Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-02-21

Flottningens historia i Sverige

Flottningens historia i Sverige - Kartor

inledning

Medelpad är ett landskap i Västernorrland med staden Sundsvall. Under andra hälften blev Sundsvall ett blomstrande centrum för världens största sågverksdistrikt. Sundsvallsregionen lockade mängder med människor som kom för att söka jobb som skogshuggare, flottare samt sågverksarbetare och Sundsvall blev sågverksindustrins Klondike. Trävaruindustrin expanderade snabbt under 1800-talet. Ångkraft gjorde det möjligt att anlägga sågverk direkt vid kustens hamnar. Norrlands första ångdrivna såg anlades 1849 i Tunadal vid Alnösundet norr om Sundsvall. Över 40 ångsågar var snart etablerade längs Medelpads kust och enbart i Sundsvalls sågverksdistrikt fanns 23 ångsågar. Sundsvall blev centrum för världens största sågverksdistrikt. Andra sågverksdistrikt uppstod kring Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik i Ångermanland men även längre upp längs norrlandskusten. Stora mängder med människor, inte minst från Värmland och Finland, kom till Sundsvallsområdet för att jobba vid sågverken, eller med skogsarbete, kolning och flottning. Sundsvall ligger mellan två älvar, Indalsälven i norr och Ljungan i söder. Bilden visar Sågverksarbetare och brädstaplar vid Gustavsbergs sågverk på Alnön, Sundsvall, 1908. Bild: Sundsvalls museum, ID: SuM-foto021393. Författaren och lyrikern Elias Sehlstedt (1808-1874) besökte Sundsvall i början av 1870-talet och förbluffades at den stora mängden sågverk i området. I ”Sång om Ångermanland” skaldade han de berömda orden ”Och hela hamnen som en spegel låg / Och såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg”, bl.a. publicerad i kalendern Svea 1873.

Kartor över Sverige

Karta över Sverige som visar de tre landsdelarna; Götaland, Svealand, and Norrland. Huvudstaden Stockholm ligger i östra Svealand. Karta över Sverige som visar de svenska landskapen. Medelpad ligger mitt i Sverige i Södra Norrland och Sundsvall är stad vid kusten i Medelpad. Kartan visar östra Medelpad med Sundsvalls stad. Alnön ligger strax öster om staden. Alla de drygt 40 ångsågarna i Sundsvallstrakten fanns koncentrerade längs den korta kuststräckan från Skönvik, c:a 10 km norr om Sundsvall, ned till Svartvik, c:a 10 km söder om staden, dvs. en sträcka på ungefär 20 km. En stor del av sågverken låg på Alnöns västra och norra sida.
Sundsvalls hamn under 1870-talet på träbaronernas tid.
Hotell Knaust i Sundsvall är ett välkänt hotell och restaurang som runt sekelskiftet 1900 ofta besöktes av de förmögna träbaronerna. Bilden visar den berömda solfjäderformade marmortrappan på Hotell Knaust. Bild: 1966, Wikipedia.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Begrepp från det gamla bondesamhället Det gamla bondesamhället Socknen och sockenstämman Järnvägens historia & rallarna Fyr- och lotsväsendets historia

Referenslitteratur

Flottarna fick fart på exporten: Timmerflottning, av Nils Johan Tjärnlund, 6 juli 2010. Tidskriften Populär Historia 6/2010. Skogen, flottningen och Norrbottens människor, Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2016, sid 12-21. Flottningen i Norrland, Lars Karlman jk 92/96. Sågverksindustrins utveckling i Norrland; från 1850 till andra världskriget. Inst. för vegetationsekologi och inst. för skogsskötsel SLU Umeå, Åsa Blom, Erik Willén 1991/95. "Nyfiken på Sverige", Utbildningsradion (sid 4) "Ådalen, industrihistorisk inventering", del 3, 1980, (sid 20 - 21) Wikipedia Överst på sidan
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-02-21

