Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-02-21

Svenska järnvägens historia (6)

Svenska järnvägens historia - Bildgalleri

Rallare

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Järnvägens historia del-1 Järnvägens historia del-2 Järnvägens yrken och uniformer Statens Järnvägar - loken-1 Statens Järnvägar - loken-2 Malmbanan Karta över södra järnvägsnätet 1910 Timmerflottningens historia Fyr- och lotsväsendets historia

Referenslitteratur

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Boken: “Banbrytare. Äventyr och upplevelser under ett 100-årigt järnvägsbyggande i Sverige”. Manne Briandt. Kristianstad 1959. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Järnvägsmuseet Överst på sidan
Rälsläggning, rallare som bär en räl vid norra stambanan 1912. Bild: Nordiska museet.
Rallare i storväst. Ekströms rallarlag på Inlandsbanan i Gunnarn 1928, Lycksele - Storuman. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAK03403.
Rallare - arbete på dubbelspåret mellan Stockholm och Uppsala vid Alsike år 1900. Bild: Nordiska Museet, ID: NMA.0036614.
Rallare vid Bergslagens järnväg, Lilla Edet cirka 1905. Bild: Västergötlands museum, ID: 1M16-A145233:3863.
Rallare, de första i tunnelgenomslaget. Nuoljatunneln på Malmbanan, maj 1902. Tunneln är 875 m lång.
Bostadsläger för rallare på Riksgränsbanans del av Malmbanan runt sekelskiftet 1900. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAF00161.
Rallare med skottkärror.
Rallare och gruståg i grusgropen vid Semla i Västmanland år 1900. Foto: Nordiska museet.
Rallare med en storkärra vid Bodasjön, Vetlanda, 1913. Mannen i mitten med "slokhatt" är Martin Palm. Bild: Bäckseda hembygdsförening, ID: bseda.00141.
Rallare med korp och slägga.

Personal vid SJ i uniform

SJ-personal vid Ockelbos järnvägsstation, banvakter och banmästare cirka 1880-1900. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAK03083.
Stationskarlar i uniform cirka 1895. Sittande i mitten en stationskarlförman. Stationskarlarna har tjänstenummer i mössan. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKABA00165.
Lokförare och eldare, 1890-tal, Stockholm. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAK03216.
Tjänstgörande stinsar vid fältmanöver i Hessleholm september 1899. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDCA00655.

Lok

Lokstall i Katrineholm cirka 1905. Bild: Järnvägsmuseet.
SJ B-lok. Foto: S. Walhter, 1950. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAF04841.
Eldare i arbete på ånglok, 1956. Foto: Lennart Nilsson. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB15546.
Lokförare i lokhytten på ett E-lok (ånglok), 1960- tal. Foto: Sven Thelberg. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDO00130.
SJ D-lok vid Vislanda station 1954. Foto: Birger Ferm. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKAFF00293.
SJ Rc-ellok, SJ Rc4 1147, 1976. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB14784:01.

Järnvägsvagnar

SJ sittvagn, 2-klass kupé, 1930-tal (SJ B04b). Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAF04728.
SJ restaurangvagn tidigt 1900-tal. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDM02331
SJ sittvagn, 2-klass kupé år 1953. Foto: Seved Walther. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB03060.
SJ C08a, sittvagn 3:e klass, 1920-tal. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB04780.
SJ sovkupé littera SJ A014b och SJ A015b, år 1954. Foto: Seved Walther. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB03144.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-02-21

Svenska järnvägens historia (6)

Svenska järnvägens historia - Bildgalleri

Rallare

Relaterade länkar

Järnvägens historia del-1 Järnvägens historia del-2 Järnvägens yrken och uniformer Statens Järnvägar - loken-1 Statens Järnvägar - loken-2 Malmbanan Karta över södra järnvägsnätet 1910 Timmerflottningens historia Fyr- och lotsväsendets historia

Referenslitteratur

Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840–1890, Agaton Sten, 2015, Umeå Universitet. Den glade rallaren? Norrbottniska rallares syn på sina arbets- och levnadsvillkor, Per-Jonas Pihl 2016, Luleå Tekniska Universitet. Boken “En rallares levnadsminnen”, av Samuel Magnusson Svanbäck; nedtecknade av Herbert Malmback, 1931. Boken: “Banbrytare. Äventyr och upplevelser under ett 100-årigt järnvägsbyggande i Sverige”. Manne Briandt. Kristianstad 1959. Sveriges järnvägars historia, Populär Historia, 13 september 2006 av Niklas Ingmarsson, publicerad i Populär Historia 7-8/2006 . Rallarna i Sverige banade väg för industrialismen, av Mats Utbult, publicerad i Populär historia 11/2009. Wikipedia Järnvägsmuseet Överst på sidan
Rälsläggning, rallare som bär en räl vid norra stambanan 1912. Bild: Nordiska museet.
Rallare i storväst. Ekströms rallarlag på Inlandsbanan i Gunnarn 1928, Lycksele - Storuman. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAK03403.
Rallare - arbete på dubbelspåret mellan Stockholm och Uppsala vid Alsike år 1900. Bild: Nordiska Museet, ID: NMA.0036614.
Rallare vid Bergslagens järnväg, Lilla Edet cirka 1905. Bild: Västergötlands museum, ID: 1M16- A145233:3863.
Rallare, de första i tunnelgenomslaget. Nuoljatunneln på Malmbanan, maj 1902. Tunneln är 875 m lång.
Bostadsläger för rallare på Riksgränsbanans del av Malmbanan runt sekelskiftet 1900. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAF00161.
Rallare med skottkärror.
Rallare och gruståg i grusgropen vid Semla i Västmanland år 1900. Foto: Nordiska museet.
Rallare med en storkärra vid Bodasjön, Vetlanda, 1913. Mannen i mitten med "slokhatt" är Martin Palm. Bild: Bäckseda hembygdsförening, ID: bseda.00141.
Rallare med korp och slägga.

Personal vid SJ i uniform

SJ-personal vid Ockelbos järnvägsstation, banvakter och banmästare cirka 1880-1900. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAK03083.
Stationskarlar i uniform cirka 1895. Sittande i mitten en stationskarlförman. Stationskarlarna har tjänstenummer i mössan. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKABA00165.
Lokförare och eldare, 1890-tal, Stockholm. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAK03216.
Tjänstgörande stinsar vid fältmanöver i Hessleholm september 1899. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDCA00655.

Lok

Lokstall i Katrineholm cirka 1905. Bild: Järnvägsmuseet.
SJ B-lok. Foto: S. Walhter, 1950. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAF04841.
Lokförare i lokhytten på ett E-lok (ånglok), 1960-tal. Foto: Sven Thelberg. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDO00130.
Eldare i arbete på ånglok, 1956. Foto: Lennart Nilsson. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB15546.
SJ D-lok vid Vislanda station 1954. Foto: Birger Ferm. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKAFF00293.
SJ Rc-ellok, SJ Rc4 1147, 1976. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB14784:01.
SJ sittvagn, 2-klass kupé, 1930-tal (SJ B04b). Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKDAF04728.
SJ restaurangvagn tidigt 1900-tal. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDM02331
SJ sittvagn, 2-klass kupé år 1953. Foto: Seved Walther. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB03060.
SJ C08a, sittvagn 3:e klass, 1920-tal. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB04780.
SJ sovkupé littera SJ A014b och SJ A015b, år 1954. Foto: Seved Walther. Bild: Järnvägsmuseet, ID: JvmKBDB03144.

Järnvägsvagnar