Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-01-02

Inledning

På dessa sidor följer ett antal beskrivningar om hur man letar upp en viss militär handling i de digitala arkiven, exempelvis en generalmönsterrulla för ett visst förband. Syftet med denna sida är att visa hur man enklast hittar bland alla militära arkiv. När man letar efter en handling eller rulla måste man veta hur den är arkiverad. Krigsarkivet är den institution i Sverige som förvarar militära handlingar och rullor och här finns många olika militära arkiv. Krigsarkivet är en del Riksarkivet. När en rulla arkiverades så gjordes det i det arkiv som respektive myndighet använde. Bilden visar första sidan i generalmönsterrullan för Första Norrlans 2:a-dels båtsmanskompanis generalmönstring år 1840.

Om generalmönsterrullorna

Den första militära rulla man kommer i kontakt med som soldatforskare är antagligen generalmönsterrullan.

Vad är en generalmönsterrulla?

Varje militärt förband inspekterades med jämna mellanrum. Dessa större inspektioner kallades generalmönstringar och skedde vanligen vart tredje år vid speciella möten, sk. generalmönstringar. Vid dessa inspektioner/besiktningar av förbandet antecknades allt rörande förbandets tillstånd; soldaterna, om de var närvarande, sjuk i hemmet, kommenderade mm. Vidare granskades och antecknades uniformspersedlarna, vapnen, trossens tillstånd mm. Allt detta och mycket mer antecknades i en liggare (rulla) som upprättats enbart för detta inspektionstillfälle (generalmönstring). Dessa liggare kallas generalmönsterrullor. Man kan säga att en generalmönsterrulla är en ögonblicksbild över tillståndet i förbandet en viss dag, nämligen den dag då generalmönstringen skedde. Generalmönstringarna skedde förband för förband så det finns generalmönsterrullor för varje enskilt förband, exempelvis ett regemente eller ett båtsmanskompani. Eftersom ett visst förband har mönstradats många gånger under århundradenas lopp finns det således många generalmönsterrullor per förband. Man måste med andra ord veta mellan vilka år en soldat var anställd i regementet och därefter undersöka vilka generalmönstringar detta regemente gjorde mellan dessa år och därefter titta i dessa generalmönsterrullor. Generalmönsterrullorna fördes ungefärligen mellan 1682 och 1885. De efterföljs sen av stamrullorna i armén respektive kompanirullorna i flottan.

Arkiven för militära rullor - arkivmaterialet

Jag får ofta frågor om hur man gör för att söka fram en viss rulla i de digitala arkiven. Man vet inte vad man skall använda för sökbegrepp för att hitta just den rulla man är intresserad av. Denna typ av frågor ger dessa sidor svar på, åtminstone för de vanligaste militära rullorna. Mycket av det militära arkivmaterialet finns digitaliserat på både SVAR och Arkiv Digital. Båda kräver abonnemang. När man söker efter en militär rulla bör man veta var den är arkiverad för att lättare hitta rullan även i det digitala arkivmaterialet. Rullorna i de digitala arkiven är nämligen organiserade på samma sätt som de fysiska arkiven. Generalmönsterrullorna finns fysiskt arkiverade i olika arkiv på Krigsarkivet beroende på försvarsgren. I Armén finns generalmönsterrullorna arkiverade under respektive regementes arkiv. Man behöver därmed veta namnet på regementet och därefter tittar man under detta regemente för att se vilka generalmönsterrullor som finns för regementet i fråga. Detta gäller således även på de digitala arkiven som Arkiv Digital (AD) och SVAR. Högsta nivån är således arkiv. Varje arkiv innehåller en eller flera serier. Serierna kan även vara uppdelade i underserier. Slutligen innehåller varje serie flera volymer med rullor, exempelvis generalmönsterrullor. Arméns generalmönsterrullor hittas med andra ord under respektive regementes arkiv. Exempelvis hittar men Södermanlands regementes generalmönsterrullor under Södermanlands regemente som då är arkivbildaren. Själva generalmönsterrullorna utgörs av olika volymer som alla representerar olika år. Se vidare i avsnittet om Arméns rullor. Flottans rullor kan hittas i flera olika arkiv. Exempelvis har vi arkivet Amiralitetskollegium. Arkivet består av flera serier, bl.a. Sjömilitiekontoret med underserien ”Regementsskrivaren för Båtsmanshållet”. Här finns sen flera volymer med generalmönsterrullor för flottans båtsmanskompanier. Ett annat arkiv där flottans rullor finns, bl.a. generalmönsterrullor, är "Rullor flottan 1635 - 1915". I exemplen på dessa sidor om hur söker efter militära rullor i de digitala arkiven har jag använt mig av Arkiv Digital. När man i exempelvis Arkiv Digital skall söka fram dessa rullor måste man således söka i rätt arkiv för att hitta dem. Man kan således inte enbart söka på ”Generalmönsterrullor” för då får man enbart fram arméns generalmönsterrullor. För att minimera antalet "träffar" i arméns arkiv bör man söka på regementets namn. För flottans generalmönsterrullor söker man på ”Amiralitetskollegium”. När man söker efter flottans generalmönsterrullor bör man dock söka i både arkivet "Rullor flottan 1635 - 1915" samt i arkivet "Amiralitetskollegium" för att få en komplett bild över vilka rullor som finns för ett visst båtsmanskompani. Se vidare i avsnittet om Flottans rullor.

