Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-13

Knuttimring i Sverige (4)

Denna sida:

Knuttimrade hus

Loftbod, Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Foto Hans Högman 2008.