Flottningens historia, Sverige

Flottningens historia i Sverige - Kartor

inledning

Medelpad är ett landskap i Västernorrland med staden Sundsvall. Under andra hälften blev Sundsvall ett blomstrande centrum för världens största sågverksdistrikt. Sundsvallsregionen lockade mängder med människor som kom för att söka jobb som skogshuggare, flottare samt sågverksarbetare och Sundsvall blev sågverksindustrins Klondike. Trävaruindustrin expanderade snabbt under 1800- talet. Ångkraft gjorde det möjligt att anlägga sågverk direkt vid kustens hamnar. Norrlands första ångdrivna såg anlades 1849 i Tunadal vid Alnösundet norr om Sundsvall. Över 40 ångsågar var snart etablerade längs Medelpads kust och enbart i Sundsvalls sågverksdistrikt fanns 23 ångsågar. Sundsvall blev centrum för världens största sågverksdistrikt. Andra sågverksdistrikt uppstod kring Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik i Ångermanland men även längre upp längs norrlandskusten. Stora mängder med människor, inte minst från Värmland och Finland, kom till Sundsvallsområdet för att jobba vid sågverken, eller med skogsarbete, kolning och flottning. Sundsvall ligger mellan två älvar, Indalsälven i norr och Ljungan i söder. Bilden visar Sågverksarbetare och brädstaplar vid Gustavsbergs sågverk på Alnön, Sundsvall, 1908. Bild: Sundsvalls museum, ID: SuM-foto021393. Författaren och lyrikern Elias Sehlstedt (1808-1874) besökte Sundsvall i början av 1870-talet och förbluffades at den stora mängden sågverk i området. I ”Sång om Ångermanland” skaldade han de berömda orden ”Och hela hamnen som en spegel låg / Och såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg”, bl.a. publicerad i kalendern Svea 1873.

Kartor över Sverige

Karta över Sverige som visar de svenska landskapen. Medelpad ligger mitt i Sverige i Södra Norrland och Sundsvall är stad vid kusten i Medelpad. Karta över Sverige som visar de tre landsdelarna; Götaland, Svealand, and Norrland. Huvudstaden Stockholm ligger i östra Svealand. Kartan visar östra Medelpad med Sundsvalls stad. Alnön ligger strax öster om staden. Alla de drygt 40 ångsågarna i Sundsvallstrakten fanns koncentrerade längs den korta kuststräckan från Skönvik, c:a 10 km norr om Sundsvall, ned till Svartvik, c:a 10 km söder om staden, dvs. en sträcka på ungefär 20 km. En stor del av sågverken låg på Alnöns västra och norra sida.
Sundsvalls hamn under 1870-talet på träbaronernas tid.
Hotell Knaust i Sundsvall är ett välkänt hotell och restaurang som runt sekelskiftet 1900 ofta besöktes av de förmögna träbaronerna. Bilden visar den berömda solfjäderformade marmortrappan på Hotell Knaust. Bild: 1966, Wikipedia.

Relaterade länkar

Begrepp från det gamla bondesamhället Det gamla bondesamhället Socknen och sockenstämman Järnvägens historia & rallarna Fyr- och lotsväsendets historia

Referenslitteratur

Flottarna fick fart på exporten: Timmerflottning, av Nils Johan Tjärnlund, 6 juli 2010. Tidskriften Populär Historia 6/2010. Skogen, flottningen och Norrbottens människor, Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2016, sid 12- 21. Flottningen i Norrland, Lars Karlman jk 92/96. Sågverksindustrins utveckling i Norrland; från 1850 till andra världskriget. Inst. för vegetationsekologi och inst. för skogsskötsel SLU Umeå, Åsa Blom, Erik Willén 1991/95. "Nyfiken på Sverige", Utbildningsradion (sid 4) "Ådalen, industrihistorisk inventering", del 3, 1980, (sid 20 - 21) Wikipedia Överst på sidan