Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-10-27

Svenska frivilligkåren i Finland - 7

Svenska flygflottiljen i Finland, F 19 - Flygarna

Inledning

Svenska frivilligflottiljen i Finland eller F 19 Finland var ett svenskt frivilligt flygförband som bildade en flygflottilj som verkade 1940 i Finland under vinterkriget. För att hjälpa Finland satte den svenska flygstaben upp ett frivilligt flygförband med en jaktflygdivision och en bombflygdivision. Chef för flottiljen blev major Hugo Beckhammar. I början av januari 1940 förbereddes flygflottiljens huvudbas i Veitsiluoto, söder om Kemi i norra Finland. Sveriges regering beslöt den 30 december att ställa stridsflygplan till frivilliga flygförbandets förfogande; fyra bombplan B 4 Hawker Hart och tolv jaktplan J 8 Gloster Gladiator. Mer information om de svenska flygplanen. Den 10 januari flögs flygplanen med besättningar från Sverige till F 19 basen i Veitsiluoto. Planen vara alla utrustade med kommunikationsradio. Två dagar senare, den 12 januari, undsatte man en hårt ansatt finsk armégrupp som höll stånd vid Joutsijärvi trots upprepade ryska anfall. Under januari månad byggdes fem framskjutna flygbaser. Svenska frivilligkåren var beteckningen på den militära kår bestående av svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen. Mer information om F 19 och Svenska frivilligkåren i Finland under Vinterkriget 1939 - 1940.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Flygarna vid Svenska Frivilliga Flygflottiljen

Jaktdivisionens flygare, Bombgruppens flygare Uniformerna som flygarna bär på fotografierna nedan är inte deras svenska uniformer utan de uniformer som användes av flygflottiljen F 19 i Finland under Vinterkriget, med finska gradbeteckningar, truppslagstecken etc. Fotograf: Karl Johan Åke Sundström, 1940. Flottiljchefen vid F 19, major Gustaf Hugo Beckhammar, född 30 oktober 1895 i Längbro, Örebro län, död 31 mars 1981 i Linköping. Tjänste-nr 901. Under 1939–1940 medverkade Hugo Beckhammar som flottiljchef vid Svenska frivilligflottiljen i Finland (F 19). Major Beckhammar erhöll finska Frihetskorset av 3. Klass. År 1926 utnämndes Beckhammar till löjtnant i flygvapnet och befordrades 1931 till kapten. År 1937 befordrades Beckhammar till major och utnämndes till chef för flygstabens operationsavdelning. Han blev överstelöjtnant 1941 och överste 1942. Överste Beckhammar var flottiljchef vid Östgöta flygflottilj F 3 mellan 1941 och 1951. Gift 20 juni 1925. Bilden till höger visar flottiljchefen vid F 19, major Hugo Beckhammar. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004273. Stabschefen vid F 19, kapten Björn Gustaf Eriksson Bjuggren, "Bjuggas", född 29 januari 1904 i Karlsborg, död 4 april 1968 i Stockholm. Tjänste-nr 750. Under 1939–1940 medverkade Björn Bjuggren som stabschef i Svenska frivilligflottiljen i Finland (F 19). Kapten Bjuggren erhöll finska Frihetskorset av 4. klass. Kapten i Flygvapnet 1937 och blev major 1941, flottiljchef för Jämtlands flygflottilj (F 4) åren 1942–1947, från 1943 som överstelöjtnant och från 1946 som överste. Han blev chef för Flygkrigshögskolan (FKHS) 1947, och därefter eskaderchef vid Första flygeskadern, och generalmajor 1952, och stannade på posten till 1964, då han blev generallöjtnant i reserven. Bilden till höger visar stabschefen vid F 19, kapten Björn Bjuggren. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004345. Flottiljadjutant vid F 19, löjtnant Kurt Bengt Greger Fredrik Hjalmarsson Falk, adjungerad signalofficer vid F 19, pensionerad som generalmajor. Tjänste-nr 751. Greger Falk var född 13 mars 1910 i Visby, död 20 januari 1990 i Djursholm. Falk blev löjtnant i Flygvapnet 1936. Under vinterkriget 1939–1940 deltog Falk som flottiljadjutant i Svenska frivilligflottiljen i Finland vid Sallafronten. Löjtnant Falk erhöll finska Frihetskorset av 4. klass. Tillbaka i Sverige utnämndes han till kapten 1940, major 1944, överstelöjtnant 1947, överste 1951 och generalmajor 1959. Falk var chef för Södermanlands flygflottilj 1949-1951. Författare till boken "F19 - en krönika". Bilden till höger visar flottiljadjutanten vid F 19, löjtnant Björn Bjuggren. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004275.

