Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Kavalleriets uniformer, sida 2

Inledning

Även kavalleriet blev föremål för en hel del uniformsförändringar under 1840-talet. Till skillnad från infanteriet så skiftade dessa (liksom tidigare) för de olika kavalleriregementena. Gemensamt livplagg för kavalleriet blev nu vapenrocken. Ett undantag var dock husarerna som inte berördes av de nya bestämmelserna. Husarer, dragoner och lansiärer bar olika uniformspersedlar. Vad som komplicerar det hela är att många regementen skiftade mellan dessa olika typer av kavalleri. Välj period:

Period 1840 - 1900

Uniformer vid den svenska armén - 1800-tal

Innehåll 1800-tals uniformer:

Livgardet till häst

Livgardet till häst (K1), (1806 husarer, 1845 dragoner, 1852 lansiärer, 1879 dragoner) bar under första delen av 1800-talet husaruniform. Från 1822 använde de högmössa. År 1845 fick regementet, samtidigt med infanteriet och övriga truppslag, ny uniform där fracken ersattes med vapenrock. Till denna uniform infördes en hög kask med plymer av vitt tagel. Själva uniformen var ljusblå och bytet till den nya uniformen var helt genomförd 1847. Livgardet till häst var det enda kavalleriförband som helt omfattades av det nya uniformsmodet.

Lansiäruniform m/1852

År 1852 fick Livgardet till häst en ny mellanblå uniform m/1852, med anledning av att regementet detta år blev lansiärer. Förebilden till uniformen kom från Preussen. Vapenrocken hade ståndkrage och var försedd med två knapprader om vardera sex (officer sju) knappar. På krage och ärmuppslag fanns två blinda knapphål av silvergalon respektive vitt band. Till uniformen hörde speciella lansiärmössor och skärp. På de nya vapenrockarna och ridbyxorna fanns vissa modifieringar jämfört med den tidigare uniformen. Lansiärmössan, tschapkan, var av ljusblått kläde och svartlackerat läder. Den var även försedd med en vit hängande tagelplym. Officerarnas mössa var prydd med broderi, snören i silver och pompong av guld. En tschapka var en styv mössa med fyrkantig, utsvängd kulle. Bilden till vänster visar lansiärmössa m/1852 med vit plym, Livgardet till häst. Wikipedia. Bilden till höger visar lansiäruniform m/1852. Lansiärrocken hade två knapprader och revärformad överknäppning, markerad med passpoaler. Ärmuppslagen var som regel spetsiga. Även manskapet bar epåletter på axlarna. Till uniformen hörde den sedvanliga sabeln. År 1879 blir hästgardet åter dragoner och uniformen ändras till dragonuniform, m/1879. Lansiärmössan byts mot en förnicklad hjälm med pik och hängande vit plym, dvs hjälm m/1879. Vapenrocken får samtidigt vita revärer. Vapenrocken har fortfarande två knapprader. Bilden till höger visar den blå vapenrock med vita bröstrevärer m/1879 som dragonerna bar, manskap. Wikipedia. Bilden till vänster visar kask m/1879 med plym, Livgardet till häst, manskap. Wikipedia.

Uniform m/1895

Livgardet till häst och dragonregementena samt Trängen

År 1895 byts uniformen mot en ny något ljusare färg av mellanblått kläde, m/1895. Denna vapenrock har enbart en knapprad med åtta knappar. Revärerna på den tidigare vapenrocken är borta på denna modell. Ståndkragen var öppen och snedskuren med något avrundade hörn. Ärmuppslagen var försedda med ett uppstående knapphål broderat i silver. Knappen i knapphålet var knäppt. På bröstet fanns två fickor med lock. The image to the right shows the vertical buttonholes on the cuffs. Photo Hans Högman 2012. Kragen hade olika färg beroende på regemente. Livgardet till häst (K1) hade mellanblå krage, Livregementets dragoner (K2) vit krage, Skånska dragonregementet (K6) gul krage och Norrlands dragonregemente (K8) orange krage. Gradbeteckningarna bars på axelklaffarna och/eller krage/ärmuppslag. Denna uniform bars av Livgardet till häst, dragonregementena samt Trängkåren. Trängkårens uniform var dock mörkblå (modell II). Uniform m/1895 används fortfarande som uniform vid exempelvis högvakten med modellbeteckningen m/ä. År 1900 införs en ny hjälm där bakskärmen går ned lång på nacken.

Regementsfärger på kavalleriuniform m/1895 – manskap:

Livregementets dragoner

Livregementets dragoner (K2) hade sen 1820-talet burit den speciella kask som de då erhöll. Denna kask hade en speciell kam. År 1846 ändrades kasken till en ny modell utan tagelliggare, m/1846. Bilden till höger visar dragonernas kask m/1846. Wikipedia.

Dragon uniform m/1859

År 1859 får regementet nya uniformer, m/1859, där vapenrocken är vit med svarta revärer. Kasken behölls dock som huvudbonad. Byxorna var mörkblå med gul galon. Från år 1881 bar man stövlar. Långbyxor användes dock av officerare till parader. Koletten behölls oförändrad till släpuniformen och så småningom även till fältuniformen. I början bars kask till släpuniformen men senare infördes en blå mössa till denna. Bilden till höger visar dragonuniform m/1859.

Uniform m/1875

Livregementets dragoner (K2) och Skånska dragonregementet (K6) bar från 1875 en mörkblå vapenrock m/1875 med gul revär samt mörkblå ridbyxor med gul passpoal, m/1881. Vapenrocken hade ståndkrage, axelklaffar och två knapprader om vardera åtta knappar. Till detta bars dragonmössa m/1866 och senare kask m/1886. Vapenrock m/1875 var av samma modell som vapenrock m/1852. År 1895 fick dragonkåren en ljusblå uniform med krage och lister i vit sammet m/1895. Se vidare m/1895 ovan. Vidare ingick en svart hjälm med vit plym. Även trängkåren kom att bära denna uniform. Trängens uniform var dock mörkblå. Jämtlands hästjägare bar tschakå som huvudbonad fram till 1856 de fick en uniform m/1856 samt en mössa med svart tagelplym. Uniform m/1856 var av samma snitt som m/1852 (Se Livgardet till häst ovan) men av mörkgrönt kläde. År 1881 gjordes vissa mindre uniformsändringar och mössan ersattes med en lägre käppi.

Husaruniformen

Husaruniformen ändrades i mitten av 1800-talet. Högmössan som använts sen 1700-talet ersattes med den s.k. husarmössan. Den kom sen raskt att ändras tre gånger. Den första husarmössan m/1846 var hög med skärm både fram- och baktill. År 1847 tog man fram en lättare modell. Även den hade två skärmar. Den bakre skärmen försvann dock 1853. År 1866 kom en annan mössmodell, m/1866, med hängande tagelplym. År 1895 kom åter en ny husarmössa, m/1895, med uppstående plym. Bilden till höger visar en husarmössa m/1895, officer. Wikipedia. De olika husarregementena skiljdes åt med olika färger på kragen: Livregementets husarer vit, Smålands husarer gul, Skånska husarerna ljusblå och Kronprinsens husarer mörkblå krage.

Attila m/1875

Vid husarregementena, utom Kronprinsens husarer, bars från 1875 attila m/1875 som livplagg. Den var mörkblå och hade svart snörmakeri i fem rader. Denna attila skiljde sig dock från den attila som bars inom artilleriet. Attila var en kort rock med snörmakerier eller band tvärs över bröstet.
När Livgardet till häst (K1) och Livregementets dragoner (K2) slås ihop till Livregementet till häst (K1) år 1928 behöll man uniformen från Livgardet till häst men nu med tre vita kronor på axelklaffarna istället för kunglig namnchiffer.

Bilder på uniform m/1895

Knapphålen på ärmuppslagen hade på modell II de två översta knapparna knäppta.   Bilden visar m/1895:s vita vertikala knapphål med spetsig överdel. Foto Hans Högman 2012. OBS, knapphålen på kragen gick inte runt längs hela kragen på Livgardet till hästs uniform utan fanns framtill/på sidan. Bilden visar knapphålen (vita) på kragen för Livgardet till häst m/1895. Foto Hans Högman 2012. Axelklaff och kragen på Livregementets dragonuniform, m/1895.  Bilden visar de tre gula kronorna på axelklaffen och den vita kragen. Detta exempel är från Livregemetets dragoner, K2.  Kragen på dragonuniform, m/1895.  Se bilden till vänster. Detta exempel är från Livregementets dragoner (K2) som hade vit krage.
Husarernas attila m/1875. Bilden visar en attila för officerare, i detta fall en ryttmästare (motsvarade en kapten i infanteriet) vid Skånska husarregementet. Wikipedia.

