Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i Västernorrland (7)

Båtsmanstorpens placering i Medelpad, 1800-tal

Båtsmännen i Medelpad ingick i 1:a Norrlands Båtsmanskompanis 2:a del (109 rotar). Nedan finns en förteckning över de platser där Medelpads båtsmanstorp fanns placerade under 1800-talet.

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i

Västernorrland (7)

Båtsmanstorpens placering i

Medelpad, 1800-tal

Båtsmännen i Medelpad ingick i 1:a Norrlands Båtsmanskompanis 2:a del (109 rotar). Nedan finns en förteckning över de platser där Medelpads båtsmanstorp fanns placerade under 1800-talet.

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972