Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Militärtjänstgöring / värnplikt i USA

Värnplikt i USA

Under både första- och andra världskriget mönstrades och registrerades en mycket stor mängd män i USA. Även under Amerikanska inbördeskriget inkallades en stor mängd soldater. Det finns inget tvång att vara amerikansk medborgare för att få tjänstgöra i den amerikanska krigsmakten.

Amerikanska inbördeskriget 1861 – 1865

Båda sidorna i kriget kallade in värnpliktiga till militär tjänstgöring. Sydstaterna antog en lag om allmän värnplikt i april 1862 gällande män mellan 18 och 35. Vad avser Nordstaterna så antog USA:s kongress i juli 1862 en lag som tillät inkallelse av värnpliktiga inom varje stat för att täcka behovet av soldater om antalet frivilliga inte räckte till. Mycket stora mängder immigranter anslöt sig till Nordstatsarmén inklusive svenskar. Det var dock tillåtet för de som fått inkallelseorder att hyra någon annan att tjänstgöra i dennes ställe. Av de 168 649 män som inkallats som värnpliktiga till Nordstatsarmén var hela 117 986 hyrda ersättare. Att hyra någon att tjänstgöra i någon annans ställe var inte billigt och det krävdes att man var någorlunda välbärgad men det var också vanligt att familjer gick ihop och samlade ihop pengar till hyran. Värnpliktslagen var illa omtyckt på båda sidorna och många gjorde allt för att slippa bli inkallad. Många nordstatsbor flydde till Canada.

Första världskriget 1914 - 1918

World War I Draft Registration Cards 1917-1918

Under första världskriget gjorde USA en landsomfattande mönstring och registrering av unga män för ett eventuellt deltagande för USA i kriget. Detta skedde enligt Selective Service Act of 1917 som antogs den 18 maj 1917. Till skillnad från värnpliktslagen under Amerikanska inbördeskriget tilläts inte att man hyrde någon i sitt ställe. Bilden till höger visar män som mönstras i New York City den 5 juni 1917. Bild Library of Congress. Registreringar gjordes vid tre tillfällen: 1. 5 Juni 1917 – omfattade åldrarna 21 – 31 år 2. 5 Juni 1918 - omfattade de som fyllt 21 sedan förra registreringen. En kompletterande registrering utfördes den 24 Aug 1918 för de som fyllt 21 efter 5 juni. 3. 12 Sept. 1918 – omfattade alla män i åldrarna 18 – 45 och som inte tidigare registrerats. Totalt registrerades 24 miljoner män födda mellan 1873 och 1900. Enligt 1920-års census fanns det 106 miljoner invånare i USA så det var nästan en fjärdedel av befolkningen som registrerades. Att registreras vid en draft registering innebar inte att personen per automatik också inkallades till tjänstgöring. Alla blev inte inkallade. Korten (draft registration cards) innehåller heller ingen tjänstgöringsinformation. Korten är ordnade i bokstavsordning på delstat, county/city och individens namn. På mönstringskorten registrerades respektive persons exakta födelsedatum, något som inte finns i census uppgifterna. Därför är mönstringskorten som formellt heter World War I Draft Registration Cards 1917-1918 en viktig källa för släktforskare. De första två registreringsperioderna är de mest fullständiga med uppgifter som: Förnamn Efternamn Ålder Hemadress Födelsedatum Födelseort Medborgarskap Arbetsgivare Närmast anhörig Ras Fysiska igenkänningstecken Den sista registreringsperioden saknar dock födelseort. Efter världskriget avskaffades sen den allmänna värnplikten 1920.

World War I Draft Registration Card (12 sept 1918)

Nedan följer ett exempel på den svenske emigranten Johan Efraim Söderholms (1873 - 1957) World War I Draft Registration Card (12 sept 1918):

Den svenska utvandringen till USA (7c)

Denna sida:
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avsnittet “Om USA” är uppdelad på flera sidor:

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Bilderna ovan visar fram- och baksidan på ett WWI Draft Registration Card från 1918. Johan Efraim Söderholm är född 1873-09-23 i Vik, Graninge (Y), död 1957-02-19 i San Diego, CA, USA. Han utvandrade till USA från Sverige med Göteborg som avresehamn den 1901-06-14 till Boston med slutdestination Wesley, Iowa, USA. Johan Efraim Soderholm (Söderholm) är vid registreringstidpunkten (12 sept. 1918) bosatt i Sargent County, North Dakota, född 23 september 1873. Som närmast anhörig anger han Isak Soderholm, Vik, Graninge (Y), Sweden. Enligt handlingen har han blå ögon och brunt hår. Han är farm labor hos Victor Youngdahl. Han hade redan år 1894 gjort värnpliktstjänstgörning i Beväringen i Sverige innan han emigrerade år 1901. Han uppger att han är anställd hos Victor Youngdahl som lantarbetare (farm laborer). Youngdahl låter som en amerkanisering av ett svenskt namn. Kanske var Victor svensk eller svenskättling som i Sverige haft ett namn liknande Ljungdahl? Så Victor Youngdahl kanske hette Viktor Ljungdahl på svenska och omöjligt är det väl inte då man gärna tog anställning hos landsmän. Bilder, Hans Högman 2012.

