Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-10-27

Svenska frivilligkåren i Finland - 4

Svenska frivilligkåren i Finland - stupade

Inledning

Finska vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 12 mars 1940 gå med på fred då fredsavtalet undertecknades. Eldupphöret inträffade klockan 11:00 den 13 mars 1940. Svenska frivilligkåren organiserade de svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget. Den 21 december 1939 avreste den första kontingenten frivilliga från Stockholms central under högtidliga former. I Haparanda och Torneå tog frivilligkårens militära organisation vid. Först vid anmälan i Torneå tecknade rekryten avtal med Finlands regering om anställning för krigstjänst och det var först nu som de frivilliga fick sin militära, personliga utrustning. Januari 1940 användes till övningar och kompletterande militär utbildning i Kemi i Finland, strax öster om Haparanda. Totalt anmälde sig till Svenska frivilligkåren 12.705 man (727 av dess var norrmän). Av de anmälda antogs 8.260 svenskar i kåren. Omkring 200 tjänstgjorde vid artilleriet i Vasa, ett drygt hundratal medverkade i luftförsvaret av Åbo och nästan lika många fanns i kustförsvaret vid Pellinge. Svenska frivilligkåren anlände i slutet av februari 1940 till Sallafronten där de avlöste finska förband som nu skulle ned till försvaret av Karelska näset. Den 1 april påbörjades avvecklingen av kåren och slutfördes på omkring tre veckor. Mer information om Svenska frivilligkåren i Finland under Vinterkriget 1939 - 1940. För information om de strider som förekom, se Svenska frivilligkårens strider vid Märkäjärvi.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Stupade vid Svenska frivilligkåren 1940 under Vinterkriget

