Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i Västernorrland (4)

Fartyg byggda vid Medelpads örlogsvarv

Ett örlogsvarv och två sågar anlades i Västernorrland för byggande av örlogsfartyg. Två sågar anladesför ändamålet, en i Sollefteå vid Bruksåns mynning i Ångermanälven och en i Sillre i Medelpad vid Indalsälven (6 km NO om Indalslidens kyrka). Båda sågarna anlades 1663. Örlogsvarvet etablerades vid Lövgrunsholmen i Medelpad 1665.

Örlogsvarvet vid Lövgrundsholmen, 1665 - 1679

Beslutet att bygga ett örlogsvarv vid Lövgrundsholmen (senare kallad skeppsholmen) i Indalsälvens mynning togs den 19 december 1664. En av anledningarna var att eken började att slut söderut och man ville göra ett försök med fartyg byggda i gran och furu. Skeppsvarvet började uppföras 1665 och stod klart 1666. Första fartyget var lastdragaren "Medelpad" som sjösattes 1668 och riggades samt försågs med 12 kanoner och 12 mans besättning året därpå. "Medelpad" förliste utanför Gotland 1670. Fregatten "Nordstiernan" byggdes 1669 - 1670. Längd 120 fot. Riggades 1671 och seglades till Stockholm där hon rustades med 32 kanoner och 40 knektar samt 110 båtsmän. "Uttern" som sjösattes 1672 "Elgen" sjösattes 1673 Fregatten "Sundsvall" sjösattes 1673, rustades med 30 kanoner. Hon förliste vid inloppet till Riga i oktober 1675. Fregatten "Laxen" sjösattes i juni 1675, 130 fot lång och 30 fot bred. Rustades med 50 kanoner, 50 knektar och 160 båtsmän. Hon erövrades av danskarna vid Ölands södra udde i juni 1679. Hon lär ha varit en dålig seglare. Skonaren "Ekorren" blev färdig 1678 Sista skeppet att lämna varvet blev skonaren "Abborren" som stod färdig i augusti 1678 och levererades under 1679 Under slutet av 1670-talet tillträdde amiral Hans Wachtmeister amiralitetets styrelse. Hans misstrodde alla fartyg som inte var byggda i ek och beslutade den 5 mars 1679 att varvet vid Lövgrundsholmen skulle upphöra. Totalt byggdes 13 skepp vid Lövgrundsholmen.

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Båtsmanshållet i

Västernorrland (4)

Fartyg byggda vid Medelpads

örlogsvarv

Ett örlogsvarv och två sågar anlades i Västernorrland för byggande av örlogsfartyg. Två sågar anladesför ändamålet, en i Sollefteå vid Bruksåns mynning i Ångermanälven och en i Sillre i Medelpad vid Indalsälven (6 km NO om Indalslidens kyrka). Båda sågarna anlades 1663. Örlogsvarvet etablerades vid Lövgrunsholmen i Medelpad 1665.

Örlogsvarvet vid Lövgrundsholmen, 1665 -

1679

Beslutet att bygga ett örlogsvarv vid Lövgrundsholmen (senare kallad skeppsholmen) i Indalsälvens mynning togs den 19 december 1664. En av anledningarna var att eken började att slut söderut och man ville göra ett försök med fartyg byggda i gran och furu. Skeppsvarvet började uppföras 1665 och stod klart 1666. Första fartyget var lastdragaren "Medelpad" som sjösattes 1668 och riggades samt försågs med 12 kanoner och 12 mans besättning året därpå. "Medelpad" förliste utanför Gotland 1670. Fregatten "Nordstiernan" byggdes 1669 - 1670. Längd 120 fot. Riggades 1671 och seglades till Stockholm där hon rustades med 32 kanoner och 40 knektar samt 110 båtsmän. "Uttern" som sjösattes 1672 "Elgen" sjösattes 1673 Fregatten "Sundsvall" sjösattes 1673, rustades med 30 kanoner. Hon förliste vid inloppet till Riga i oktober 1675. Fregatten "Laxen" sjösattes i juni 1675, 130 fot lång och 30 fot bred. Rustades med 50 kanoner, 50 knektar och 160 båtsmän. Hon erövrades av danskarna vid Ölands södra udde i juni 1679. Hon lär ha varit en dålig seglare. Skonaren "Ekorren" blev färdig 1678 Sista skeppet att lämna varvet blev skonaren "Abborren" som stod färdig i augusti 1678 och levererades under 1679 Under slutet av 1670-talet tillträdde amiral Hans Wachtmeister amiralitetets styrelse. Hans misstrodde alla fartyg som inte var byggda i ek och beslutade den 5 mars 1679 att varvet vid Lövgrundsholmen skulle upphöra. Totalt byggdes 13 skepp vid Lövgrundsholmen.

Källreferenser

1. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 2. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972