Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-23

Graphical overview of the history of the Swedish Regiments

Infantry Regiments

Swedish Regiments, Graphical Overview

Hälsinge, Västerbotten and Norrbotten Regiments, Jämtland fältjägare

Uppland, Dal and Västmanland Regiments, Kalmar and Kronoberg Regiments

Södermanland, Närke-Värmland Regiments, Livregementets grenadjärer, Livregementet till häst,

Livregementets husarer, Livregementets dragoner

Artilleriet (Svea, Göta and Wendes Artillery Regiments)

Skaraborg, Älvsborg and Västgötadal Regiments, Västgöta Regiment

Östgöta and Jönköping Regiment, Östgöta kavalleriregemente, Första and Andra Livgrenadjär

Regiments

Bohuslän Regiment

Småland husarregemente, Karlskrona grenadjärregemente

Svea Livgarde, Göta Livgarde

Norra skånska and Södra skånska Regiments, Vaxholms grenadjärregemente, Gotland Regiment

Livgardet till häst and Kronprinsens husarregemente

Cavalry Regiments

Skånska husarregementet and Skånska dragonregementet

Artillery Regiments

Contents (click on preferred chapter in gray navigation list below):
Blue lines = Infantry Red lines = Cavalry
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source References

Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 1:a och 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988. Arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993. Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri, Bertil Nelsson, 1993. Kungl. Artilleriet, Karl XI:s och Karl XII:s tid. Redaktör Hans Ulfhielm. 1993.

Related Links

The Allotment System The Navy in former days Swedish Wars Swedish Battles Swedish Regiments Swedish Military Unit Codes Soldier research Tutorial: "How to" articles on how to research Swedish soldiers” Territorial overview of the allotted regiments' locations Map of the Swedish Län (counties) and the county codes Top of page
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-23

Graphical overview of the history

of the Swedish Regiments

Infantry Regiments

Swedish Regiments,

Graphical Overview

Hälsinge, Västerbotten and Norrbotten

Regiments, Jämtland fältjägare

Uppland, Dal and Västmanland Regiments,

Kalmar and Kronoberg Regiments

Södermanland, Närke-Värmland Regiments,

Livregementets grenadjärer, Livregementet

till häst, Livregementets husarer,

Livregementets dragoner

Skaraborg, Älvsborg and Västgötadal

Regiments, Västgöta Regiment

Östgöta and Jönköping Regiment, Östgöta

kavalleriregemente, Första and Andra

Livgrenadjär Regiments

Bohuslän Regiment

Småland husarregemente, Karlskrona

grenadjärregemente

Svea Livgarde, Göta Livgarde

Norra skånska and Södra skånska

Regiments, Vaxholms grenadjärregemente,

Gotland Regiment

Cavalry Regiments

Livgardet till häst and Kronprinsens

husarregemente

Skånska husarregementet and Skånska

dragonregementet

Artillery Regiments

Artilleriet (Svea, Göta and Wendes Artillery

Regiments)

Source References

Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 1:a och 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988. Arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993. Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri, Bertil Nelsson, 1993. Kungl. Artilleriet, Karl XI:s och Karl XII:s tid. Redaktör Hans Ulfhielm. 1993.

Related Links

The Allotment System The Navy in former days Swedish Wars Swedish Battles Swedish Regiments Swedish Military Unit Codes Soldier research Tutorial: "How to" articles on how to research Swedish soldiers” Territorial overview of the allotted regiments' locations Map of the Swedish Län (counties) and the county codes Top of page