Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Hur man söker artillerister i GMR utifrån HFL - Sverige

Allmänt

Nedanstående exempel på hur man söker efter en soldat i generalmönsterrullorna avser en artillerist i ett värvat regemente. Söker man efter en soldat i ett värvat regemente så har man ingen hjälp av Grill eftersom detta verk enbart listar förband ingående i indelningsverket! Bilden till höger visar en soldat i artilleriuniform attila m/1872 med svart snörliv och på huvudet käppi m/1880 . Fotot visas med tillstånd av Gert Moberg. I artilleriet är soldaterna indelade i batterier istället för kompanier som i infanteriet. Vad gäller värvade förband så höll de till i städerna där de oftast bildade egna garnisonsförsamlingar. I nedanstående exempel skall vi söka en artillerist vid Vendes artilleriregemente. De återfinns i Kristianstads garnisonsförsamling. Från början fanns enbart ett artilleriregemente, Artilleriregementet. År 1794 delas regementet i fyra delar: Svea artilleriregemente, Göta artilleriregemente, Vendes artilleriregemente (har även stavats Wendes artilleriregemente) och Finska artilleriregementet. Under 1800-talets andra hälft bildas sen ytterligare artilleriregementen. Se vidare Artilleriregementen.

Husförhörslängd, HFL

Värvade förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta uppgifter om artillerisoldaten Johan Andersson Lilja i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd för Ljungby socken, Kronobergs län, Småland, har vi hittat Johan Andersson. År 1855 finner vi en notering om att han flyttar till Kristianstads garnisonsförsamling. Vi börjar med att titta i Kristianstads garnisonsförsamlings inflyttningslängd för år 1855. Här finner vi honom och får informationen om att han är artillerist nr 94 i 1:a batteriet. Hans soldatnamn är Lilja. Dvs vi har hittat honom i Kristianstads garnisonsförsamling B:2 (1832-1865) Bild 49 / sid 91.

Handledning 1: Hur man söker artillerisoldater

Innehåll denna sida:
Ovan, utdrag från inflyttningslängden Kristianstads garnisonsförsamling B:2 (1832-1865) Bild 49 / sid 91 (AID: v99984.b49.s91, NAD: SE/LLA/13212) för år 1855. På sista raden i inflyttningslängden till vänster finner vi artillerist Johan Andersson Lilja, inflyttad från Ljungby. Vidare ser vi att han placeras i 1:a batteriet som soldat nummer 94 (1:94). Han flyttar hit ensam, dvs utan familj.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:5 (1850-1857) Bild 84 / sid 78 (AID: v99977.b84.s78, NAD: SE/LLA/13212). I Kristianstads garnisonsförsamling finns Vendes Artilleriregemente. Här ser vi nu Johan Andersson Lilja som artillerist 94. Lilja är född den 18/9 1833. På raderna ovan Lilja ser vi de två tidigare artilleristerna på nummer 94. Den första flyttar ut 1852 och den andra år 1855. Lilja var 22 år gammal 1855. Husförhörslängderna i garnisonsförsamlingarna är uppställda på motsvarande sätt som generalmönsterrullorna, dvs batteri för batteri och inom batteri är soldaterna sorterade i nummerordning.

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi vet nu att Lilja tjänstgjorde vid 1:a batteriet, Vendes artilleriregemente. Vi tittar nu efter vilka generalmönstringar Vendes artilleriregemente gjorde vid mitten av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1855 som vi börjar med. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. Båda kräver abonnemang. Första batteriet brukar alltid ligga först i GMR, efter regementsstaben. Denna mönstring av regementet genomfördes den 21 juni 1848 vilket bl.a. står i ingressen till 1:a batteriet. Batterichef för 1:a batteriet är friherre kapten Carl Klöfwerskjöld. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under 1:a batteriet tills vi kommer till soldat 94. Källa: Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1892 (1855-1855) Bild 930 (AID: v493973.b930, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att den tidigare soldaten på nummer 94 Johan Holmberg får avsked 1855 efter fullgjord kontraktstid och ersätts den 22 maj 1855 med rekryten Johan Lilja. De uppgifter vi hittar i GMR om Johan Lilja är att han är född i Almundsryds socken, Kronobergs län (G) samt att han var vid generalmönstringen den 14 juni 1855 21 år och 9 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 1 månad, vilket stämmer med att han antogs i maj 1855. Vi har även uppgift om att Johan Lilja var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Han har "Lutheran" noterad i kolumnen "Religion". Vid mönstringen har han noteringen ”approberas” vilket betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat.

Utdrag från Vendes artilleriregementes generalmönstring den 14 juni 1855.

