Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Uniformer vid Landstormen

Innehåll denna sida:

Uniformer vid Landstormen

Inledning

Riksdagen beslöt år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta åldersklasserna, dvs 27-32-åringar. Från år 1892 av de åtta äldsta, dvs 33-40-åringar, och från 1914 35-42-åringar. I stort kan man säga att landstormen har sin grund i den frivilliga skytterörelse som växte fram i Sverige på 1800-talet. Landstormen hade ansvar för det lokala försvaret och var uppdelade i 161 landstormsområden. Från 1901 då den allmänna värnplikten infördes tillkom uppgiften att skydda fältarméns mobilisering. Under Första världskriget, dvs 1914-18, mobiliserades stora delar av landstormen för gräns- och kustförsvar. I början av andra världskriget (1939-41) mobiliserades åter landstormen. Från början bestod beklädnad i huvudsak av armbindel och landstormshatt m/1906. I övrigt så användes civila kläder. Armbindeln skulle alltid bäras av landstormsmännen som igenkänningstecken. Enligt den tidens internationella krigslagar var det inte tillräckligt att förse stridande i civila kläder med enbart en armbindel och en militär hatt som igenkänningstecken för att räknas som militära soldater. Sådana trupper skulle kunna uppfattas som stridande civila och omfattades då inte av det skydd och rättigheter som reguljära soldater hade, exempelvis som krigsfångar. Därför var kravet stort för att även landstormen skulle utrustas med militära uniformer. Det finansiella läget var dock ansträngt under 1900-talets första årtionde och den nya värnpliktsarmén skulle utrustas först. Som en kompromiss tog man fram en enklare uniform i tunnare bomullstyg men som ändå påminde om arméns uniform. Den skulle användas som en slags överdragsuniform, dvs bäras utanpå de civila kläderna. Fältmässigheten var dock inte densamma som med arméns uniformer.

Landstormsblus m/1905

Landstormsblus m/1905 tillverkades av gulbrunt linnetyg och saknade foder. Den hade en knapprad med fem knappar. Kragen var en ståndfällkrage där överkragen hade mellanblå färg. I båda skörten fanns en bred ficköppning utan lock. Fickorna hängde fritt på blusens insida. Till Landstormsblusen fanns även en landstormsmössa m/1905. Bilden till höger visar landstormsblus m/1905. Armémuseum. Digitalmuseum.

Landstormsblus m/1907

Landstormsblus m/1907 tillverkades av grått bomullstyg. Den saknade foder och hade en knapprad med fem knappar. Kragen var en ståndfällkrage där överkragen hade mellanblå färg. I båda skörten fanns en bred ficköppning utan lock. Fickorna hängde fritt på blusens insida. Denna rock var egentligen arméns läger- och stallrock m/1907 för manskap vid alla truppslag. Den användes även som landstormsblus m/1907. Bilden till höger visar landstormsblus m/1907. Armémuseum. Digitalmuseum.

Landstormshatt m/1907

Landstormshatt m/1907 är i stort lik arméns trekantiga hatt m/1906 (m/1910) och tillverkad av mjuk grå filt. Undersidan av brättet är mellanblå. Bilden till vänster visar landstormshatt m/1907. Försvarsmuseum Boden. Digitalmuseum.

Armbindel för landstormen m/1911

Armbindeln m/1911 bestod av en kunglig krona av blått tyg på grågrön botten av tyg. På båda sidor av kronan bar befäl gradbeteckningar. På bilden intill ser vi armbindlar med gradbeteckning. En enkel chavron (vinkel) var landstormshalvtroppchef. Se vidare bild på gradbeteckningar längre ned. Bilden visas med tillstånd av Christian Rosander.

Landstormsmärke m/1905

Landstormsmärke m/1905 bestod av ett runt metallbleck målad med ett gult kors på blå botten. Märket användes på landstormshatt m/1907 men även på civila hattar om inget annat fanns att tillgå. Bilden till höger visar landstormsmärke m/1905. Armémuseum. Digitalmuseum.

