Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Soldaten i de militära rullorma

Exempel på kontrakt och andra soldathandlingar

När man soldatforskar finns det en stor mängd handlingar om den enskilde indelte soldaten som kan vara av stort värde att tittat på. Nedan följer ett flertal exempel på sådana handlingar: 1. Exempel på soldatkontrakt från 1895, Södermanlands regemente. 2. Exempel på båtsmanskontrakt från 1857, Södermanlands Andra båtsmanskompani 3. Exempel på prästintyg från 1838, Södermanlands regemente. 4. Exempel på läkarintyg från 1838, Södermanlands regemente. 5. Exempel på intyg från arbetsgivare från 1838, Södermanlands regemente. 6. Exempel på utlejdningskontrakt från 1838, Södermanlands regemente. 7. Exempel på ett torpsyneprotokoll från 1842, Södermanlands regemente. 8. Exempel på ett torpsyneprotokoll för ett båtsmanstorp från 1886, Södermanlands Andra båtsmanskompani 9. Exempel på generalmönsterrulla från 1845, Södermanlands regemente. 10. Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor

Soldaten i de militära rullorna (1)

Avsnittet “Soldaten” är uppdelad på flera sidor:
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Soldaten i de militära rullorma

Exempel på kontrakt och andra

soldathandlingar

När man soldatforskar finns det en stor mängd handlingar om den enskilde indelte soldaten som kan vara av stort värde att tittat på. Nedan följer ett flertal exempel på sådana handlingar: 1. Exempel på soldatkontrakt från 1895, Södermanlands regemente. 2. Exempel på båtsmanskontrakt från 1857, Södermanlands Andra båtsmanskompani 3. Exempel på prästintyg från 1838, Södermanlands regemente. 4. Exempel på läkarintyg från 1838, Södermanlands regemente. 5. Exempel på intyg från arbetsgivare från 1838, Södermanlands regemente. 6. Exempel på utlejdningskontrakt från 1838,  Södermanlands regemente. 7. Exempel på ett torpsyneprotokoll från 1842, Södermanlands regemente. 8. Exempel på ett torpsyneprotokoll för ett båtsmanstorp från 1886, Södermanlands Andra båtsmanskompani 9. Exempel på generalmönsterrulla från 1845, Södermanlands regemente. 10. Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullor

Soldaten i de militära

rullorna (1)