Ovan, utdrag ur vigselboken Kristianstads garnisonsförsamling E:1 (1830-1865) Bild 42 / sid 75 (AID: v99992.b42.s75, NAD: SE/LLA/13212) för år 1862. En titt i vigselboken ger information om att paret gifte sig den 31 december 1862.

Efterföljande generalmönstringar av regementet

Vid generalmönstringarna 1867, 1869 och 1871 framkommer inget nytt om Lilja. Vid generalmönstringen den 13 juni 1874 är plötsligt nummer 94 vakant. Någon anteckning om Lilja finns inte. Vi tittar därför i husförhörslängden om mer information finns om vart Lilja tagit vägen och här finner vi svaret: Lilja har fått förflyttning till 6:e batteriet.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 1930 (AID: v493979.b1930, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att Liljas soldatnummer (94) i 1:a batteriet är vakantsatt.
Ovan, i HFL finns även en flyttnotering på familjen. År 1879 flyttar Johan och barnen vidare.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår artillerisoldat, Johan Lilja?

Lilja antogs som soldat den 23 maj 1855 och får avsked den 11 juni 1877. Hur såg den uniform ut som Vendes artilleriregemente bar vid denna tid? Artilleriregementena hade mellan 1845 och 1872 uniform m/1845. Den såg i stort sätt ut som infanteriets uniform och bestod av en enradig vapenrock och som huvudbonad kask med en kortare tagelliggare än tidigare. Listen på byxorna hade passpoal. Vid Vendes artilleriregemente hade man dock dolma. Dolman var ursprungligen en husarjacka och karakteriserades de många snörena som förband knapparna på bröstet. Regementsfärgerna vad avser axelklaffar och epåletter fastställdes år 1860 som mörkblått för Svea artilleriregemente, gult för Göta artilleriregemente och vitt för Vendes artilleriregemente. År 1872 får artilleriet en ny gemensam uniform, m/1872, som i väsentlig grad skiljde sig från den gamla uniformen. Nu införs nämligen attila m/1872 som nytt livplagg för manskapet. Attilan var tillverkad i mörkblått kläde och hade ett svart snörliv på bröstet med tre lodräta knapprader och sju knappar på varje knapprad. Den hade hög ståndkrage som var öppen och snedskuren. Vidare hade den axelklaffar. Kragen hade olika färg beroende på artilleriregemente. Vendes artilleriregemente hade vita kragar. Byxan hade svarta lister. Vidare erhåller nu artilleriet mössa med plåt och plym (m/1865), dvs. den mössa som infördes vid infanteriet 1865.

