Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Båtsman nr 170 Smed, Norrlands 2:a båtsmanskompani

Båtsman no 170 Smed, The Second Norrland Båtsman Company

Följande båtsmansrulla gäller båtsman nr 170, Smed, Norrlands 2:a Båtsmanskompani (Ljustorps socken, Medelpad), antagen 1886. The following båtsman roll comcerns båtsman no 170, Smed, Second Norrland Båtsman Company (Ljustorp parish, Medelpad Province).

Sida 1 / Page 1

Båtsmansrulla - Båtsman Roll

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ovanstående text ger oss följande information: Båtsmannen nr 170 Smed heter Johan Norberg enligt prästbetyget och ingår i nr 31, Norrlands 2:a båtsmanskompani. Där ingår han i 8:e korpralskapet. Roten finns i Ljustorps socken, Västernorrlands län. Roten tillhör Medelpads östra härad. Huvudrote är Stavre (gårdsbeteckning saknas). Vanligen ingick flera gårdar i roten. Båtsmanstorpet finns en halv mil från Ljustorps kyrka i Åsäng. The text in the roll above gives us the following information: The båtsman no 170 Smed's name prior to his enrollment was, according to the parish minister's certificate, Johan Norberg and served in No 31, Second Norrland Båtsman Company. In this company he was a part of the 8th corporalship or "korpralskapet" (a smaller unit within a company). The rote was located in Ljustorp parish, Västernorrland County and belonged to Medelpad's eastern administrative county district ("härad"). The main farm of the rote (huvudrote) is Stavre (the actual name of the farm is missing). Normally there were several farms making up a rote. The båtsman's croft was located 5 km (3 miles) from the Ljustorp Church in Åsäng.

Sida 2 / Page 2

Ovanstående text ger oss följande information: Johan Smed-Norberg är född den 20 augusti 1869 i Ljustorps socken (Y). Han har en tämligen stark kroppsbyggnad, ljusbrunt hår och grå ögon. Han var 1,61 m lång. Normalt färgsinne. Han antogs som båtsmansrekryt den 24 juli 1886 och avlade krigsmanseden samma dag. Vid antagningen var han 16 år och 11 månader och ogift. Hans bana som båtsman blev inte långvarig. Redan under 1887 vakanssattes båtsmanshållet. The text in the page above gives us the following information: Johan Smed-Norberg was born on August 20, 1869 in Ljustorp parish, Västernorrland County. He was a fairly strong built person with light brown hair and grey eyes. He was 1.61 m (5 feet 2 inches) tall and had a normal sense of color. He was enrolled as a båtsman recruit on July 24, 1886 and swore the oath as a serviceman (krigsmanseden)  the very same day. When he was enrolled he was 16 years and 11 month old and unmarried. His career as a båtsman was very short. Already in 1887, the Navy Allotment System was  non-officially abandoned when the båtsman's rotar were made vacant (the rote båtsmän were discharged). Instead of keeping a båtsman, the rote farmers had to pay a fee, corresponding to the cost of keeping a båtsman, to the Navy.

Sida 3/Page 3

Ovanstående text ger oss följande information: Första tjänstgöringen var i ett rekrytkompani där han genomgick exercisövningar. Detta skedde på hösten samma år som han antogs, 16/9 - 30/9 1886. Mellan 1/10 1886 och 1/5 1887 gick han på exercisskola. Mellan 2/5 och 6/5 var han åter på ett rekrytkompani (arbetade med rustningsarbete) för att från 7/5 tjänstgöra till sjös på örlogsfartyget "Eugenie" fram till 31/8. Ombord tjänstgjorde han som stormärsgast. Från 1/9, dvs när han kom tillbaka från seglatsen tjänstgjorde han på "stationen". Med stationen avses Stockholms Örlogsstation som Norrlands båtsmanskompanier tillhörde. Det är troligt att rekrytkompaniet och exercisskolan fanns på "stationen" Stockholm vilket innebar att han antagligen var hemifrån från 16/9 1886 till 16/9 1887. I kolumnen "Betyg för" ser vi hur han "skötte sig" Vanligen förde de större krigssegelfartygen tre master, fock-, stor- och mesanmast. Stormasten stod i mitten och förde normalt tre segel (stor-, stormärs- och storbramssegel). Stormärsen var mao ett segel i stormasten och en stormärsgast arbetade uppe i riggen på stormasten med just detta segel. The text in the page above gives us the following information: His first service was in a recruit company where he had drill exercises.  This was taken place in the fall the very same year he was enrolled, September 16 to September 30 1886. Between 1st of November1886 and 1st of May 1887 he attended a drill school.  Between 1st and 5th of May 1887 he was back at the recruit company. From the 7th of May until 31st of August he served onboard the man of war "Eugenie" as a  main top hand (stormärsgast). From September 9, when he was back from the sailing tour, he served at the naval station. The naval station was the Stockholm Naval Station, which was the naval station the Norrland båtsman companies belonged to. It is very likely that the recruit company and the drill school was located at the Stockholm naval station which means that he was away from home from 16th of September 1886 to 16th of September 1887. In the column "Betyg för" (marks or grade) we can see have well he was doing in as a serviceman. Normally the larger men of war had three masts; foremast (fockmast), main mast (stormast) and mizzen mast (mesanmast). The main mast was located in the middle of the ship and normally took three sails; main sail, main topsail and "storbramssegel".  The main topsail (stormärsseglet) was, in other word, a sail at the main mast and a main top hand (stormärsgast), as our båtsman was onboard "Eugenie", worked up in the rig of the main m ast with the main topsail.  

