Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Uniformer vid det svenska Hemvärnet

Innehåll denna sida:

Uniformer vid det svenska Hemvärnet

Inledning

I och med ett försvarsbeslut år 1942 avvecklades Landstormen och istället togs lokalförsvaret över av det nybildade Hemvärnet. Den 29 maj 1940 tog Riksdagen ett beslut om att upprätta ett hemvärn i Sverige. Från början räknade man med ett hemvärn på 50.000 man men det blev snart det dubbla. Behovet av uniformer till det nya hemvärnet var i början ett stort problem och äldre uniformsmodeller fick användas. Landstormsmärke m/1905 och ärmbindel m/1911 blev hemvärnets första igenkänningstecken. Allt eftersom ersattes den med möss- och ärmemblem m/1940 samt temporära överdragskläder m/1940 i bomull. Bilden till höger visar Landstormens ärmbindel m/1911.

Överdragskläder m/1940

Överdragskläder m/1940 bestod av överdragsrock m/1940 och överdragsbyxor m/1940. Rocken var ofodrad och tillverkades av oimpregnerat bomullstyg. Den hade två sidofickor utan lock. Rocken knäpptes med fem knappar. Rockkragen var nedvikt. Det visade sig ganska snart att denna uniform var mindre lämpad för fältbruk. Bilden till höger visar Hemvärnets överdragsrock m/1940. Miliseum. Digitalmuseum.

Överdragsuniform m/1941

Den första riktiga uniformen för hemvärnet var överdragsuniform m/1941 som hade en vapenrock av enklare modell. Överdragsuniformen m/1941 var i stort ute på förbanden redan i oktober 1941 och var tillverkad i tåligare tygkvalitet än överdragskläder m/1940. Överdragsuniformen m/1941 bestod av hemvärnsrock m/1941, hemvärnsbyxor m/1941 samt fältmössa m/1939. Rocken tillverkades av gråbrungrön impregnerad smärting, hade nedvikt krage och en knapprad med 5 knappar. Vapenrocken hade två bröst- och två sidofickor, alla med raka ficklock och utanpåliggande. Bilden till höger visar Hemvärnets överdragsrock m/1941, kompanibefäl. Army Museum, Digitalmuseum. På vänster överärm bars ärmmärke m/1940 som truppslagsbeteckning. Ärmmärket bestod av ett ca: 1 dm högt tygemblem vilket hade gult "H" krönt med tre gula kronor på en blå vapensköld. Bilden till vänster visar ärmmärke m/1940. Byxorna var av samma material som rocken. De hade sidofickor och en utanpåliggande bakficka på höger sida. Till uniformen fanns även vintermössa m/1941. Den hjälm som hemvärnet inledningsvis fick sig tilldelad var hjälm m/1921. En särskild vintermössa m/1943 införskaffades för Hemvärnet. Den var av skidmössetyp med skärm och snarlik den som användes av den finska armén. Uniform m/1941 var i bruk ända fram till 1970-talet.

Gradbeteckningar

Gradbeteckningar bars i form av blå streck på båda underärmarna för underbefäl upp till och med plutonchef. Plutonchef bar tre streck och gruppchef två streck. Bilden till höger visar de tre streck som bars av plutonchefer. Officerare bar blå metalltecken i form av romber på axelklaffarna. 2 romber var hemvärnskompanichef och tre romber kretsbefälhavare och områdesbefälhavare. Underofficerare, där sergeant (adjutant) var den enda uoff graden, bar två vinklar, sk. chevroner, på underärmarna. Bilden till vänster visar gradbeteckningen för en hemvärnskompanichef i form av romber. Armémuseum.