Kristianstad, Skåne

Var fanns Vendes artilleriregemente någonstans? Regementet var stationerat i Kristianstads garnison, Kristianstad i nuvarande Skåne län, då Kristianstads län. Staden Kristianstad grundades efter Kalmarkriget 1614 av den danske kungen Kristian IV. Staden anlades redan från början som en fästning, med vallar, vallgravar och bastioner. Kristianstad blev snabbt ett viktigt regionalt centrum, och som i ett led att stärka stadens attraktionskraft blev staden residensstad för Kristianstads län (som existerade 1719-1997) när Generalguvernementet Skåne upplöstes 1719. 1849 togs beslutet att fästningsvallarna kring staden skulle rivas. Vendes artilleriregemente stationerades från början med delar och från 1799 med huvuddelen till Kristianstad. Mellan 1750-talet och 1879 var en del av regementet även förlagt till Landskrona. Regementet övade från 1794 på Beckhovet, från 1795 på Näsby fält och från 1900 på Rinkaby. Vendes artilleriregemente (A3) huserade från 1953 i Norra Åsum , några km söder om Kristiandstad.
På kartan till vänster över Skåne ser man Kristianstad i övre högra hörnet. Landskrona ligger vid kusten på västra sidan av Skåne.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Om värvade förband Artilleriet Artilleriregementen Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Kristianstads garnisonsförsamling B:2 (1832-1865) Bild 49 / sid 91 (AID: v99984.b49.s91, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:5 (1850-1857) Bild 84 / sid 78 (AID: v99977.b84.s78, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:6 (1858-1866) Bild 71 / sid 77 (AID: v99978.b71.s77, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:7 (1867-1873) Bild 105 / sid 101 (AID: v99979.b105.s101, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:8 (1873-1883) Bild 190 / sid 185 (AID: v99980.b190.s185, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling E:1 (1830-1865) Bild 42 / sid 75 (AID: v99992.b42.s75, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling B:3 (1866-1894) Bild 58 / sid 119 (AID: v99985.b58.s119, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads stadsförsamling B:8 (1867-1885) Bild 168 / sid 165 (AID: v100041.b168.s165, NAD: SE/LLA/13214) Kristianstads stadsförsamling AI:21 (1871-1879) Bild 407 / sid 897 (AID: v100020.b407.s897, NAD: SE/LLA/13214) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1892 (1855-1855) Bild 930 (AID: v493973.b930, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1893 (1857-1857) Bild 1070 (AID: v493974.b1070, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1894 (1859-1861) Bild 610 (AID: v493975.b610, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1895 (1863-1863) Bild 1100 (AID: v493976.b1100, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1896 (1867-1869) Bild 1260 (AID: v493977.b1260, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1896 (1867-1869) Bild 4430 (AID: v493977.b4430, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1897 (1871-1871) Bild 1260 (AID: v493978.b1260, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 1930 (AID: v493979.b1930, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 2970 (AID: v493979.b2970, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1899 (1877-1877) Bild 3000 (AID: v493980.b3000, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1900 (1880-1880) Bild 3020 (AID: v493981.b3020, NAD: SE/KrA/0023) Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
Handledningar:
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1892 (1855-1855) Bild 930 (AID: v493973.b930, NAD: SE/KrA/0023). Genom att bläddra framåt bland 1:a batteriets soldater kommer vi snart fram till artillerist 94 Johan Lilja. Här finner vi även uppgifter om föregående soldat på nummer 94, artillerist Johan Holmberg som får avsked 1855 efter att han fullgjort sin tjänstetid enligt kontraktet. Han ersätts den 22 maj 1855 av Johan Lilja. Liljas patronymikon är Andersson.
Ovan, Kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan innehåller noteringar från den pågående mönstringen och här ser vi noteringen "approb." (approberas) vilket betyder att Lilja blev godkänd som soldat vid denna mönstring. Kolumnen näst längst till höger innehåller noteringar från den föregående mönstringen. De uppgifter vi hittar i GMR om Johan Lilja på högersidan är att han vid generalmönstringen den 14 juni 1855 var 21 år och 9 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 1 månad, vilket stämmer med att han rekryterades i maj 1855. Vi har även uppgift om att Johan Lilja var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Han har "Lutheran" noterad i kolumnen "Religion" (upprepningstecken).

Johan Liljas fortsatta karriär som artillerisoldat

Vi har nu sett att Johan Lilja antogs som rekryt den den 20 maj 1855 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 14 juni 1855. Men vad hände sen och när tog han avsked? För att få svar på dessa frågor måste vi fortsätta att titta igenom alla kommande generalmönsterrullor för Vendes artilleriregemente tills vi finner en notering om att han tar avsked. Nästra generalmönstring av Vendes artilleriregemente var den 8 juni 1857. Den därpå kommande mönstringen skedde den 10 juni 1859. Vi båda dessa mönstringar står att Lilja antogs som soldat den 23 maj 1855 (och inte den 22 maj som det stod i GMR 1855). Lilja var närvarande vid båda mönstringarna. Vid mönstringen 1859 har Lilja varit i tjänst 4 år och 1 månad och hans ålder är nu 25 år och 9 månader. Nästa mönstring ser den 12 juni 1861. Inga nya uppgifter om Lilja framkommer i denna GMR. Han är fortfarande ogift. Nästa mönstring sker 8 juni 1863. Vid denna mönstring finns notering om att Lilja nu är gift. Vi tar en titt på Kristianstads garnisonsförsamlings husförhörslängd för 1863 för att se vem Johan Lilja nu är gift med.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:6 (1858-1866) Bild 71 / sid 77 (AID: v99978.b71.s77, NAD: SE/LLA/13212). Johans hustru är Johanna Björkegren, född 24 augusti 1839. Hon flyttar till garnisonsförsamlingen 1862. Paret har även fått två barn: Anna Christina (f. 1863) och Hilma Sofia (f. 1866). En titt i vigselboken Kristianstads garnisonsförsamling E:1 (1830-1865) ger information om att paret gifte sig den 31 december 1862. Se nedan.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:7 (1867-1873) Bild 105 / sid 101 (AID: v99979.b105.s101, NAD: SE/LLA/13212). Här ser vi att Johan och Johanna fått en son, Algot Theodor, f. 1870. Vidare finns en notering om att äldsta dottern Hilma Sofia dog 1867.
Ovan, i denna HFL finns även en flyttnotering på familjen. År 1873 flyttas Johan Lilja till 6:e batteriet (med samma soldatnummer - 94) - 6:94.

