Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

West Lake bosättarna i svenska kyrkböcker

Släktnamnen

Som vi ser av bilderna från husförhörslängderna nedan bär ingen av familjerna de släktnamn som de använder i USA utan här står de med sina patronymikon. Antagligen har man tagit släktnamnen Broberg, Lundborg och Oman i USA. Samtliga utdrag nedan från de svenska kyrkböckerna är framtaga av mig, Hans Högman, 2013.

Anders Brobergs familj

Den svenska utvandringen till USA (6d)

Denna sida:
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avsnittet “Händelser” är uppdelad på flera sidor:

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Familjen Andreas Larsson Lundborg, HFL 1861 (Tumberg): Bilden ovan visar husförhörslängd för Kullings-Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 137 / sid 263, Lund, Västergården. Här ser vi att sönerna Johannes, Anders Petter samt Lars emigrerar redan 1858 till USA. Resten av familjen, utom Sara, följde efter 1861. Även Gustaf emigrerade till USA även om det står Göteborg(?) på honom i HFL.

Sven Omans familj:

Familjen Sven Johansson Oman, HFL 1861 (Tumberg): Bilden till vänster visar husförhörslängd för Kullings- Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 145 / sid 279, Saxtorp, Storegården. Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata. Anledningen till att de är överstrukna är emigrationen till USA 1861. Se nedan:
På kartan syns Vårgårda (1), den trakt i Sverige som West Lake personerna utvandrade ifrån.

West Lake massakern 1862

För information om den massaker som de svenska bosättarna i West Lake Settlement råkade ut för under indianupproret i Minnesota 1862, se West Lake Massakern samt indianupproret 1862.
Anders Broberg: Andes Petter Andersson Brobergs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:1 (1768-1850) Bild 50 / sid 89. Anders är född den 16 september 1819 i Tåstorp, Södra Härene socken, Västergötland. Föräldrarnas namn är Andreas Danielsson och Catharina Andersdotter. De avled redan 1828/29.
Christina Nilsdotter Broberg (Anders Brobergs hustru): Christina Brobergs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 97 / sid 183. Christina är född den 31 augusti 1826 i Tumbergs socken (idag Kullings-Skövde), Västergötland. Som framgår av bilden så kommer efternamnet Broberg från hennes far, Nils Broberg. Hennes mor är Maria Olofsdotter.
Anna Stina Broberg (Anders och Christina Brobergs dotter): Anna Stina Brobergs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 130 / sid 249. I notisen till höger står "Bondfolk i Saxtorp, Lillgården". Anna Stina är född den 25 juli 1846 i Kullings-Skövde socken (Tumberg), Västergötland. På hennes gravsten står dock att hon är född 29 juli.
Bilden är en delförstoring av Anna Stina Brobergs gravsten på Saint Hilaire Cemetery, Pennington County, MN. Som vi ser står det 29 juli som födelsedatum och inte 25 juli som födelsebokan anger.
Johannes Nilsson (Christina Nilsdotter Brobergs bror): Johannes Nilssons födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 105 / sid 199. I notisen till höger står "Bondfolk i Saxtorp, Lillgården". Johannes är född den 23 augusti 1831 i Tumbergs socken (idag Kullings-Skövde), Västergötland. Som framgår av bilden så har Johannes och Christina samma föräldrar angiven i födelseboken.
Familjen Anders Petter Andersson Broberg, HFL 1861 (Tumberg): Bilden visar husförhörslängd för Kullings-Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 67 / sid 123, Saxtorp, Lillgården samt Kullings-Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 146 / sid 281. På den sistnämnda finns anteckningen "Amerika 1861". Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata.

Daniel Brobergs familj

Daniel Broberg: Daniel Petter Andersson Brobergs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:1 (1768-1850) Bild 54 / sid 97. Daniel är född den 8 januari 1824 i Tåstorp, Södra Härene socken, Västergötland. Föräldrarnas namn är Andreas Danielsson och Catharina Andersdotter. De avled redan 1828/29.
Peter Broberg (Daniel och Anna Stina Brobergs son): Anders Peter Brobergs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:2 (1851-1889) Bild 9 / sid 11, Fötene, Järskagården . Peter är född den 17 december 1854 i Södra Härene socken, Västergötland. Födelsenotisen visas både i sin helhet samt uppdela och förstorad.
Familjen Daniel Petter Andersson Broberg, HFL 1854 (Södra Härene): Bilden visar husförhörslängd för Södra Härene AI:7 (1848-1861) Bild 32 / sid 51, Fötene, Järskagården samt Södra Härene AI:7 (1848-1861) Bild 68 / sid 123. På den sistnämnda finns anteckningen "Amerika 1861". Här ser vi föräldrarna och sonen Anders Peter med födelsedata.

