Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-10-02

Svenska örlogsfartyg - vapenbeteckningar

Vapenbeteckningar på fartygens vapensystem och dess betydelser

Fartygens bestyckning uttrycks bland annat med hjälp av följande förkortningar: akan automatkanon allmkan allmålskanon arte artillerieldledning augr antiubåtsgranat augrk antiubåtsgranatkastare aurak antiubåtsraket Kan kanon ksp kulspruta kvdrpl kvadrupel lvakan luftvärnsautomatkanon lvrb luftvärnsrobot m/xx modellår rak raket rb robot RBS robotsystem sjb sjunkbomb sjbf sjunkbombsfällare sjbk sjunkbombskastare smrb sjömålsrobot tksp tung kulspruta tp torped TT torpedtub

Ships if the Swedish Navy - 11

xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-10-02

Svenska örlogsfartyg -

vapenbeteckningar

Vapenbeteckningar på fartygens

vapensystem och dess betydelser

Fartygens bestyckning uttrycks bland annat med hjälp av följande förkortningar: akan automatkanon allmkan allmålskanon arte artillerieldledning augr antiubåtsgranat augrk antiubåtsgranatkastare aurak antiubåtsraket Kan kanon ksp kulspruta kvdrpl kvadrupel lvakan luftvärnsautomatkanon lvrb luftvärnsrobot m/xx modellår rak raket rb robot RBS robotsystem sjb sjunkbomb sjbf sjunkbombsfällare sjbk sjunkbombskastare smrb sjömålsrobot tksp tung kulspruta tp torped TT torpedtub

Ships of the Swedish Navy - 11