De stupade i listan nedan är upptagna i namnordning på efternamnet. Förnamnen med en asterisk är tilltalsnamnen. Personer med markeringen (N) i listan nedan var norrmän. Totalt stupade 38 personer i frivilligkåren om man tar med både svenskarna och norrmännen i kåren inklusive de som dog efter krigsslutet, dvs efter den 13 mars. Bland svenskarna var det 36 som stupade. 1. Menige Arvid Anderssen (N) f. 1912-01-26 i Oslo, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi då han träffades av en gevärskula i bröstet. Bosatt i Oslo. 2. Menige Bernt Einar* Andersson f. 1917-05-22 i Ed (S), d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Grums (S). Ogift. 3. Menige Ivar* Hildof Berggren f. 1906-08-10 i Örgryte (O), d. 1940-04-01 i Kemi av lunginflammation. Bosatt i Långared (R). Ogift. 4. Menige Bror* Atle Brandin f. 1910-12-02 i Ore (W), d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Ore. Ogift. 5. Sergeant Per-Gustaf Carlsson f. 1915-06-11 i Umeå (AC), d. 1940-03-02 i rysk fångenskap. Bosatt i Morjärv (AC). Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull under befäl av fänrik Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid Carlsson sårades och togs som fånge och avled strax efteråt. Carlssons kvarlevor identifierades 1960 och fördes till Sverige för gravsättning i Morjärv. 6. Menige Knut Gustaf Ragnar* Cederborg f. 1910-10-01 i Stockholm, d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Trosa. Ogift. Cederborg stupade bara några minuter innan kriget avslutades i och med eldupphöret klockan 11:00. 7. Menige Abraham Johan* Christensen (N) f. 1891-12-19 i Larvik, Norge, d. 1940-03-10 vid Märkäjärvi. Bosatt i Larvik. Han hade kaptens tjänstegrad i Norge men gick in i frivilligkåren som vanlig menig. 8. Menige Kurt* Olof Deas-Ohlsson f. 1920-09-12 i Stockholm, d. 1940-04-15 i Stockholm. Han blev sjuk i Finland runt den 20 mars och togs in på sjukhus i Karihaara 26 mars med svår hosta och hög feber. Den 31 mars sändes han hem till Stockholm där han lades in på Garnisonssjukhuset. Han avled där 15 april i lunginflammation. Ogift. Bosatt i Stockholm. 9. Överstelöjtnant Magnus* Peder Wilhelm Dyrssen f. 1894-05-18 i Karlskrona, d. 1940-03-01 vid Märkäjärvi. Yrkesmilitär. Dyrssen var chef över I. stridsgruppen och den förste bland marktrupperna i Svenska frivilligkåren att stupa vid fronten i Märkäjärvi. Den 22 mars 1940 avtäcktes en minnessten på den plats Dyrssen stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift. 10. Menige Filip Eskil Wolger* Eriksson f. 1905-07-27 på Alnö (Y), d. 1940-04-13 vid Märkäjärvi. 11. Menige Gustaf* Wilhelm Gustafsson f. 1910-06-10 i Flo (R), f. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Fors (P). Ogift. 12. Ingenjörlöjtnant Sten Åke* Hildinger (F 19) f. 1914-06-06 i Hammarö (S), d. 1940-03-10 i närheten av Kemi under en provflygning av ett reparerat jaktflygplan som störtade. Bosatt i Stockholm. Yrkesmilitär. Ogift. 13. Översergeant Evald Ossian Hjukström f. 1909-06-22 i Sorsele (AC), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid på en skogsholme då han ledde en grupp i ett motanfall mot ryssarna. Bosatt i Sorsele. Ogift. 14. Menige Nils* Johan Hörnfeldt f. 1916-02-02 i Arnäs (Y), d. 1940-03-14 i Finland. Han träffades av ett vådaskott i bröstet i depåsjukhusets vaktlokal och avled samma dag. Bosatt i Arnäs. Ogift. 15. Översergeant Gunnar* Ingemar Hörnqvist f. 1915-03-11 i Bjurholm (AC), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid på en skogsholme då han ledde en grupp i ett motanfall mot ryssarna. Bosatt i Umeå. Ogift. 16. Sergeant Bror Sixten* Valdemar Jansson f. 1908-03-19 i Östersund, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull under befäl av fänrik Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid Jansson stupade. De stupade svenskarna vid bakhållet återfanns i augusti 1940 efter krigsslutet och fördes till Sverige för gravsättning. Bosatt i Helsingborg. Gift 1936. 17. Menige Erik* Harald Johansson f. 1914-11-16 i Frändefors (P), d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi, Bosatt i Valtorp (R). Ogift. 18. Sergeant Johan Linus* Viktorianus Johansson f. 1917-02-28 i Arjeplog (BD), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull under befäl av fänrik Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid Johansson stupade. De stupade svenskarna vid bakhållet återfanns i augusti 1940 efter krigsslutet och fördes till Sverige för gravsättning. Bosatt i Arjeplog. Ogift. 19. Menige Karl Jonas* Adolf Johansson f. 1912-07-14 i Järvsö (X), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid på en skogsholme och var den förste i kompaniet som stupade i striden. Bosatt på Muskö (AB). Ogift. 20. Översergeant Andes Jonsson f. 1917-09-04 i Norrköping, d. 1940-03-12 mellan Kemijärvi och Joutsijärvi. Jonsson ingick i en fordonskolonn som attackerades av ryskt jaktflyg varvid han stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift. 21. Menige Anders* Hugo Lindegren f. 1916-05-13 i Kalmar, d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Kalmar. 22. Menige Gustaf* Oscar Lund f. 1899-03-24 i Gävle. d. 1940-05-02 i Gävle. Strax efter hemkomsten från Finland blev han svårt sjuk och togs den 28 april 1940 in på Gävle sjukhus där han avled den 2 maj. Sjukdomen började redan i Finland. 23. Sergeant Gösta* Georg Månsson f. 1897-09-13 i Stockholm, d. 1940-03-31. Han sårades den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled av skadan den 31 mars. Bosatt i Stockholm. Gift 1921. 