Andreas Lundborgs familj

Andreas Lundborg: Andreas Larsson Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:1 (1768-1850) Bild 45 / sid 79. Andreas är född den 28 februari 1812 i Tåstorp, Södra Härene socken, Västergötland.
Lena Lundborg (Andreas Lundborgs hustru): Lena Johansdotter Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 72 / sid 133, Lund, Mellangården. Lena är född den 11 oktober 1810 i Kullings-Skövde socken, Västergötland.
Johannes Lundborg (Andreas och Lena Lundborgs son): Johannes Andersson Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 107 / sid 203, Lund, Västergården. Johannes är född den 28 september 1832 i Kullings-Skövde socken, Västergötland.
Johanna Lundborg (Andreas och Lena Lundborgs dotter): Johanna Andersdotter Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 133 / sid 255, Lund, Västergården. Johannes är född den 21 december 1848 i Kullings-Skövde socken, Västergötland.
Familjen Andreas Larsson Lundborg, HFL 1847 (Tumberg): Bilden visar en husförhörslängd för Kullings-Skövde AI:5 (1827-1847) Bild 126 / sid 243, Lund, Västergården. Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata. Det finns 3 barn som avlidit (överstrukna), det är Börje 1835 - 1837, Johanna 1844 - 1844 och Johanna 1846 - 1847. År 1848 föds en tredje Johanna som överlever. Som vi ser på bilden så finns det även en dotter Sara (f. 1842). Hon följde inte med när familjen Lundborg emigrerade till USA
Ovan, Familjen Andreas Larsson Lundborgs dotter Sara Andreasdotter stannade kvar i Sverige när övriga familjen emigrerade till USA. Här syns hon med sin make Johan Lundquist och barn. Bilden är från husförhörslängden Kullings-Skövde AI:7 (1861-1878) Bild 134 / sid 246, Skövde, Mellomgården. Johan Lundquist har varit skomakare men står nu som handlande. När familjen Lundborg utvandrade 1861 var Sara redan gift med Johan och hade fått Selma Josefina och väntade Gustav Adolf. Sara och Johans son Martin Fridolf Lundquist (f. 1868) utvandrar till USA år 1887. Martin var inte den ende bland barnen som for till USA: Gustav Adolf for 1879 men kommer tillbaka samma år. Han emigrerar på nytt den 23 maj 1890 men återvänder 4 dec. 1905. Beda Charlotta for den 28 april 1882 men kom tillbaka 1883. Axel Emil emigrerade samtidigt som Beda men verkar ha stannat kvar. Se nedan. Selma Josefina emigrerar till USA 4 sept. 1896 tillsammans med systern Ruth Signhild Ingeborg (f. 30 nov. 1884). Ruth återvänder tillsammans med brodern Gustav Adolf den 4 dec. 1905.
Sara Andreasdotters son Martin Fridolf Lundquists (f. 1868) notis i husförhörslängden Kullings-Skövde AI:8 (1878-1894) Bild 140 / sid 264 angående hans utvandring till Amerika år den 24 mars 1887. Han avreser sen den 15 april 1887 från Göteborg med destination New York. Notisen för 1879 avser Gustav Adolf och de för 1882 Beda Charlotta respektive Axel Emil. Gustav Adolf emigrerar sen åter till USA den 23 maj 1890 men återvänder 1905.
Familjen Omans emigration: Här syns noteringen i Kullings-Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 145 / sid 279 om att de emigrerar till USA 1861.
Johanna Oman: Johanna Svensdotter Omans födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:3 (1851-1889) Bild 12, Saxtorp. Johanna är född den 21 juli 1854 i Saxtorp Storegården, Kullings-Skövde socken (Tumberg), Västergötland. Föräldrarnas namn är Sven Johansson och Christina Pehrsdotter. Födelsenotisen är uppdelad i två bilder för att få plats.
Ovanstående bilder har jag hämtat från de svenska kyrkböckerna.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

West Lake bosättarna i svenska

kyrkböcker

Släktnamnen

Som vi ser av bilderna från husförhörslängderna nedan bär ingen av familjerna de släktnamn som de använder i USA utan här står de med sina patronymikon. Antagligen har man tagit släktnamnen Broberg, Lundborg och Oman i USA. Samtliga utdrag nedan från de svenska kyrkböckerna är framtaga av mig, Hans Högman, 2013.