Hur man söker militära rullor i de digitala arkiven

Kopiering av dessa sidor

Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på dessa sidor för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till sidorna.

Relaterade länkar

Handledning: Hur man söker soldater i de militära rullorna Soldatforskning, en guide till de militära källorna Exempel på en generalmönsterrulla från 1845 Exempel på noteringar i generalmönsterrullor

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

I exemplen har jag använt mig av skärmklipp från Arkiv Digitals programvara Arkiv Digital Online. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Söka rullor i de digitala arkiven

När man söker efter militära rullor i Arkiv Digital eller i SVAR måste man vara medveten om att man bra kan få fram de rullor och handlingar som faktiskt hittills har digitaliserats. Allt har inte digitaliserats. Vill man ha tillgång till samtliga militära handlingar och rullor så är ett besök på Krigsarkivet ett måste.
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klicka på ett av följande områden:
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2016-12-05

Inledning

På dessa sidor följer ett antal beskrivningar om hur man letar upp en viss militär handling i de digitala arkiven, exempelvis en generalmönsterrulla för ett visst förband. Syftet med denna sida är att visa hur man enklast hittar bland alla militära arkiv. När man letar efter en handling eller rulla måste man veta hur den är arkiverad. Krigsarkivet är den institution i Sverige som förvarar militära handlingar och rullor och här finns många olika militära arkiv. Krigsarkivet är en del Riksarkivet. När en rulla arkiverades så gjordes det i det arkiv som respektive myndighet använde. Bilden visar första sidan i generalmönsterrullan för Första Norrlans 2:a- dels båtsmanskompanis generalmönstring år 1840.

Om generalmönsterrullorna

Den första militära rulla man kommer i kontakt med som soldatforskare är antagligen generalmönsterrullan.

Vad är en generalmönsterrulla?

Varje militärt förband inspekterades med jämna mellanrum. Dessa större inspektioner kallades generalmönstringar och skedde vanligen vart tredje år vid speciella möten, sk. generalmönstringar. Vid dessa inspektioner/besiktningar av förbandet antecknades allt rörande förbandets tillstånd; soldaterna, om de var närvarande, sjuk i hemmet, kommenderade mm. Vidare granskades och antecknades uniformspersedlarna, vapnen, trossens tillstånd mm. Allt detta och mycket mer antecknades i en liggare (rulla) som upprättats enbart för detta inspektionstillfälle (generalmönstring). Dessa liggare kallas generalmönsterrullor. Man kan säga att en generalmönsterrulla är en ögonblicksbild över tillståndet i förbandet en viss dag, nämligen den dag då generalmönstringen skedde. Generalmönstringarna skedde förband för förband så det finns generalmönsterrullor för varje enskilt förband, exempelvis ett regemente eller ett båtsmanskompani. Eftersom ett visst förband har mönstradats många gånger under århundradenas lopp finns det således många generalmönsterrullor per förband. Man måste med andra ord veta mellan vilka år en soldat var anställd i regementet och därefter undersöka vilka generalmönstringar detta regemente gjorde mellan dessa år och därefter titta i dessa generalmönsterrullor. Generalmönsterrullorna fördes ungefärligen mellan 1682 och 1885. De efterföljs sen av stamrullorna i armén respektive kompanirullorna i flottan.

Arkiven för militära rullor -

arkivmaterialet

Jag får ofta frågor om hur man gör för att söka fram en viss rulla i de digitala arkiven. Man vet inte vad man skall använda för sökbegrepp för att hitta just den rulla man är intresserad av. Denna typ av frågor ger dessa sidor svar på, åtminstone för de vanligaste militära rullorna. Mycket av det militära arkivmaterialet finns digitaliserat på både SVAR och Arkiv Digital. Båda kräver abonnemang. När man söker efter en militär rulla bör man veta var den är arkiverad för att lättare hitta rullan även i det digitala arkivmaterialet. Rullorna i de digitala arkiven är nämligen organiserade på samma sätt som de fysiska arkiven. Generalmönsterrullorna finns fysiskt arkiverade i olika arkiv på Krigsarkivet beroende på försvarsgren. I Armén finns generalmönsterrullorna arkiverade under respektive regementes arkiv. Man behöver därmed veta namnet på regementet och därefter tittar man under detta regemente för att se vilka generalmönsterrullor som finns för regementet i fråga. Detta gäller således även på de digitala arkiven som Arkiv Digital (AD) och SVAR. Högsta nivån är således arkiv. Varje arkiv innehåller en eller flera serier. Serierna kan även vara uppdelade i underserier. Slutligen innehåller varje serie flera volymer med rullor, exempelvis generalmönsterrullor. Arméns generalmönsterrullor hittas med andra ord under respektive regementes arkiv. Exempelvis hittar men Södermanlands regementes generalmönsterrullor under Södermanlands regemente som då är arkivbildaren. Själva generalmönsterrullorna utgörs av olika volymer som alla representerar olika år. Se vidare i avsnittet om Arméns rullor. Flottans rullor kan hittas i flera olika arkiv. Exempelvis har vi arkivet Amiralitetskollegium. Arkivet består av flera serier, bl.a. Sjömilitiekontoret med underserien ”Regementsskrivaren för Båtsmanshållet”. Här finns sen flera volymer med generalmönsterrullor för flottans båtsmanskompanier. Ett annat arkiv där flottans rullor finns, bl.a. generalmönsterrullor, är "Rullor flottan 1635 - 1915". I exemplen på dessa sidor om hur söker efter militära rullor i de digitala arkiven har jag använt mig av Arkiv Digital. När man i exempelvis Arkiv Digital skall söka fram dessa rullor måste man således söka i rätt arkiv för att hitta dem. Man kan således inte enbart söka på ”Generalmönsterrullor” för då får man enbart fram arméns generalmönsterrullor. För att minimera antalet "träffar" i arméns arkiv bör man söka på regementets namn. För flottans generalmönsterrullor söker man på Amiralitetskollegium”. När man söker efter flottans generalmönsterrullor bör man dock söka i både arkivet "Rullor flottan 1635 - 1915" samt i arkivet "Amiralitetskollegium" för att få en komplett bild över vilka rullor som finns för ett visst båtsmanskompani. Se vidare i avsnittet om Flottans rullor.

Hur man söker militära

rullor i de digitala arkiven

Kopiering av dessa sidor

Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på dessa sidor för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till sidorna.

Relaterade länkar

Handledning: Hur man söker soldater i de militära rullorna Soldatforskning, en guide till de militära källorna Exempel på en generalmönsterrulla från 1845 Exempel på noteringar i generalmönsterrullor

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

I exemplen har jag använt mig av skärmklipp från Arkiv Digitals programvara Arkiv Digital Online. Överst på sidan

Söka rullor i de digitala arkiven

När man söker efter militära rullor i Arkiv Digital eller i SVAR måste man vara medveten om att man bra kan få fram de rullor och handlingar som faktiskt hittills har digitaliserats. Allt har inte digitaliserats. Vill man ha tillgång till samtliga militära handlingar och rullor så är ett besök på Krigsarkivet ett måste. Klicka på ett av följande områden: