Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Flottans skeppsmönsterrullor

Allmänt

För att studera vilka som tjänstgjorde på ett visst fartyg kan man studera fartygets skeppsmönsterrullor. Information om ett fartygs sjöexpeditioner hittar man i respektive fartygs loggböcker. Skeppsmönsterrullorna är uppställa per år och inom år på örlogsfartygens namn. De finns att söka på Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor.

Skeppsmönsterrullor

Följande exempel visar en skeppsmönsterrulla för linjeskeppet Dristigheten för år 1790. Dristigheten var vid denna tid en av svenska örlogsflottans slagkraftigaste örlogsfartyg och hade lägst nummer i flottan och seglade därmed främst i linjen vid sjöslagen. Hon var byggd av af Chapman på Karlskronavarvet 1785. Dristigheten var en två-däckare och förde en bestyckning om 64 kanoner. Dristigheten deltog med framgång i Gustav III:s ryska krig, 1788-1790, då hon seglades under överstelöjtnanten Johan af Pukes befäl. Hon deltog bland annat i slaget vid Ölands södra udde den 26 juli 1789, vid anfallet på ryska flottan i sjöslaget vid Reval den 13 maj, under striderna utanför Kronstadt 3-4 juni, men framför allt vid Viborgska gatloppet den 3 juli 1790 då hon ledde genombrytningen av ryska flottan. 1806 genomgick hon en övergripande restauration och gjordes om till ett 74-kanonersskepp varpå hon deltog i Finska kriget, 1808-1809, samt i aktioner mot Norge 1814. På ett normalstort skepp fanns 70 korpraler och volontärer (frivilliga som utbildade sig till officerare), 20 kofferdimatroser (tjänade civilt i handelsflottan), 250 båtsmän, 110 soldater, 30 skeppsgossar och 20 drängar. På mindre fartyg, exempelvis fregatter, fanns ca: 40 korpraler och volontärer, 10 kofferdimatroser, 20 båtsmän, 100 soldater, 20 skeppsgossar samt 15 drängar.

Flottans skeppsmönsterrullor

Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 50 / sid 3 (AID: v743172a.b50.s3, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 80 / sid 9 (AID: v743172a.b80.s9, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi de högsta officerarna på Dristigheten. Fartygschef är överstelöjtnant Johan af Puke.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 290 / sid 51 (AID: v743172a.b290.s51, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi båtsmän från Första Södra Möre indelta båtsmanskompani.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 520 / sid 97 (AID: v743172a.b520.s97, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi båtsmän från Södra Roslags 1:a-dels båtsmanskompani (roterat kompani).
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 320 / sid 57 (AID: v743172a.b320.s57, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Ovan ser vi ett antal kofferdibåtsmän. Örlogsfartygen hade även behov av mer erfaret sjöfolk än vad båtsmännen i båtsmanshållet kunde bidra med. Därför anställde örlogsflottan genom värvning sjömän från handelsflottan, sk. kofferdibåtsmän. De hade lön från flottan men behövde bara tjänstgöra i örlogsflottan under 6 månader per år. Under resten av tiden kunde de tjänstgöra ombord på handelsfartygen. Kofferdibåtsmännens arbetsuppgifter ombord var i regel till väders uppe i riggen. Däremot behövde de inte hålla på med de vanliga båtsmännens släparbete.
Handledningar:
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 290 / sid 51 (AID: v743172a.b290.s51, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Ombord på örlogsfartygen fanns även kommenderade soldater. I exemplet ovan ser vi att ombord på Dristigheten fanns 1790 soldater från Kalmar regemente.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 320 / sid 57 (AID: v743172a.b320.s57, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi en notering om att kofferdibåtsmannen Sillberg blev blesserad i huvudet den 13 maj 1790.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 140 / sid 21 (AID: v743172a.b140.s21, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Bilden ovan är en listning av några av volontärerna ombord. Det förekom även värvad personal bland artilleripersonalen, sk. volontärer. De hade ansvar över artilleribetjäningen som utgjordes av båtsmännen i båtsmanshållet. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig till underofficerare och officerare.
Ovan utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 660 / sid 125 (AID: v743172a.b660.s125, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Bilden ovan är ett utdrag av de skeppsgossar som fanns ombord. Skeppsgossar var unga män, till och med barn, som gick under utbildning för att senare bli befäl. När de var 18 år gamla var de färdigutbildade och kunde antas som kofferdibåtsmän eller volontärer.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 700 / sid 133 (AID: v743172a.b700.s133, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Officerarna ombord på örlogsfartygen hade ett större antal drängar med sig. Här ser vi en förteckning på överstelöjtnant Pukes drängar.

Bilder

Bilder Hans Högman, 2016.

Källor

Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 50 / sid 3 (AID: v743172a.b50.s3, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 80 / sid 9 (AID: v743172a.b80.s9, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 290 / sid 51 (AID: v743172a.b290.s51, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 490 / sid 91 (AID: v743172a.b490.s91, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 520 / sid 97 (AID: v743172a.b520.s97, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 320 / sid 57 (AID: v743172a.b320.s57, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 140 / sid 21 (AID: v743172a.b140.s21, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 660 / sid 125 (AID: v743172a.b660.s125, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 700 / sid 133 (AID: v743172a.b700.s133, NAD: SE/KrA/0503035)

Relaterade länkar

Söka båtsmän i Flottan Söka soldater i infanteriet Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Flottans skeppsmönsterrullor

Allmänt

För att studera vilka som tjänstgjorde på ett visst fartyg kan man studera fartygets skeppsmönsterrullor. Information om ett fartygs sjöexpeditioner hittar man i respektive fartygs loggböcker. Skeppsmönsterrullorna är uppställa per år och inom år på örlogsfartygens namn. De finns att söka på Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor.

