Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Händelser i USA som påverkat de svenska nybyggarna

Det finns många saker som hände under 1800-talets andra hälft som påverkade livet för de svenska nybyggarna i USA. En sådan händelse är det Amerikanska inbördeskriget 1861 - 1865 som i hög grad påverkade de tidiga emigranterna från Sverige. En annan händelse som fick stor betydelse för nybyggarna i Minnesota var det stora indianupproret 1862. Vidare finns det svenskar som blev drabbade av den situation som uppstod efter inbördeskriget med många laglösa som rånade och dödade för egen vinning.

Amerikanska inbördeskriget 1861 - 1865

Mellan 1861 och 1865 varade det amerikanska inbördeskriget som var ett krig mellan Nordstaterna och sydstaterna i USA. Inbördeskriget gjorde att immigrationen från Sverige mer eller mindre upphörde under kriget för att återupptas efter krigsslutet 1865. Många män i vapenför ålder kom att delta i kriget på båda sidor de allra flesta frivilligt. Många svenskar deltog i kriget och de allra flesta i Nordstatsarmén även om det fanns svenskar också i Sydstatsarmén. Vad avser Nordstaterna så antog USA:s kongress i juli 1862 en lag som tillät inkallelse av värnpliktiga inom varje stat för att täcka behovet av soldater om antalet frivilliga inte räckte till. Mycket stora mängder immigranter anslöt sig till Nordstatsarmén inklusive svenskar. Det var dock tillåtet för de som fått inkallelseorder att hyra någon annan att tjänstgöra i dennes ställe. Det finns inget krav på att vara amerikansk medborgare för att få tjänstgöra i den amerikanska krigsmakten. Många svenskar hade militär utbildning som värnpliktiga i Beväringen och från Indelningsverket i Sverige innan de emigrerade och de var eftertraktade i Nordstatsarmén. En hel del svenska emigranter var dessutom yrkesofficerare och fick då positioner som officerare i den amerikanska armén. Cirka 4 000 svenska immigranter deltog i det amerikanska inbördeskriget, de alla flesta på Nordsidan. Svenskarna i Bishop Hill kolonin deltog med ett eget kompani under ledning av förre sergeanten vid Dalregementet Erik Forsse, som avancerade till major i kriget.

Några svenska officerare i inbördeskriget

Hans Mattson När inbördeskriget (1861 – 1865) bröt ut skapade Mattson (som var militärt utbildad i Sverige vid Wendes artilleriregemente) ett kompani av ett antal frivilliga, mestadels skandinaver. Mattsson utsågs till kapten i detta kompani. År 1863 befordrades han till överste för Third Minnesota Regiment och tjänstgjorde i kriget tills dess slut 1865. Charles John Stolbrand Charles John Stolbrand (Carl Johan Ståhlbrand) 1821 – 1894 blev brigadgeneral i Amerikanska armén och deltog i amerikanska inbördeskriget på nordstatsidan. Han tjänstgjorde i Wendes artilleriregemente i Skåne innan han emigrerade till USA 1850. Vid amerikanska inbördeskrigets utbrott 1861 samlade han ett antal frivilliga, som utgjorde ett kompani lätt artilleri, där Storbrand ställdes med kaptens rang. Redan efter två månader utnämndes han till major och senare till chef för artilleriet. I januari 1865 utnämndes han till brigadgeneral av President Lincoln. Frans Oscar Malmborg Oscar Malmborg emigrerade till USA 1846 och deltog i USA:s Mexikanska krig (1846 – 1848). Samma år som det amerikanska inbördeskriget bröt ut anslöt hans sig åter till armén och utnämndes till överstelöjtnant i Nordstatsarmén i 55th Illinois Volunteer Infantry Regiment.

Svenskar drabbade - West Lake massakern

Även svenska nybyggare drabbades av indianupproret och totalt dödades ett 30-tal svenskar. Onsdagen den 20 augusti 1862 dödades 13 svenska nybyggare efter en gudstjänst hemma hos en av familjerna i West Lake Settlement, Swift County (då Kandiyohi County) i centrala Minnesota. Dessa nybyggare hade utvandrat året innan, dvs 1861, från Västergötland och bestod av familjerna Broberg, Lundborg och Oman. Läs mer om massakern i West Lake.

