra järnvägsnätet 1910

Karta över södra järnvägsnätet 1868

Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Södra Svealand och Götaland år 1910. Bild: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.

Relaterade länkar

Järnvägens historia del-1 Järnvägens historia del-2 Järnvägens yrken och uniformer Statens Järnvägar - loken-1 Statens Järnvägar - loken-2 Malmbanan Järnvägens historia - bilder Karta över södra järnvägsnätet 1910 Timmerflottningens historia Fyr- och lotsväsendets historia

Referenslitteratur

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Boken: “Banbrytare. Äventyr och upplevelser under ett 100-årigt järnvägsbyggande i Sverige”. Manne Briandt. Kristianstad 1959. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Järnvägsmuseet Överst på sidan

Karta över norra järnvägsnätet 1910

Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Norra Svealand och Norrland år 1910. Notera att Ostkustbanan ännu inte var byggd 1910. Bild: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.

Karta över södra järnvägsnätet 1910

Bilden visar en karta över järnvägsnätet i Södra Svealand och Götaland år 1868. Bild: Postmuseum, ID: POST.050376. Som vi ser går Södra stambanan vid denna tidpunkt från Malmö i söder och upp till Nässjö i Småland för att sen vika av nordväst där den ansluter till Västa stambanan i Falköping. Sträckan Nässjö och Norrköping stod klar först 1874 och blev då Östra stambanan. Katrineholm - Norrköping stod klar redan 1860.