Bilder på Hemvärnets uniformer

Uniform m/1939

I början bars uniform m/1939 enbart av hemvärnskretsbefälhavare och hemvärnsområdesbefälhavare. Detta samtidigt som övriga hemvärnsbefäl bar överdragskläder m/1940 och senare m/1941. På vänster överärm bars ärmmärke m/1940 som kännetecken för Hemvärnet. Till uniformen bars fältmössa m/1939 med mössmärke m/1940. År 1943 infördes skärmmössa m/1943 för hemvärnets befäl med officiell tjänsteställning. Denna skärmmössa var av samma modell som för m/1939 men med blå passpoal, blå mössträns m/1943 och ett särskilt mössmärke i blå och gul emalj. År 1943 infördes även kappa m/1939 för hela hemvärnet. Till kappan bars hemvärnsemblemet på vänster överärm. År 1946 gjordes en rad ändringar av hemvärnets uniform. Bl.a. anbringades tjänstetecken m/1946 på vapenrockens båda kragsnibbar. Bilden till höger visar Hemvärnets tjänstetecken m/1946. Armémuseum. Vidare infördes frivilligtecken m/1946 (hemvärnsmärket) som bars på höger bröstficka. Frivilligtecknet fanns i år 1946 i 18 olika utföranden beroende på typ av värn och var tillverkade i elipsformad blåfärgad plåt med guldfärgade emblem. Bilden till vänster visar frivilligtecken m/1946. Armémuseum. Bilden till höger visar frivilligtecken m/1946 som användes av driftsvärnet vid Staten Järnvägar, SJ. Armémuseum. Gradbeteckningarna bars på axelklaffarna. Officerarnas romber ersattes nu av stjärnor där en stjärna var stf hemvärnschef, två stjärnor var hemvärnschef och kompanichef samt tre stjärnor var kretshemvärnschef. Underofficersgraden adjutant och plutonchef bar en stjärnknapp. För underbefälen var strecken kvar där ett streck nu var stf gruppchef, två streck var gruppchef samt tre streck var stf plutonchef (Se vidare 1952 nedan). Gradbeteckningarna var i brons respektive guld. Först år 1949 började man tilldela hemvärnets soldater fältuniform m/1939, men det tog flera år innan alla fick uniformen. År 1946 togs hemvärnsmärke m/1940 på vänster överärm bort och Hemvärnet erhöll nu ett truppslagstecken på vapenrockens slag i likhet med resten av armén. Detta truppslagstecken innehöll liksom ärmbindeln ett "H". År 1952 skedde en del förändringar i Hemvärnets tjänsteställningar då plutonscheferna, som tidigare var furirer (tre streck), upphöjdes till sergeanter medan stf gruppchefer "degraderades" från korpraler (två streck) till vicekorpraler (ett streck), allt i syfte att nå överensstämmelse med armén i övrigt.

Fältuniform m/1958, m/1959 och m/1939-1958

Fältuniform m/1939 i hemvärnet ersattes i efterhand med nyare uniformer som m/1958, m/1959 och m/1939-1958. Dessa uniformer är desamma som för armén men med hemvärnets tjänstetecken. Bilden till höger visar hemvärnsmän i fältuniform m/1939-1958. Fotot är taget vid nationaldagsfirande den 6/6 1967. Egen samling, Hans Högman 2012.

Uniform m/1960 och m/1968

I och med uniform m/1960 blev alla av armén persedlar tillåtna inom hemvärnet. Detta gällde även m/1968 som var tillåten för hemvärnsbefäl från överfurirs tjänstegrad. Uniform m/1968 fick dock införskaffas privat.

Uniform m/1987A

Uniform m/1987A bärs inom hemvärnet av hemvärnsbefäl enligt samma bestämmelser som för uniform m/1960.

Fältuniform m/1990

Fältuniform m/1990 kom att användas relativt tidigt av hemvärnet och består av samma persedlar som för armén. På fältjackan bärs kragspegel m/1958 med hemvärnsemblemet. Hemvärnsbefäl bär gradbeteckning på den vänstra kragsnibben. På vänster ärm bärs nationstecken och förbandstecken. Basker tilldelades hemvärnet så sent som 2003 och är tillverkad i brun filt och försedd med baskertecken m/2002 för armén.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hemvärnsman i överdragsuniform m/1941 med ärmmärke m/1940. I bakgrunden syns en kvinna i Svenska Lottakårens (SLK) uniform. Armémuseum. Foto Hans Högman 2012. Fältmössa m/1939 med nationalitetsmärke m/1941. Armémuseum. Foto Hans Högman 2012. Armbindel för landstormen m/1911. Armémuseum. Foto Hans Högman 2012. Hemvärnsmän i överdragsuniform m/1941 med ärmmärke m/1940. Hemvärnsmannen i mitten bär tre streck på underärmen (plutonchef). Hans Högman 2012, egen samling. Hemvärnsman (gruppchef) i överdragsuniform m/1941 och hjälm m/1937 samt gevär m/1896. På underärmarna finns två streck för gruppchef. Hemvärnets gradbeteckningar m/1940.Från vänster (romber): Hemvärnskretsbefälhavare (3); Hemvärnsområdesbefälhavare/ Kompanichef (2); Ställföreträdande hemvärnsområdesbefälhavare (1).Två chevroner: Adjutant.Streck: 3 streck= Plutonchef / Stf. Plutonchef ; 2 streck = Gruppchef / Stf. Gruppchef.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Uniformer vid det svenska

Hemvärnet

Uniformer vid det svenska

Hemvärnet

Inledning

I och med ett försvarsbeslut år 1942 avvecklades Landstormen och istället togs lokalförsvaret över av det nybildade Hemvärnet. Den 29 maj 1940 tog Riksdagen ett beslut om att upprätta ett hemvärn i Sverige. Från början räknade man med ett hemvärn på 50.000 man men det blev snart det dubbla. Behovet av uniformer till det nya hemvärnet var i början ett stort problem och äldre uniformsmodeller fick användas. Landstormsmärke m/1905 och ärmbindel m/1911 blev hemvärnets första igenkänningstecken. Allt eftersom ersattes den med möss- och ärmemblem m/1940 samt temporära överdragskläder m/1940 i bomull. Bilden till höger visar Landstormens ärmbindel m/1911.

Överdragskläder m/1940

Överdragskläder m/1940 bestod av överdragsrock m/1940 och överdragsbyxor m/1940. Rocken var ofodrad och tillverkades av oimpregnerat bomullstyg. Den hade två sidofickor utan lock. Rocken knäpptes med fem knappar. Rockkragen var nedvikt. Det visade sig ganska snart att denna uniform var mindre lämpad för fältbruk. Bilden till höger visar Hemvärnets överdragsrock m/1940. Miliseum. Digitalmuseum.

Överdragsuniform m/1941

Den första riktiga uniformen för hemvärnet var överdragsuniform m/1941 som hade en vapenrock av enklare modell. Överdragsuniformen m/1941 var i stort ute på förbanden redan i oktober 1941 och var tillverkad i tåligare tygkvalitet än överdragskläder m/1940. Överdragsuniformen m/1941 bestod av hemvärnsrock m/1941, hemvärnsbyxor m/1941 samt fältmössa m/1939. Rocken tillverkades av gråbrungrön impregnerad smärting, hade nedvikt krage och en knapprad med 5 knappar. Vapenrocken hade två bröst- och två sidofickor, alla med raka ficklock och utanpåliggande. Bilden till höger visar Hemvärnets överdragsrock m/1941, kompanibefäl. Army Museum, Digitalmuseum. På vänster överärm bars ärmmärke m/1940 som truppslagsbeteckning. Ärmmärket bestod av ett ca: 1 dm högt tygemblem vilket hade gult "H" krönt med tre gula kronor på en blå vapensköld. Bilden till vänster visar ärmmärke m/1940. Byxorna var av samma material som rocken. De hade sidofickor och en utanpåliggande bakficka på höger sida. Till uniformen fanns även vintermössa m/1941. Den hjälm som hemvärnet inledningsvis fick sig tilldelad var hjälm m/1921. En särskild vintermössa m/1943 införskaffades för Hemvärnet. Den var av skidmössetyp med skärm och snarlik den som användes av den finska armén. Uniform m/1941 var i bruk ända fram till 1970-talet.

Gradbeteckningar

Gradbeteckningar bars i form av blå streck på båda underärmarna för underbefäl upp till och med plutonchef. Plutonchef bar tre streck och gruppchef två streck. Bilden till höger visar de tre streck som bars av plutonchefer. Officerare bar blå metalltecken i form av romber på axelklaffarna. 2 romber var hemvärnskompanichef och tre romber kretsbefälhavare och områdesbefälhavare. Underofficerare, där sergeant (adjutant) var den enda uoff graden, bar två vinklar, sk. chevroner, på underärmarna. Bilden till vänster visar gradbeteckningen för en hemvärnskompanichef i form av romber. Armémuseum.

