Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Intyg från bonden där soldaten var i tjänst innan han blev soldat, 1838,

Södermanlands Regemente

A soldier's certificate from his former employer, presented at the time of recruitment, 1838,

Södermanland Regiment

Rekrytering - Intyg från arbetsgivare

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Intyg från bonden där Johan var i tjänst innan han blev soldat

”Drängen Johan Gert som har sin tjäning? hos mig sedan 1827 är i min tjänst till den 24 oktober 1839 och har under sin tjänst varit flitig och arbetsam samt kan de sysslor som en landsman ägnar och anstår och är trogen och nykter samt pålitlig att skicka såväl egna som andras ärenden och varden han på det bästa rekommendera. Och såsom han nu ämnar ingå i krigstjänst så giver jag mitt bifall och lov till exercis å de vanliga möten som en rekryt för första året skall undergå. Med villkor att betala mig 8 xx banko för varje dag som han förrättar i sin tjänst för det år I annat fall har undertecknad laga stadd honom för året. Wadstorp den 7 augusti 1838. Carl H Carlsson” Stavningen ovan har moderniserats.

Källa/Source

Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt

English

At the time of recruitment the future recruit had to present a few certificates in order to be accepted as a recruit. One of these certificates was a certificate from his former employer. This was a certificate stating the person's medical status. The regimental medical officer issued the certificate. A certificate from the farmer where Johan held an employment prior to his recruitment. This certificate reads (free translation): The farmhand Johan Gert has been employed by me since 1827 and are still in my employment until October 24, 1839; he has during his employment been diligent and industrious and knows how to do the work that occupies a country man; he is loyal, sober and reliable to run his own as well as other's errands and I can certainly recommend him. Since he now plans to enroll for active military service I hereby approve that can have days off from his employment in order to participate in the in the regular meetings a recruit has to undertake during his first year. With condition to pay me 8 xx Banco for each day he is doing service during this year. In any other case, he is employed by undersigned during this year. Wadstorp, August 7, 1838 Carl H Carlsson
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Intyg från bonden där soldaten

var i tjänst innan han blev soldat,

1838, Södermanlands

Regemente

A soldier's certificate from his former

employer, presented at the time of

recruitment, 1838, Södermanland

Regiment

Rekrytering - Intyg från

arbetsgivare

Intyg från bonden där Johan var i tjänst

innan han blev soldat

”Drängen Johan Gert som har sin tjäning? hos mig sedan 1827 är i min tjänst till den 24 oktober 1839 och har under sin tjänst varit flitig och arbetsam samt kan de sysslor som en landsman ägnar och anstår och är trogen och nykter samt pålitlig att skicka såväl egna som andras ärenden och varden han på det bästa rekommendera. Och såsom han nu ämnar ingå i krigstjänst så giver jag mitt bifall och lov till exercis å de vanliga möten som en rekryt för första året skall undergå. Med villkor att betala mig 8 xx banko för varje dag som han förrättar i sin tjänst för det år I annat fall har undertecknad laga stadd honom för året. Wadstorp den 7 augusti 1838. Carl H Carlsson” Stavningen ovan har moderniserats.

Källa/Source

Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt

English

At the time of recruitment the future recruit had to present a few certificates in order to be accepted as a recruit. One of these certificates was a certificate from his former employer. This was a certificate stating the person's medical status. The regimental medical officer issued the certificate. A certificate from the farmer where Johan held an employment prior to his recruitment. This certificate reads (free translation): The farmhand Johan Gert has been employed by me since 1827 and are still in my employment until October 24, 1839; he has during his employment been diligent and industrious and knows how to do the work that occupies a country man; he is loyal, sober and reliable to run his own as well as other's errands and I can certainly recommend him. Since he now plans to enroll for active military service I hereby approve that can have days off from his employment in order to participate in the in the regular meetings a recruit has to undertake during his first year. With condition to pay me 8 xx Banco for each day he is doing service during this year. In any other case, he is employed by undersigned during this year. Wadstorp, August 7, 1838 Carl H Carlsson