Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Johanssons - en svensk emigrantfamilj från Skåne

Inledning

I slutet av 1800-talet finns Johannes Nilsson (1858 - 1945) i Förslövs församling i nordvästra Skåne. Johannes emigrerar år 1881 till USA och bosätter sig i Chicago. Han återvänder dock redan 1883 till Sverige, gifter sig 1884 med Petronella (1855 - 1948) och bildar familj här hemma. Johannes var torpare i Ranarp, Förslöv. Paret får 8 barn, 2 avlider dock i unga år. Alla barnen är födda i Ranarp, Förslöv. Samtliga barn emigrerar till USA mellan 1904 och 1910 där de bosätter sig i New York, de flesta i stadsdelen Brooklyn. De var alla ensamstående när de emigrerade men bildar familj i New York. Sonen Per Hilmer gifter sig med en amerikanska medan övriga syskon gifter sig med andra emigrerade svenskar (en av döttrarna gifter sig med en norrman).

Familjen Johnson i USA

På sidan om manifesten har vi sett Johannes Nilsson som emigrerade 1881 från Skåne till USA. Vi har även sett hans son Per Hilmer Johansson i manifesten på den sidan liksom på sidan om emigrantbiljetterna. Per Hilmer emigrerade till USA 1904 och var hemma på ett besök i Sverige 1910. Nedan är en bild på Johannes Nilsson familj. Bilen är tagen i Brooklyn, New York City, 1924 då Johannes Nilsson och hans hustru Petronella var över och hälsade på barnen i USA. I mitten sitter Johannes Nilsson och hans hustru Petronella omgivna av barn och barnbarn. Johannes och Petronella hade 6 barn: 2 söner och 4 döttrar. Ytterligare 2 barn dog som unga. Sönernas efternamn och döttrarnas flicknamn är Johnson (Johansson). Fjärde personen från vänster i bakre raden är sonen Per Hilmer Johansson (Hilmer Johnson). Hans hustru är Katherine Johnson som står till vänster om honom. Fotot visas med tillstånd av Peter Johnson, son till Hilmer och Katherine. Peter är född 1929 och alltså ännu inte född när fotot togs 1924.

Den svenska utvandringen till USA (4e)

Denna sida:
Avsnittet “Resan” är uppdelad på flera sidor:
Ovan, familjen Johannes Nilsson, HFL 1891 (Förslöv): Bilden till vänster visar husförhörslängd för Förslöv AI:16 (1882-1891) Bild 53 / sid 257, Ranarp no 9. Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata. Till höger ser vi att Johannes återvänt från USA den 24 juli 1883. Vi ser även att paret gifte sig den 10 augusti 1884.
Ovan, ser vi Per Hilmer Johansson födelsenotis i födelseboken för Förslöv CI:6 (1860-1887) Bild 240. Han är född den 13 september 1884. Plats Ranarp no 9, Förslövs socken. Han är döpt den 19 september. I USA använde han namnet Peter H. Johnson även om han kallades Hilmer inom familjen.
Bilden ovan: Familjen Johannes Nilsson, FSB 1900-1922 (Förslöv): Bilden till vänster visar församlingsboken för Förslöv AIIa:2 (1900-1922) Bild 820 / sid 373, Ranarp no 9. Till höger ser vi emigrantnoteringarna till "Amerika" för respektive syskon följt av datum. Som vi ser har Per Hilmer emigrantdatumet 12 maj 1904. Dottern Edla Regina dog 1910. Ytterligare en dotter dog ung: Edla 1894-1895.
Alla barnen till Johannes och Petronella Nilsson slog sig ned i svenskkvarteren i Brooklyn, New York City (NYC). Sante flyttade 1916 till Florida och Hilmer lämnade NYC före 1917 och slog sig ned norr om NYC i Westchester County där han gifte sig med sin hustru, Katherine Candi. Några år senare flyttade Hilmer med hustru till Bronx i NYC. Övriga syskon blev kvar i Brooklyn. De flesta av syskonen Johnson gifte sig med landsmän. Klaras man var dock från Norge och Hilmers hustru var amerikanska. Johannes Nilsson hade en äldre bror, Carl-Magnus Nilsson (1856-1899), och hans ättlingar bor än i dag i Förslövsområdet på Bjärehalvön.

