Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-02

Indelningsverket och den indelte soldaten

Nyheter på sidorna om indelningsverket

2022-02-27

Ny sida om “officersboställen”, som var en del av avlöningen av officerarna och andra befäl i indelningsverket. Sidan beskriver hur detta fungerade och visar även typritningar mm: Officersboställen

2021-05-07

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som beskriver hur det karolinska kavalleriet ställde upp inför strid - kompani kontra skvadron: Kavallerikompani kontra skvadron

2020-07-25

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som jämför skillnaden mellan indelta- och värvade soldater: Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater

2020-06-06

Sidan om “Utskrivningar” i det äldre indelningsverket har kompletterats med mer information: Utskrivningar

2020-06-01

Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet

2020-05-29

Sidan med detaljinformation om indelningsverket har uppdaterats med ett nytt avsnitt om hur lediga platser på soldatrotarna annonserades från predikstolen i sockenkyrkan: Detaljinformation Sidan om militär rättskipning har uppdaterats med en ny sida om militärdomstolar. Militärdomstolar (Krigsrätt)

2020-05-06

Sidan Indelningsverket under 1800-talet har kompletterats med ett avsnitt om officerarnas lönereform 1833: Indelningsverket under 1800-talet

2020-02-13

Nytt avsnitt om begravning på slagfälten, under kapitlet själavård : Begravning på slagfälten

2019-10-30

Nytt detaljerat avsnitt om indelningsverket vad avser rotar/rusthåll, löner, rekryteringsprocessen och proviantansvar: Detaljinformation

2019-10-23

Nytt avsnitt om indelningsverket under 1800-talet: Indelningsverket under 1800-talet Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-03

Indelningsverket och den

indelte soldaten

Nyheter på sidorna om

indelningsverket

2022-02-27

Ny sida om “officersboställen”, som var en del av avlöningen av officerarna och andra befäl i indelningsverket. Sidan beskriver hur detta fungerade och visar även typritningar mm: Officersboställen

2021-05-07

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som beskriver hur det karolinska kavalleriet ställde upp inför strid - kompani kontra skvadron: Kavallerikompani kontra skvadron

2020-07-25

Sidorna om “Indelningsverket” har kompletterats med en ny sida som jämför skillnaden mellan indelta- och värvade soldater: Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater

2020-06-06

Sidan om “Utskrivningar” i det äldre indelningsverket har kompletterats med mer information: Utskrivningar

2020-06-01

Ny sida om “Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet” som var arbetskompanier för straffarbete: Kronoarbetskåren och disciplinkompaniet

2020-05-29

Sidan med detaljinformation om indelningsverket har uppdaterats med ett nytt avsnitt om hur lediga platser på soldatrotarna annonserades från predikstolen i sockenkyrkan: Detaljinformation Sidan om militär rättskipning har uppdaterats med en ny sida om militärdomstolar. Militärdomstolar (Krigsrätt)

2020-05-06

Sidan Indelningsverket under 1800-talet har kompletterats med ett avsnitt om officerarnas lönereform 1833: Indelningsverket under 1800-talet

2020-02-13

Nytt avsnitt om begravning på slagfälten, under kapitlet själavård : Begravning på slagfälten

2019-10-30

Nytt detaljerat avsnitt om indelningsverket vad avser rotar/rusthåll, löner, rekryteringsprocessen och proviantansvar: Detaljinformation

2019-10-23

Nytt avsnitt om indelningsverket under 1800-talet: Indelningsverket under 1800-talet Överst på sidan