Utdrag från Vendes artilleriregementes generalmönstring den 12 juni 1874 i Kristianstad.

Vi tittar nu på 6:e batteriet i regementets GMR för år 1874.
Ovan utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 2970 (AID: v493979.b2970, NAD: SE/KrA/0023) - 6:e batteriet. Här finns en notering om att Lilja tidigare var artillerist nr 94 vid 1:a batteriet. Lilja är nu 40 år gammal och har tjänat i regementet i 19 år.

Utdrag från Vendes artilleriregementes generalmönstring den 11 juni 1877 i Kristianstad.

Vi tittar på 6:e batteriet i regementets GMR för år 1877. Vid denna mönstring erhåller Lilja avsked.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1899 (1877-1877) Bild 3000 (AID: v493980.b3000, NAD: SE/KrA/0023) - 6:e batteriet. I texten ovan finns ingen ytterligare information om Lilja.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1899 (1877-1877) Bild 3010 (AID: v493980.b3010, NAD: SE/KrA/0023). Detta är högersidan och här finner vi intressant information. Lilja erhåller avsked vid denna mönstring år 1877. Han har fina vitsord "tjent skickligt och väl" och får "anmälan till underhåll", dvs han får en pension (gratial). Han har år 1877 varit i tjänst vid regementet i 22 år. I nästa mönstring av regementet, 1880, ser vi att artillerist nr 94 i 6:e batteriet är Carl Melin som påbörjade sin tjänst den 31 oktober 1877. Vad betyder "uttjent kapitulationstid". Kapitulationstid i detta sammanhang betyder kontraktstid, dvs Lilja har fullgjort den tid han enligt kontraktet skulle göra. SAOB: Kapitulation: avtal varigenom en person förband sig att tjäna i krigsmakten viss tid; äv. om avtal mellan kronan o. enskild person varigenom denne förband sig att uppsätta värvad trupp, ombestyra utrustning av denna o. d.; äv. konkret, om själva aktstycket. Vi tittar i husförhörslängden för garnisonsförsamlingen för att se vart familjen Lilja tar vägen 1877.
Ovan, udrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:8 (1873-1883) Bild 190 / sid 185 (AID: v99980.b190.s185, NAD: SE/LLA/13212). Ovan ser vi att Johan och Johannas familj utökats med fler barn.
Ovan, i HFL finns även en flyttnotering på familjen. Den 2 september 1873 flyttar familjen till stadsförsamlingen (Kristianstads stadsförsamling).

Vad händer med familjen Lilja efter 1877?

Artilleristen Johan Lilja (f. 1833) antas som soldat den 22 maj 1855 vid Vendes artilleriregemente och erhåller avsked med anmälan till underhåll den 11 juni 1877. Han har då varit i tjänst i 22 år. Hans patronymikon är Andersson. I Sveriges Befolkning 1880 är Johan Andersson Lilja år 1880 noterad som änkling. Han finns då på Kristianstad Nr 79, Helga Trefaldighets församling i Kristianstad enligt databasen. Med honom i hushållet finns då de två barnen Alma och Algot. Enligt utflyttningslängden Kristianstads garnisonsförsamling B:3 (1866-1894) Bild 58 / sid 119 flyttar två personer av manskön och 5 av kvinnokön i flyttnotisen för familjen Lilja (notis nr 47), dvs totalt 7 personer. I inflyttningslängden för Kristianstads stadsförsamling Kristianstads stadsförsamling B:8 (1867-1885) Bild 168 / sid 165, notis nr 100 för år 1877, återfinner vi sen familjen Lilja med hänvisning till sida 897. Vi hittar nu familjen i Kristianstads stadsförsamling AI:21 (1871-1879) Bild 407 / sid 897. Här finner vi information om att hustrun Johanna avlider den 6 februari 1878. År 1879 flyttar Johan vidare med barnen.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads stadsförsamling AI:21 (1871-1879) Bild 407 / sid 897 (AID: v100020.b407.s897, NAD: SE/LLA/13214). Här ser vi att Johan och Johannas familj samt att Johanna avlider den 6/2 1878.
Artilleriets attila m/1872 för manskap. Denna attila tillhör Norrlands artilleriregemente, orangegul krage. Se även fotot längst upp på sidan som visar en soldat i artilleries attila m/1872.