Dolma m/1870 och m/1872

Dolman var den ursprungliga husarjackan. Den karaktäriseras av de många snörena, som förbinder knapparna på bröstet. Så småningom blir snörbeläggningen på dolman så tät att den täcker hela bröstet. Dolman knäpptes till vänster och skörtens framkanter är skurna snett utåt i en spets. I de flesta länder i Europa efterträds dolman av attilan runt 1850. Dolman skall inte förväxlas med den till husaruniformen hörande pälsen. Pälsen bars i regel på den vänstra axeln. Manskapet vid Kronprinsens husarregemente och Livregementets husarkår bar från 1870 dolma m/1870. Denna dolma hade tre knapprader om vardera 8 knappar per rad. Päls m/1870 hade tre knapprader om vardera åtta knappar per rad för manskapet medan officerarna hade tio knappar per rad. Husarofficerarna bar dolma m/1872. Den hade tre knapprader om vardera tio knappar per rad. De yttre knappraderna var även försedd med tofsar. Denna dolma är mycket lik den senare dolma m/1895. Det fanns även en dolma m/1872 för manskapet som hade tre knapprader med 8 knappar vadera på samma sätt som dolma m/1870. Se fler bilder på dolman. Bilden till vänster visar dolma m/1870, manskap, Livregementets husarkår (K3). Wikipedia.

Dolma m/1895

År 1895 kom en ny dolma, m/1895 som bars av husarregementena. Den hade ståndkrage som var öppen, snedskuren med avrundade hörn. Vapenrocken var i mörkblått kläde medan ståndkragen hade regementets färg. Livregementets husarer (K3) hade ståndkrage i vit färg, Smålands husarregemente (K4) gul färg, Skånska husarregementet (K5) mellanblå och kronprinsens husarregemente (K7) mörkblå. Dolma m/1895 hade tre knapprader om 10 knappar vardera. Knappraderna förbinds med dubbla grövre fyrkantssnören som för officerare var av guld (K3 silver) medan manskapet hade gul färg (K3 vit). Vid de yttre knappraderna bildade ett enkelt snöre tre öglor i form av en treklöver. Beläggning av snören finns på ärmar, skört och rygg samt nedanför kragen. På dolman bars gradbeteckningar på kragen i form av stjärnor. Se foto av dolma m/1895 längre ned.

Regementsfärger på dolma m/1895 – manskap

Bild på dolma m/1895

Bilden visar dolma m/1895. Denna dolma har tillhört Smålands husarregemente (gult snörliv och gul krage).

Kollett m/1871

Kollett var ett livplagg med mycket korta skört eller helt utan sådana samt med ärmar och ståndkrage och utan andra utstyrseldetaljer än gradbeteckning och axeltränsar. Kolletten infördes i slutet av 1700-talet vid infanteriet och kavalleriet att användas sommartid samt vid exercis. Kollett m/1871 bars av Livregementet till häst, dragonregementena samt Trängkåren. Denna kollett fanns i två modeller, en mellanblå som bars av Livregementet till häst och dragonregementena samt en mörkblå som bars av Trängkåren. Båda modellerna hade en hög snedskuren ståndkrage som igenhäktades nedtill. På axlarna fanns axeltränsar. Gradbeteckningar bars på kragens båda sidor i form av stjärnor. T.ex. underlöjtnant bar en stjärna, löjtnant två och kapten tre. Regementsofficerare bar förutom stjärnor även en förgylld galon (i vissa regementen försilvrad galon) runt kragen. Major bar en stjärna plus galon, överstelöjtnant två stjärnor plus galon samt överste tre stjärnor plus galon. Gruppbefäl bar band runt kragen samt på ärmuppslagen. Furir bar band i guld (silver) runt kragens kant samt på ärmuppslag. Korpral bar gult (vitt) redgarnsband runt kragens kant samt på ärmuppslag och vicekorpral enbart ett gult (vitt) redgarnsband runt kragens kant. Bilden till höger visar kollett m/1871, Överste, K1. Wikipedia.

Bigesch m/1858

Kavalleriets officerare och fanjunkare bar bigesch m/1858 istället för syrtut. Bigesch var en lång rock tillverkad av mörkblått kläde (mellanblått för Livgardet till häst). Ståndkragen var öppen och snedskuren och på kragen bars gradbeteckningarna. På bröstet fanns band, träknappar och tofsar av samma färg som klädet. Bilden till höger visar bigesch m/1858. Officeren på foto är löjtnat Brodén, Livregementets husarer (K3). K3 Bildarkiv.

