Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Vitsord - Allmänna värnplikten

Allmänt

Den allmänna värnplikten infördes 1901 och de första kullarna rykte in våren 1902. Vid denna tid användes stamrullorna som infördes 1885 för att registrera de värnpliktiga. För värnpliktiga ersattes stamrullorna år 1918/1919 med registerkort, de sk. stamkorten (värnpliktskorten). Det upprättades stamkort även för de värnpliktiga som mönstrat i den allmänna värnplikten före 1919 (i princip från 1902) och som fortfarande var i värnpliktig ålder. För dem överfördes uppgifterna från stamrullan till stamkorten retroaktivt. Med andra ord finns stamkort även för värnpliktiga som gjort sin tjänstgöring före 1918/1919 men efter 1902. På stamkorten fanns en kolumn märkt ”vitsord” som användes vid varje inkallelse till tjänstgöring. Eftersom stamkorten infördes 1918/1919 började man föra vitsord först då. Det är sällan man ser vitsord på de som gjort sin värnplikt mellan 1902 och 1918 eftersom dessa värnpliktigas stamkort skapats retroaktivt.

Betygsskala för vitsord fram till och med 1945

Vitsordet utgjordes av två betyg, dels tjänstbarhet och dels uppförande. Betygen hade en tregradig betygsskala. Betygsskalan: 1 = otillräcklig 2 = godkänd 3 = med beröm godkänd Plus eller minus kunde läggas till betyget beroende på intresse, villighet, uppförande m.m. Källa: 1941 - Ao nr 333 (KrA).

Handledning 1: Hur man söker värnpliktiga

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Innehåll denna sida:
Vitsord för värnpliktig 1906. Som vi ser är inga vitsord ifyllda för denne tidige värnpliktig då hans stamkort skapades retroaktivt först 1918/1919, dvs långt eftar att han gjort sin värnplikt. Källa: Kopparbergs inskrivningsområde (Io 13), Inskrivningsområdesexpeditionen (W) D11a:5 (1885-1886) Bild 650 (AID: v806043.b650)
Vitsord för värnpliktig 1929. Som vi ser har han vitsord ifyllda för sina tjänstgöringsperioder. Längst ned ser vi även 3 Plus. Källa: Älvsborgs inskrivningsområde (Io 15), Inskrivningsområdesexpeditionen (O, P) D2a:41 (1908) Bild 70 (AID: v846649.b70)

Betygsskala för vitsord efter 1945

Militära betygsskalan för värnpliktiga efter 1945 var tiogradig. 10 är högsta betyg och allt under 5 var underkänt. 10-5-5 är godkänd. För antagning till FN-tjänst/utlandstjänst var minimikravet vanligen 10-7-7. Samma krav gällde även för officershögskolan . Betygen skrevs vanligen på formen X-7-7 (= 10-7-7). Det tre betygen var i ordning: Betyg 1: Ordningsbetyg Betyg 2: Lämplighet i befattning Betyg 3 Kunskap och färdighet
Denne värnpliktig gjorde sin värnpliktsutbildning under andra världskriget och vi ser de gamla betygen från den tiden överst. Han gjorde repövning år 1952 och hans vitsord för denna tjänstgöring är satt efter nya betygsskalan: X-6-6. Källa: Kronobergs inskrivningsområde (Io 11), Inskrivningsområdesexpeditionen (G, H, K, L) D4b:102 (1935) Bild 6250 (AID: v832139.b6250)

Betygsskala (vitsord) från 2006

De tidigare tre betygen blir nu skriftliga omdömen. Samtidigt slopas kravet på minst 10-7-7 för den som ska söka utlandstjänst. Den tidigare betygsskalans siffror var svårtolkade på den civila arbetsmarknaden och var först av allt avsedda för krigsplaceringar. För chefer på civila företag, där allt fler saknar egen erfarenhet av värnpliktstjänstgöring, har vitsorden blivit allt mer oanvändbara. De nya betygen är, liksom tidigare, tre till antalet. Men i stället för den första siffran (1), som är ett betyg i uppförande, ska frågan om lämplighet för internationella insatser besvaras med Ja eller Nej. Sedan följer två sifferbetyg (2) lämplighet i befattning och (3) kunskaper/färdigheter, till exempel: Ja-7-7. Dvs: 1. Uppförande 2. Lämplighet i befattning 3. Kunskaper/färdigheter Betygen är sammanställda efter att befäl och den berörde personen svarat på 31 frågor. Dessa frågor berör allt från arbetskapacitet till social kompetens. Omdömena är i ordningen: Uppförande Självständighet Initiativförmåga Samarbetsförmåga Ansvar Uthållighet Ledarskapsförmåga Kunskaper och färdigheter I dessa bedöms man med beskrivningarna: Under normal, Normal samt Över normal. Ett skriftligt vitsord tas även fram där utbildningens innehåll förklaras.

Relaterade länkar

Beväringar / värnpliktiga Värnpliktiga i den allmänna värnplikten, 1900-tal Information om de militära vitsorden och dess betydelse Svenska försvarets organisation under värnpliktsepoken Värnplikt i andra länder Beredskapsförbanden i Sverige under andra världskriget.

