Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Svenska landskapsväxter och landskapsdjur

Det finns ett stort urval av landskapsymboler både från djurens värld och växtriket. Landskapsblommorna eller landskapsväxterna är äldst. De kom till för över 100 år sen. Vissa pekar på Carl von Linné som upphovsman men inget av detta finns bevisat i källorna. Landskapsdjuren kom till 1988 då svenska sektionen av Världsnaturfonden slutgiltigt avgjorde valet efter en omröstning i press och TV. Alla djur utom tamdjuren fick delta i omröstningen per landskap. Landskapsfåglarna kom till 1995 då Sveriges ornitologiska förening ordnade en omröstning.

Från norr till söder:

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I vissa landskap är fågel eller fisk även landskapsdjur. Karta över de svenska landskapen Denna sida på engelska / this page in English.

Källor

Nationalencyklopedin, NE
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-04-03

Svenska

landskapsväxter och

landskapsdjur

Det finns ett stort urval av landskapsymboler både från djurens värld och växtriket. Landskapsblommorna eller landskapsväxterna är äldst. De kom till för över 100 år sen. Vissa pekar på Carl von Linné som upphovsman men inget av detta finns bevisat i källorna. Landskapsdjuren kom till 1988 då svenska sektionen av Världsnaturfonden slutgiltigt avgjorde valet efter en omröstning i press och TV. Alla djur utom tamdjuren fick delta i omröstningen per landskap. Landskapsfåglarna kom till 1995 då Sveriges ornitologiska förening ordnade en omröstning.

Från norr till söder:

I vissa landskap är fågel eller fisk även landskapsdjur. Karta över de svenska landskapen Denna sida på engelska / this page in English.

Källor

Nationalencyklopedin, NE