Skeppsmönsterrullor

Följande exempel visar en skeppsmönsterrulla för linjeskeppet Dristigheten för år 1790. Dristigheten var vid denna tid en av svenska örlogsflottans slagkraftigaste örlogsfartyg och hade lägst nummer i flottan och seglade därmed främst i linjen vid sjöslagen. Hon var byggd av af Chapman på Karlskronavarvet 1785. Dristigheten var en två- däckare och förde en bestyckning om 64 kanoner. Dristigheten deltog med framgång i Gustav III:s ryska krig, 1788-1790, då hon seglades under överstelöjtnanten Johan af Pukes befäl. Hon deltog bland annat i slaget vid Ölands södra udde den 26 juli 1789, vid anfallet på ryska flottan i sjöslaget vid Reval den 13 maj, under striderna utanför Kronstadt 3-4 juni, men framför allt vid Viborgska gatloppet den 3 juli 1790 då hon ledde genombrytningen av ryska flottan. 1806 genomgick hon en övergripande restauration och gjordes om till ett 74-kanonersskepp varpå hon deltog i Finska kriget, 1808-1809, samt i aktioner mot Norge 1814. På ett normalstort skepp fanns 70 korpraler och volontärer (frivilliga som utbildade sig till officerare), 20 kofferdimatroser (tjänade civilt i handelsflottan), 250 båtsmän, 110 soldater, 30 skeppsgossar och 20 drängar. På mindre fartyg, exempelvis fregatter, fanns ca: 40 korpraler och volontärer, 10 kofferdimatroser, 20 båtsmän, 100 soldater, 20 skeppsgossar samt 15 drängar.

Flottans

skeppsmönsterrullor

Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 50 / sid 3 (AID: v743172a.b50.s3, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 80 / sid 9 (AID: v743172a.b80.s9, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi de högsta officerarna på Dristigheten. Fartygschef är överstelöjtnant Johan af Puke.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 290 / sid 51 (AID: v743172a.b290.s51, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi båtsmän från Första Södra Möre indelta båtsmanskompani.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 520 / sid 97 (AID: v743172a.b520.s97, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi båtsmän från Södra Roslags 1:a-dels båtsmanskompani (roterat kompani).
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 320 / sid 57 (AID: v743172a.b320.s57, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Ovan ser vi ett antal kofferdibåtsmän. Örlogsfartygen hade även behov av mer erfaret sjöfolk än vad båtsmännen i båtsmanshållet kunde bidra med. Därför anställde örlogsflottan genom värvning sjömän från handelsflottan, sk. kofferdibåtsmän. De hade lön från flottan men behövde bara tjänstgöra i örlogsflottan under 6 månader per år. Under resten av tiden kunde de tjänstgöra ombord på handelsfartygen. Kofferdibåtsmännens arbetsuppgifter ombord var i regel till väders uppe i riggen. Däremot behövde de inte hålla på med de vanliga båtsmännens släparbete.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 290 / sid 51 (AID: v743172a.b290.s51, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Ombord på örlogsfartygen fanns även kommenderade soldater. I exemplet ovan ser vi att ombord på Dristigheten fanns 1790 soldater från Kalmar regemente.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 320 / sid 57 (AID: v743172a.b320.s57, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. På bilden ovan ser vi en notering om att kofferdibåtsmannen Sillberg blev blesserad i huvudet den 13 maj 1790.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 140 / sid 21 (AID: v743172a.b140.s21, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Bilden ovan är en listning av några av volontärerna ombord. Det förekom även värvad personal bland artilleripersonalen, sk. volontärer. De hade ansvar över artilleribetjäningen som utgjordes av båtsmännen i båtsmanshållet. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig till underofficerare och officerare.
Ovan utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 660 / sid 125 (AID: v743172a.b660.s125, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Bilden ovan är ett utdrag av de skeppsgossar som fanns ombord. Skeppsgossar var unga män, till och med barn, som gick under utbildning för att senare bli befäl. När de var 18 år gamla var de färdigutbildade och kunde antas som kofferdibåtsmän eller volontärer.
Ovan, utdrag ur skeppsmönsterrulla Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790-1790) Bild 700 / sid 133 (AID: v743172a.b700.s133, NAD: SE/KrA/0503035) för linjefartyget i örlogsflottan Dristigheten avseende år 1790. Officerarna ombord på örlogsfartygen hade ett större antal drängar med sig. Här ser vi en förteckning på överstelöjtnant Pukes drängar.

Bilder

Bilder Hans Högman, 2016.

Källor

Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 50 / sid 3 (AID: v743172a.b50.s3, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 80 / sid 9 (AID: v743172a.b80.s9, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 290 / sid 51 (AID: v743172a.b290.s51, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 490 / sid 91 (AID: v743172a.b490.s91, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 520 / sid 97 (AID: v743172a.b520.s97, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 320 / sid 57 (AID: v743172a.b320.s57, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 140 / sid 21 (AID: v743172a.b140.s21, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 660 / sid 125 (AID: v743172a.b660.s125, NAD: SE/KrA/0503035) Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, skeppsmönsterrullor 1689-1873 A:19 (1790- 1790) Bild 700 / sid 133 (AID: v743172a.b700.s133, NAD: SE/KrA/0503035)

Relaterade länkar

Söka båtsmän i Flottan Söka soldater i infanteriet Överst på sidan