Den svenska utvandringen till USA (6a)

Denna sida:
Avsnittet “Händelser” är uppdelad på flera sidor:

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Händelser i USA som påverkat de

svenska nybyggarna

Det finns många saker som hände under 1800- talets andra hälft som påverkade livet för de svenska nybyggarna i USA. En sådan händelse är det Amerikanska inbördeskriget 1861 - 1865 som i hög grad påverkade de tidiga emigranterna från Sverige. En annan händelse som fick stor betydelse för nybyggarna i Minnesota var det stora indianupproret 1862. Vidare finns det svenskar som blev drabbade av den situation som uppstod efter inbördeskriget med många laglösa som rånade och dödade för egen vinning.

Amerikanska inbördeskriget

1861 - 1865

Mellan 1861 och 1865 varade det amerikanska inbördeskriget som var ett krig mellan Nordstaterna och sydstaterna i USA. Inbördeskriget gjorde att immigrationen från Sverige mer eller mindre upphörde under kriget för att återupptas efter krigsslutet 1865. Många män i vapenför ålder kom att delta i kriget på båda sidor de allra flesta frivilligt. Många svenskar deltog i kriget och de allra flesta i Nordstatsarmén även om det fanns svenskar också i Sydstatsarmén. Vad avser Nordstaterna så antog USA:s kongress i juli 1862 en lag som tillät inkallelse av värnpliktiga inom varje stat för att täcka behovet av soldater om antalet frivilliga inte räckte till. Mycket stora mängder immigranter anslöt sig till Nordstatsarmén inklusive svenskar. Det var dock tillåtet för de som fått inkallelseorder att hyra någon annan att tjänstgöra i dennes ställe. Det finns inget krav på att vara amerikansk medborgare för att få tjänstgöra i den amerikanska krigsmakten. Många svenskar hade militär utbildning som värnpliktiga i Beväringen och från Indelningsverket i Sverige innan de emigrerade och de var eftertraktade i Nordstatsarmén. En hel del svenska emigranter var dessutom yrkesofficerare och fick då positioner som officerare i den amerikanska armén. Cirka 4 000 svenska immigranter deltog i det amerikanska inbördeskriget, de alla flesta på Nordsidan. Svenskarna i Bishop Hill kolonin deltog med ett eget kompani under ledning av förre sergeanten vid Dalregementet Erik Forsse, som avancerade till major i kriget.

Några svenska officerare i inbördeskriget

Hans Mattson När inbördeskriget (1861 – 1865) bröt ut skapade Mattson (som var militärt utbildad i Sverige vid Wendes artilleriregemente) ett kompani av ett antal frivilliga, mestadels skandinaver. Mattsson utsågs till kapten i detta kompani. År 1863 befordrades han till överste för Third Minnesota Regiment och tjänstgjorde i kriget tills dess slut 1865. Charles John Stolbrand Charles John Stolbrand (Carl Johan Ståhlbrand) 1821 – 1894 blev brigadgeneral i Amerikanska armén och deltog i amerikanska inbördeskriget på nordstatsidan. Han tjänstgjorde i Wendes artilleriregemente i Skåne innan han emigrerade till USA 1850. Vid amerikanska inbördeskrigets utbrott 1861 samlade han ett antal frivilliga, som utgjorde ett kompani lätt artilleri, där Storbrand ställdes med kaptens rang. Redan efter två månader utnämndes han till major och senare till chef för artilleriet. I januari 1865 utnämndes han till brigadgeneral av President Lincoln. Frans Oscar Malmborg Oscar Malmborg emigrerade till USA 1846 och deltog i USA:s Mexikanska krig (1846 – 1848). Samma år som det amerikanska inbördeskriget bröt ut anslöt hans sig åter till armén och utnämndes till överstelöjtnant i Nordstatsarmén i 55th Illinois Volunteer Infantry Regiment.

Svenskar drabbade - West Lake massakern

Även svenska nybyggare drabbades av indianupproret och totalt dödades ett 30-tal svenskar. Onsdagen den 20 augusti 1862 dödades 13 svenska nybyggare efter en gudstjänst hemma hos en av familjerna i West Lake Settlement, Swift County (då Kandiyohi County) i centrala Minnesota. Dessa nybyggare hade utvandrat året innan, dvs 1861, från Västergötland och bestod av familjerna Broberg, Lundborg och Oman. Läs mer om massakern i West Lake.

Den svenska utvandringen

till USA (6a)

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan