Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Kontrakt upprättat mellan fd. soldaten på rote 139, Pehr P Modig och

nya soldaten Johan Ersson Modig

Livkompaniet, Södermanlands regemente

Rekrytering - utlejdningskontrakt

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Kontrakt upprättat mellan fd. soldaten på rote 139, Åsätter, Björkviks socken (D), Pehr P Modig och nya soldaten Johan Ersson Modig. Följande anteckning finns i GMR för Södermanlands regemente år 1839 (K04649): "Petter Modig, intereimavsked den 20 september 1838. Ersatt samma dag genom utlejdning med rekryten Johan Modig". Detta betyder att Pehr Modig slutade i förtid genom att leja ut tjänsten som soldat på roten till Johan Ersson Modig. Följande kontrakt upprättades dem emellan: Contract Om drängen Johan Ersson i Wadstorp av chefen för No 10 Kongl Södermanlands regemente blir antagen till soldat för roten nr 139 Åsätter, så förbinder jag mig att till honom genast betala i städsel 32 xx samt i lega 66 xx 32 yy hälften den 1 maj 1839 och andra hälften den 24 oktober samma år. Åsätters soldattorp den 38 augusti 1838 Pehr P Moig Soldat Med ovanstående kontrakt finner jag mig nöjd Johan Ersson Närvarande vittnen A Sand…. / Sergeant Erick Ersson” Stavningen ovan har moderniserats. De belopps som nämns ovan är antagligen riksdaler banco. Beloppet 66 och 32 är då 66 riksdaler banco och 32 skillingar. I myntreformen 1776 indelades riksdalern i 48 skillingar. Samtidigt avskaffades den dubbla myntfoten (koppar- resp. silverfot). År 1834 blev 1 riksdaler specie satt till = 2 2/3 riksdaler banco (riksbankens sedlar) eller 4 riksdaler riksgäld. Riksgäldssedlarna drogs dock in 1836. Johan Ersson anställdes som soldat den 20/9 1838 vid rote Åsätter nr 139, Björkviks socken, Södermanland. Han blir antagen (approberad) som soldat vid Södermanlands regemente, Livkompaniet vid Generalmönstringen den 15 juni 1839. Hans soldatnamn blev Johan Modig.

Källa

Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Kontrakt upprättat mellan fd.

soldaten på rote 139, Pehr P

Modig och nya soldaten Johan

Ersson Modig

Livkompaniet, Södermanlands regemente

Rekrytering -

utlejdningskontrakt

Kontrakt upprättat mellan fd. soldaten på rote 139, Åsätter, Björkviks socken (D), Pehr P Modig och nya soldaten Johan Ersson Modig. Följande anteckning finns i GMR för Södermanlands regemente år 1839 (K04649): "Petter Modig, intereimavsked den 20 september 1838. Ersatt samma dag genom utlejdning med rekryten Johan Modig". Detta betyder att Pehr Modig slutade i förtid genom att leja ut tjänsten som soldat på roten till Johan Ersson Modig. Följande kontrakt upprättades dem emellan: Contract Om drängen Johan Ersson i Wadstorp av chefen för No 10 Kongl Södermanlands regemente blir antagen till soldat för roten nr 139 Åsätter, så förbinder jag mig att till honom genast betala i städsel 32 xx samt i lega 66 xx 32 yy hälften den 1 maj 1839 och andra hälften den 24 oktober samma år. Åsätters soldattorp den 38 augusti 1838 Pehr P Moig Soldat Med ovanstående kontrakt finner jag mig nöjd Johan Ersson Närvarande vittnen A Sand…. / Sergeant Erick Ersson” Stavningen ovan har moderniserats. De belopps som nämns ovan är antagligen riksdaler banco. Beloppet 66 och 32 är då 66 riksdaler banco och 32 skillingar. I myntreformen 1776 indelades riksdalern i 48 skillingar. Samtidigt avskaffades den dubbla myntfoten (koppar- resp. silverfot). År 1834 blev 1 riksdaler specie satt till = 2 2/3 riksdaler banco (riksbankens sedlar) eller 4 riksdaler riksgäld. Riksgäldssedlarna drogs dock in 1836. Johan Ersson anställdes som soldat den 20/9 1838 vid rote Åsätter nr 139, Björkviks socken, Södermanland. Han blir antagen (approberad) som soldat vid Södermanlands regemente, Livkompaniet vid Generalmönstringen den 15 juni 1839. Hans soldatnamn blev Johan Modig.

Källa

Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum D2, volym 1, 1820 - 1839, Soldatkontrakt