Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i Västernorrland (6)

Båtsmansnamn vid Medelpads rotar

Båtsmännen i Medelpad ingick i 1:a Norrlands Båtsmanskompanis 2:a del (109 rotar). Nedan finns en förteckning på de båtsmansnamn som brukats vid rotarna i Medelpad. "=" innebär att namnet även användes vid nästa årtal i tabellen nedan. Kolumnen "Före 1687" innebär att namnet även användes i det äldre båtsmanshållet. Socknar: [Njurunda], [Tuna], [Attmar], [Stöde], [Torp], [Borgsjö], [Haverö], [Selånger], [Sättna], [Skön], [Alnö], [Timrå], [Indal], [Liden], [Ljustorp], [Hässjö] [Medelpads socknars anslutning till båtsmanshållet] (Socknarna är listade i rotenummerordning)

Njurunda

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Tuna

Attmar

Stöde

Torp

Borgsjö

Haverö

Seleånger

Sättna

Alnö

Skön

Timrå

Indal

Liden

Ljustorp

Hässjö

Medelpads socknars anslutning till båtsmanshållet

Siffrorna i tabellen nedan anger antal båtsmän som respektive socken var presterade vid olika tidpunkter. Ett "B" anger att socknen var båtsmansroterad vid denna tidpunkt men antal saknas. Liden och Holm svarade gemensamt för båtsmän fram till 1800-talet då de särades. Som vi ser i tabellen så var Skön, Alnö och Timrå först ut med båtsmän.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i

Västernorrland (6)

Båtsmansnamn vid Medelpads

rotar

Båtsmännen i Medelpad ingick i 1:a Norrlands Båtsmanskompanis 2:a del (109 rotar). Nedan finns en förteckning på de båtsmansnamn som brukats vid rotarna i Medelpad. "=" innebär att namnet även användes vid nästa årtal i tabellen nedan. Kolumnen "Före 1687" innebär att namnet även användes i det äldre båtsmanshållet. Socknar: [Njurunda], [Tuna], [Attmar], [Stöde], [Torp], [Borgsjö], [Haverö], [Selånger], [Sättna], [Skön], [Alnö], [Timrå], [Indal], [Liden], [Ljustorp], [Hässjö] [Medelpads socknars anslutning till båtsmanshållet] (Socknarna är listade i rotenummerordning)

Njurunda

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972

Tuna

Attmar

Stöde

Torp

Borgsjö

Haverö

Seleånger

Sättna

Alnö

Skön

Timrå

Indal

Liden

Ljustorp

Hässjö

Medelpads socknars anslutning till

båtsmanshållet

Siffrorna i tabellen nedan anger antal båtsmän som respektive socken var presterade vid olika tidpunkter. Ett "B" anger att socknen var båtsmansroterad vid denna tidpunkt men antal saknas. Liden och Holm svarade gemensamt för båtsmän fram till 1800-talet då de särades. Som vi ser i tabellen så var Skön, Alnö och Timrå först ut med båtsmän.