24. Menige Knut Algot* Palm f. 1918-05-13 i Borås, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid vid deras läger på en skogsholme. Bosatt i Sandhult (R). Ogift. 25. Sergeant Helmer* Ove Albin Persson f. 1915-03-04 i Löderup (L), d. 1940-02-24 vid Kemijärvi. Vid en fältskjutning med granatkastare söder om Kemijärvi den 23 februari 1940 skadades Persson svårt och avled följande dag. Bosatt i Löderup. Ogift. 26. Menige Carl Willy* Roth f. 1908-11-23 i Stockholm, d. 1940-03-12 mellan Kemijärvi och Joutsijärvi. Roth ingick i en fordonskolonn som attackerades av ryskt jaktflyg varvid han stupade. Bosatt i Stockholm. Gift 1940. 27. Menige Sven* Adolf Sjödin f. 1916-04-19 i Multrå (Y), d. 1940-02-24 vid Kemijärvi. Vid en fältskjutning med granatkastare söder om Kemijärvi den 23 februari 1940 skadades Sjödin svårt och avled följande dag. Bosatt i Multrå. Ogift. 28. Fänrik John* Magnus Sjöqvist (F 19) f. 1918-03-14 i Karlshamn (K), d. 1940-01-23 vid Märkäjärvi. Sjöqvist var jaktpilot och under ett anfall vid Märkäjärvi träffades hans Gladiator J 8 av fientlig eld under en luftstrid varvid planet störtade och han omkom. I mitten av mars, efter krigsslutet, hittades Sjöqvists stoft som fördes till Sverige för begravning. Bosatt i Stockholm. Ogift. 29. Menige Knut Evert Svensson (luftvärnet i Åbo) f. 1914-06-15 i Örby (R), d. 1940-02-29 i Åbo. Svensson tjänstgjorde vid luftvärnet i Åbo. Han träffades av ett vådaskott i bröstet från en pistol i vakt- och arrestlokalen för luftvärnsbatteriet i Åbo den 29 februari 1940. Han avled så gott som omedelbart. Bosatt i Örby. Ogift. 30. Sergeant Olof* Karl August Svensson f. 1915-09-14 i Eksjö, d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Eksjö. Ogift. 31. Översergeant Olof Svensson-Myhr f. 1912-10-08 i Ljusnedal (Z), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid vid deras läger på en skogsholme. Bosatt i Ljusnedal. Gift 1939. 32. Menige Jan* Henrik Thegerström f. 1918-01-16 i Ronneby (K), d. 1940-03-08 vid Märkäjärvi. Han deltog den 8 mars i en patrull som kom i strid med ett ryskt förband på Ristelivaarahöjden varvid han stupade. Bosatt i Malmö. Ogift. 33. Sergeant Helge* Bernhard Wallman f. 1913-07-12 i Botkyrka (AB), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid vid deras läger på en skogsholme. Han var kulsprutegevärsskytt och stupade vid jägarkompaniets motanfall mot ryssarna. Bosatt i Rimbo (AB). Ogift. 34. Löjtnant Melcher* Wase Bo Gustaf Wernstedt f. 1909-09-22 i Stockholm, d. 1940-03-07 vid Märkäjärvi. Officer vid Livregementets husarer i Skövde. Han ingick i en spaningspatrull ur I. stridsgruppens jägarkompani under befäl av Arne Jervant bakom de ryska linjerna 6 - 7 mars. Löjtnant Wernstedt hade på eget bevåg sökt tillstånd att få följa med patrullen i studiesyfte och utan att föra befäl. Vid sjön Pyhäjärvi blev patrullen beskjutna av ett ryskt förband. Wernstedt träffades av en kula varvid han dog. Bosatt i Skövde. Ogift. 35. Menige Per Arne* Wibble f. 1920-03-23 i Åsele (AC), d. 1940-03-01 vid Märkäjärvi. Han avled efter att ha träffats av granatsplitter från ryskt artilleri mot höjden Hatajavaara. Bosatt i Åsele. Ogift. 36. Menige Carl-Erik Vinlöf f. 1913-10-13 i Revsund (Z), d. 1940-03-07 vid Märkäjärvi. Han ingick i en spaningspatrull ur I. stridsgruppens jägarkompani under befäl av Arne Jervant bakom de ryska linjerna 6 - 7 mars då blev beskjutna av ryssarna varvid Vinlöf stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift. 37. Löjtnant Anders* Robert Zachau (F 19) f. 1906-08-31 i Forshälla (O), d. 1940-01-12 vid Märkäjärvi. Inför ett flyguppdrag den 12 januari anhöll löjtnant Zachau om att få delta och blev då flygspanare/flygskytt i löjtnant Per Sterners bombplan, en Hart B4. Sterners plan kolliderade under anfallet i Märkäjärvi med ett annat bombplan varvid båda planen störtade. Zachau lyckades inte hoppa ut i fallskärm och han omkom. Hans stoft hittades först i september 1942 och fördes till Sverige för gravsättning. Bosatt i Karlshamn (K). Gift 1934. 38. Fänrik Torbjörn Öjstad f. 1916-02-04 i Stockholm, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull ledd av Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid han stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift.
Det var 38 personer i den Svenska frivilligkåren som stupade i Finland 1940 under Vinterkriget. Bland de stupade fanns 2 norrmän. Flera källor, främst på internet, anger dock att enbart 33 personer stupade. En möjlig anledning till den siffran kan vara att det i Märkäjärvi i Finland finns en sten rest till minne av de stupade i Svenska frivilligkåren. Denna sten har 32 namn inristade (inte 33). Men, intill denna minnessten finns en till minnessten med ytterligare 6 namn, dvs totalt 38 namn. Eldupphör och därmed krigsslut inträffade klockan 11:00 (finsk tid) den 13 mars 1940. Timmarna innan eldupphöret påbörjar ryssarna en massiv beskjutning med artilleri och granatkastare förstärkt med bombanfall av flygplan över de svenska ställningarna vid Märkäjärvi- fronten. Under dessa sista timmar av Vinterkriget dog 7 personer i frivilligkåren. Om man tittar på listan ovan så ser vi att det finns sex personer som dog efter detta datum. Efter krigsslutet pågick fortfarande bevakning så länge det fanns ryska förband i området och därefter påbörjades ett avvecklingsarbete som tog flera veckor. De sista i frivilligkåren lämnade Finland den 26 april.