Anders Brobergs familj

Den svenska utvandringen

till USA (6d)

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Familjen Andreas Larsson Lundborg, HFL 1861 (Tumberg): Bilden ovan visar husförhörslängd för Kullings- Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 137 / sid 263, Lund, Västergården. Här ser vi att sönerna Johannes, Anders Petter samt Lars emigrerar redan 1858 till USA. Resten av familjen, utom Sara, följde efter 1861. Även Gustaf emigrerade till USA även om det står Göteborg(?) på honom i HFL.

Sven Omans familj:

Familjen Sven Johansson Oman, HFL 1861 (Tumberg): Bilden till vänster visar husförhörslängd för Kullings-Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 145 / sid 279, Saxtorp, Storegården. Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata. Anledningen till att de är överstrukna är emigrationen till USA 1861. Se nedan:
På kartan syns Vårgårda (1), den trakt i Sverige som West Lake personerna utvandrade ifrån.

West Lake massakern 1862

För information om den massaker som de svenska bosättarna i West Lake Settlement råkade ut för under indianupproret i Minnesota 1862, se West Lake Massakern samt indianupproret 1862.
Anders Broberg: Andes Petter Andersson Brobergs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:1 (1768-1850) Bild 50 / sid 89. Anders är född den 16 september 1819 i Tåstorp, Södra Härene socken, Västergötland. Föräldrarnas namn är Andreas Danielsson och Catharina Andersdotter. De avled redan 1828/29.
Christina Nilsdotter Broberg (Anders Brobergs hustru): Christina Brobergs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 97 / sid 183. Christina är född den 31 augusti 1826 i Tumbergs socken (idag Kullings-Skövde), Västergötland. Som framgår av bilden så kommer efternamnet Broberg från hennes far, Nils Broberg. Hennes mor är Maria Olofsdotter.
Anna Stina Broberg (Anders och Christina Brobergs dotter): Anna Stina Brobergs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 130 / sid 249. I notisen till höger står "Bondfolk i Saxtorp, Lillgården". Anna Stina är född den 25 juli 1846 i Kullings- Skövde socken (Tumberg), Västergötland. På hennes gravsten står dock att hon är född 29 juli.
Johannes Nilsson (Christina Nilsdotter Brobergs bror): Johannes Nilssons födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 105 / sid 199. I notisen till höger står "Bondfolk i Saxtorp, Lillgården". Johannes är född den 23 augusti 1831 i Tumbergs socken (idag Kullings-Skövde), Västergötland. Som framgår av bilden så har Johannes och Christina samma föräldrar angiven i födelseboken.
Familjen Anders Petter Andersson Broberg, HFL 1861 (Tumberg): Bilden visar husförhörslängd för Kullings-Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 67 / sid 123, Saxtorp, Lillgården samt Kullings-Skövde AI:6 (1848-1861) Bild 146 / sid 281. På den sistnämnda finns anteckningen "Amerika 1861". Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata.
Bilden är en delförstoring av Anna Stina Brobergs gravsten på Saint Hilaire Cemetery, Pennington County, MN. Som vi ser står det 29 juli som födelsedatum och inte 25 juli som födelsebokan anger.
Daniel Broberg: Daniel Petter Andersson Brobergs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:1 (1768-1850) Bild 54 / sid 97. Daniel är född den 8 januari 1824 i Tåstorp, Södra Härene socken, Västergötland. Föräldrarnas namn är Andreas Danielsson och Catharina Andersdotter. De avled redan 1828/29.
Peter Broberg (Daniel och Anna Stina Brobergs son): Anders Peter Brobergs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:2 (1851-1889) Bild 9 / sid 11, Fötene, Järskagården . Peter är född den 17 december 1854 i Södra Härene socken, Västergötland. Födelsenotisen visas både i sin helhet samt uppdela och förstorad.
Familjen Daniel Petter Andersson Broberg, HFL 1854 (Södra Härene): Bilden visar husförhörslängd för Södra Härene AI:7 (1848-1861) Bild 32 / sid 51, Fötene, Järskagården samt Södra Härene AI:7 (1848-1861) Bild 68 / sid 123. På den sistnämnda finns anteckningen "Amerika 1861". Här ser vi föräldrarna och sonen Anders Peter med födelsedata.