Bilder på kavalleriuniformer

De färglagda bilderna nedan är från egen samling, Hans Högman.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer (vit krage och vita snören) här med dolma och päls.
Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer här med dolma och päls.
Dragonuniform m/1859 - Livregementets dragoner
Dragonuniform m/1859 - Livregementets dragoner
Lansiäruniform m/1852 - Livgardet till häst
Lansiäruniform m/1852 - Livgardet till häst
Husarmössa M/1853. Karlsborgs fästningsmuseum. Foto Hans Högman 2006.
Dragonkask m/1880, Livregementets dragoner. Bilden föreställer ryttmästare Carl Edward Arfwedson. Fotot är taget i början av 1890-talet och återges med tillstånd av Olof Zachrisson. Arfwedson är Olofs mormors farfar.
Carl Edward Arfwedson, Livregementets dragoner med uniform m/1859 och kask m/1846. Fotot är taget runt 1877 och återges med tillstånd av Olof Zachrisson.
Husarernas dolma m/1895 samt husarmössa m/1895. Fotografiet är taget i Landskrona så troligen tillhör soldaten Skånska husarregementet (mellanblå krage). Fotot visa med tillstånd av Kelly Lord.
Husarernas dolma m/1895, troligen Kronprinsens husarregemente (mörkblå krage). Fotot visar vpl Harald Nordenson cirka 1907 och visas med tillstånd av Magdalena Nordenson.
Vapenrock m/1895 som bars av Livgardet till häst, dragonregementena och Trängkåren. Vapenrocken på bilden är från Livgardet till häst.
Soldat i uniform m/1895 som bars av Livgardet till häst, dragonregementena och Trängkåren. Denna soldat är en soldat i någon av dragonregementena, antagligen Livregementets dragoner eftersom både kragen och axelklaffarna ser vita ut. I så fall skall det finnas tre kronor på axelklaffarna. Fotografiet visas med tillstånd av Kjell Lindkvist.
Livgardet till häst hade på m/1895 mellanblå krage med två vita knapphål och mellanblå axelklaffar med kungligt namnchiffer i silver. Vidare vit passpoal på krage och axelklaffar.  Livgardet till häst hade på m/1895 ett spetsigt vitt knapphål på ärmuppslagen. Uniformsbilden är ritad av Jacob Johansson och visas med hans tillstånd. Livregementets dragoner hade på m/1895 vit krage och vita axelklaffar med tre kronor i gult kläde. Livregementets dragoner hade på m/1895 ett spetsigt vitt knapphål på ärmuppslagen. Uniformsbilden är ritad av Jacob Johansson och visas med hans tillstånd.
Soldater i uniform m/1895. Denna uniform bars av Livgardet till häst, dragonregementena samt Trängkåren. Uniformen var mellanblå. Trängkårens uniform var dock mörkblå. Strecken på vänstra överärmen på två av soldaterna är sk. skoltecken. Uniformerna ser något ljusare ut så det bör vara kavalleriets mellanblå uniform. Kragarna ser mörka ut. Livgardet till häst hade mellanblå kragar men med ett vitt "knapphål" på vardera sidan. Detta har inte dessa soldater. Norrlands dragonregemente (K8) hade orangegula kragar vilka kan se mörka ut på ett svart/vitt foto så troligtvis är dessa soldater från K8. Fotot visas med tillstånd av Marie Näslund.
Husar i dolma m/1870 för manskap vid Skånska husarregementet, K5. Regementet hade inte ljusa ärmuppslag som dolma m/1870 vid andra husarförband. Denna dolma har dock avvikelser jämfört med den dolma som normalt bars vid K5. Snörmakerierna är lite annorlunda, bl.a. sitter snörmakerierna lite längre upp på ärmarna. Snörmakerierna längst ned på jackan sitter längre från knäppningen än normalt. Detta kan bero på avvikelser i tillverkningen. Den största skillnaden är dock antalet knapprader. Dolma m/1870 hade 8 knapprader. Denna har enbart 7. När det gäller antalet knappar hade officerarna möjlighet anpassa antalet knappar efter sin egen längd. Kanske kunde även en kort husar bära en dolma med färre rader knappar? Antagligen var avståndet mellan raderna viktigare än antalet knappar? Bilden visas med tillstånd av Dag Oredsson och är tagen vid Rudolf Petterssons studio i Höganäs, Skåne, som öppnade där 1882. Se även färgbilden intill på dolma m/1870 för manskap vid Skånska husarregementet,
Dolma m/1870 för manskap vid Skånska husarregementet. Armémuseums samlingar, Digitalmuseum.
Dolma m/1872 för Smålands husarregemente. Modellexemplar. Bild: Digitalmuseum, Armémuseums samlingar.
Husar i dolma m/1872 (alt. m/1870), Smålands husarregemente. Snörmakerierna ser dock lite mörka ut på denna bild. Sabeln är kavallerisabel m/1867. Fotot visas med tillstånd av Gunnar Spång.
Husar i dolma m/1872 samt dolma-päls hängande över axlarna, manskap, Smålands husarregemente (gul krage, gula snören och gula ärmuppslag). Fotot visas med tillstånd av Gunnar Spång.
Bilden visar en officer i långrocken bigesch m/1858. Officeren är underlöjtnant Stephan Björnström (1880–1928) vid kavalleriet, Livregementets dragoner, K2. Foto: Ernest Florman, Stockholm (Kungl. Hovfotograf).
Militaria Hans Högman

Kavalleriets uniformer, sida 2

Inledning

Även kavalleriet blev föremål för en hel del uniformsförändringar under 1840-talet. Till skillnad från infanteriet så skiftade dessa (liksom tidigare) för de olika kavalleriregementena. Gemensamt livplagg för kavalleriet blev nu vapenrocken. Ett undantag var dock husarerna som inte berördes av de nya bestämmelserna. Husarer, dragoner och lansiärer bar olika uniformspersedlar. Vad som komplicerar det hela är att många regementen skiftade mellan dessa olika typer av kavalleri. Välj period:

Period 1840 - 1900

Uniformer vid den svenska

armén - 1800-tal

1810 - 1840, 1840 - 1900

Livgardet till häst

Livgardet till häst (K1), (1806 husarer, 1845 dragoner, 1852 lansiärer, 1879 dragoner) bar under första delen av 1800-talet husaruniform. Från 1822 använde de högmössa. År 1845 fick regementet, samtidigt med infanteriet och övriga truppslag, ny uniform där fracken ersattes med vapenrock. Till denna uniform infördes en hög kask med plymer av vitt tagel. Själva uniformen var ljusblå och bytet till den nya uniformen var helt genomförd 1847. Livgardet till häst var det enda kavalleriförband som helt omfattades av det nya uniformsmodet.

Lansiäruniform m/1852

År 1852 fick Livgardet till häst en ny mellanblå uniform m/1852, med anledning av att regementet detta år blev lansiärer. Förebilden till uniformen kom från Preussen. Vapenrocken hade ståndkrage och var försedd med två knapprader om vardera sex (officer sju) knappar. På krage och ärmuppslag fanns två blinda knapphål av silvergalon respektive vitt band. Till uniformen hörde speciella lansiärmössor och skärp. På de nya vapenrockarna och ridbyxorna fanns vissa modifieringar jämfört med den tidigare uniformen. Lansiärmössan, tschapkan, var av ljusblått kläde och svartlackerat läder. Den var även försedd med en vit hängande tagelplym. Officerarnas mössa var prydd med broderi, snören i silver och pompong av guld. En tschapka var en styv mössa med fyrkantig, utsvängd kulle. Bilden till vänster visar lansiärmössa m/1852 med vit plym, Livgardet till häst. Wikipedia. Bilden till höger visar lansiäruniform m/1852. Lansiärrocken hade två knapprader och revärformad överknäppning, markerad med passpoaler. Ärmuppslagen var som regel spetsiga. Även manskapet bar epåletter på axlarna. Till uniformen hörde den sedvanliga sabeln. År 1879 blir hästgardet åter dragoner och uniformen ändras till dragonuniform, m/1879. Lansiärmössan byts mot en förnicklad hjälm med pik och hängande vit plym, dvs hjälm m/1879. Vapenrocken får samtidigt vita revärer. Vapenrocken har fortfarande två knapprader. Bilden till höger visar den blå vapenrock med vita bröstrevärer m/1879 som dragonerna bar, manskap. Wikipedia. Bilden till vänster visar kask m/1879 med plym, Livgardet till häst, manskap. Wikipedia.

Uniform m/1895

Livgardet till häst och dragonregementena

samt Trängen

År 1895 byts uniformen mot en ny något ljusare färg av mellanblått kläde, m/1895. Denna vapenrock har enbart en knapprad med åtta knappar. Revärerna på den tidigare vapenrocken är borta på denna modell. Ståndkragen var öppen och snedskuren med något avrundade hörn. Ärmuppslagen var försedda med ett uppstående knapphål broderat i silver. Knappen i knapphålet var knäppt. På bröstet fanns två fickor med lock. The image to the right shows the vertical buttonholes on the cuffs. Photo Hans Högman 2012. Kragen hade olika färg beroende på regemente. Livgardet till häst (K1) hade mellanblå krage, Livregementets dragoner (K2) vit krage, Skånska dragonregementet (K6) gul krage och Norrlands dragonregemente (K8) orange krage. Gradbeteckningarna bars på axelklaffarna och/eller krage/ärmuppslag. Denna uniform bars av Livgardet till häst, dragonregementena samt Trängkåren. Trängkårens uniform var dock mörkblå (modell II). Uniform m/1895 används fortfarande som uniform vid exempelvis högvakten med modellbeteckningen m/ä. År 1900 införs en ny hjälm där bakskärmen går ned lång på nacken.

Regementsfärger på kavalleriuniform

m/1895 – manskap:

Livregementets dragoner

Livregementets dragoner (K2) hade sen 1820-talet burit den speciella kask som de då erhöll. Denna kask hade en speciell kam. År 1846 ändrades kasken till en ny modell utan tagelliggare, m/1846. Bilden till höger visar dragonernas kask m/1846. Wikipedia.

Dragon uniform m/1859

År 1859 får regementet nya uniformer, m/1859, där vapenrocken är vit med svarta revärer. Kasken behölls dock som huvudbonad. Byxorna var mörkblå med gul galon. Från år 1881 bar man stövlar. Långbyxor användes dock av officerare till parader. Koletten behölls oförändrad till släpuniformen och så småningom även till fältuniformen. I början bars kask till släpuniformen men senare infördes en blå mössa till denna. Bilden till höger visar dragonuniform m/1859.

Uniform m/1875

Livregementets dragoner (K2) och Skånska dragonregementet (K6) bar från 1875 en mörkblå vapenrock m/1875 med gul revär samt mörkblå ridbyxor med gul passpoal, m/1881. Vapenrocken hade ståndkrage, axelklaffar och två knapprader om vardera åtta knappar. Till detta bars dragonmössa m/1866 och senare kask m/1886. Vapenrock m/1875 var av samma modell som vapenrock m/1852. År 1895 fick dragonkåren en ljusblå uniform med krage och lister i vit sammet m/1895. Se vidare m/1895 ovan. Vidare ingick en svart hjälm med vit plym. Även trängkåren kom att bära denna uniform. Trängens uniform var dock mörkblå. Jämtlands hästjägare bar tschakå som huvudbonad fram till 1856 de fick en uniform m/1856 samt en mössa med svart tagelplym. Uniform m/1856 var av samma snitt som m/1852 (Se Livgardet till häst ovan) men av mörkgrönt kläde. År 1881 gjordes vissa mindre uniformsändringar och mössan ersattes med en lägre käppi.

Husaruniformen

Husaruniformen ändrades i mitten av 1800-talet. Högmössan som använts sen 1700-talet ersattes med den s.k. husarmössan. Den kom sen raskt att ändras tre gånger. Den första husarmössan m/1846 var hög med skärm både fram- och baktill. År 1847 tog man fram en lättare modell. Även den hade två skärmar. Den bakre skärmen försvann dock 1853. År 1866 kom en annan mössmodell, m/1866, med hängande tagelplym. År 1895 kom åter en ny husarmössa, m/1895, med uppstående plym. Bilden till höger visar en husarmössa m/1895, officer. Wikipedia. De olika husarregementena skiljdes åt med olika färger på kragen: Livregementets husarer vit, Smålands husarer gul, Skånska husarerna ljusblå och Kronprinsens husarer mörkblå krage.

Attila m/1875

Vid husarregementena, utom Kronprinsens husarer, bars från 1875 attila m/1875 som livplagg. Den var mörkblå och hade svart snörmakeri i fem rader. Denna attila skiljde sig dock från den attila som bars inom artilleriet. Attila var en kort rock med snörmakerier eller band tvärs över bröstet.
När Livgardet till häst (K1) och Livregementets dragoner (K2) slås ihop till Livregementet till häst (K1) år 1928 behöll man uniformen från Livgardet till häst men nu med tre vita kronor på axelklaffarna istället för kunglig namnchiffer.

Bilder på uniform m/1895

Knapphålen på ärmuppslagen hade på modell II de två översta knapparna knäppta.   Bilden visar m/1895:s vita vertikala knapphål med spetsig överdel. Foto Hans Högman 2012. OBS, knapphålen på kragen gick inte runt längs hela kragen på Livgardet till hästs uniform utan fanns framtill/på sidan. Bilden visar knapphålen (vita) på kragen för Livgardet till häst m/1895. Foto Hans Högman 2012. Axelklaff och kragen på Livregementets dragonuniform, m/1895.  Bilden visar de tre gula kronorna på axelklaffen och den vita kragen. Detta exempel är från Livregemetets dragoner, K2.  Kragen på dragonuniform, m/1895.  Se bilden till vänster. Detta exempel är från Livregementets dragoner (K2) som hade vit krage.
Husarernas attila m/1875. Bilden visar en attila för officerare, i detta fall en ryttmästare (motsvarade en kapten i infanteriet) vid Skånska husarregementet. Wikipedia.