Källreferenser

1941 - Ao nr 333 (KrA). Försvarsmakten Wikipedia Nytt betygssystem i lumpen”, artikel i Svenska Dagbladet av Josef el Mahdi den 9 november 2006. Överst på sidan
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Vitsord - Allmänna värnplikten

Allmänt

Den allmänna värnplikten infördes 1901 och de första kullarna rykte in våren 1902. Vid denna tid användes stamrullorna som infördes 1885 för att registrera de värnpliktiga. För värnpliktiga ersattes stamrullorna år 1918/1919 med registerkort, de sk. stamkorten (värnpliktskorten). Det upprättades stamkort även för de värnpliktiga som mönstrat i den allmänna värnplikten före 1919 (i princip från 1902) och som fortfarande var i värnpliktig ålder. För dem överfördes uppgifterna från stamrullan till stamkorten retroaktivt. Med andra ord finns stamkort även för värnpliktiga som gjort sin tjänstgöring före 1918/1919 men efter 1902. På stamkorten fanns en kolumn märkt ”vitsord som användes vid varje inkallelse till tjänstgöring. Eftersom stamkorten infördes 1918/1919 började man föra vitsord först då. Det är sällan man ser vitsord på de som gjort sin värnplikt mellan 1902 och 1918 eftersom dessa värnpliktigas stamkort skapats retroaktivt.

Betygsskala för vitsord fram till och med

1945

Vitsordet utgjordes av två betyg, dels tjänstbarhet och dels uppförande. Betygen hade en tregradig betygsskala. Betygsskalan: 1 = otillräcklig 2 = godkänd 3 = med beröm godkänd Plus eller minus kunde läggas till betyget beroende på intresse, villighet, uppförande m.m. Källa: 1941 - Ao nr 333 (KrA).

Handledning 1: Hur man

söker värnpliktiga

Vitsord för värnpliktig 1906. Som vi ser är inga vitsord ifyllda för denne tidige värnpliktig då hans stamkort skapades retroaktivt först 1918/1919, dvs långt eftar att han gjort sin värnplikt. Källa: Kopparbergs inskrivningsområde (Io 13), Inskrivningsområdesexpeditionen (W) D11a:5 (1885-1886) Bild 650 (AID: v806043.b650)
Vitsord för värnpliktig 1929. Som vi ser har han vitsord ifyllda för sina tjänstgöringsperioder. Längst ned ser vi även 3 Plus. Källa: Älvsborgs inskrivningsområde (Io 15), Inskrivningsområdesexpeditionen (O, P) D2a:41 (1908) Bild 70 (AID: v846649.b70)

Betygsskala för vitsord efter 1945

Militära betygsskalan för värnpliktiga efter 1945 var tiogradig. 10 är högsta betyg och allt under 5 var underkänt. 10-5-5 är godkänd. För antagning till FN-tjänst/utlandstjänst var minimikravet vanligen 10-7-7. Samma krav gällde även för officershögskolan . Betygen skrevs vanligen på formen X-7-7 (= 10-7-7). Det tre betygen var i ordning: Betyg 1: Ordningsbetyg Betyg 2: Lämplighet i befattning Betyg 3 Kunskap och färdighet
Denne värnpliktig gjorde sin värnpliktsutbildning under andra världskriget och vi ser de gamla betygen från den tiden överst. Han gjorde repövning år 1952 och hans vitsord för denna tjänstgöring är satt efter nya betygsskalan: X-6-6. Källa: Kronobergs inskrivningsområde (Io 11), Inskrivningsområdesexpeditionen (G, H, K, L) D4b:102 (1935) Bild 6250 (AID: v832139.b6250)

Betygsskala (vitsord) från 2006

De tidigare tre betygen blir nu skriftliga omdömen. Samtidigt slopas kravet på minst 10-7-7 för den som ska söka utlandstjänst. Den tidigare betygsskalans siffror var svårtolkade på den civila arbetsmarknaden och var först av allt avsedda för krigsplaceringar. För chefer på civila företag, där allt fler saknar egen erfarenhet av värnpliktstjänstgöring, har vitsorden blivit allt mer oanvändbara. De nya betygen är, liksom tidigare, tre till antalet. Men i stället för den första siffran (1), som är ett betyg i uppförande, ska frågan om lämplighet för internationella insatser besvaras med Ja eller Nej. Sedan följer två sifferbetyg (2) lämplighet i befattning och (3) kunskaper/färdigheter, till exempel: Ja-7-7. Dvs: 1. Uppförande 2. Lämplighet i befattning 3. Kunskaper/färdigheter Betygen är sammanställda efter att befäl och den berörde personen svarat på 31 frågor. Dessa frågor berör allt från arbetskapacitet till social kompetens. Omdömena är i ordningen: Uppförande Självständighet Initiativförmåga Samarbetsförmåga Ansvar Uthållighet Ledarskapsförmåga Kunskaper och färdigheter I dessa bedöms man med beskrivningarna: Under normal, Normal samt Över normal. Ett skriftligt vitsord tas även fram där utbildningens innehåll förklaras.

Relaterade länkar

Beväringar / värnpliktiga Värnpliktiga i den allmänna värnplikten, 1900-tal Information om de militära vitsorden och dess betydelse Svenska försvarets organisation under värnpliktsepoken Värnplikt i andra länder Beredskapsförbanden i Sverige under andra världskriget.

Källreferenser

1941 - Ao nr 333 (KrA). Försvarsmakten Wikipedia Nytt betygssystem i lumpen”, artikel i Svenska Dagbladet av Josef el Mahdi den 9 november 2006. Överst på sidan