Bilder på Hemvärnets uniformer

Uniform m/1939

I början bars uniform m/1939 enbart av hemvärnskretsbefälhavare och hemvärnsområdesbefälhavare. Detta samtidigt som övriga hemvärnsbefäl bar överdragskläder m/1940 och senare m/1941. På vänster överärm bars ärmmärke m/1940 som kännetecken för Hemvärnet. Till uniformen bars fältmössa m/1939 med mössmärke m/1940. År 1943 infördes skärmmössa m/1943 för hemvärnets befäl med officiell tjänsteställning. Denna skärmmössa var av samma modell som för m/1939 men med blå passpoal, blå mössträns m/1943 och ett särskilt mössmärke i blå och gul emalj. År 1943 infördes även kappa m/1939 för hela hemvärnet. Till kappan bars hemvärnsemblemet på vänster överärm. År 1946 gjordes en rad ändringar av hemvärnets uniform. Bl.a. anbringades tjänstetecken m/1946 på vapenrockens båda kragsnibbar. Bilden till höger visar Hemvärnets tjänstetecken m/1946. Armémuseum. Vidare infördes frivilligtecken m/1946 (hemvärnsmärket) som bars på höger bröstficka. Frivilligtecknet fanns i år 1946 i 18 olika utföranden beroende på typ av värn och var tillverkade i elipsformad blåfärgad plåt med guldfärgade emblem. Bilden till vänster visar frivilligtecken m/1946. Armémuseum. Bilden till höger visar frivilligtecken m/1946 som användes av driftsvärnet vid Staten Järnvägar, SJ. Armémuseum. Gradbeteckningarna bars på axelklaffarna. Officerarnas romber ersattes nu av stjärnor där en stjärna var stf hemvärnschef, två stjärnor var hemvärnschef och kompanichef samt tre stjärnor var kretshemvärnschef. Underofficersgraden adjutant och plutonchef bar en stjärnknapp. För underbefälen var strecken kvar där ett streck nu var stf gruppchef, två streck var gruppchef samt tre streck var stf plutonchef (Se vidare 1952 nedan). Gradbeteckningarna var i brons respektive guld. Först år 1949 började man tilldela hemvärnets soldater fältuniform m/1939, men det tog flera år innan alla fick uniformen. År 1946 togs hemvärnsmärke m/1940 på vänster överärm bort och Hemvärnet erhöll nu ett truppslagstecken på vapenrockens slag i likhet med resten av armén. Detta truppslagstecken innehöll liksom ärmbindeln ett "H". År 1952 skedde en del förändringar i Hemvärnets tjänsteställningar då plutonscheferna, som tidigare var furirer (tre streck), upphöjdes till sergeanter medan stf gruppchefer "degraderades" från korpraler (två streck) till vicekorpraler (ett streck), allt i syfte att nå överensstämmelse med armén i övrigt.

Fältuniform m/1958, m/1959 och m/1939-

1958

Fältuniform m/1939 i hemvärnet ersattes i efterhand med nyare uniformer som m/1958, m/1959 och m/1939-1958. Dessa uniformer är desamma som för armén men med hemvärnets tjänstetecken. Bilden till höger visar hemvärnsmän i fältuniform m/1939-1958. Fotot är taget vid nationaldagsfirande den 6/6 1967. Egen samling, Hans Högman 2012.

Uniform m/1960 och m/1968

I och med uniform m/1960 blev alla av armén persedlar tillåtna inom hemvärnet. Detta gällde även m/1968 som var tillåten för hemvärnsbefäl från överfurirs tjänstegrad. Uniform m/1968 fick dock införskaffas privat.

Uniform m/1987A

Uniform m/1987A bärs inom hemvärnet av hemvärnsbefäl enligt samma bestämmelser som för uniform m/1960.

Fältuniform m/1990

Fältuniform m/1990 kom att användas relativt tidigt av hemvärnet och består av samma persedlar som för armén. På fältjackan bärs kragspegel m/1958 med hemvärnsemblemet. Hemvärnsbefäl bär gradbeteckning på den vänstra kragsnibben. På vänster ärm bärs nationstecken och förbandstecken. Basker tilldelades hemvärnet så sent som 2003 och är tillverkad i brun filt och försedd med baskertecken m/2002 för armén.
Hemvärnsman i överdragsuniform m/1941 med ärmmärke m/1940. I bakgrunden syns en kvinna i Svenska Lottakårens (SLK) uniform. Armémuseum. Foto Hans Högman 2012. Fältmössa m/1939 med nationalitetsmärke m/1941. Armémuseum. Foto Hans Högman 2012. Hemvärnsmän i överdragsuniform m/1941 med ärmmärke m/1940. Hemvärnsmannen i mitten bär tre streck på underärmen (plutonchef). Hans Högman 2012, egen samling. Hemvärnsman (gruppchef) i överdragsuniform m/1941 och hjälm m/1937 samt gevär m/1896. På underärmarna finns två streck för gruppchef. Armbindel för landstormen m/1911. Armémuseum. Foto Hans Högman 2012. Hemvärnets gradbeteckningar m/1940.Från vänster (romber): Hemvärnskretsbefälhavare (3); Hemvärnsområdesbefälhavare/ Kompanichef (2); Ställföreträdande hemvärnsområdesbefälhavare (1).Två chevroner: Adjutant.Streck: 3 streck= Plutonchef / Stf. Plutonchef ; 2 streck = Gruppchef / Stf. Gruppchef.