Historien om hur släkten Sjöbergs snusdosa hamnade i USA

Sante och Elin Johnson i släkten Johansson ovan fick en dotter Irene Sophia (1916 - 2001). Hon gifte sig med Willard John Carlson (1916 - 1998) och paret fick dottern Sonja Irene (Carlson) Thomas. Sonja äger en liten dosa av metall, cirka 7 cm bred. Dosan har en inskription på locket “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. Denna dosa är en svensk snusdosa. Bilden till vänster visar snusdosan. Förr såldes snus på lösvikt. Därför var det tidigare vanligt att brukarna av snus hade speciella snusdosor där snuset förvarades och dosorna fylldes på av försäljaren på försäljningsstället. En snusdosa är helt enkelt en behållare för snus och var förr vanligen tillverkad av trä, näver, silver, nysilver, horn mm. De var ofta även graverade. Inskriptionen på locket lyder “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. Intill gångjärnen finns ytterligare en inskription “Pål Olsson, Wånga”. Snusdosan ägs idag av Sonja Thomas i Orlando, Florida, och den kom till USA med släktingar på hennes farmors sida, släkten Sjöberg, när de emigrerade till Nordamerika. Bilden visas med tillstånd av Sonja Thomas. Läs hela historien om snusdosan och släkten Sjöberg.
Personerna på bilden: Bakre raden, från vänster: Harald Nelsen - 1, Nils Abrahamson - 2, Katherine Johnson - 3, *Hilmer Johnson - 4, Elin Johnson - 5, *Sante Johnson - 6, Waldemar Sandberg - 7, Gus Wennberg - 8. Mittre raden, från vänster: *Clara Nelsen - 9, *Justine Abrahamson - 10, Irene Johnson (bakom) - 11, Edna Johnson (framför) - 12, Petronella Nilsson - 13, Johannes Nilsson - 14, Elsa Sandberg (bakom) - 15, Hartha Nelsen (framför) - 16, *Esther Sandberg - 17, *Josefina Wennberg - 18, Clifford Wennberg [i knät] - 19. Främre raden, från vänster: Kermit Abrahamson - 20, Herbert Wennberg - 21, Gunnar Nelsen - 22. Personerna med en asterisk (*) framför namnen är barnen till Johannes och Petronella Nilsson. Alla av Johannes barn, utom Hilmer, gifte sig med svenskar samt en med en norsk. Hilmers hustru var amerikanska. Familjen Nelsen ändrade sitt efternamn till Nelson efter 1932.

Familjen Johannes Nilsson

Johannes Nilsson (1858 - 1945) var torpare (åbo) i Ranarp (No 9), Förslövs socken, Kristianstads län i Skåne (Båstads kommun). Han var gift med Petronella Pehrsdotter Nilsson (1855 - 1948). År 1881 emigrerar Johannes till USA och bosätter sig i Chicago. Han återvänder dock 1883 till Sverige och gifter sig 1884 med Petronella. Paret får 8 barn, 2 avlider dock i unga år. Alla barnen är född i Ranarp, Förslöv. 1. Josefina Johansson, 1881 - 1950. Emigrerar till USA 1906 och gifter sig där med Gus Wennberg, 1886 - 1954. 2. Per Hilmer Johansson, 1884-1968. Emigrerar till USA 1904 och gifter sig där 1917 med Katherine Candi, 1888-1932. 3. Ester Viktoria Johansson, 1885-1960. Emigrerar till USA 1905 och gifter sig där med Waldemar Sandberg, 1888-1967. 4. Justina Johansson, 1887-1989. Emigrerar till USA 1905 och gifter sig där med Nils Abrahamsson, 1888-1943. 5. Sante Gottfrid Johansson, 1889-1945. Emigrerar till USA 1908 och gifter sig där med Elin Olsson, 1893-1973. 6. Klara Karolina Johansson, 1892-1992. Emigrerar till USA 1910 och gifter sig där med Harald Nelsen, 1892-1932 (Från Norge). Deras barn: Josefina och Gus Wennberg: Herbert 1913-1987, Clifford 1921-1933 Hilmer och Katherine Johnson: Peter C. 1929 - Ester och Waldemar Sandberg: Elsa 1912-2003 Justina och Nils Abrahamson: Kermit 1919-2003 Sante och Elin Johnson: Irene 1916-2001, Edna 1917-1992 Klara och Harald Nelsen: Hartha 1915-1999, Gunnar 1918-2002

Familjen Nilsson i de svenska kyrkböckerna

Bilden visar Förslövs kyrka, Skåne. Bilden är en sk. fri bild.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ett stort tack till Peter Johnson, New York City som hjälpt mig med information om sin släkt. Special thanks to Mr. Peter Johnson, New York City who has helped me with information about his family!

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Johanssons - en svensk

emigrantfamilj från Skåne

Inledning

I slutet av 1800-talet finns Johannes Nilsson (1858 - 1945) i Förslövs församling i nordvästra Skåne. Johannes emigrerar år 1881 till USA och bosätter sig i Chicago. Han återvänder dock redan 1883 till Sverige, gifter sig 1884 med Petronella (1855 - 1948) och bildar familj här hemma. Johannes var torpare i Ranarp, Förslöv. Paret får 8 barn, 2 avlider dock i unga år. Alla barnen är födda i Ranarp, Förslöv. Samtliga barn emigrerar till USA mellan 1904 och 1910 där de bosätter sig i New York, de flesta i stadsdelen Brooklyn. De var alla ensamstående när de emigrerade men bildar familj i New York. Sonen Per Hilmer gifter sig med en amerikanska medan övriga syskon gifter sig med andra emigrerade svenskar (en av döttrarna gifter sig med en norrman).

Familjen Johnson i USA

På sidan om manifesten har vi sett Johannes Nilsson som emigrerade 1881 från Skåne till USA. Vi har även sett hans son Per Hilmer Johansson i manifesten på den sidan liksom på sidan om emigrantbiljetterna. Per Hilmer emigrerade till USA 1904 och var hemma på ett besök i Sverige 1910. Nedan är en bild på Johannes Nilsson familj. Bilen är tagen i Brooklyn, New York City, 1924 Johannes Nilsson och hans hustru Petronella var över och hälsade på barnen i USA. I mitten sitter Johannes Nilsson och hans hustru Petronella omgivna av barn och barnbarn. Johannes och Petronella hade 6 barn: 2 söner och 4 döttrar. Ytterligare 2 barn dog som unga. Sönernas efternamn och döttrarnas flicknamn är Johnson (Johansson). Fjärde personen från vänster i bakre raden är sonen Per Hilmer Johansson (Hilmer Johnson). Hans hustru är Katherine Johnson som står till vänster om honom. Fotot visas med tillstånd av Peter Johnson, son till Hilmer och Katherine. Peter är född 1929 och alltså ännu inte född när fotot togs 1924.

Den svenska utvandringen

till USA (4e)

Alla barnen till Johannes och Petronella Nilsson slog sig ned i svenskkvarteren i Brooklyn, New York City (NYC). Sante flyttade 1916 till Florida och Hilmer lämnade NYC före 1917 och slog sig ned norr om NYC i Westchester County där han gifte sig med sin hustru, Katherine Candi. Några år senare flyttade Hilmer med hustru till Bronx i NYC. Övriga syskon blev kvar i Brooklyn. De flesta av syskonen Johnson gifte sig med landsmän. Klaras man var dock från Norge och Hilmers hustru var amerikanska. Johannes Nilsson hade en äldre bror, Carl-Magnus Nilsson (1856-1899), och hans ättlingar bor än i dag i Förslövsområdet på Bjärehalvön.

Historien om hur släkten

Sjöbergs snusdosa hamnade i

USA

Sante och Elin Johnson i släkten Johansson ovan fick en dotter Irene Sophia (1916 - 2001). Hon gifte sig med Willard John Carlson (1916 - 1998) och paret fick dottern Sonja Irene (Carlson) Thomas. Sonja äger en liten dosa av metall, cirka 7 cm bred. Dosan har en inskription på locket “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. Denna dosa är en svensk snusdosa. Bilden till vänster visar snusdosan. Förr såldes snus på lösvikt. Därför var det tidigare vanligt att brukarna av snus hade speciella snusdosor där snuset förvarades och dosorna fylldes på av försäljaren på försäljningsstället. En snusdosa är helt enkelt en behållare för snus och var förr vanligen tillverkad av trä, näver, silver, nysilver, horn mm. De var ofta även graverade. Inskriptionen på locket lyder “J. Sjöberg, Hismofors, 1905”. Intill gångjärnen finns ytterligare en inskription “Pål Olsson, Wånga”. Snusdosan ägs idag av Sonja Thomas i Orlando, Florida, och den kom till USA med släktingar på hennes farmors sida, släkten Sjöberg, när de emigrerade till Nordamerika. Bilden visas med tillstånd av Sonja Thomas. Läs hela historien om snusdosan och släkten Sjöberg.
Personerna på bilden: Bakre raden, från vänster: Harald Nelsen - 1, Nils Abrahamson - 2, Katherine Johnson - 3, *Hilmer Johnson - 4, Elin Johnson - 5, *Sante Johnson - 6, Waldemar Sandberg - 7, Gus Wennberg - 8. Mittre raden, från vänster: *Clara Nelsen - 9, *Justine Abrahamson - 10, Irene Johnson (bakom) - 11, Edna Johnson (framför) - 12, Petronella Nilsson - 13, Johannes Nilsson - 14, Elsa Sandberg (bakom) - 15, Hartha Nelsen (framför) - 16, *Esther Sandberg - 17, *Josefina Wennberg - 18, Clifford Wennberg [i knät] - 19. Främre raden, från vänster: Kermit Abrahamson - 20, Herbert Wennberg - 21, Gunnar Nelsen - 22. Personerna med en asterisk (*) framför namnen är barnen till Johannes och Petronella Nilsson. Alla av Johannes barn, utom Hilmer, gifte sig med svenskar samt en med en norsk. Hilmers hustru var amerikanska. Familjen Nelsen ändrade sitt efternamn till Nelson efter 1932.

Familjen Johannes Nilsson

Johannes Nilsson (1858 - 1945) var torpare (åbo) i Ranarp (No 9), Förslövs socken, Kristianstads län i Skåne (Båstads kommun). Han var gift med Petronella Pehrsdotter Nilsson (1855 - 1948). År 1881 emigrerar Johannes till USA och bosätter sig i Chicago. Han återvänder dock 1883 till Sverige och gifter sig 1884 med Petronella. Paret får 8 barn, 2 avlider dock i unga år. Alla barnen är född i Ranarp, Förslöv. 1. Josefina Johansson, 1881 - 1950. Emigrerar till USA 1906 och gifter sig där med Gus Wennberg, 1886 - 1954. 2. Per Hilmer Johansson, 1884-1968. Emigrerar till USA 1904 och gifter sig där 1917 med Katherine Candi, 1888-1932. 3. Ester Viktoria Johansson, 1885-1960. Emigrerar till USA 1905 och gifter sig där med Waldemar Sandberg, 1888-1967. 4. Justina Johansson, 1887-1989. Emigrerar till USA 1905 och gifter sig där med Nils Abrahamsson, 1888-1943. 5. Sante Gottfrid Johansson, 1889-1945. Emigrerar till USA 1908 och gifter sig där med Elin Olsson, 1893-1973. 6. Klara Karolina Johansson, 1892-1992. Emigrerar till USA 1910 och gifter sig där med Harald Nelsen, 1892-1932 (Från Norge). Deras barn: Josefina och Gus Wennberg: Herbert 1913- 1987, Clifford 1921-1933 Hilmer och Katherine Johnson: Peter C. 1929 - Ester och Waldemar Sandberg: Elsa 1912-2003 Justina och Nils Abrahamson: Kermit 1919- 2003 Sante och Elin Johnson: Irene 1916-2001, Edna 1917-1992 Klara och Harald Nelsen: Hartha 1915-1999, Gunnar 1918-2002

Familjen Nilsson i de svenska kyrkböckerna

Bilden ovan: Familjen Johannes Nilsson, FSB 1900- 1922 (Förslöv): Bilden till vänster visar församlingsboken för Förslöv AIIa:2 (1900-1922) Bild 820 / sid 373, Ranarp no 9. Till höger ser vi emigrantnoteringarna till "Amerika" för respektive syskon följt av datum. Som vi ser har Per Hilmer emigrantdatumet 12 maj 1904. Dottern Edla Regina dog 1910. Ytterligare en dotter dog ung: Edla 1894-1895.
Ovan, familjen Johannes Nilsson, HFL 1891 (Förslöv): Bilden till vänster visar husförhörslängd för Förslöv AI:16 (1882-1891) Bild 53 / sid 257, Ranarp no 9. Här ser vi föräldrarna och deras barn med födelsedata. Till höger ser vi att Johannes återvänt från USA den 24 juli 1883. Vi ser även att paret gifte sig den 10 augusti 1884.
Ovan, ser vi Per Hilmer Johansson födelsenotis i födelseboken för Förslöv CI:6 (1860-1887) Bild 240. Han är född den 13 september 1884. Plats Ranarp no 9, Förslövs socken. Han är döpt den 19 september. I USA använde han namnet Peter H. Johnson även om han kallades Hilmer inom familjen.
Bilden visar Förslövs kyrka, Skåne. Bilden är en sk. fri bild.
Ett stort tack till Peter Johnson, New York City som hjälpt mig med information om sin släkt. Special thanks to Mr. Peter Johnson, New York City who has helped me with information about his family!

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan