Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg - signalspaningsfartyg

Förteckning över svenska signalspaningsfartyg

HMS Orion A201, 1984 - HMS Artemis A202, 2024 -

HMS Orion A201

Signalspaningsfartyget HMS Orion (A201) gjorde sin jungfruresa år 1984. Fartyget byggdes med stort stöd från USA:s National Security Agency (NSA). Orion känns igen på den stora liggande cylindern, radomen, ovanpå däcksbyggnaden om skyddar antennutrustningen. Orion ingår i första ubåtsflottiljen och är stationerat i Karlskrona. Orion framförs av flottans personal och med personal från Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver fartyget underrättelseinhämtning (signalspaning), bl.a. tillsammans med sjöövervakningscentraler, för att fånga upp eventuella hot mot Sveriges säkerhet. Fartyget har två besättningar som byter av varandra i syfte att fartyget ska vara till sjöss så mycket som möjligt. Den 26 oktober 1985 rammades HMS Orion av en sovjetisk korvett av Nanutja-klass i Gdanskbukten då hon bevakade en sovjetisk marinövning. Sovjet tyckte uppenbarligen att Orion kommit för nära deras marinövning. I april 2011 berättade fartygschefen på HMS Orion vid tillfället då Orion ”rammades”, Lars Haller, om incidenten i Blekinge Läns Tidning. Haller berättar att Orion bevakade två sovjetiska attackkorvetter av Nanutja-klass när den ena korvetten närmade sig Orion med hög fart akterifrån. Korvetten passerade därefter Orion flera gången, varje gång med allt kortare avstånd. Vid sista tillfället kom den ryska korvetten för nära och dess sjörobottuber trycktes in mot Orions styrbordssida. Så det var egentligen inte fråga om att Orion blev rammad av det sovjetiska fartyget och det blev betydligt större skador på det ryska fartyget än på Orion. Efter incidenten kom en SH37 Viggen och tittade till Orion och gjorde ett antal lågsniffningar över det sovjetiska fartyget för att visa att Sverige inte uppskattade det som hänt. Det förekommer även uppgifter på Internet att det sovjetiska fartyget vid incidenten inte var en korvett utan en minsvepare av Sonya-klass. Sverige använder sig av både landbaserad, flygburen och fartygsburen signalspaning. Bilden visar HMS Orion, A201. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning 8 officerare, 18–20 sjömän I tjänst 1984 – 202? Deplacement 1.205 ton Bestyckning Ak 5:or, Ksp 58:or och möjligheten att sätta på en 40mm allmåls-kanon på backen. Längd 61,2 m Bredd 11,7 m Djupgående 3,8 m Maskin: 2 x Hedemora dieselmotorer Fart: 12 knop Antal 1

HMS Atremis A202

År 2010 beslutade regeringen att ett nytt signalspaningsfartyg skulle införskaffas till försvaret. Försvarets materielverk (FMV) väntade dock med beställningen till Saab till 2017. Det nya signalspaningsfartyget byggdes, sjösattes och testades därefter på ett polskt varv, Nauta i Gdynia. Därefter kompletterades fartyget på Saabs varv i Karlskrona med signalspaningsutrustning och genomfördes de avslutade testerna (SAT). Så, år 2017 beställde Försvarets materielverk en ersättare till HMS Orion av Saab Kockums AB, HMS Artemis. Fartyget överlämnades till Försvarets Materielverk (FMV) den 28 april 2023 efter att ha färdigställts i Karlskrona. Fartygets uppgifter kommer, liksom HMS Orions, att utgöras av underrättelseinhämtning och havsövervakning i närområdet kring Sveriges territorium, främst i Östersjön. Fartyget sjösattes den 16 april 2019, och kölsträckning skedde ett år tidigare – i mars 2018. Bilden visar HMS Artemis, A202. Bild: Förvarsmakten. Fartyget skulle därefter färdigställas 2019–2020 av Saab Kockums i Karlskrona. Det blev dock inte klart förrän i november 2022 eftersom varvet i Polen gick i konkurs och skrovet fick färdigställas av Saab Kockums. Vid sjösättningen 2019 meddelades att det nya marinfartyget skulle benämnas HMS Artemis (A 202), efter jaktgudinnan Artemis i den grekiska mytologin. Under 2023 utrustade FRA HMS Artemis med signalspaningsutrustning för att under våren 2024 ersätta den äldre HMS Orion. Fakta: Besättning cirka 35 I tjänst 2024 – Deplacement 2.200 - 2.300 ton Bestyckning: Längd 74 m Bredd 14 m Djupgående 3,8 m Maskin Fart 14,4 knop Antal 1