Dolma m/1870 och m/1872

Dolman var den ursprungliga husarjackan. Den karaktäriseras av de många snörena, som förbinder knapparna på bröstet. Så småningom blir snörbeläggningen på dolman så tät att den täcker hela bröstet. Dolman knäpptes till vänster och skörtens framkanter är skurna snett utåt i en spets. I de flesta länder i Europa efterträds dolman av attilan runt 1850. Dolman skall inte förväxlas med den till husaruniformen hörande pälsen. Pälsen bars i regel på den vänstra axeln. Manskapet vid Kronprinsens husarregemente och Livregementets husarkår bar från 1870 dolma m/1870. Denna dolma hade tre knapprader om vardera 8 knappar per rad. Päls m/1870 hade tre knapprader om vardera åtta knappar per rad för manskapet medan officerarna hade tio knappar per rad. Husarofficerarna bar dolma m/1872. Den hade tre knapprader om vardera tio knappar per rad. De yttre knappraderna var även försedd med tofsar. Denna dolma är mycket lik den senare dolma m/1895. Det fanns även en dolma m/1872 för manskapet som hade tre knapprader med 8 knappar vadera på samma sätt som dolma m/1870. Se fler bilder på dolman. Bilden till vänster visar dolma m/1870, manskap, Livregementets husarkår (K3). Wikipedia.

Dolma m/1895

År 1895 kom en ny dolma, m/1895 som bars av husarregementena. Den hade ståndkrage som var öppen, snedskuren med avrundade hörn. Vapenrocken var i mörkblått kläde medan ståndkragen hade regementets färg. Livregementets husarer (K3) hade ståndkrage i vit färg, Smålands husarregemente (K4) gul färg, Skånska husarregementet (K5) mellanblå och kronprinsens husarregemente (K7) mörkblå. Dolma m/1895 hade tre knapprader om 10 knappar vardera. Knappraderna förbinds med dubbla grövre fyrkantssnören som för officerare var av guld (K3 silver) medan manskapet hade gul färg (K3 vit). Vid de yttre knappraderna bildade ett enkelt snöre tre öglor i form av en treklöver. Beläggning av snören finns på ärmar, skört och rygg samt nedanför kragen. På dolman bars gradbeteckningar på kragen i form av stjärnor. Se foto av dolma m/1895 längre ned.

Regementsfärger på dolma m/1895 –

manskap

Bild på dolma m/1895

Bilden visar dolma m/1895. Denna dolma har tillhört Smålands husarregemente (gult snörliv och gul krage).

Kollett m/1871

Kollett var ett livplagg med mycket korta skört eller helt utan sådana samt med ärmar och ståndkrage och utan andra utstyrseldetaljer än gradbeteckning och axeltränsar. Kolletten infördes i slutet av 1700- talet vid infanteriet och kavalleriet att användas sommartid samt vid exercis. Kollett m/1871 bars av Livregementet till häst, dragonregementena samt Trängkåren. Denna kollett fanns i två modeller, en mellanblå som bars av Livregementet till häst och dragonregementena samt en mörkblå som bars av Trängkåren. Båda modellerna hade en hög snedskuren ståndkrage som igenhäktades nedtill. På axlarna fanns axeltränsar. Gradbeteckningar bars på kragens båda sidor i form av stjärnor. T.ex. underlöjtnant bar en stjärna, löjtnant två och kapten tre. Regementsofficerare bar förutom stjärnor även en förgylld galon (i vissa regementen försilvrad galon) runt kragen. Major bar en stjärna plus galon, överstelöjtnant två stjärnor plus galon samt överste tre stjärnor plus galon. Gruppbefäl bar band runt kragen samt på ärmuppslagen. Furir bar band i guld (silver) runt kragens kant samt på ärmuppslag. Korpral bar gult (vitt) redgarnsband runt kragens kant samt på ärmuppslag och vicekorpral enbart ett gult (vitt) redgarnsband runt kragens kant. Bilden till höger visar kollett m/1871, Överste, K1. Wikipedia.

Bigesch m/1858

Kavalleriets officerare och fanjunkare bar bigesch m/1858 istället för syrtut. Bigesch var en lång rock tillverkad av mörkblått kläde (mellanblått för Livgardet till häst). Ståndkragen var öppen och snedskuren och på kragen bars gradbeteckningarna. På bröstet fanns band, träknappar och tofsar av samma färg som klädet. Bilden till höger visar bigesch m/1858. Officeren på foto är löjtnat Brodén, Livregementets husarer (K3). K3 Bildarkiv.