Benämningar i artilleriet

Det finns ett antal benämningar i artilleriet som skiljer sig från motsvarande i exempelvis infanteriet. Nedan finns en förteckning av några sådana med beskrivning samt vad de motsvaras av i infanteriet.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Hur man söker artillerister i GMR

utifrån HFL - Sverige

Allmänt

Nedanstående exempel på hur man söker efter en soldat i generalmönsterrullorna avser en artillerist i ett värvat regemente. Söker man efter en soldat i ett värvat regemente så har man ingen hjälp av Grill eftersom detta verk enbart listar förband ingående i indelningsverket! Bilden till höger visar en soldat i artilleriuniform attila m/1872 med svart snörliv och på huvudet käppi m/1880 . Fotot visas med tillstånd av Gert Moberg. I artilleriet är soldaterna indelade i batterier istället för kompanier som i infanteriet. Vad gäller värvade förband så höll de till i städerna där de oftast bildade egna garnisonsförsamlingar. I nedanstående exempel skall vi söka en artillerist vid Vendes artilleriregemente. De återfinns i Kristianstads garnisonsförsamling. Från början fanns enbart ett artilleriregemente, Artilleriregementet. År 1794 delas regementet i fyra delar: Svea artilleriregemente, Göta artilleriregemente, Vendes artilleriregemente (har även stavats Wendes artilleriregemente) och Finska artilleriregementet. Under 1800-talets andra hälft bildas sen ytterligare artilleriregementen. Se vidare Artilleriregementen.

Husförhörslängd, HFL

Värvade förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta uppgifter om artillerisoldaten Johan Andersson Lilja i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd för Ljungby socken, Kronobergs län, Småland, har vi hittat Johan Andersson. År 1855 finner vi en notering om att han flyttar till Kristianstads garnisonsförsamling. Vi börjar med att titta i Kristianstads garnisonsförsamlings inflyttningslängd för år 1855. Här finner vi honom och får informationen om att han är artillerist nr 94 i 1:a batteriet. Hans soldatnamn är Lilja. Dvs vi har hittat honom i Kristianstads garnisonsförsamling B:2 (1832-1865) Bild 49 / sid 91.

Handledning 1: Hur man

söker artillerisoldater

Ovan, utdrag från inflyttningslängden Kristianstads garnisonsförsamling B:2 (1832-1865) Bild 49 / sid 91 (AID: v99984.b49.s91, NAD: SE/LLA/13212) för år 1855. På sista raden i inflyttningslängden till vänster finner vi artillerist Johan Andersson Lilja, inflyttad från Ljungby. Vidare ser vi att han placeras i 1:a batteriet som soldat nummer 94 (1:94). Han flyttar hit ensam, dvs utan familj.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:5 (1850-1857) Bild 84 / sid 78 (AID: v99977.b84.s78, NAD: SE/LLA/13212). I Kristianstads garnisonsförsamling finns Vendes Artilleriregemente. Här ser vi nu Johan Andersson Lilja som artillerist 94. Lilja är född den 18/9 1833. På raderna ovan Lilja ser vi de två tidigare artilleristerna på nummer 94. Den första flyttar ut 1852 och den andra år 1855. Lilja var 22 år gammal 1855. Husförhörslängderna i garnisonsförsamlingarna är uppställda på motsvarande sätt som generalmönsterrullorna, dvs batteri för batteri och inom batteri är soldaterna sorterade i nummerordning.

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi vet nu att Lilja tjänstgjorde vid 1:a batteriet, Vendes artilleriregemente. Vi tittar nu efter vilka generalmönstringar Vendes artilleriregemente gjorde vid mitten av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1855 som vi börjar med. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. Båda kräver abonnemang. Första batteriet brukar alltid ligga först i GMR, efter regementsstaben. Denna mönstring av regementet genomfördes den 21 juni 1848 vilket bl.a. står i ingressen till 1:a batteriet. Batterichef för 1:a batteriet är friherre kapten Carl Klöfwerskjöld. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under 1:a batteriet tills vi kommer till soldat 94. Källa: Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1892 (1855-1855) Bild 930 (AID: v493973.b930, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att den tidigare soldaten på nummer 94 Johan Holmberg får avsked 1855 efter fullgjord kontraktstid och ersätts den 22 maj 1855 med rekryten Johan Lilja. De uppgifter vi hittar i GMR om Johan Lilja är att han är född i Almundsryds socken, Kronobergs län (G) samt att han var vid generalmönstringen den 14 juni 1855 21 år och 9 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 1 månad, vilket stämmer med att han antogs i maj 1855. Vi har även uppgift om att Johan Lilja var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Han har "Lutheran" noterad i kolumnen "Religion". Vid mönstringen har han noteringen ”approberas vilket betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat.

Utdrag från Vendes artilleriregementes

generalmönstring den 14 juni 1855.

Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1892 (1855-1855) Bild 930 (AID: v493973.b930, NAD: SE/KrA/0023). Genom att bläddra framåt bland 1:a batteriets soldater kommer vi snart fram till artillerist 94 Johan Lilja. Här finner vi även uppgifter om föregående soldat på nummer 94, artillerist Johan Holmberg som får avsked 1855 efter att han fullgjort sin tjänstetid enligt kontraktet. Han ersätts den 22 maj 1855 av Johan Lilja. Liljas patronymikon är Andersson.
Ovan, Kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan innehåller noteringar från den pågående mönstringen och här ser vi noteringen "approb." (approberas) vilket betyder att Lilja blev godkänd som soldat vid denna mönstring. Kolumnen näst längst till höger innehåller noteringar från den föregående mönstringen. De uppgifter vi hittar i GMR om Johan Lilja på högersidan är att han vid generalmönstringen den 14 juni 1855 var 21 år och 9 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 1 månad, vilket stämmer med att han rekryterades i maj 1855. Vi har även uppgift om att Johan Lilja var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Han har "Lutheran" noterad i kolumnen "Religion" (upprepningstecken).

Johan Liljas fortsatta karriär som

artillerisoldat

Vi har nu sett att Johan Lilja antogs som rekryt den den 20 maj 1855 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 14 juni 1855. Men vad hände sen och när tog han avsked? För att få svar på dessa frågor måste vi fortsätta att titta igenom alla kommande generalmönsterrullor för Vendes artilleriregemente tills vi finner en notering om att han tar avsked. Nästra generalmönstring av Vendes artilleriregemente var den 8 juni 1857. Den därpå kommande mönstringen skedde den 10 juni 1859. Vi båda dessa mönstringar står att Lilja antogs som soldat den 23 maj 1855 (och inte den 22 maj som det stod i GMR 1855). Lilja var närvarande vid båda mönstringarna. Vid mönstringen 1859 har Lilja varit i tjänst 4 år och 1 månad och hans ålder är nu 25 år och 9 månader. Nästa mönstring ser den 12 juni 1861. Inga nya uppgifter om Lilja framkommer i denna GMR. Han är fortfarande ogift. Nästa mönstring sker 8 juni 1863. Vid denna mönstring finns notering om att Lilja nu är gift. Vi tar en titt på Kristianstads garnisonsförsamlings husförhörslängd för 1863 för att se vem Johan Lilja nu är gift med.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:6 (1858-1866) Bild 71 / sid 77 (AID: v99978.b71.s77, NAD: SE/LLA/13212). Johans hustru är Johanna Björkegren, född 24 augusti 1839. Hon flyttar till garnisonsförsamlingen 1862. Paret har även fått två barn: Anna Christina (f. 1863) och Hilma Sofia (f. 1866). En titt i vigselboken Kristianstads garnisonsförsamling E:1 (1830-1865) ger information om att paret gifte sig den 31 december 1862. Se nedan.
Ovan, utdrag ur vigselboken Kristianstads garnisonsförsamling E:1 (1830-1865) Bild 42 / sid 75 (AID: v99992.b42.s75, NAD: SE/LLA/13212) för år 1862. En titt i vigselboken ger information om att paret gifte sig den 31 december 1862.

Efterföljande generalmönstringar av

regementet

Vid generalmönstringarna 1867, 1869 och 1871 framkommer inget nytt om Lilja. Vid generalmönstringen den 13 juni 1874 är plötsligt nummer 94 vakant. Någon anteckning om Lilja finns inte. Vi tittar därför i husförhörslängden om mer information finns om vart Lilja tagit vägen och här finner vi svaret: Lilja har fått förflyttning till 6:e batteriet.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 1930 (AID: v493979.b1930, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att Liljas soldatnummer (94) i 1:a batteriet är vakantsatt.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:7 (1867-1873) Bild 105 / sid 101 (AID: v99979.b105.s101, NAD: SE/LLA/13212). Här ser vi att Johan och Johanna fått en son, Algot Theodor, f. 1870. Vidare finns en notering om att äldsta dottern Hilma Sofia dog 1867.
Ovan, i denna HFL finns även en flyttnotering på familjen. År 1873 flyttas Johan Lilja till 6:e batteriet (med samma soldatnummer - 94) - 6:94.

Utdrag från Vendes artilleriregementes

generalmönstring den 12 juni 1874 i

Kristianstad.

Vi tittar nu på 6:e batteriet i regementets GMR för år 1874.
Ovan utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 2970 (AID: v493979.b2970, NAD: SE/KrA/0023) - 6:e batteriet. Här finns en notering om att Lilja tidigare var artillerist nr 94 vid 1:a batteriet. Lilja är nu 40 år gammal och har tjänat i regementet i 19 år.

