Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Hur man navigerar i artikeln om

Utvandringen

Artikeln on utvandringen från Sverige till USA är omfattande och är fördelad på många sidor. Vissa avsnitt eller ämnesområden finns samlad på en och samma sida medan andra avsnitt är fördelade på flera olika sidor. Jag har därför tre olika typer av navigationslister i artikeln; en navigationslist över hela artikeln, en navigationslist på ämnesområdesnivå samt en navigationslist över på varje sida.

Navigationslist över hela artikeln

Längst upp på varje sida finns den mörkgrå navigationslisten på artikelnivå. Här kan man således välja bland de olika avsnitten i artikeln.

Navigationslist på ämnesområdesnivå

Flera avsnitt eller ämnesområden är fördelade på flera fysiska sidor. För att navigera bland de olika avsnitten inom ett ämnesområde finns en navigationslist för detta. Använd denna navigationslist för att navigera inom ett ämnesområde.

Navigationslist för navigering på de olika sektionerna på en och samma

sida

För att enklare kunna navigera på en viss specifik sida finns även en navigationslist över de olika sektionerna på sidan. Denna navigationslist ser ut på följande sätt:
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den svenska utvandringen till USA

Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Hur man navigerar i

artikeln om

Utvandringen

Artikeln on utvandringen från Sverige till USA är omfattande och är fördelad på många sidor. Vissa avsnitt eller ämnesområden finns samlad på en och samma sida medan andra avsnitt är fördelade på flera olika sidor. Jag har därför tre olika typer av navigationslister i artikeln; en navigationslist över hela artikeln, en navigationslist på ämnesområdesnivå samt en navigationslist över på varje sida.

Navigationslist över hela artikeln

Längst upp på varje sida finns den mörkgrå navigationslisten på artikelnivå. Här kan man således välja bland de olika avsnitten i artikeln.

Navigationslist på

ämnesområdesnivå

Flera avsnitt eller ämnesområden är fördelade på flera fysiska sidor. För att navigera bland de olika avsnitten inom ett ämnesområde finns en navigationslist för detta. Använd denna navigationslist för att navigera inom ett ämnesområde.

Navigationslist för navigering på

de olika sektionerna på en och

samma sida

För att enklare kunna navigera på en viss specifik sida finns även en navigationslist över de olika sektionerna på sidan. Denna navigationslist ser ut på följande sätt: