Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Grafisk översikt över de svenska regementenas historia

Infanteriregementen

Svenska regementen, grafisk översikt

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Hälsinge-, Västerbottens-, Norrbottens regemente, Jämtlands fältjägare

Upplands-, Dal- och Västmanlands regemente, Kalmar- och Kronobergs regemente

Södermanlands-, Närke-Värmlands regemente, Livregementets grenadjärer, Livregementet till häst,

Livregementets husarer, Livregementets dragoner

Artilleriet (Svea-, Göta- och Wendes artilleriregemente)

Skaraborgs-, Älvsborgs och Västgötadals regemente, Västgöta regemente

Östgöta- och Jönköpings regemente, Östgöta kavalleriregemente, Första- och Andra Livgrenadjär

regementet

Bohusläns regemente

Smålands husarregemente, Karlskrona grenadjärregemente

Svea livgarde, Göta livgarde

Norra skånska- och Södra skånska regementet, Vaxholms grenadjärregemente, Gotlands regemente

Livgardet till häst och Kronprinsens husarregemente

Kavalleriregementen

Skånska husarregementet och Skånska dragonregementet

Artilleriregementen

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, 1:a och 2:a bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 2. Arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993. 3. Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri, Bertil Nelsson, 1993. 4. Kungl. Artilleriet, Karl XI:s och Karl XII:s tid. Redaktör Hans Ulfhielm. 1993.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Grafisk översikt över de svenska

regementenas historia

Infanteriregementen

Svenska regementen, grafisk

översikt

Hälsinge-, Västerbottens-, Norrbottens

regemente, Jämtlands fältjägare

Upplands-, Dal- och Västmanlands

regemente, Kalmar- och Kronobergs

regemente

Södermanlands-, Närke-Värmlands

regemente, Livregementets grenadjärer,

Livregementet till häst, Livregementets

husarer, Livregementets dragoner

Skaraborgs-, Älvsborgs och Västgötadals

regemente, Västgöta regemente

Östgöta- och Jönköpings regemente,

Östgöta kavalleriregemente, Första- och

Andra Livgrenadjär regementet

Bohusläns regemente

Smålands husarregemente, Karlskrona

grenadjärregemente

Svea livgarde, Göta livgarde

Norra skånska- och Södra skånska

regementet, Vaxholms grenadjärregemente,

Gotlands regemente

Kavalleriregementen

Livgardet till häst och Kronprinsens

husarregemente

Skånska husarregementet och Skånska

dragonregementet

Artilleriregementen

Artilleriet (Svea-, Göta- och Wendes

artilleriregemente)

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, 1:a och 2:a bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 2. Arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993. 3. Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri, Bertil Nelsson, 1993. 4. Kungl. Artilleriet, Karl XI:s och Karl XII:s tid. Redaktör Hans Ulfhielm. 1993.