Utdrag från Vendes artilleriregementes

generalmönstring den 11 juni 1877 i

Kristianstad.

Vi tittar på 6:e batteriet i regementets GMR för år 1877. Vid denna mönstring erhåller Lilja avsked.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1899 (1877-1877) Bild 3000 (AID: v493980.b3000, NAD: SE/KrA/0023) - 6:e batteriet. I texten ovan finns ingen ytterligare information om Lilja.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1899 (1877-1877) Bild 3010 (AID: v493980.b3010, NAD: SE/KrA/0023). Detta är högersidan och här finner vi intressant information. Lilja erhåller avsked vid denna mönstring år 1877. Han har fina vitsord "tjent skickligt och väl" och får "anmälan till underhåll", dvs han får en pension (gratial). Han har år 1877 varit i tjänst vid regementet i 22 år. I nästa mönstring av regementet, 1880, ser vi att artillerist nr 94 i 6:e batteriet är Carl Melin som påbörjade sin tjänst den 31 oktober 1877. Vad betyder "uttjent kapitulationstid". Kapitulationstid i detta sammanhang betyder kontraktstid, dvs Lilja har fullgjort den tid han enligt kontraktet skulle göra. SAOB: Kapitulation: avtal varigenom en person förband sig att tjäna i krigsmakten viss tid; äv. om avtal mellan kronan o. enskild person varigenom denne förband sig att uppsätta värvad trupp, ombestyra utrustning av denna o. d.; äv. konkret, om själva aktstycket. Vi tittar i husförhörslängden för garnisonsförsamlingen för att se vart familjen Lilja tar vägen 1877.
Ovan, udrag ur husförhörslängden Kristianstads garnisonsförsamling AI:8 (1873-1883) Bild 190 / sid 185 (AID: v99980.b190.s185, NAD: SE/LLA/13212). Ovan ser vi att Johan och Johannas familj utökats med fler barn.
Ovan, i HFL finns även en flyttnotering på familjen. Den 2 september 1873 flyttar familjen till stadsförsamlingen (Kristianstads stadsförsamling).

Vad händer med familjen Lilja

efter 1877?

Artilleristen Johan Lilja (f. 1833) antas som soldat den 22 maj 1855 vid Vendes artilleriregemente och erhåller avsked med anmälan till underhåll den 11 juni 1877. Han har då varit i tjänst i 22 år. Hans patronymikon är Andersson. I Sveriges Befolkning 1880 är Johan Andersson Lilja år 1880 noterad som änkling. Han finns då på Kristianstad Nr 79, Helga Trefaldighets församling i Kristianstad enligt databasen. Med honom i hushållet finns då de två barnen Alma och Algot. Enligt utflyttningslängden Kristianstads garnisonsförsamling B:3 (1866-1894) Bild 58 / sid 119 flyttar två personer av manskön och 5 av kvinnokön i flyttnotisen för familjen Lilja (notis nr 47), dvs totalt 7 personer. I inflyttningslängden för Kristianstads stadsförsamling Kristianstads stadsförsamling B:8 (1867-1885) Bild 168 / sid 165, notis nr 100 för år 1877, återfinner vi sen familjen Lilja med hänvisning till sida 897. Vi hittar nu familjen i Kristianstads stadsförsamling AI:21 (1871-1879) Bild 407 / sid 897. Här finner vi information om att hustrun Johanna avlider den 6 februari 1878. År 1879 flyttar Johan vidare med barnen.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Kristianstads stadsförsamling AI:21 (1871-1879) Bild 407 / sid 897 (AID: v100020.b407.s897, NAD: SE/LLA/13214). Här ser vi att Johan och Johannas familj samt att Johanna avlider den 6/2 1878.
Ovan, i HFL finns även en flyttnotering på familjen. År 1879 flyttar Johan och barnen vidare.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår artillerisoldat,

Johan Lilja?