Bilder på Landstormens uniformer

Uniform m/1910

Under första världskriget började man i Landstormen allt mer byta ut sina civila kläder till arméns uniform m/1910 med landstormshatt m/1907, vapenrock m/1910 och byxor m/1910 samt i viss utsträckning kappa m/1910. På uniformen bars armbindel m/1911. Efter år 1921 försågs även landstormen med hjälm m/1921.

Landstormsmössa m/1926

Landstormsmössa m/1926 är av samma modell som arméns m/1923, men av ljusgrått tyg. På mössan anbringades gradbeteckning efter samma system som för arméns mössa m/1923, dock i mössgalon m/1926. På mössan bars även landstormsmärke m/1926. Märket är en mindre modell av landstormsmärke m/1905 och tillverkat i tyg. Bilden till höger visar landstormsmössa m/1926, bataljonschef. Armémuseum.

Ändringar i landstormsuniformen år 1929

År 1929 kom nya bestämmelser för landstormens uniform. Officerare fick nu rätt att i fredstid bära uniform m/1910-1923. Vidare infördes en enklare uniform m/1910-1929 i kommisstyg. En ny typ av gradbeteckningar m/1929 i form av blå stjärnor på axelklaffarna gjorde att officerare inte längre behövde bära armbindel m/1911. Underofficerare och underbefäl fick gradbeteckningar på axelklaffarna först 1935, dessa i form av stolpar och vinklar. Bilden visar män i landstormens uniform m/1910–1929 och landstormsmössa m/1926, antagligen runt 1939 - 1940. Vapenrocken hade ursprungligen ståndkrage. Rockarna på bilden har dock nedfälld krage, och kallas då vapenrock m/1923-1937. Bilden visas med tillstånd av Ola Strömbom, Högsby sockens hembygdsförening.

Fältuniform m/1939

Från år 1940 fick även Landstormen bära arméns fältuniform m/1939. På vapenrock m/1939 bars gradbeteckningarna på axelklaffarna enligt mönstret från år 1929/1935.

Landstormen avvecklas 1942

I och med ett försvarsbeslut år 1942 avvecklades Landstormen och istället togs lokalförsvaret över av det nybildade Hemvärnet.

Relaterade länkar

Om Landstormen Hemvärnets uniformer Uniformer för kvinnlig personal Svenska lottakårens föreningsdräkter Beredskapsåren 1939 - 1945 Referenslitteratur Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Landstormsman vid tiden för första värlskriget. På vänster överärm ser vi armbindel m/1911. I landstormshatten m/1907 sitter landstormsmärke m/1905. Armémuseum.Foto Hans Högman 2008. Landstormshatt m/1907 med landstormsmärke m/1905. Armémuseum. Foto Hans Högman 2008.  Armbindel för landstormen m/1911. Armémuseum.Foto Hans Högman 2012. Bilden visar ett antal landstormsmän i Stockholm 1914. Personerna på bilden är, från vänster: Carl Fredrik Rosander, Bäckström, Åhgren, Tham, Ekström, Flygare, von Lagerfelt och Hansen. Bilden är tagen utanför restaurang Pelikanen. Som vi ser på bilden har de flesta av männen civila kavajer med armbindel.Mannen i mitten med skägg har på armbindeln en enkel chevron plus en chevron med ögla vilket innebär att han var landstormskompanichef. Bilden visas med tillstånd av Christian Rosander. Carl Fredrik Rosander till vänster på bilden är Christians farfar. Landstormsmän i Stockholm 1914. Bilden är tagen i Klarakvarteren nedanför skylten "Aftonbladet och Dagens". Bilden visas med tillstånd av Christian Rosander.  Gradbeteckningar för landstormen m/1911. Landstormens gradbeteckningar var chevroner (vinklar) med eller utan öglor. Wikipedia.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Uniformer vid

Landstormen

Uniformer vid Landstormen

Inledning

Riksdagen beslöt år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta åldersklasserna, dvs 27- 32-åringar. Från år 1892 av de åtta äldsta, dvs 33-40- åringar, och från 1914 35-42-åringar. I stort kan man säga att landstormen har sin grund i den frivilliga skytterörelse som växte fram i Sverige på 1800-talet. Landstormen hade ansvar för det lokala försvaret och var uppdelade i 161 landstormsområden. Från 1901 då den allmänna värnplikten infördes tillkom uppgiften att skydda fältarméns mobilisering. Under Första världskriget, dvs 1914-18, mobiliserades stora delar av landstormen för gräns- och kustförsvar. I början av andra världskriget (1939- 41) mobiliserades åter landstormen. Från början bestod beklädnad i huvudsak av armbindel och landstormshatt m/1906. I övrigt så användes civila kläder. Armbindeln skulle alltid bäras av landstormsmännen som igenkänningstecken. Enligt den tidens internationella krigslagar var det inte tillräckligt att förse stridande i civila kläder med enbart en armbindel och en militär hatt som igenkänningstecken för att räknas som militära soldater. Sådana trupper skulle kunna uppfattas som stridande civila och omfattades då inte av det skydd och rättigheter som reguljära soldater hade, exempelvis som krigsfångar. Därför var kravet stort för att även landstormen skulle utrustas med militära uniformer. Det finansiella läget var dock ansträngt under 1900-talets första årtionde och den nya värnpliktsarmén skulle utrustas först. Som en kompromiss tog man fram en enklare uniform i tunnare bomullstyg men som ändå påminde om arméns uniform. Den skulle användas som en slags överdragsuniform, dvs bäras utanpå de civila kläderna. Fältmässigheten var dock inte densamma som med arméns uniformer.

Landstormsblus m/1905

Landstormsblus m/1905 tillverkades av gulbrunt linnetyg och saknade foder. Den hade en knapprad med fem knappar. Kragen var en ståndfällkrage där överkragen hade mellanblå färg. I båda skörten fanns en bred ficköppning utan lock. Fickorna hängde fritt på blusens insida. Till Landstormsblusen fanns även en landstormsmössa m/1905. Bilden till höger visar landstormsblus m/1905. Armémuseum. Digitalmuseum.

Landstormsblus m/1907

Landstormsblus m/1907 tillverkades av grått bomullstyg. Den saknade foder och hade en knapprad med fem knappar. Kragen var en ståndfällkrage där överkragen hade mellanblå färg. I båda skörten fanns en bred ficköppning utan lock. Fickorna hängde fritt på blusens insida. Denna rock var egentligen arméns läger- och stallrock m/1907 för manskap vid alla truppslag. Den användes även som landstormsblus m/1907. Bilden till höger visar landstormsblus m/1907. Armémuseum. Digitalmuseum.

Landstormshatt m/1907

Landstormshatt m/1907 är i stort lik arméns trekantiga hatt m/1906 (m/1910) och tillverkad av mjuk grå filt. Undersidan av brättet är mellanblå. Bilden till vänster visar landstormshatt m/1907. Försvarsmuseum Boden. Digitalmuseum.

Armbindel för landstormen m/1911

Armbindeln m/1911 bestod av en kunglig krona av blått tyg på grågrön botten av tyg. På båda sidor av kronan bar befäl gradbeteckningar. På bilden intill ser vi armbindlar med gradbeteckning. En enkel chavron (vinkel) var landstormshalvtroppchef. Se vidare bild på gradbeteckningar längre ned. Bilden visas med tillstånd av Christian Rosander.

Landstormsmärke m/1905

Landstormsmärke m/1905 bestod av ett runt metallbleck målad med ett gult kors på blå botten. Märket användes på landstormshatt m/1907 men även på civila hattar om inget annat fanns att tillgå. Bilden till höger visar landstormsmärke m/1905. Armémuseum. Digitalmuseum.

Bilder på Landstormens uniformer

Uniform m/1910

Under första världskriget började man i Landstormen allt mer byta ut sina civila kläder till arméns uniform m/1910 med landstormshatt m/1907, vapenrock m/1910 och byxor m/1910 samt i viss utsträckning kappa m/1910. På uniformen bars armbindel m/1911. Efter år 1921 försågs även landstormen med hjälm m/1921.

Landstormsmössa m/1926

Landstormsmössa m/1926 är av samma modell som arméns m/1923, men av ljusgrått tyg. På mössan anbringades gradbeteckning efter samma system som för arméns mössa m/1923, dock i mössgalon m/1926. På mössan bars även landstormsmärke m/1926. Märket är en mindre modell av landstormsmärke m/1905 och tillverkat i tyg. Bilden till höger visar landstormsmössa m/1926, bataljonschef. Armémuseum.

Ändringar i landstormsuniformen år 1929

År 1929 kom nya bestämmelser för landstormens uniform. Officerare fick nu rätt att i fredstid bära uniform m/1910-1923. Vidare infördes en enklare uniform m/1910-1929 i kommisstyg. En ny typ av gradbeteckningar m/1929 i form av blå stjärnor på axelklaffarna gjorde att officerare inte längre behövde bära armbindel m/1911. Underofficerare och underbefäl fick gradbeteckningar på axelklaffarna först 1935, dessa i form av stolpar och vinklar. Bilden visar män i landstormens uniform m/1910–1929 och landstormsmössa m/1926, antagligen runt 1939 - 1940. Vapenrocken hade ursprungligen ståndkrage. Rockarna på bilden har dock nedfälld krage, och kallas då vapenrock m/1923-1937. Bilden visas med tillstånd av Ola Strömbom, Högsby sockens hembygdsförening.

Fältuniform m/1939

Från år 1940 fick även Landstormen bära arméns fältuniform m/1939. På vapenrock m/1939 bars gradbeteckningarna på axelklaffarna enligt mönstret från år 1929/1935.

Landstormen avvecklas 1942

I och med ett försvarsbeslut år 1942 avvecklades Landstormen och istället togs lokalförsvaret över av det nybildade Hemvärnet.

Relaterade länkar

Om Landstormen Hemvärnets uniformer Uniformer för kvinnlig personal Svenska lottakårens föreningsdräkter Beredskapsåren 1939 - 1945 Referenslitteratur Överst på sidan
Landstormsman vid tiden för första värlskriget. På vänster överärm ser vi armbindel m/1911. I landstormshatten m/1907 sitter landstormsmärke m/1905. Armémuseum.Foto Hans Högman 2008. Landstormshatt m/1907 med landstormsmärke m/1905. Armémuseum. Foto Hans Högman 2008.  Armbindel för landstormen m/1911. Armémuseum.Foto Hans Högman 2012. Bilden visar ett antal landstormsmän i Stockholm 1914. Personerna på bilden är, från vänster: Carl Fredrik Rosander, Bäckström, Åhgren, Tham, Ekström, Flygare, von Lagerfelt och Hansen. Bilden är tagen utanför restaurang Pelikanen. Som vi ser på bilden har de flesta av männen civila kavajer med armbindel.Mannen i mitten med skägg har på armbindeln en enkel chevron plus en chevron med ögla vilket innebär att han var landstormskompanichef. Bilden visas med tillstånd av Christian Rosander. Carl Fredrik Rosander till vänster på bilden är Christians farfar. Landstormsmän i Stockholm 1914. Bilden är tagen i Klarakvarteren nedanför skylten "Aftonbladet och Dagens". Bilden visas med tillstånd av Christian Rosander.  Gradbeteckningar för landstormen m/1911. Landstormens gradbeteckningar var chevroner (vinklar) med eller utan öglor. Wikipedia.