Svenska örlogsfartyg - 10

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg -

signalspaningsfartyg

Förteckning över svenska

signalspaningsfartyg

HMS Orion A201, 1984 - HMS Artemis A202, 2024 -

HMS Orion A201

Signalspaningsfartyget HMS Orion (A201) gjorde sin jungfruresa år 1984. Fartyget byggdes med stort stöd från USA:s National Security Agency (NSA). Orion känns igen på den stora liggande cylindern, radomen, ovanpå däcksbyggnaden om skyddar antennutrustningen. Orion ingår i första ubåtsflottiljen och är stationerat i Karlskrona. Orion framförs av flottans personal och med personal från Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver fartyget underrättelseinhämtning (signalspaning), bl.a. tillsammans med sjöövervakningscentraler, för att fånga upp eventuella hot mot Sveriges säkerhet. Fartyget har två besättningar som byter av varandra i syfte att fartyget ska vara till sjöss så mycket som möjligt. Den 26 oktober 1985 rammades HMS Orion av en sovjetisk korvett av Nanutja-klass i Gdanskbukten då hon bevakade en sovjetisk marinövning. Sovjet tyckte uppenbarligen att Orion kommit för nära deras marinövning. I april 2011 berättade fartygschefen på HMS Orion vid tillfället då Orion ”rammades”, Lars Haller, om incidenten i Blekinge Läns Tidning. Haller berättar att Orion bevakade två sovjetiska attackkorvetter av Nanutja-klass när den ena korvetten närmade sig Orion med hög fart akterifrån. Korvetten passerade därefter Orion flera gången, varje gång med allt kortare avstånd. Vid sista tillfället kom den ryska korvetten för nära och dess sjörobottuber trycktes in mot Orions styrbordssida. Så det var egentligen inte fråga om att Orion blev rammad av det sovjetiska fartyget och det blev betydligt större skador på det ryska fartyget än på Orion. Efter incidenten kom en SH37 Viggen och tittade till Orion och gjorde ett antal lågsniffningar över det sovjetiska fartyget för att visa att Sverige inte uppskattade det som hänt. Det förekommer även uppgifter på Internet att det sovjetiska fartyget vid incidenten inte var en korvett utan en minsvepare av Sonya-klass. Sverige använder sig av både landbaserad, flygburen och fartygsburen signalspaning. Bilden visar HMS Orion, A201. Bild: Wikipedia. Fakta: Besättning 8 officerare, 18–20 sjömän I tjänst 1984 – 202? Deplacement 1.205 ton Bestyckning Ak 5:or, Ksp 58:or och möjligheten att sätta på en 40mm allmåls-kanon på backen. Längd 61,2 m Bredd 11,7 m Djupgående 3,8 m Maskin: 2 x Hedemora dieselmotorer Fart: 12 knop Antal 1

HMS Atremis A202

År 2010 beslutade regeringen att ett nytt signalspaningsfartyg skulle införskaffas till försvaret. Försvarets materielverk (FMV) väntade dock med beställningen till Saab till 2017. Det nya signalspaningsfartyget byggdes, sjösattes och testades därefter på ett polskt varv, Nauta i Gdynia. Därefter kompletterades fartyget på Saabs varv i Karlskrona med signalspaningsutrustning och genomfördes de avslutade testerna (SAT). Så, år 2017 beställde Försvarets materielverk en ersättare till HMS Orion av Saab Kockums AB, HMS Artemis. Fartyget överlämnades till Försvarets Materielverk (FMV) den 28 april 2023 efter att ha färdigställts i Karlskrona. Fartygets uppgifter kommer, liksom HMS Orions, att utgöras av underrättelseinhämtning och havsövervakning i närområdet kring Sveriges territorium, främst i Östersjön. Fartyget sjösattes den 16 april 2019, och kölsträckning skedde ett år tidigare – i mars 2018. Bilden visar HMS Artemis, A202. Bild: Förvarsmakten. Fartyget skulle därefter färdigställas 2019–2020 av Saab Kockums i Karlskrona. Det blev dock inte klart förrän i november 2022 eftersom varvet i Polen gick i konkurs och skrovet fick färdigställas av Saab Kockums. Vid sjösättningen 2019 meddelades att det nya marinfartyget skulle benämnas HMS Artemis (A 202), efter jaktgudinnan Artemis i den grekiska mytologin. Under 2023 utrustade FRA HMS Artemis med signalspaningsutrustning för att under våren 2024 ersätta den äldre HMS Orion. Fakta: Besättning cirka 35 I tjänst 2024 – Deplacement 2.200 - 2.300 ton Bestyckning: Längd 74 m Bredd 14 m Djupgående 3,8 m Maskin Fart 14,4 knop Antal 1

Svenska örlogsfartyg - 10