Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg - vapenbeteckningar

Vapenbeteckningar på fartygens vapensystem och dess betydelser

Fartygens bestyckning uttrycks bland annat med hjälp av följande förkortningar: akan automatkanon allmkan allmålskanon arte artillerieldledning augr antiubåtsgranat augrk antiubåtsgranatkastare aurak antiubåtsraket Kan kanon ksp kulspruta kvdrpl kvadrupel lvakan luftvärnsautomatkanon lvrb luftvärnsrobot m/xx modellår rak raket rb robot RBS robotsystem sjb sjunkbomb sjbf sjunkbombsfällare sjbk sjunkbombskastare smrb sjömålsrobot tksp tung kulspruta tp torped TT torpedtub

Svenska örlogsfartyg - 11

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg -

vapenbeteckningar

Vapenbeteckningar på fartygens

vapensystem och dess betydelser

Fartygens bestyckning uttrycks bland annat med hjälp av följande förkortningar: akan automatkanon allmkan allmålskanon arte artillerieldledning augr antiubåtsgranat augrk antiubåtsgranatkastare aurak antiubåtsraket Kan kanon ksp kulspruta kvdrpl kvadrupel lvakan luftvärnsautomatkanon lvrb luftvärnsrobot m/xx modellår rak raket rb robot RBS robotsystem sjb sjunkbomb sjbf sjunkbombsfällare sjbk sjunkbombskastare smrb sjömålsrobot tksp tung kulspruta tp torped TT torpedtub

Svenska örlogsfartyg - 11