Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-05-20

Swedish Regiments during the days of the Allotment System - Artillery

Artillery Regiments

3. Swedish Regiments - Artillery

Innehåll denna sida:
From the 16th century the artillery was called "arkliet" and later "artilleriet" (artillery). In 1655 all of the artillery in the piece organization was transferred into one regiment, The Artillery Regiment. This regiment formed 8 companies. At the end of the Swedish - Danish war of 1675 - 1679 the field artillery was reorganized by King Karl XI. Instead of two large companies the field artillery now formed 4 very mobile companies of only 60 men each. The soldiers in the artillery was enlisted, not allotted. In 1689 the field artillery was reorganized into one regiment, The Artillery Regiment. In 1794 the Artillery Regiment was divided into four independent regiments: 1. The Svea Artillery Regiment 2. The Göta Artillery Regiment 3. The Wendes Artillery Regiment 4. The Finnish Artillery Regiment

The Svea Artillery Regiment, A1

Swedish name: Svea artilleriregemente. 1689 Artilleriregementet, 1794 Svea artilleriregemente, 1892 Första Svea artilleriregemente, 1904 Svea artilleriregemente, 1946 motoriserat. Location of the primary Garrison of the Regiment: Stockholm, 1877 Valhallavägen 17, 1949 Rissne, 1963 Linköping. Training camp: Ladugårdsgärde, from 1882 Marma, 1915 Järva, 1963 Hästholmen. Image: Svea Artillery Regiment’s heraldic escutcheon.

The Göta Artillery Regiment, A2

Swedish name: Göta artilleriregemente. 1689 Artilleriregementet, 1794 Göta artilleriregemente, 1892 Första Göta artilleriregemente, 1904 Göta artilleriregemente, 1951 motoriserat, 1962 indraget. Location of the primary Garrison of the Regiment: Göteborg, 1866 Kaserntorget 11, 1895 Kvibergsvägen. Training camp: 1821 Dösebacken, Kungälv, 1862 Tångahed, Vårgårda, 1884 Tångehed-Remmene Image: Göta Artillery Regiment’s colors.

The Wendes Artillery Regiment, A3

Swedish name: Wendes artilleriregemente. 1689 Artilleriregementet, 1794 Wendes artilleriregemente, 1892 ett ridande kompani, 1830 samtliga kompanier ridande, tom 1927 en ridande division, 1943 motoriserat. Runt 1914 var A3 troligen världens största artilleriregemente med 14 batterier om vardera fyra pjäser. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1794 Kristianstad, Kaserngatan 1-5, 1814 also Västra Storgatan 51, between 1750's and 1879 also Landskrona. Training camp: 1794 Beckhovet, 1795 Näsby fält, 1900 Rinkaby. Image: Wendes Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Norrland Artillery Regiment, A4

Swedish name: Norrlands artilleriregemente. Regementet bildas 1893 genom att två batterier ur Svea artilleriregementet och två ur Göta artilleriregemente slås ihop och bildar Norrlands artilleriregemente. År 1910 förläggs III.divisionen ur A4 till Boden där de år 1928 bildar Norrbottens artillerikår. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1893 Östersund, Regementsgatan 25 - 27. Training camp: Image: Norrland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Uppland Artillery Regiment, A5

Swedish name: Upplands artilleriregemente. Regementet bildas 1894 genom att två batterier ur Svea artilleriregementet och två ur Wendes artilleriregemente slås ihop och bildar Andra Svea artilleriregemente. År 1904 byter regementet namn till Upplands artilleriregemente. 1927 indraget. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1894 Stockholm, 1901 Uppsala, Dag Hammarskjöldsväg 10 - 18. Training camp: Image: Uppland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Småland Artillery Regiment, A6