Minnesstenarna vid Märkäjärvi

Den högra stenen med sex namn resten på platsen redan 1940. Stenen till vänster med de övriga 32 namnen restes först 1990, dvs vid 50-års minnet av de stupade. Bild: Wikipedia (PDM). Förstoring av den vänstra stenen med namnen på de övriga 32 som stupade 1940. Stenen restes på platsen 1990. Texten allra överst på stenen lyder “Till minne av stupade i övriga förband i Svenska frivilligkåren 1940”. Texten längst ned på stenen: “Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga reste vården 1990”. Bild: Wikipedia. Förstoring av den högra stenen med 6 namn som restes på platsen den 22 mars 1940 av I. stridsgruppens plogpluton över de personer som stupade i just I. stridsgruppen. Texten allra överst på stenen lyder “Till minne av våra kamrater som stupade för Nordens frihet och ära 1940”. Bild: Wikipedia.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-10-27

Svenska frivilligkåren i

Finland - 4

Svenska frivilligkåren i Finland -

stupade

Inledning

Finska vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 12 mars 1940 gå med på fred då fredsavtalet undertecknades. Eldupphöret inträffade klockan 11:00 den 13 mars 1940. Svenska frivilligkåren organiserade de svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget. Den 21 december 1939 avreste den första kontingenten frivilliga från Stockholms central under högtidliga former. I Haparanda och Torneå tog frivilligkårens militära organisation vid. Först vid anmälan i Torneå tecknade rekryten avtal med Finlands regering om anställning för krigstjänst och det var först nu som de frivilliga fick sin militära, personliga utrustning. Januari 1940 användes till övningar och kompletterande militär utbildning i Kemi i Finland, strax öster om Haparanda. Totalt anmälde sig till Svenska frivilligkåren 12.705 man (727 av dess var norrmän). Av de anmälda antogs 8.260 svenskar i kåren. Omkring 200 tjänstgjorde vid artilleriet i Vasa, ett drygt hundratal medverkade i luftförsvaret av Åbo och nästan lika många fanns i kustförsvaret vid Pellinge. Svenska frivilligkåren anlände i slutet av februari 1940 till Sallafronten där de avlöste finska förband som nu skulle ned till försvaret av Karelska näset. Den 1 april påbörjades avvecklingen av kåren och slutfördes på omkring tre veckor. Mer information om Svenska frivilligkåren i Finland under Vinterkriget 1939 - 1940. För information om de strider som förekom, se Svenska frivilligkårens strider vid Märkäjärvi.