Andra världskriget 1939 - 1945

World War II Draft Registration Cards

Med tanke på världsläget antog USA år 1940 en lag om selektiv mönstring, Selective Training and Service Act of 1940. Enligt lagen skulle alla män mellan 21 och 35 år mönstras. Året efter då USA gick med i kriget efter attacken på Pearl Harbor, HI, den 8 december 1941 utökades inskrivningen till alla män mellan 18 och 65 år som inte redan tjänstgjorde i Försvarsmakten. Dessa skulle nu registreras för eventuell tjänstgöring. Tjänstgörning var aktuellt för dem mellan 18 och 45. Vilka som inkallades styrdes via att slags lotterisystem och tjänstgöringen var på 12 månader. I augusti 1941 förlängdes dock tjänstgöringstiden med ytterligare 6 månader. Efter Pearl Harbor förlängdes tjänstgöringstiden till krigsslutet plus 6 månader. Mellan oktober 1940 och oktober 1946 gjordes sex registreringar och totalt registrerades över 10 miljoner invånare och för var och en av dem upprättades ett ”Draft Registration Card”. I de registreringar som gjordes registrerades 50 miljoner män i åldrarna 18 – 45. Cirka 36 miljoner av dessa mönstrades och 10 miljoner inkallades. Exempel på information på korten: Namn Ålder Födelsedatum Födelseort Hemvist Arbetsgivare Närmast anhörig Ras Fysisk beskrivning som ras, längd, vikt, ögon- och hårfärg, hy etc. Den fjärde registreringen som genomfördes den 27 april 1942 kallas ”Old Man's Registration” eller "Old Man's Draft" och omfattade män födda mellan 28 april 1877 och 16 februari 1897, dvs män som vid registreringstillfället var mellan 45 och 64 år gamla och inte redan knutna till försvaret. Detta är den enda registrering som för tillfället är tillgänglig för allmänheten pga sekretessregler.
WW II Draft Registration Card, sida 1, från april 1942 för Peter H. Johnson, Bronx, NY. Peter Johnson var svensk emigrant från Skåne med svenska namnet Per Hilmer Johansson (1884-1968) och emigrerade 1904 till USA.
WW II Draft Registration Card, sida 2, från april 1942 för Peter H. Johnson, Bronx, NY. Peter H. Johnson var svensk emigrant från Skåne med svenska namnet Per Hilmer Johansson.
Nedan finns ut utdrag från Draft Registration Records för den svenske emigranten Emil Soderlund (1906 - 1996) från databasen World War II Army Enlistment Records.
Emil Soderlund (Söderlund) är född 1906-11-14 i Nordanå, Viksjö (Y), död 1996-02-02 i Butte County, CA, USA. Han emigrerade till USA med Svenska Amerika Linjens fartyg SS Stockholm från Göteborg till New York den 11 februari 1927. Enligt “United States, World War II Army Enlistment Records 1938-1946" (familysearch.org), inkallades Emil till armén den 9 juli 1943. Registreringen skedde i Sacramento, Kalifornien. Hans civilstatus är då ogift, utan anhöriga. Yrke: lantarbetare. Han har "citizenship status" som Amerikansk medborgare. Som utbildning står "Grammar school" vilket närmast motsvarade vår svenska Folkskola. Redan nästföljande år, närmare bestämt den 30 mars 1944, blir han utskriven till följd av krigsskador (casualty of war) han fått under kriget.

Efterkrigstiden

USA behöll systemet med allmän värnplikt även efter andra världskrigets slut och en ny lag antogs 1948, Selective Service Act of 1948. Den nya lagen krävde att alla män mellan 18 och 26 skulle registrera sig. Under Koreakriget (1950 – 1953) inkallades 1 529 539 värnpliktiga till tjänstgöring. Ytterligare 1,3 miljoner rekryterades på frivillig väg. Även under Vietnamkriget, där USA hade marktrupp på plats från 1965 till 1975, användes värnpliktiga. Många anslöt sig även frivilligt. Totalt inkallades 8 744 000 värnpliktiga mellan 1964 och 1975. Utav dem skickades cirka 3 403 000 till kriget. De flesta av dem som skickades till Vietnam var soldater som anmält sig som frivilliga. USA hade kvar allmän värnplikt fram till 1973.
Registerbild av den svenske emigranten Emil Soderlunds World War II Army Enlistment Records 1938- 1946 som finns på familysearch.org. Hans Högman 2012.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Militärtjänstgöring / värnplikt i

USA

Värnplikt i USA

Under både första- och andra världskriget mönstrades och registrerades en mycket stor mängd män i USA. Även under Amerikanska inbördeskriget inkallades en stor mängd soldater. Det finns inget tvång att vara amerikansk medborgare för att få tjänstgöra i den amerikanska krigsmakten.

