Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Läkarintyg inför en soldatrekrytering, 1838, Södermanlands Regemente

A soldier's Medical Certificate presented at the time of recruitment, 1838 Södermanland Regiment

Rekrytering - läkarintyg

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Läkarintyg

Efter läkarundersökning skrev regementsläkaren följande intyg för Johan Ersson: Drängen i Wadstorp, Björkviks socken Johan Ersson som av undertecknad blivit besiktigad, är därvid befunnen försedd med sund kroppsbeskaffenhet, färdiga lemmar och sinnen samt duglighet till krigstjänst; h... försäkras såväl vid min förr avlagda läkared och: Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ. Den 5 augusti 1838 J……… Regementsläkare Stavningen ovan har moderniserats. Johan Ersson anställdes som soldat den 20/9 1838 vid rote Åsätter nr 139, Björkviks socken, Södermanland. Han blir antagen (approberad) som soldat vid Södermanlands regemente, Livkompaniet vid Generalmönstringen den 15 juni 1839. Hans soldatnamn blev Johan Modig.

Källa/Source

Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt

English

At the time of recruitment the future recruit had to present a few certificates in order to be accepted as a recruit. One of these certificates was the medical certificate. This was a certificate stating the person's medical status. The regimental medical officer issued the certificate. After a medical examination of Johan Ersson the regimental medical officer issued the following certificate. This medical certificate reads (free translation): The farmhand Johan Ersson at Wadstorp, Björkvik parish, examined by undersigned, is found to be endowed with a sound  bodily constitution, in full possession of all his senses and able for active service; h..... I  hereby certify by my medical oath and: So help me God to life and soul. August 5, 1838 J.... Regimental Medical Officer Johan Ersson: Johan Ersson was enrolled as a recruit on September 20, 1838 at rote Åsätter number 139, Björkvik parish, Södermanland province. He was accepted (approberad) as a soldier at the Södermanland regiment, Livkompaniet (Life Company) at the general muster held on June 15, 1839. He was assigned Johan Modig as his soldier's name.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Läkarintyg inför en

soldatrekrytering, 1838,

Södermanlands Regemente

A soldier's Medical Certificate presented at

the time of recruitment, 1838

Södermanland Regiment

Rekrytering - läkarintyg

Läkarintyg

Efter läkarundersökning skrev regementsläkaren följande intyg för Johan Ersson: Drängen i Wadstorp, Björkviks socken Johan Ersson som av undertecknad blivit besiktigad, är därvid befunnen försedd med sund kroppsbeskaffenhet, färdiga lemmar och sinnen samt duglighet till krigstjänst; h... försäkras såväl vid min förr avlagda läkared och: Så sant mig Gud hjälpe till liv och själ. Den 5 augusti 1838 J……… Regementsläkare Stavningen ovan har moderniserats. Johan Ersson anställdes som soldat den 20/9 1838 vid rote Åsätter nr 139, Björkviks socken, Södermanland. Han blir antagen (approberad) som soldat vid Södermanlands regemente, Livkompaniet vid Generalmönstringen den 15 juni 1839. Hans soldatnamn blev Johan Modig.

Källa/Source

Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt

English

At the time of recruitment the future recruit had to present a few certificates in order to be accepted as a recruit. One of these certificates was the medical certificate. This was a certificate stating the person's medical status. The regimental medical officer issued the certificate. After a medical examination of Johan Ersson the regimental medical officer issued the following certificate. This medical certificate reads (free translation): The farmhand Johan Ersson at Wadstorp, Björkvik parish, examined by undersigned, is found to be endowed with a sound  bodily constitution, in full possession of all his senses and able for active service; h..... I  hereby certify by my medical oath and: So help me God to life and soul. August 5, 1838 J.... Regimental Medical Officer Johan Ersson: Johan Ersson was enrolled as a recruit on September 20, 1838 at rote Åsätter number 139, Björkvik parish, Södermanland province. He was accepted (approberad) as a soldier at the Södermanland regiment, Livkompaniet (Life Company) at the general muster held on June 15, 1839. He was assigned Johan Modig as his soldier's name.