Stupade vid Svenska frivilligkåren

1940 under Vinterkriget

De stupade i listan nedan är upptagna i namnordning på efternamnet. Förnamnen med en asterisk är tilltalsnamnen. Personer med markeringen (N) i listan nedan var norrmän. Totalt stupade 38 personer i frivilligkåren om man tar med både svenskarna och norrmännen i kåren inklusive de som dog efter krigsslutet, dvs efter den 13 mars. Bland svenskarna var det 36 som stupade. 1. Menige Arvid Anderssen (N) f. 1912-01-26 i Oslo, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi då han träffades av en gevärskula i bröstet. Bosatt i Oslo. 2. Menige Bernt Einar* Andersson f. 1917-05-22 i Ed (S), d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Grums (S). Ogift. 3. Menige Ivar* Hildof Berggren f. 1906-08-10 i Örgryte (O), d. 1940-04-01 i Kemi av lunginflammation. Bosatt i Långared (R). Ogift. 4. Menige Bror* Atle Brandin f. 1910-12-02 i Ore (W), d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Ore. Ogift. 5. Sergeant Per-Gustaf Carlsson f. 1915-06-11 i Umeå (AC), d. 1940-03-02 i rysk fångenskap. Bosatt i Morjärv (AC). Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull under befäl av fänrik Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid Carlsson sårades och togs som fånge och avled strax efteråt. Carlssons kvarlevor identifierades 1960 och fördes till Sverige för gravsättning i Morjärv. 6. Menige Knut Gustaf Ragnar* Cederborg f. 1910-10-01 i Stockholm, d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Trosa. Ogift. Cederborg stupade bara några minuter innan kriget avslutades i och med eldupphöret klockan 11:00. 7. Menige Abraham Johan* Christensen (N) f. 1891-12-19 i Larvik, Norge, d. 1940-03-10 vid Märkäjärvi. Bosatt i Larvik. Han hade kaptens tjänstegrad i Norge men gick in i frivilligkåren som vanlig menig. 8. Menige Kurt* Olof Deas-Ohlsson f. 1920-09-12 i Stockholm, d. 1940-04-15 i Stockholm. Han blev sjuk i Finland runt den 20 mars och togs in på sjukhus i Karihaara 26 mars med svår hosta och hög feber. Den 31 mars sändes han hem till Stockholm där han lades in på Garnisonssjukhuset. Han avled där 15 april i lunginflammation. Ogift. Bosatt i Stockholm. 9. Överstelöjtnant Magnus* Peder Wilhelm Dyrssen f. 1894-05-18 i Karlskrona, d. 1940-03-01 vid Märkäjärvi. Yrkesmilitär. Dyrssen var chef över I. stridsgruppen och den förste bland marktrupperna i Svenska frivilligkåren att stupa vid fronten i Märkäjärvi. Den 22 mars 1940 avtäcktes en minnessten på den plats Dyrssen stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift. 10. Menige Filip Eskil Wolger* Eriksson f. 1905-07-27 på Alnö (Y), d. 1940-04-13 vid Märkäjärvi. 11. Menige Gustaf* Wilhelm Gustafsson f. 1910-06-10 i Flo (R), f. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Fors (P). Ogift. 12. Ingenjörlöjtnant Sten Åke* Hildinger (F 19) f. 1914-06-06 i Hammarö (S), d. 1940-03-10 i närheten av Kemi under en provflygning av ett reparerat jaktflygplan som störtade. Bosatt i Stockholm. Yrkesmilitär. Ogift. 13. Översergeant Evald Ossian Hjukström f. 1909-06-22 i Sorsele (AC), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid på en skogsholme då han ledde en grupp i ett motanfall mot ryssarna. Bosatt i Sorsele. Ogift. 14. Menige Nils* Johan Hörnfeldt f. 1916-02-02 i Arnäs (Y), d. 1940-03-14 i Finland. Han träffades av ett vådaskott i bröstet i depåsjukhusets vaktlokal och avled samma dag. Bosatt i Arnäs. Ogift. 15. Översergeant Gunnar* Ingemar Hörnqvist f. 1915-03-11 i Bjurholm (AC), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid på en skogsholme då han ledde en grupp i ett motanfall mot ryssarna. Bosatt i Umeå. Ogift. 16. Sergeant Bror Sixten* Valdemar Jansson f. 1908-03-19 i Östersund, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull under befäl av fänrik Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid Jansson stupade. De stupade svenskarna vid bakhållet återfanns i augusti 1940 efter krigsslutet och fördes till Sverige för gravsättning. Bosatt i Helsingborg. Gift 1936. 17. Menige Erik* Harald Johansson f. 1914-11-16 i Frändefors (P), d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi, Bosatt i Valtorp (R). Ogift. 18. Sergeant Johan Linus* Viktorianus Johansson f. 1917-02-28 i Arjeplog (BD), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull under befäl av fänrik Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid Johansson stupade. De stupade svenskarna vid bakhållet återfanns i augusti 1940 efter krigsslutet och fördes till Sverige för gravsättning. Bosatt i Arjeplog. Ogift. 19. Menige Karl Jonas* Adolf Johansson f. 1912-07-14 i Järvsö (X), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid på en skogsholme och var den förste i kompaniet som stupade i striden. Bosatt på Muskö (AB). Ogift. 20. Översergeant Andes Jonsson f. 1917-09-04 i Norrköping, d. 1940-03-12 mellan Kemijärvi och Joutsijärvi. Jonsson ingick i en fordonskolonn som attackerades av ryskt jaktflyg varvid han stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift. 21. Menige Anders* Hugo Lindegren f. 1916-05-13 i Kalmar, d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Kalmar. 22. Menige Gustaf* Oscar Lund f. 1899-03-24 i Gävle. d. 1940-05-02 i Gävle. Strax efter hemkomsten från Finland blev han svårt sjuk och togs den 28 april 1940 in på Gävle sjukhus där han avled den 2 maj. Sjukdomen började redan i Finland. 23. Sergeant Gösta* Georg Månsson f. 1897-09-13 i Stockholm, d. 1940-03-31. Han sårades den 8 mars 1940 vid Märkäjärvi och avled av skadan den 31 mars. Bosatt i Stockholm. Gift 1921. 24. Menige Knut Algot* Palm f. 1918-05-13 i Borås, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid vid deras läger på en skogsholme. Bosatt i Sandhult (R). Ogift. 25. Sergeant Helmer* Ove Albin Persson f. 1915-03-04 i Löderup (L), d. 1940-02-24 vid Kemijärvi. Vid en fältskjutning med granatkastare söder om Kemijärvi den 23 februari 1940 skadades Persson svårt och avled följande dag. Bosatt i Löderup. Ogift. 26. Menige Carl Willy* Roth f. 1908-11-23 i Stockholm, d. 1940-03-12 mellan Kemijärvi och Joutsijärvi. Roth ingick i en fordonskolonn som attackerades av ryskt jaktflyg varvid han stupade. Bosatt i Stockholm. Gift 1940. 27. Menige Sven* Adolf Sjödin f. 1916-04-19 i Multrå (Y), d. 1940-02-24 vid Kemijärvi. Vid en fältskjutning med granatkastare söder om Kemijärvi den 23 februari 1940 skadades Sjödin svårt och avled följande dag. Bosatt i Multrå. Ogift. 28. Fänrik John* Magnus Sjöqvist (F 19) f. 1918-03-14 i Karlshamn (K), d. 1940-01-23 vid Märkäjärvi. Sjöqvist var jaktpilot och under ett anfall vid Märkäjärvi träffades hans Gladiator J 8 av fientlig eld under en luftstrid varvid planet störtade och han omkom. I mitten av mars, efter krigsslutet, hittades Sjöqvists stoft som fördes till Sverige för begravning. Bosatt i Stockholm. Ogift. 29. Menige Knut Evert Svensson (luftvärnet i Åbo) f. 1914-06-15 i Örby (R), d. 1940-02-29 i Åbo. Svensson tjänstgjorde vid luftvärnet i Åbo. Han träffades av ett vådaskott i bröstet från en pistol i vakt- och arrestlokalen för luftvärnsbatteriet i Åbo den 29 februari 1940. Han avled så gott som omedelbart. Bosatt i Örby. Ogift. 30. Sergeant Olof* Karl August Svensson f. 1915-09-14 i Eksjö, d. 1940-03-13 vid Märkäjärvi. Bosatt i Eksjö. Ogift. 31. Översergeant Olof Svensson-Myhr f. 1912-10-08 i Ljusnedal (Z), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid vid deras läger på en skogsholme. Bosatt i Ljusnedal. Gift 1939. 32. Menige Jan* Henrik Thegerström f. 1918-01-16 i Ronneby (K), d. 1940-03-08 vid Märkäjärvi. Han deltog den 8 mars i en patrull som kom i strid med ett ryskt förband på Ristelivaarahöjden varvid han stupade. Bosatt i Malmö. Ogift. 33. Sergeant Helge* Bernhard Wallman f. 1913-07-12 i Botkyrka (AB), d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han var jägarsoldat och deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. Han stupade under jägarkompaniets strid vid deras läger på en skogsholme. Han var kulsprutegevärsskytt och stupade vid jägarkompaniets motanfall mot ryssarna. Bosatt i Rimbo (AB). Ogift. 34. Löjtnant Melcher* Wase Bo Gustaf Wernstedt f. 1909-09-22 i Stockholm, d. 1940-03-07 vid Märkäjärvi. Officer vid Livregementets husarer i Skövde. Han ingick i en spaningspatrull ur I. stridsgruppens jägarkompani under befäl av Arne Jervant bakom de ryska linjerna 6 - 7 mars. Löjtnant Wernstedt hade på eget bevåg sökt tillstånd att få följa med patrullen i studiesyfte och utan att föra befäl. Vid sjön Pyhäjärvi blev patrullen beskjutna av ett ryskt förband. Wernstedt träffades av en kula varvid han dog. Bosatt i Skövde. Ogift. 35. Menige Per Arne* Wibble f. 1920-03-23 i Åsele (AC), d. 1940-03-01 vid Märkäjärvi. Han avled efter att ha träffats av granatsplitter från ryskt artilleri mot höjden Hatajavaara. Bosatt i Åsele. Ogift. 36. Menige Carl-Erik Vinlöf f. 1913-10-13 i Revsund (Z), d. 1940-03-07 vid Märkäjärvi. Han ingick i en spaningspatrull ur I. stridsgruppens jägarkompani under befäl av Arne Jervant bakom de ryska linjerna 6 - 7 mars då blev beskjutna av ryssarna varvid Vinlöf stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift. 37. Löjtnant Anders* Robert Zachau (F 19) f. 1906-08-31 i Forshälla (O), d. 1940-01-12 vid Märkäjärvi. Inför ett flyguppdrag den 12 januari anhöll löjtnant Zachau om att få delta och blev då flygspanare/flygskytt i löjtnant Per Sterners bombplan, en Hart B4. Sterners plan kolliderade under anfallet i Märkäjärvi med ett annat bombplan varvid båda planen störtade. Zachau lyckades inte hoppa ut i fallskärm och han omkom. Hans stoft hittades först i september 1942 och fördes till Sverige för gravsättning. Bosatt i Karlshamn (K). Gift 1934. 38. Fänrik Torbjörn Öjstad f. 1916-02-04 i Stockholm, d. 1940-03-02 vid Märkäjärvi. Han deltog i den räd löjtnant Grafströms jägarkompani genomförde bakom de ryska linjerna vid Märkäjärvi den 2 mars. En patrull ledd av Öjstad hamnade i ett ryskt bakhåll varvid han stupade. Bosatt i Stockholm. Ogift.
Det var 38 personer i den Svenska frivilligkåren som stupade i Finland 1940 under Vinterkriget. Bland de stupade fanns 2 norrmän. Flera källor, främst på internet, anger dock att enbart 33 personer stupade. En möjlig anledning till den siffran kan vara att det i Märkäjärvi i Finland finns en sten rest till minne av de stupade i Svenska frivilligkåren. Denna sten har 32 namn inristade (inte 33). Men, intill denna minnessten finns en till minnessten med ytterligare 6 namn, dvs totalt 38 namn. Eldupphör och därmed krigsslut inträffade klockan 11:00 (finsk tid) den 13 mars 1940. Timmarna innan eldupphöret påbörjar ryssarna en massiv beskjutning med artilleri och granatkastare förstärkt med bombanfall av flygplan över de svenska ställningarna vid Märkäjärvi-fronten. Under dessa sista timmar av Vinterkriget dog 7 personer i frivilligkåren. Om man tittar på listan ovan så ser vi att det finns sex personer som dog efter detta datum. Efter krigsslutet pågick fortfarande bevakning så länge det fanns ryska förband i området och därefter påbörjades ett avvecklingsarbete som tog flera veckor. De sista i frivilligkåren lämnade Finland den 26 april.

Minnesstenarna vid Märkäjärvi

Den högra stenen med sex namn resten på platsen redan 1940. Stenen till vänster med de övriga 32 namnen restes först 1990, dvs vid 50-års minnet av de stupade. Bild: Wikipedia (PDM). Förstoring av den högra stenen med 6 namn som restes på platsen den 22 mars 1940 av I. stridsgruppens plogpluton över de personer som stupade i just I. stridsgruppen. Texten allra överst på stenen lyder “Till minne av våra kamrater som stupade för Nordens frihet och ära 1940”. Bild: Wikipedia. Förstoring av den vänstra stenen med namnen på de övriga 32 som stupade 1940. Stenen restes på platsen 1990. Texten allra överst på stenen lyder “Till minne av stupade i övriga förband i Svenska frivilligkåren 1940”. Texten längst ned på stenen: “Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga reste vården 1990”. Bild: Wikipedia.