Lilja antogs som soldat den 23 maj 1855 och får avsked den 11 juni 1877. Hur såg den uniform ut som Vendes artilleriregemente bar vid denna tid? Artilleriregementena hade mellan 1845 och 1872 uniform m/1845. Den såg i stort sätt ut som infanteriets uniform och bestod av en enradig vapenrock och som huvudbonad kask med en kortare tagelliggare än tidigare. Listen på byxorna hade passpoal. Vid Vendes artilleriregemente hade man dock dolma. Dolman var ursprungligen en husarjacka och karakteriserades de många snörena som förband knapparna på bröstet. Regementsfärgerna vad avser axelklaffar och epåletter fastställdes år 1860 som mörkblått för Svea artilleriregemente, gult för Göta artilleriregemente och vitt för Vendes artilleriregemente. År 1872 får artilleriet en ny gemensam uniform, m/1872, som i väsentlig grad skiljde sig från den gamla uniformen. Nu införs nämligen attila m/1872 som nytt livplagg för manskapet. Attilan var tillverkad i mörkblått kläde och hade ett svart snörliv på bröstet med tre lodräta knapprader och sju knappar på varje knapprad. Den hade hög ståndkrage som var öppen och snedskuren. Vidare hade den axelklaffar. Kragen hade olika färg beroende på artilleriregemente. Vendes artilleriregemente hade vita kragar. Byxan hade svarta lister. Vidare erhåller nu artilleriet mössa med plåt och plym (m/1865), dvs. den mössa som infördes vid infanteriet 1865.
Artilleriets attila m/1872 för manskap. Denna attila tillhör Norrlands artilleriregemente, orangegul krage. Se även fotot längst upp på sidan som visar en soldat i artilleries attila m/1872.

Benämningar i artilleriet

Det finns ett antal benämningar i artilleriet som skiljer sig från motsvarande i exempelvis infanteriet. Nedan finns en förteckning av några sådana med beskrivning samt vad de motsvaras av i infanteriet.

Kristianstad, Skåne

Var fanns Vendes artilleriregemente någonstans? Regementet var stationerat i Kristianstads garnison, Kristianstad i nuvarande Skåne län, då Kristianstads län. Staden Kristianstad grundades efter Kalmarkriget 1614 av den danske kungen Kristian IV. Staden anlades redan från början som en fästning, med vallar, vallgravar och bastioner. Kristianstad blev snabbt ett viktigt regionalt centrum, och som i ett led att stärka stadens attraktionskraft blev staden residensstad för Kristianstads län (som existerade 1719-1997) när Generalguvernementet Skåne upplöstes 1719. 1849 togs beslutet att fästningsvallarna kring staden skulle rivas. Vendes artilleriregemente stationerades från början med delar och från 1799 med huvuddelen till Kristianstad. Mellan 1750-talet och 1879 var en del av regementet även förlagt till Landskrona. Regementet övade från 1794 på Beckhovet, från 1795 på Näsby fält och från 1900 på Rinkaby. Vendes artilleriregemente (A3) huserade från 1953 i Norra Åsum , några km söder om Kristiandstad.
På kartan till vänster över Skåne ser man Kristianstad i övre högra hörnet. Landskrona ligger vid kusten på västra sidan av Skåne.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Om värvade förband Artilleriet Artilleriregementen Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Kristianstads garnisonsförsamling B:2 (1832-1865) Bild 49 / sid 91 (AID: v99984.b49.s91, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:5 (1850- 1857) Bild 84 / sid 78 (AID: v99977.b84.s78, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:6 (1858- 1866) Bild 71 / sid 77 (AID: v99978.b71.s77, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:7 (1867- 1873) Bild 105 / sid 101 (AID: v99979.b105.s101, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling AI:8 (1873- 1883) Bild 190 / sid 185 (AID: v99980.b190.s185, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling E:1 (1830-1865) Bild 42 / sid 75 (AID: v99992.b42.s75, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads garnisonsförsamling B:3 (1866-1894) Bild 58 / sid 119 (AID: v99985.b58.s119, NAD: SE/LLA/13212) Kristianstads stadsförsamling B:8 (1867-1885) Bild 168 / sid 165 (AID: v100041.b168.s165, NAD: SE/LLA/13214) Kristianstads stadsförsamling AI:21 (1871-1879) Bild 407 / sid 897 (AID: v100020.b407.s897, NAD: SE/LLA/13214) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1892 (1855-1855) Bild 930 (AID: v493973.b930, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1893 (1857-1857) Bild 1070 (AID: v493974.b1070, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1894 (1859-1861) Bild 610 (AID: v493975.b610, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1895 (1863-1863) Bild 1100 (AID: v493976.b1100, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1896 (1867-1869) Bild 1260 (AID: v493977.b1260, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1896 (1867-1869) Bild 4430 (AID: v493977.b4430, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1897 (1871-1871) Bild 1260 (AID: v493978.b1260, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 1930 (AID: v493979.b1930, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1898 (1874-1874) Bild 2970 (AID: v493979.b2970, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1899 (1877-1877) Bild 3000 (AID: v493980.b3000, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Vendes artilleriregemente 1900 (1880-1880) Bild 3020 (AID: v493981.b3020, NAD: SE/KrA/0023) Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan