Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-13

Knuttimring i Sverige (3)

Fotogalleri - Knuttimring

Fotogalleri på olika svenska knuttimmerhus

Nedan finns ett antal fotografier på knuttimrade hus. Bilderna kan förstoras genom att klicka på dem. De kan förstoras ytterligare genom att klicka på pilarna i nedre högra hörnet [Expand to actual size] Om man klickar en gång till stängs pop-up bilden.
Mangårdsbyggnaden, 1700-tal, Kvekgården, Enköping.
Uthus från 1700-talet, Kvekgården, Enköping.
Knutskallar på ett uthus från 1700-talet. Kvekgården, Enköping.
Huvudbyggnaden, Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Byggnad på Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Kringbyggda hus, Kaplansgården, Enköping. 1700-tal.
Tvåvånings panelat knuttimmerhus. Regementsbyggnaden Malmköping.
Rådhuset, Mariefred.
Knuttimrat hus i Mariefred.
Åbladsstugan, Trosa. Skärborgarstuga från 1700-talet.
Bastu, Norra berget, Sundsvall.
Härbre, Skansen.
Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall.
Stall, Norra berget, Sundsvall
Uthus, Callanderskagården, Mariefred.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal.
Fotograf, samtliga bilder: Hans Högman. Referenslitteratur Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx Knuttimring xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Knutskallar, 1700-tal. Kaplansgården, Enköping.
Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008.
Till vänster, dubbelbod från 1320-talet. Till höger, loftbod, 1500-tal. Båda på Moragården, Skansen.
Undantagsstuga, Moragården, Skansen. Slutet av 1700-talet.
Oktorpsgården, Skansen. Skiftesverkhus. 1750-tal.
Skånelänga, Skansen.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Storhässja, Sundsvall.
Vattensåg, 1700-tal. Norra Berget, Sundsvall.
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Interiör, dekorerade, handmålade väggar. Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal. Delsbostinta.
Interiör, Delsbogården, Skansen. 1850-tal
Soldattorp, Bjärsätters rote, nr 143, Björkviks socken, Södermanland.
Loftbod, Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Seglora träkyrka, Skansen.1700-tal.
Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2016. Foto Hans Högman 2008.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-13

Knuttimring i Sverige (3)

Fotogalleri - Knuttimring

Fotogalleri på olika svenska knuttimmerhus

Nedan finns ett antal fotografier på knuttimrade hus. Bilderna kan förstoras genom att klicka på dem.  De kan förstoras ytterligare genom att klicka på pilarna i nedre högra hörnet [Expand to actual size] Om man klickar en gång till stängs pop-up bilden.
Mangårdsbyggnaden, 1700-tal, Kvekgården, Enköping.
Uthus från 1700-talet, Kvekgården, Enköping.
Knutskallar på ett uthus från 1700- talet. Kvekgården, Enköping.
Knutskallar, 1700-tal. Kaplansgården, Enköping.
Huvudbyggnaden, Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Byggnad på Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Kringbyggda hus, Kaplansgården, Enköping. 1700-tal.
Tvåvånings panelat knuttimmerhus. Regementsbyggnaden Malmköping.
Rådhuset, Mariefred.
Knuttimrat hus i Mariefred.
Åbladsstugan, Trosa. Skärborgarstuga från 1700-talet.
Uthus, Callanderskagården, Mariefred.
Härbre, Skansen.
Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall.
Stall, Norra berget, Sundsvall
Bastu, Norra berget, Sundsvall.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal.
Till vänster, dubbelbod från 1320- talet. Till höger, loftbod, 1500-tal. Båda på Moragården, Skansen.
Undantagsstuga, Moragården, Skansen.Slutet av 1700-talet.
Seglora träkyrka, Skansen.1700-tal.
Oktorpsgården, Skansen. Skiftesverkhus. 1750- tal.
Skånelänga, Skansen.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Loftbod, Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Storhässja, Sundsvall.
Vattensåg, 1700-tal. Norra Berget, Sundsvall.
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Interiör, dekorerade, handmålade väggar. Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal. Delsbostinta.
Interiör, Delsbogården, Skansen. 1850-tal
Soldattorp, Bjärsätters rote, nr 143, Björkviks socken, Södermanland.
Fotograf, samtliga bilder: Hans Högman. Referenslitteratur Överst på sidan
Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2016.