Swedish name: Småland artilleriregemente. Regementet bildas 1895 genom att två batterier ur Göta artilleriregementet och ett ur Wendes artilleriregemente slås ihop och bildar Andra Göta artilleriregemente. År 1901 tillförs Karlsborgs artillerikår regementet. År 1905 byter regementet namn till Smålands artilleriregemente. Under åren 1928 - 1942 har regementet namnet Smålands arméartilleriregemente. Från 1942 åter Smålands artilleriregemente. År 1985 indraget. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1894 Stockholm, 1895 Göteborg, 1898 Jönköping, Kompanigatan 6. Training camp: 1896 Tångahed, 1898 Skillingaryd. Image: Småland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Gotland Artillery Regiment, A7

Swedish name: Gotland artilleriregemente. Uppsatt 1811 som Gotlands nationalbevärings artilleribeväring, A4. År 1861 Gotlands nationalbeväring artillerikår, 1887 Gotlands artillerikår, 1892 ny beteckning, A7. 1934 motoriserad, 1975 Gotlands artilleriregemente. Location of the primary Garrison of the Regiment: Visby. Training camp: 1888 Martebo myr, 1898 Tofta. Image: Gotland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Vaxholm Artillery Corps, A8

Swedish name: Vaxholms artillerikår. Uppsatt 1889 som Vaxholms artillerikår, A5. 1892 Vaxholms artillerikår, A8. År 1902 överförs kåren till kustartilleriet, KA1. Vaxholms artillerikår har sitt ursprung i det kompani ur Första Svea artilleriregemente som från 1794 var förlagt på Vaxholms fästning. Tillsammans med ett fästningskompani ur Första Göta artilleriregemente bildade de år 1889 en självständig kår, Vaxholms artillerikår (A5). Från 1892 har de förbandsbeteckningen A8. Den 12 december 1901 upplöstes artillerikåren och utgick ur artilleriet, för att den 1 januari 1902 bilda Vaxholms kustartilleriregemente (KA1) vid Kustartilleriet (Marinen). Location of the primary Garrison of the Regiment: Oscar Fredriksborg and Rindön, Stockholm Län.

The Finnish Artillery Regiment (Karlsborg Artillery Corps, A9)

Swedish name: Finska artilleriregementet. 1689 Artilleriregementet, 1794 Finska artilleriregementet, 1809 splittras då Finland förloras, 1892 Karlsborgs artillerikår. When Sweden had to surrender Finland to Russia in 1809 the remains of the Finnish Artillery Regiment was transferred to the Göta Artillery Regiment where they formed a siege company, garrisoned at the Varberg Fortress on the Swedish west coast. In 1833 the company was transferred to the Karlsborg Fortress as artillery crew. In 1874 the artilley crew, then called the First Fortress Company (Första fästningskompaniet), was reinforced with the regiments Fifth Artillery Battalion (two mounted batteries). In 1882 the Second Fortress Company (Andra fästningskompaniet), at the time an artillery crew at the Karlsten Fortress at Marstrand, was transferred to the Karlsborg Fortress. In 1893 the Fifth Artillery Battalion was transferred to the newly established Norrland Artillery Regiment, Östersund. The First and the Second Fortress Company formed the Karlsborg Artillery Corps, A9 in 1892. The Corps was transferred to the Småland Artillery Regiment in 1901.

The Position Artillery Regiment, A9

Swedish name: Positionsartilleriregementet. The Position Artillery Regiment was established in 1902 in Stockholm. The regiment was a heavy artillery unit. Experiences from previous foreign wars had shown the need for heavy artillery when defending or attacking fortified positions ("thereof the name position artillery"). Heavy guns had better effectiveness penetrating fortifications. The main intention with the Position Artillery Regiment was to strengthen the defence of Stockholm. In 1914 the unit received the regimental code A9. In 1928 the Position Artillery Regiment was merged with the Småland Artillery Regiment and the new unit was named Småland Army Artillery Regiment (Smålands arméartilleriregemente, A6) and garrisoned in Jönköping.