Sid 4 (a) / Page 4 (a).

Ovanstående text ger oss följande information: Denna sida handlar om hans tjänstgöringsbetyg. Här framgår vilken typ av utbildning han deltagit i samt vilket betyg han fick. Han har fått betyget "3" på alla moment. För att veta om det var bra eller inte så måste man veta vilken betygsskala man använde. Detta har jag ännu inte någon kännedom om. The text in the page above gives us the following information: This page is about his service testimonial. Here you can see what kind of training he has been through and which grading he got. He received the grading "3" in all courses/classes. To know if this grading is good or not you have to understand the scale of the grading. I'm afraid I haven’t yet been able to get hold of this kind of information. Here is a translation of a few of the courses listed at the page above: Sjömanskap=seamanship, Artilleri=artillery, Riggövningar=Rig exercise, Kulspruteexercis=Machine-gun exercise, Bajonettfäktning=Bayonet fencing etc.

Sid 4 (b) / Page 4 (b).

Ovanstående text ger oss följande information: Även denna sida handlar om hans tjänstgöringsbetyg. Also this page is about his service testimonial. Skjutövning=Shooting practice, Gevär=Rifle, Målskjutning=Target-shooting, Stridsskjutning=Combat shooting.

Källreferenser/Source References

Krigsarkivet, Stockholm Stockholms station: Norrlands 2. båtsmanskompani D5:6 (0-9999) Bild 1380 (AID: v741258a.b1380, NAD: SE/KrA/0530F056Ö)
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Båtsman nr 170 Smed, Norrlands

2:a båtsmanskompani

Båtsman no 170 Smed, The Second

Norrland Båtsman Company

Följande båtsmansrulla gäller båtsman nr 170, Smed, Norrlands 2:a Båtsmanskompani (Ljustorps socken, Medelpad), antagen 1886. The following båtsman roll comcerns båtsman no 170, Smed, Second Norrland Båtsman Company (Ljustorp parish, Medelpad Province).

Sida 1 / Page 1

Båtsmansrulla - Båtsman

Roll

Ovanstående text ger oss följande information: Båtsmannen nr 170 Smed heter Johan Norberg enligt prästbetyget och ingår i nr 31, Norrlands 2:a båtsmanskompani. Där ingår han i 8:e korpralskapet. Roten finns i Ljustorps socken, Västernorrlands län. Roten tillhör Medelpads östra härad. Huvudrote är Stavre (gårdsbeteckning saknas). Vanligen ingick flera gårdar i roten. Båtsmanstorpet finns en halv mil från Ljustorps kyrka i Åsäng. The text in the roll above gives us the following information: The båtsman no 170 Smed's name prior to his enrollment was, according to the parish minister's certificate, Johan Norberg and served in No 31, Second Norrland Båtsman Company. In this company he was a part of the 8th corporalship or "korpralskapet" (a smaller unit within a company). The rote was located in Ljustorp parish, Västernorrland County and belonged to Medelpad's eastern administrative county district ("härad"). The main farm of the rote (huvudrote) is Stavre (the actual name of the farm is missing). Normally there were several farms making up a rote. The båtsman's croft was located 5 km (3 miles) from the Ljustorp Church in Åsäng.

