History Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-03-18

History of Railways in Sweden (7)

History of Railways in Sweden - Maps

Map 1868, Southern half of Sweden, Map 1910, Southern half, Map 1910, Northern half, Maps of Sweden

Map of the Railway System in 1868 - Southern half of Sweden

The image shows a map of the railway system in the southern half of Sweden in 1910. Image: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg. Statens järnvägar = State Railways Enskilda järnvägar = Private Railways Under byggnad varande järnvägar = Railways under construction

Related Links

Railway History, part-1 Railway History, part-2 Railway Occupations and Uniforms Swedish State Railways - Locomotives Iron Ore Line Railway History - Images History of Swedish Log Driving

Source References

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Boken: “Banbrytare. Äventyr och upplevelser under ett 100-årigt järnvägsbyggande i Sverige”. Manne Briandt. Kristianstad 1959. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Järnvägsmuseet (Railway Museum in Gävle, Sweden) Top of page
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
The image shows a map of the railway system in the northern half of Sweden in 1910. Image: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.

Map of the Railway System in 1910 - Northern half of Sweden

Map of the Railway System in 1910 - Southern half of Sweden

The image shows a map of the railway system in the southern half of Sweden in 1868. Image: Postmuseum, ID: POST.050376. Jernväg = Railway line. Jernvägsstation = Railway station.
Map of Sweden showing the three “lands”; Götaland, Svealand, and Norrland. Stockholm, the capital of Sweden is located in the eastern part of Svealand.
Map of Sweden showing Sweden’s historic provinces.

Maps of Sweden

History Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-03-18

History of Railways in Sweden

History of Railways in Sweden - Maps

Map 1868, Southern half of Sweden, Map 1910, Southern half, Map 1910, Northern half, Maps of Sweden

Map of the Railway System in 1868 -

Southern half of Sweden

The image shows a map of the railway system in the southern half of Sweden in 1910. Image: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg. Statens järnvägar = State Railways Enskilda järnvägar = Private Railways Under byggnad varande järnvägar = Railways under construction

Related Links

Railway History, part-1 Railway History, part-2 Railway Occupations and Uniforms Swedish State Railways - Locomotives Iron Ore Line Railway History - Images History of Swedish Log Driving

Source References

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Boken: “Banbrytare. Äventyr och upplevelser under ett 100-årigt järnvägsbyggande i Sverige”. Manne Briandt. Kristianstad 1959. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Järnvägsmuseet (Railway Museum in Gävle, Sweden) Top of page
The image shows a map of the railway system in the northern half of Sweden in 1910. Image: Nordisk Familjebok, Projekt Runeberg.

Map of the Railway System in 1910 - Northern

half of Sweden

Map of the Railway System in 1910 - Southern

half of Sweden

The image shows a map of the railway system in the southern half of Sweden in 1868. Image: Postmuseum, ID: POST.050376. Jernväg = Railway line. Jernvägsstation = Railway station.

Maps of Sweden

Map of Sweden showing Sweden’s historic provinces.
Map of Sweden showing the three “lands”; Götaland, Svealand, and Norrland. Stockholm, the capital of Sweden is located in the eastern part of Svealand.