Related Links

The Allotment System Swedish Military Unit Designations Swedish Military Branch and Unit Insignias Uniforms of the Swedish Army The History of the Swedish Artillery Military Links

Source References

Arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993. Karoliner, Alf Åberg, Göte Göransson, 1976 Svenska regementenas historia, J Mankell, andra upplagan 1866. Top of page
Regiments:
Contents on this page:
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-05-20

Swedish Regiments during

the days of the Allotment

System - Artillery

Artillery Regiments

3. Swedish Regiments -

Artillery

From the 16th century the artillery was called "arkliet" and later "artilleriet" (artillery). In 1655 all of the artillery in the piece organization was transferred into one regiment, The Artillery Regiment. This regiment formed 8 companies. At the end of the Swedish - Danish war of 1675 - 1679 the field artillery was reorganized by King Karl XI. Instead of two large companies the field artillery now formed 4 very mobile companies of only 60 men each. The soldiers in the artillery was enlisted, not allotted. In 1689 the field artillery was reorganized into one regiment, The Artillery Regiment. In 1794 the Artillery Regiment was divided into four independent regiments: 1. The Svea Artillery Regiment 2. The Göta Artillery Regiment 3. The Wendes Artillery Regiment 4. The Finnish Artillery Regiment

The Svea Artillery Regiment, A1

Swedish name: Svea artilleriregemente. 1689 Artilleriregementet, 1794 Svea artilleriregemente, 1892 Första Svea artilleriregemente, 1904 Svea artilleriregemente, 1946 motoriserat. Location of the primary Garrison of the Regiment: Stockholm, 1877 Valhallavägen 17, 1949 Rissne, 1963 Linköping. Training camp: Ladugårdsgärde, from 1882 Marma, 1915 Järva, 1963 Hästholmen. Image: Svea Artillery Regiment’s heraldic escutcheon.

The Göta Artillery Regiment, A2

Swedish name: Göta artilleriregemente. 1689 Artilleriregementet, 1794 Göta artilleriregemente, 1892 Första Göta artilleriregemente, 1904 Göta artilleriregemente, 1951 motoriserat, 1962 indraget. Location of the primary Garrison of the Regiment: Göteborg, 1866 Kaserntorget 11, 1895 Kvibergsvägen. Training camp: 1821 Dösebacken, Kungälv, 1862 Tångahed, Vårgårda, 1884 Tångehed-Remmene Image: Göta Artillery Regiment’s colors.

The Wendes Artillery Regiment, A3

Swedish name: Wendes artilleriregemente. 1689 Artilleriregementet, 1794 Wendes artilleriregemente, 1892 ett ridande kompani, 1830 samtliga kompanier ridande, tom 1927 en ridande division, 1943 motoriserat. Runt 1914 var A3 troligen världens största artilleriregemente med 14 batterier om vardera fyra pjäser. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1794 Kristianstad, Kaserngatan 1-5, 1814 also Västra Storgatan 51, between 1750's and 1879 also Landskrona. Training camp: 1794 Beckhovet, 1795 Näsby fält, 1900 Rinkaby. Image: Wendes Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Norrland Artillery Regiment, A4

Swedish name: Norrlands artilleriregemente. Regementet bildas 1893 genom att två batterier ur Svea artilleriregementet och två ur Göta artilleriregemente slås ihop och bildar Norrlands artilleriregemente. År 1910 förläggs III.divisionen ur A4 till Boden där de år 1928 bildar Norrbottens artillerikår. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1893 Östersund, Regementsgatan 25 - 27. Training camp: Image: Norrland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Uppland Artillery Regiment, A5

Swedish name: Upplands artilleriregemente. Regementet bildas 1894 genom att två batterier ur Svea artilleriregementet och två ur Wendes artilleriregemente slås ihop och bildar Andra Svea artilleriregemente. År 1904 byter regementet namn till Upplands artilleriregemente. 1927 indraget. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1894 Stockholm, 1901 Uppsala, Dag Hammarskjöldsväg 10 - 18. Training camp: Image: Uppland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Småland Artillery Regiment, A6

Swedish name: Småland artilleriregemente. Regementet bildas 1895 genom att två batterier ur Göta artilleriregementet och ett ur Wendes artilleriregemente slås ihop och bildar Andra Göta artilleriregemente. År 1901 tillförs Karlsborgs artillerikår regementet. År 1905 byter regementet namn till Smålands artilleriregemente. Under åren 1928 - 1942 har regementet namnet Smålands arméartilleriregemente. Från 1942 åter Smålands artilleriregemente. År 1985 indraget. Location of the primary Garrison of the Regiment: 1894 Stockholm, 1895 Göteborg, 1898 Jönköping, Kompanigatan 6. Training camp: 1896 Tångahed, 1898 Skillingaryd. Image: Småland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Gotland Artillery Regiment, A7