Amerikanska inbördeskriget

1861 – 1865

Båda sidorna i kriget kallade in värnpliktiga till militär tjänstgöring. Sydstaterna antog en lag om allmän värnplikt i april 1862 gällande män mellan 18 och 35. Vad avser Nordstaterna så antog USA:s kongress i juli 1862 en lag som tillät inkallelse av värnpliktiga inom varje stat för att täcka behovet av soldater om antalet frivilliga inte räckte till. Mycket stora mängder immigranter anslöt sig till Nordstatsarmén inklusive svenskar. Det var dock tillåtet för de som fått inkallelseorder att hyra någon annan att tjänstgöra i dennes ställe. Av de 168 649 män som inkallats som värnpliktiga till Nordstatsarmén var hela 117 986 hyrda ersättare. Att hyra någon att tjänstgöra i någon annans ställe var inte billigt och det krävdes att man var någorlunda välbärgad men det var också vanligt att familjer gick ihop och samlade ihop pengar till hyran. Värnpliktslagen var illa omtyckt på båda sidorna och många gjorde allt för att slippa bli inkallad. Många nordstatsbor flydde till Canada.

Första världskriget 1914 - 1918

World War I Draft Registration Cards 1917-

1918

Under första världskriget gjorde USA en landsomfattande mönstring och registrering av unga män för ett eventuellt deltagande för USA i kriget. Detta skedde enligt Selective Service Act of 1917 som antogs den 18 maj 1917. Till skillnad från värnpliktslagen under Amerikanska inbördeskriget tilläts inte att man hyrde någon i sitt ställe. Bilden till höger visar män som mönstras i New York City den 5 juni 1917. Bild Library of Congress. Registreringar gjordes vid tre tillfällen: 1. 5 Juni 1917 – omfattade åldrarna 21 – 31 år 2. 5 Juni 1918 - omfattade de som fyllt 21 sedan förra registreringen. En kompletterande registrering utfördes den 24 Aug 1918 för de som fyllt 21 efter 5 juni. 3. 12 Sept. 1918 – omfattade alla män i åldrarna 18 – 45 och som inte tidigare registrerats. Totalt registrerades 24 miljoner män födda mellan 1873 och 1900. Enligt 1920-års census fanns det 106 miljoner invånare i USA så det var nästan en fjärdedel av befolkningen som registrerades. Att registreras vid en draft registering innebar inte att personen per automatik också inkallades till tjänstgöring. Alla blev inte inkallade. Korten (draft registration cards) innehåller heller ingen tjänstgöringsinformation. Korten är ordnade i bokstavsordning på delstat, county/city och individens namn. På mönstringskorten registrerades respektive persons exakta födelsedatum, något som inte finns i census uppgifterna. Därför är mönstringskorten som formellt heter World War I Draft Registration Cards 1917-1918 en viktig källa för släktforskare. De första två registreringsperioderna är de mest fullständiga med uppgifter som: Förnamn Efternamn Ålder Hemadress Födelsedatum Födelseort Medborgarskap Arbetsgivare Närmast anhörig Ras Fysiska igenkänningstecken Den sista registreringsperioden saknar dock födelseort. Efter världskriget avskaffades sen den allmänna värnplikten 1920.

World War I Draft Registration Card (12

sept 1918)

Nedan följer ett exempel på den svenske emigranten Johan Efraim Söderholms (1873 - 1957) World War I Draft Registration Card (12 sept 1918):

Den svenska utvandringen

till USA (7c)

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Bilderna ovan visar fram- och baksidan på ett WWI Draft Registration Card från 1918. Johan Efraim Söderholm är född 1873-09-23 i Vik, Graninge (Y), död 1957-02-19 i San Diego, CA, USA. Han utvandrade till USA från Sverige med Göteborg som avresehamn den 1901-06-14 till Boston med slutdestination Wesley, Iowa, USA. Johan Efraim Soderholm (Söderholm) är vid registreringstidpunkten (12 sept. 1918) bosatt i Sargent County, North Dakota, född 23 september 1873. Som närmast anhörig anger han Isak Soderholm, Vik, Graninge (Y), Sweden. Enligt handlingen har han blå ögon och brunt hår. Han är farm labor hos Victor Youngdahl. Han hade redan år 1894 gjort värnpliktstjänstgörning i Beväringen i Sverige innan han emigrerade år 1901. Han uppger att han är anställd hos Victor Youngdahl som lantarbetare (farm laborer). Youngdahl låter som en amerkanisering av ett svenskt namn. Kanske var Victor svensk eller svenskättling som i Sverige haft ett namn liknande Ljungdahl? Så Victor Youngdahl kanske hette Viktor Ljungdahl på svenska och omöjligt är det väl inte då man gärna tog anställning hos landsmän. Bilder, Hans Högman 2012.

Andra världskriget 1939 - 1945

World War II Draft Registration Cards

Med tanke på världsläget antog USA år 1940 en lag om selektiv mönstring, Selective Training and Service Act of 1940. Enligt lagen skulle alla män mellan 21 och 35 år mönstras. Året efter då USA gick med i kriget efter attacken på Pearl Harbor, HI, den 8 december 1941 utökades inskrivningen till alla män mellan 18 och 65 år som inte redan tjänstgjorde i Försvarsmakten. Dessa skulle nu registreras för eventuell tjänstgöring. Tjänstgörning var aktuellt för dem mellan 18 och 45. Vilka som inkallades styrdes via att slags lotterisystem och tjänstgöringen var på 12 månader. I augusti 1941 förlängdes dock tjänstgöringstiden med ytterligare 6 månader. Efter Pearl Harbor förlängdes tjänstgöringstiden till krigsslutet plus 6 månader. Mellan oktober 1940 och oktober 1946 gjordes sex registreringar och totalt registrerades över 10 miljoner invånare och för var och en av dem upprättades ett ”Draft Registration Card”. I de registreringar som gjordes registrerades 50 miljoner män i åldrarna 18 – 45. Cirka 36 miljoner av dessa mönstrades och 10 miljoner inkallades. Exempel på information på korten: Namn Ålder Födelsedatum Födelseort Hemvist Arbetsgivare Närmast anhörig Ras Fysisk beskrivning som ras, längd, vikt, ögon- och hårfärg, hy etc. Den fjärde registreringen som genomfördes den 27 april 1942 kallas ”Old Man's Registration” eller "Old Man's Draft" och omfattade män födda mellan 28 april 1877 och 16 februari 1897, dvs män som vid registreringstillfället var mellan 45 och 64 år gamla och inte redan knutna till försvaret. Detta är den enda registrering som för tillfället är tillgänglig för allmänheten pga sekretessregler.
WW II Draft Registration Card, sida 1, från april 1942 för Peter H. Johnson, Bronx, NY. Peter Johnson var svensk emigrant från Skåne med svenska namnet Per Hilmer Johansson (1884-1968) och emigrerade 1904 till USA.
WW II Draft Registration Card, sida 2, från april 1942 för Peter H. Johnson, Bronx, NY. Peter H. Johnson var svensk emigrant från Skåne med svenska namnet Per Hilmer Johansson.
Nedan finns ut utdrag från Draft Registration Records för den svenske emigranten Emil Soderlund (1906 - 1996) från databasen World War II Army Enlistment Records.
Registerbild av den svenske emigranten Emil Soderlunds World War II Army Enlistment Records 1938-1946 som finns på familysearch.org. Hans Högman 2012.
Emil Soderlund (Söderlund) är född 1906-11-14 i Nordanå, Viksjö (Y), död 1996-02-02 i Butte County, CA, USA. Han emigrerade till USA med Svenska Amerika Linjens fartyg SS Stockholm från Göteborg till New York den 11 februari 1927. Enligt “United States, World War II Army Enlistment Records 1938-1946" (familysearch.org), inkallades Emil till armén den 9 juli 1943. Registreringen skedde i Sacramento, Kalifornien. Hans civilstatus är då ogift, utan anhöriga. Yrke: lantarbetare. Han har "citizenship status" som Amerikansk medborgare. Som utbildning står "Grammar school" vilket närmast motsvarade vår svenska Folkskola. Redan nästföljande år, närmare bestämt den 30 mars 1944, blir han utskriven till följd av krigsskador (casualty of war) han fått under kriget.

Efterkrigstiden

USA behöll systemet med allmän värnplikt även efter andra världskrigets slut och en ny lag antogs 1948, Selective Service Act of 1948. Den nya lagen krävde att alla män mellan 18 och 26 skulle registrera sig. Under Koreakriget (1950 – 1953) inkallades 1 529 539 värnpliktiga till tjänstgöring. Ytterligare 1,3 miljoner rekryterades på frivillig väg. Även under Vietnamkriget, där USA hade marktrupp på plats från 1965 till 1975, användes värnpliktiga. Många anslöt sig även frivilligt. Totalt inkallades 8 744 000 värnpliktiga mellan 1964 och 1975. Utav dem skickades cirka 3 403 000 till kriget. De flesta av dem som skickades till Vietnam var soldater som anmält sig som frivilliga. USA hade kvar allmän värnplikt fram till 1973.