Daniel Brobergs familj

Andreas Lundborgs familj

Andreas Lundborg: Andreas Larsson Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Södra Härene C:1 (1768-1850) Bild 45 / sid 79. Andreas är född den 28 februari 1812 i Tåstorp, Södra Härene socken, Västergötland.
Lena Lundborg (Andreas Lundborgs hustru): Lena Johansdotter Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 72 / sid 133, Lund, Mellangården. Lena är född den 11 oktober 1810 i Kullings- Skövde socken, Västergötland.
Johannes Lundborg (Andreas och Lena Lundborgs son): Johannes Andersson Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 107 / sid 203, Lund, Västergården. Johannes är född den 28 september 1832 i Kullings-Skövde socken, Västergötland.
Johanna Lundborg (Andreas och Lena Lundborgs dotter): Johanna Andersdotter Lundborgs födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:2 (1768-1850) Bild 133 / sid 255, Lund, Västergården. Johannes är född den 21 december 1848 i Kullings-Skövde socken, Västergötland.
Familjen Andreas Larsson Lundborg, HFL 1847 (Tumberg): Bilden visar en husförhörslängd för Kullings- Skövde AI:5 (1827-1847) Bild 126 / sid 243, Lund, Västergården. Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata. Det finns 3 barn som avlidit (överstrukna), det är Börje 1835 - 1837, Johanna 1844 - 1844 och Johanna 1846 - 1847. År 1848 föds en tredje Johanna som överlever. Som vi ser på bilden så finns det även en dotter Sara (f. 1842). Hon följde inte med när familjen Lundborg emigrerade till USA
Ovan, Familjen Andreas Larsson Lundborgs dotter Sara Andreasdotter stannade kvar i Sverige när övriga familjen emigrerade till USA. Här syns hon med sin make Johan Lundquist och barn. Bilden är från husförhörslängden Kullings-Skövde AI:7 (1861-1878) Bild 134 / sid 246, Skövde, Mellomgården. Johan Lundquist har varit skomakare men står nu som handlande. När familjen Lundborg utvandrade 1861 var Sara redan gift med Johan och hade fått Selma Josefina och väntade Gustav Adolf. Sara och Johans son Martin Fridolf Lundquist (f. 1868) utvandrar till USA år 1887. Martin var inte den ende bland barnen som for till USA: Gustav Adolf for 1879 men kommer tillbaka samma år. Han emigrerar på nytt den 23 maj 1890 men återvänder 4 dec. 1905. Beda Charlotta for den 28 april 1882 men kom tillbaka 1883. Axel Emil emigrerade samtidigt som Beda men verkar ha stannat kvar. Se nedan. Selma Josefina emigrerar till USA 4 sept. 1896 tillsammans med systern Ruth Signhild Ingeborg (f. 30 nov. 1884). Ruth återvänder tillsammans med brodern Gustav Adolf den 4 dec. 1905.
Sara Andreasdotters son Martin Fridolf Lundquists (f. 1868) notis i husförhörslängden Kullings-Skövde AI:8 (1878-1894) Bild 140 / sid 264 angående hans utvandring till Amerika år den 24 mars 1887. Han avreser sen den 15 april 1887 från Göteborg med destination New York. Notisen för 1879 avser Gustav Adolf och de för 1882 Beda Charlotta respektive Axel Emil. Gustav Adolf emigrerar sen åter till USA den 23 maj 1890 men återvänder 1905.
Familjen Omans emigration: Här syns noteringen i Kullings-Skövde AI:6 (1848- 1861) Bild 145 / sid 279 om att de emigrerar till USA 1861.
Johanna Oman: Johanna Svensdotter Omans födelsenotis i födelseboken för Kullings-Skövde C:3 (1851-1889) Bild 12, Saxtorp. Johanna är född den 21 juli 1854 i Saxtorp Storegården, Kullings-Skövde socken (Tumberg), Västergötland. Föräldrarnas namn är Sven Johansson och Christina Pehrsdotter. Födelsenotisen är uppdelad i två bilder för att få plats.
Ovanstående bilder har jag hämtat från de svenska kyrkböckerna.