Swedish name: Gotland artilleriregemente. Uppsatt 1811 som Gotlands nationalbevärings artilleribeväring, A4. År 1861 Gotlands nationalbeväring artillerikår, 1887 Gotlands artillerikår, 1892 ny beteckning, A7. 1934 motoriserad, 1975 Gotlands artilleriregemente. Location of the primary Garrison of the Regiment: Visby. Training camp: 1888 Martebo myr, 1898 Tofta. Image: Gotland Artillery Regiment’s heraldic escutcheon..

The Vaxholm Artillery Corps, A8

Swedish name: Vaxholms artillerikår. Uppsatt 1889 som Vaxholms artillerikår, A5. 1892 Vaxholms artillerikår, A8. År 1902 överförs kåren till kustartilleriet, KA1. Vaxholms artillerikår har sitt ursprung i det kompani ur Första Svea artilleriregemente som från 1794 var förlagt på Vaxholms fästning. Tillsammans med ett fästningskompani ur Första Göta artilleriregemente bildade de år 1889 en självständig kår, Vaxholms artillerikår (A5). Från 1892 har de förbandsbeteckningen A8. Den 12 december 1901 upplöstes artillerikåren och utgick ur artilleriet, för att den 1 januari 1902 bilda Vaxholms kustartilleriregemente (KA1) vid Kustartilleriet (Marinen). Location of the primary Garrison of the Regiment: Oscar Fredriksborg and Rindön, Stockholm Län.

The Finnish Artillery Regiment (Karlsborg

Artillery Corps, A9)

Swedish name: Finska artilleriregementet. 1689 Artilleriregementet, 1794 Finska artilleriregementet, 1809 splittras då Finland förloras, 1892 Karlsborgs artillerikår. When Sweden had to surrender Finland to Russia in 1809 the remains of the Finnish Artillery Regiment was transferred to the Göta Artillery Regiment where they formed a siege company, garrisoned at the Varberg Fortress on the Swedish west coast. In 1833 the company was transferred to the Karlsborg Fortress as artillery crew. In 1874 the artilley crew, then called the First Fortress Company (Första fästningskompaniet), was reinforced with the regiments Fifth Artillery Battalion (two mounted batteries). In 1882 the Second Fortress Company (Andra fästningskompaniet), at the time an artillery crew at the Karlsten Fortress at Marstrand, was transferred to the Karlsborg Fortress. In 1893 the Fifth Artillery Battalion was transferred to the newly established Norrland Artillery Regiment, Östersund. The First and the Second Fortress Company formed the Karlsborg Artillery Corps, A9 in 1892. The Corps was transferred to the Småland Artillery Regiment in 1901.

The Position Artillery Regiment, A9

Swedish name: Positionsartilleriregementet. The Position Artillery Regiment was established in 1902 in Stockholm. The regiment was a heavy artillery unit. Experiences from previous foreign wars had shown the need for heavy artillery when defending or attacking fortified positions ("thereof the name position artillery"). Heavy guns had better effectiveness penetrating fortifications. The main intention with the Position Artillery Regiment was to strengthen the defence of Stockholm. In 1914 the unit received the regimental code A9. In 1928 the Position Artillery Regiment was merged with the Småland Artillery Regiment and the new unit was named Småland Army Artillery Regiment (Smålands arméartilleriregemente, A6) and garrisoned in Jönköping.

Related Links

The Allotment System Swedish Military Unit Designations Swedish Military Branch and Unit Insignias Uniforms of the Swedish Army The History of the Swedish Artillery Military Links

Source References

Arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993. Karoliner, Alf Åberg, Göte Göransson, 1976 Svenska regementenas historia, J Mankell, andra upplagan 1866. Top of page