Bilder på kavalleriuniformer

De färglagda bilderna nedan är från egen samling, Hans Högman.
Husar i dolma m/1870 för manskap vid Skånska husarregementet, K5. Regementet hade inte ljusa ärmuppslag som dolma m/1870 vid andra husarförband. Denna dolma har dock avvikelser jämfört med den dolma som normalt bars vid K5. Snörmakerierna är lite annorlunda, bl.a. sitter snörmakerierna lite längre upp på ärmarna. Snörmakerierna längst ned på jackan sitter längre från knäppningen än normalt. Detta kan bero på avvikelser i tillverkningen. Den största skillnaden är dock antalet knapprader. Dolma m/1870 hade 8 knapprader. Denna har enbart 7. När det gäller antalet knappar hade officerarna möjlighet anpassa antalet knappar efter sin egen längd. Kanske kunde även en kort husar bära en dolma med färre rader knappar? Antagligen var avståndet mellan raderna viktigare än antalet knappar? Bilden visas med tillstånd av Dag Oredsson och är tagen vid Rudolf Petterssons studio i Höganäs, Skåne, som öppnade där 1882. Se även färgbilden intill på dolma m/1870 för manskap vid Skånska husarregementet,
Dolma m/1870 för manskap vid Skånska husarregementet. Armémuseums samlingar, Digitalmuseum.
Dolma m/1872 för Smålands husarregemente. Modellexemplar. Bild: Digitalmuseum, Armémuseums samlingar.
Husar i dolma m/1872 samt dolma-päls hängande över axlarna, manskap, Smålands husarregemente (gul krage, gula snören och gula ärmuppslag). Fotot visas med tillstånd av Gunnar Spång.
Husar i dolma m/1872 (alt. m/1870), Smålands husarregemente. Snörmakerierna ser dock lite mörka ut på denna bild. Sabeln är kavallerisabel m/1867. Fotot visas med tillstånd av Gunnar Spång.
Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer (vit krage och vita snören) här med dolma och päls.
Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer här med dolma och päls.
Dragonuniform m/1859 - Livregementets dragoner
Dragonuniform m/1859 - Livregementets dragoner
Lansiäruniform m/1852 - Livgardet till häst
Lansiäruniform m/1852 - Livgardet till häst
Husarmössa M/1853. Karlsborgs fästningsmuseum. Foto Hans Högman 2006.
Dragonkask m/1880, Livregementets dragoner. Bilden föreställer ryttmästare Carl Edward Arfwedson. Fotot är taget i början av 1890- talet och återges med tillstånd av Olof Zachrisson. Arfwedson är Olofs mormors farfar.
Carl Edward Arfwedson, Livregementets dragoner med uniform m/1859 och kask m/1846. Fotot är taget runt 1877 och återges med tillstånd av Olof Zachrisson.
Husarernas dolma m/1895 samt husarmössa m/1895. Fotografiet är taget i Landskrona så troligen tillhör soldaten Skånska husarregementet (mellanblå krage). Fotot visa med tillstånd av Kelly Lord.
Husarernas dolma m/1895, troligen Kronprinsens husarregemente (mörkblå krage). Fotot visar vpl Harald Nordenson cirka 1907 och visas med tillstånd av Magdalena Nordenson.
Vapenrock m/1895 som bars av Livgardet till häst, dragonregementena och Trängkåren. Vapenrocken på bilden är från Livgardet till häst.
Soldat i uniform m/1895 som bars av Livgardet till häst, dragonregementena och Trängkåren. Denna soldat är en soldat i någon av dragonregementena, antagligen Livregementets dragoner eftersom både kragen och axelklaffarna ser vita ut. I så fall skall det finnas tre kronor på axelklaffarna. Fotografiet visas med tillstånd av Kjell Lindkvist.
Livgardet till häst hade på m/1895 mellanblå krage med två vita knapphål och mellanblå axelklaffar med kungligt namnchiffer i silver. Vidare vit passpoal på krage och axelklaffar.  Livgardet till häst hade på m/1895 ett spetsigt vitt knapphål på ärmuppslagen. Uniformsbilden är ritad av Jacob Johansson och visas med hans tillstånd. Livregementets dragoner hade på m/1895 vit krage och vita axelklaffar med tre kronor i gult kläde. Livregementets dragoner hade på m/1895 ett spetsigt vitt knapphål på ärmuppslagen. Uniformsbilden är ritad av Jacob Johansson och visas med hans tillstånd.
Soldater i uniform m/1895. Denna uniform bars av Livgardet till häst, dragonregementena samt Trängkåren. Uniformen var mellanblå. Trängkårens uniform var dock mörkblå. Strecken på vänstra överärmen på två av soldaterna är sk. skoltecken. Uniformerna ser något ljusare ut så det bör vara kavalleriets mellanblå uniform. Kragarna ser mörka ut. Livgardet till häst hade mellanblå kragar men med ett vitt "knapphål" på vardera sidan. Detta har inte dessa soldater. Norrlands dragonregemente (K8) hade orangegula kragar vilka kan se mörka ut på ett svart/vitt foto så troligtvis är dessa soldater från K8. Fotot visas med tillstånd av Marie Näslund.
Copyright © Hans Högman 2020-07-14
Bilden visar en officer i långrocken bigesch m/1858. Officeren är underlöjtnant Stephan Björnström (1880–1928) vid kavalleriet, Livregementets dragoner, K2. Foto: Ernest Florman, Stockholm (Kungl. Hovfotograf).