Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA 2009-

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA 2009 - 2019

Military ranks – Sweden / UK / USA 2009 - 2019

Den nya befälsordningenordningen från 2009 har två skilda gradsystem: officerare (OF - Officerare) och övriga grader (OR - Other Ranks). Det nya systemet är en anpassning till internationella system, bl.a. NATO. Inriktning mot OF skall leda till stabs- och chefsbefattningar på efter hand allt högre nivåer. Den andra inriktningen, mot OR, skall leda till kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer för olika system och metoder. Kategorin OF omfattar nio nivåer från fänrik/löjtnant till general/amiral. Även kategorin OR omfattar nio nivåer. OR 1–5 är gruppbefäl, soldater och sjömän från menig till sergeant. OR 6–9 är specialistofficerare med graderna 1:e sergeant till regements-/flottiljförvaltare. En regements-/flottiljförvaltare räknar tjänsteställning mellan major/örlogskapten och överstelöjtnant/kommendörkapten, en förvaltare mellan kapten och löjtnant, en fanjunkare mellan löjtnant och fänrik. The military ranking system has from 2009 two different categories; Officers (OF) and other ranks (OR). This is an adoption to the NATO system. The OF category has nine levels from Lieutenant to General (OF-1 to OF-9). Also the OR category has nine levels (OR-1 to OR-9).

Armén / Army

Armén / Army - Officers

(Anm. 1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren och Flygvapnet. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral. (Note 1) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".

Armén / Army - Other Ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden

Flottan / Navy plus the Amphibious Corps (Amfibiekåren)

Officerare / Officers

(1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av 1:a graden vad gäller nyutnämningar. I armen heter motsvarande nya grad Brigadgeneral. (1) = There has been no new appointments of "Kommendör av 1:a graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Flottiljamiral " is substituting "Kommendör av 1:a graden". In the Army the corresponding rank is called "Brigadgeneral".

Övriga grader / Other ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden The US Marine Corps have similar military ranks as the US Army. Nr OR-8 is called Master Gunnery Sergeant in the Marine Corps. The US Coast Guard have similar military ranks as the US Navy except for the Fleet Admiral, which doesn't exist in the Coast Guard.

Flygvapnet / Air Force

Officerare / Officers

(1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) och Armén. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral. (1) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".

Övriga grader / Other ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden

The Swedish Armed Forces

Sweden has, like most other countries, three branches of the armed forces: Armén – The Army Marinen – The Marine (Navy) Flygvapnet – The Air Force An unofficial 4th branch would be the Helicopter Forces. "Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla and the submarine flotilla) Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet ) – The Amphibious Corps (formerly the Coast Artillery) The Coast Artillery Services were responsible for the coastal defense and had their own ships, coastal artillery, mining and mine sweeping duties and special elite units for coastal warfare - commando units (Kustjägare). The Coast Artillery was in 2000 reorganized into the Amphibious Corps and the stationary coast artillery guns has been replaced with mobile amphibious units. The Navy operates on the open sea.

Relaterade länkar / Related Links

Military ranks – Comparison Sweden / UK / USA 2019 - Jämförelse av militära grader i Sverige, Storbritannien och USA, 1900-tal Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Svenska grandbeteckningar / Swedish Military Rank insignias Militära tjänstegrader - Historik

Källreferenser Source References

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 . Wikipedia Nationalencyklopedin United Kingdom and United States military ranks compared: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_and_United_States_military_ranks_compared Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Militära tjänstegrader i Sverige

/ UK / USA 2009-

Militära tjänstegrader i Sverige /

UK / USA 2009 - 2019

Military ranks – Sweden / UK /

USA 2009 - 2019

Den nya befälsordningenordningen från 2009 har två skilda gradsystem: officerare (OF - Officerare) och övriga grader (OR - Other Ranks). Det nya systemet är en anpassning till internationella system, bl.a. NATO. Inriktning mot OF skall leda till stabs- och chefsbefattningar på efter hand allt högre nivåer. Den andra inriktningen, mot OR, skall leda till kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer för olika system och metoder. Kategorin OF omfattar nio nivåer från fänrik/löjtnant till general/amiral. Även kategorin OR omfattar nio nivåer. OR 1–5 är gruppbefäl, soldater och sjömän från menig till sergeant. OR 6–9 är specialistofficerare med graderna 1:e sergeant till regements-/flottiljförvaltare. En regements-/flottiljförvaltare räknar tjänsteställning mellan major/örlogskapten och överstelöjtnant/kommendörkapten, en förvaltare mellan kapten och löjtnant, en fanjunkare mellan löjtnant och fänrik. The military ranking system has from 2009 two different categories; Officers (OF) and other ranks (OR). This is an adoption to the NATO system. The OF category has nine levels from Lieutenant to General (OF-1 to OF-9). Also the OR category has nine levels (OR-1 to OR-9).

Armén / Army

Armén / Army - Officers

(Anm. 1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren och Flygvapnet. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral. (Note 1) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".

Armén / Army - Other Ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden

Flottan / Navy plus the Amphibious

Corps (Amfibiekåren)

Officerare / Officers

(1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av 1:a graden vad gäller nyutnämningar. I armen heter motsvarande nya grad Brigadgeneral. (1) = There has been no new appointments of "Kommendör av 1:a graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Flottiljamiral " is substituting "Kommendör av 1:a graden". In the Army the corresponding rank is called "Brigadgeneral".

Övriga grader / Other ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden The US Marine Corps have similar military ranks as the US Army. Nr OR-8 is called Master Gunnery Sergeant in the Marine Corps. The US Coast Guard have similar military ranks as the US Navy except for the Fleet Admiral, which doesn't exist in the Coast Guard.

Flygvapnet / Air Force

Officerare / Officers

(1) = Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. Detta gäller även Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) och Armén. I flottan heter motsvarande grad Flottiljamiral. (1) = There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank "Brigadgeneral" is substituting "Överste av första graden". In the Navy the corresponding rank is called "Flottiljamiral".

Övriga grader / Other ranks

(1) = A new rank introduced in 2009 in Sweden (2) = A rank reintroduced in 2009 in Sweden

The Swedish Armed Forces

Sweden has, like most other countries, three branches of the armed forces: Armén – The Army Marinen – The Marine (Navy) Flygvapnet – The Air Force An unofficial 4th branch would be the Helicopter Forces. "Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla and the submarine flotilla) Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet ) – The Amphibious Corps (formerly the Coast Artillery) The Coast Artillery Services were responsible for the coastal defense and had their own ships, coastal artillery, mining and mine sweeping duties and special elite units for coastal warfare - commando units (Kustjägare). The Coast Artillery was in 2000 reorganized into the Amphibious Corps and the stationary coast artillery guns has been replaced with mobile amphibious units. The Navy operates on the open sea.

Relaterade länkar / Related Links

Military ranks – Comparison Sweden / UK / USA 2019 - Jämförelse av militära grader i Sverige, Storbritannien och USA, 1900-tal Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Svenska grandbeteckningar / Swedish Military Rank insignias Militära tjänstegrader - Historik

Källreferenser Source References

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 . Wikipedia Nationalencyklopedin United Kingdom and United States military ranks compared: http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_an d_United_States_military_ranks_compared Överst på sidan