Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Start - Uniformer vid den svenska armén - 1800-tal

Inledning

Under 1800-talet händer det mycket vad avser arméns olika uniformsmodeller. En stor mängd uniformer tas fram och byter av varandra. De olika truppslagen har dessutom olika uniformer. Avsnittet om 1800-talets arméuniformer är uppdelad på flera sidor fördelade per truppslag som infanteriet, kavalleriet etc. Infanteriets respektive kavalleriets sidor omfattar dessutom två sidor fördelade per tidsperiod (1800 - 1840 och 1840 - 1900). Välj först truppslag och sedan period. I början av 1800-talet bryter man helt med det tidigare militära 1700-tals modet. Behovet av mer fältmässiga uniformer blev allt starkare. Under 1840-talet tar det sig i uttryck i ett antal uniformsförändringar i europeiska arméerna. År 1842 införs i den preussiska armén vapenrock som nytt livplagg istället för den föga fältmässiga fracken. Samtidigt ersätter kasken den tidigare tschakån som huvudbonad. Vapenrocken lämnade bättre skydd åt väder och vind på överkroppen och kasken skyddade huvudet mot hugg och slag samt satt stadigt fast på huvudet. I Sverige var man tidig med införandet av de nya uniformspersedlarna. År 1845 genomförs en omfattande förändring av uniformerna. Hela infanteriet, artilleriet och stor del av kavalleriet omfattades av uniformsförändringarna. Kavalleriet var inte utsatta för samma förändringsintensitet i sina uniformer som infanteriet under 1800-talet inledande decennium. Kavalleriregementenas uniformer uppvisade mycket stora särdrag beroende på regemente.

1800-talets uniformer

Infanteriets uniformer 1800 - 1840 (Infantry) Infanteriets uniformer 1840 - 1900 (Infantry) Kavalleriets uniformer 1810 - 1840 (Cavalry) Kavalleriets uniformer 1840 - 1900 (Cavalry) Artilleriets uniformer (Artillery) Trängens uniformer (Army Service Corps ) Ingenjörtrupperna och Fortifikationens uniformer (Engineers and Fortification Corps) Facktecken (Signs of Specialization) Skoltecken (School Signs/Training signs)

Relaterade länkar

Förbandsnr Förbandstkn / truppslagstkn Referenslitteratur Överst på sidan

Uniformer vid den svenska armén - 1800-tal (Start)

Innehåll denna sida:
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Start - Uniformer vid den

svenska armén - 1800-tal

Inledning

Under 1800-talet händer det mycket vad avser arméns olika uniformsmodeller. En stor mängd uniformer tas fram och byter av varandra. De olika truppslagen har dessutom olika uniformer. Avsnittet om 1800-talets arméuniformer är uppdelad på flera sidor fördelade per truppslag som infanteriet, kavalleriet etc. Infanteriets respektive kavalleriets sidor omfattar dessutom två sidor fördelade per tidsperiod (1800 - 1840 och 1840 - 1900). Välj först truppslag och sedan period. I början av 1800-talet bryter man helt med det tidigare militära 1700-tals modet. Behovet av mer fältmässiga uniformer blev allt starkare. Under 1840-talet tar det sig i uttryck i ett antal uniformsförändringar i europeiska arméerna. År 1842 införs i den preussiska armén vapenrock som nytt livplagg istället för den föga fältmässiga fracken. Samtidigt ersätter kasken den tidigare tschakån som huvudbonad. Vapenrocken lämnade bättre skydd åt väder och vind på överkroppen och kasken skyddade huvudet mot hugg och slag samt satt stadigt fast på huvudet. I Sverige var man tidig med införandet av de nya uniformspersedlarna. År 1845 genomförs en omfattande förändring av uniformerna. Hela infanteriet, artilleriet och stor del av kavalleriet omfattades av uniformsförändringarna. Kavalleriet var inte utsatta för samma förändringsintensitet i sina uniformer som infanteriet under 1800-talet inledande decennium. Kavalleriregementenas uniformer uppvisade mycket stora särdrag beroende på regemente.

1800-talets uniformer

Infanteriets uniformer 1800 - 1840 (Infantry) Infanteriets uniformer 1840 - 1900 (Infantry) Kavalleriets uniformer 1810 - 1840 (Cavalry) Kavalleriets uniformer 1840 - 1900 (Cavalry) Artilleriets uniformer (Artillery) Trängens uniformer (Army Service Corps ) Ingenjörtrupperna och Fortifikationens uniformer (Engineers and Fortification Corps) Facktecken (Signs of Specialization) Skoltecken (School Signs/Training signs)

Relaterade länkar

Förbandsnr Förbandstkn / truppslagstkn Referenslitteratur Överst på sidan

Uniformer vid den svenska

armén - 1800-tal (Start)