Sida 2 / Page 2

Ovanstående text ger oss följande information: Johan Smed-Norberg är född den 20 augusti 1869 i Ljustorps socken (Y). Han har en tämligen stark kroppsbyggnad, ljusbrunt hår och grå ögon. Han var 1,61 m lång. Normalt färgsinne. Han antogs som båtsmansrekryt den 24 juli 1886 och avlade krigsmanseden samma dag. Vid antagningen var han 16 år och 11 månader och ogift. Hans bana som båtsman blev inte långvarig. Redan under 1887 vakanssattes båtsmanshållet. The text in the page above gives us the following information: Johan Smed-Norberg was born on August 20, 1869 in Ljustorp parish, Västernorrland County. He was a fairly strong built person with light brown hair and grey eyes. He was 1.61 m (5 feet 2 inches) tall and had a normal sense of color. He was enrolled as a båtsman recruit on July 24, 1886 and swore the oath as a serviceman (krigsmanseden)  the very same day. When he was enrolled he was 16 years and 11 month old and unmarried. His career as a båtsman was very short. Already in 1887, the Navy Allotment System was  non-officially abandoned when the båtsman's rotar were made vacant (the rote båtsmän were discharged). Instead of keeping a båtsman, the rote farmers had to pay a fee, corresponding to the cost of keeping a båtsman, to the Navy.

Sida 3/Page 3

Ovanstående text ger oss följande information: Första tjänstgöringen var i ett rekrytkompani där han genomgick exercisövningar. Detta skedde på hösten samma år som han antogs, 16/9 - 30/9 1886. Mellan 1/10 1886 och 1/5 1887 gick han på exercisskola. Mellan 2/5 och 6/5 var han åter på ett rekrytkompani (arbetade med rustningsarbete) för att från 7/5 tjänstgöra till sjös på örlogsfartyget "Eugenie" fram till 31/8. Ombord tjänstgjorde han som stormärsgast. Från 1/9, dvs när han kom tillbaka från seglatsen tjänstgjorde han på "stationen". Med stationen avses Stockholms Örlogsstation som Norrlands båtsmanskompanier tillhörde. Det är troligt att rekrytkompaniet och exercisskolan fanns på "stationen" Stockholm vilket innebar att han antagligen var hemifrån från 16/9 1886 till 16/9 1887. I kolumnen "Betyg för" ser vi hur han "skötte sig" Vanligen förde de större krigssegelfartygen tre master, fock-, stor- och mesanmast. Stormasten stod i mitten och förde normalt tre segel (stor-, stormärs- och storbramssegel). Stormärsen var mao ett segel i stormasten och en stormärsgast arbetade uppe i riggen på stormasten med just detta segel. The text in the page above gives us the following information: His first service was in a recruit company where he had drill exercises.  This was taken place in the fall the very same year he was enrolled, September 16 to September 30 1886. Between 1st of November1886 and 1st of May 1887 he attended a drill school.  Between 1st and 5th of May 1887 he was back at the recruit company. From the 7th of May until 31st of August he served onboard the man of war "Eugenie" as a  main top hand (stormärsgast). From September 9, when he was back from the sailing tour, he served at the naval station. The naval station was the Stockholm Naval Station, which was the naval station the Norrland båtsman companies belonged to. It is very likely that the recruit company and the drill school was located at the Stockholm naval station which means that he was away from home from 16th of September 1886 to 16th of September 1887. In the column "Betyg för" (marks or grade) we can see have well he was doing in as a serviceman. Normally the larger men of war had three masts; foremast (fockmast), main mast (stormast) and mizzen mast (mesanmast). The main mast was located in the middle of the ship and normally took three sails; main sail, main topsail and "storbramssegel".  The main topsail (stormärsseglet) was, in other word, a sail at the main mast and a main top hand (stormärsgast), as our båtsman was onboard "Eugenie", worked up in the rig of the main m ast with the main topsail.  

Sid 4 (a) / Page 4 (a).

Ovanstående text ger oss följande information: Denna sida handlar om hans tjänstgöringsbetyg. Här framgår vilken typ av utbildning han deltagit i samt vilket betyg han fick. Han har fått betyget "3" på alla moment. För att veta om det var bra eller inte så måste man veta vilken betygsskala man använde. Detta har jag ännu inte någon kännedom om. The text in the page above gives us the following information: This page is about his service testimonial. Here you can see what kind of training he has been through and which grading he got. He received the grading "3" in all courses/classes. To know if this grading is good or not you have to understand the scale of the grading. I'm afraid I haven’t yet been able to get hold of this kind of information. Here is a translation of a few of the courses listed at the page above: Sjömanskap=seamanship, Artilleri=artillery, Riggövningar=Rig exercise, Kulspruteexercis=Machine-gun exercise, Bajonettfäktning=Bayonet fencing etc.

Sid 4 (b) / Page 4 (b).

Ovanstående text ger oss följande information: Även denna sida handlar om hans tjänstgöringsbetyg. Also this page is about his service testimonial. Skjutövning=Shooting practice, Gevär=Rifle, Målskjutning=Target-shooting, Stridsskjutning=Combat shooting.

Källreferenser/Source References

Krigsarkivet, Stockholm Stockholms station: Norrlands 2. båtsmanskompani D5:6 (0-9999) Bild 1380 (AID: v741258a.b1380, NAD: SE/KrA/0530F056Ö)