Jaktdivisionen

Chef för jaktdivisionen vid F 19, kapten Karl Gunnar Åke Söderberg, född den 22 april 1903 i Enköping, död den 2 augusti 1989 i Täby. Tjänste-nr 872. Åke Söderberg var jaktdivisionens chef fram till 28 februari 1940 då han fick tjänstledigt för att åka till Stockholm där hans hustru två dagar tidigare fött deras gemensamma son Pekka, dvs den 26 februari 1940. Söderberg var kapten vid svenska Flygvapnet, sedermera major. Gift 16 oktober 1937 samt omgift 3 december 1965. Bilden till höger visar chefen för jaktdivisionens vid F 19, kapten Åke Söderberg. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004286. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Friedrich Heinrich Ian Arnold Iacobi, född 7 maj 1916 i Stockholm, död den 22 augusti 2008 i Danderyd. Tjänste-nr 873. Han blev fänrik och jaktpilot vid Svea flygflottilj (F 8) 1939. Den 12 januari 1940 blev Iacobi den första svenska piloten på F 19 att skjuta ner ett sovjetiskt flygplan. I slutet av februari utsågs han till jaktflygchef vid F 19 efter att kapten Åke Söderberg återvänt till Sverige. Efter vinterkriget fortsatte han sin tjänstgöring vid Flygvapnet och utnämndes på Skånska flygflottiljen (F 10) till löjtnant 1941 och överste av första graden 1963. Mellan 1962 och 1966 var han flottiljchef vid F 10. Bilden till höger visar jaktflygföraren och sedermera chefen för jaktdivisionen vid F 19, fänrik Ian Iacobi. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004280. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Martin Wennerström, född den 8 oktober 1917 i Lidingö, död 5 februari 1999 i Uppsala. Tjänste-nr 874. Under tjänstgöringen vid F 19 svarade Wennerström för en nedskjutning av ett sovjetiska flygplan. Wennerström återvände till Flygvapnet efter vinterkriget där han tjänstgjorde vid Bråvalla flygflottilj F 13. Den 1 juli 1941 befordrades han till löjtnant. Gift 30 juni 1945. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Martin Wennerström. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004288. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Per-Johan Erik Salwén, född 28 juni 1917 i Enköping, död 19 juni 1943 i Malmö. Tjänste-nr 875. Under tjänstgöringen vid F 19 sköt Salwén ned tre sovjetiska flygplan. Efter vinterkriget erhöll fänrik Per-Johan Salwén det finska Frihetskorset av 4. Klass. Efter kriget tjänstgjorde Salwén vid Skånska flygflottiljen F 10 som löjtnant. Han omkom vid en testflygning med prototypen till det nya svenska jaktflygplanet J 22 som kraschade den 19 januari 1943. Gift 19 juli 1941. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Per-Johan Salwén. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004281. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Einar Tehler, född 5 februari 1917 i Varberg, död 30 juni 1986 i Vällingby (AB). Tjänste-nr 895. Under tjänstgöringen vid F 19 sköt Salwén ned två sovjetiska bombplan. Före vinterkriget var han fänrik i Flygvapnets reserv. Tehler återvände till Flygvapnet efter vinterkriget där han tjänstgjorde vid Göta flygflottilj F 9. Gift 5 januari 1943. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Einar Tehler. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004285. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Roland Carl Ludvig Martin, född 13 februari 1917 i Munktorp (U), död 4 december 1940 Danderyd, Stockholm. Tjänste-nr 869. Under tjänstgöringen vid F 19 svarade Wennerström för en nedskjutning av ett sovjetiska jaktplan. Roland Martin kraschade under en nattflygning vid Ljungbyhed med en SK14 (NA 16-4M). Martin var då officerskadett på Krigsflygskolan i Ljungbyhed. Ogift. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Roland Martin. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004285. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik John Magnus Sjöqvist, född 14 mars 1918 i Karlshamn, Blekinge, död 23 januari 1940 vid Märkäjärvi, Finland. Tjänste-nr 897. Under ett flyganfall den 23 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han i luftstrid med sovjetiskt jaktflyg och hans Gladiator J 8 exploderade och störtade varvid han omkom. I Sverige var han flygkadett innan vinterkriget. I mitten på mars, efter krigsslutet, hittades Sjöqvists stoft som fördes till Sverige för begravning. Han gravsattes på Norra kyrkogården i Solna den 12 juni 1940. Hans föräldrar instiftade en minnesfond, Kadett John Sjöqvists Minnesfond. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik John Sjöqvist. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004263. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Carl-Olof Steninger, född 8 juni 1918 i Mörkö (AB), död 17 maj 1946 i Stockholm. Tjänste-nr 896. Under tjänstgöringen vid F 19 svarade Steninger för två nedskjutningar av sovjetiska bombplan tillsammans med fänrik Arne Frykholm. Före vinterkriget var Steninger fänrik i Flygvapnets reserv. Steninger återvände till Flygvapnet efter vinterkriget där han tjänstgjorde som löjtnant vid Svea flygflottilj F 8. Enligt Oskars församlings dödsbok (AB) avled Steninger i en flygolycka. Ogift. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Carl-Olof Steninger. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004283. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Arne Frykholm, född 1 februari 1917 i Madras Indien, död 4 juni 2000 på Lidingö. Hans far Harald Frykholm var missionär i södra Indien. Tjänste-nr 865. Under sin tid vid F 19 medverkade han i två luftsegrar som han delade med fänrik Carl-Olof Steninger. Efter studierna gjorde han sin värnplikt inom flygvapnet. Samtidigt som han studerade medicin vid Uppsala universitet 1938 sökte han in till F 5 Ljungbyhed för att utbilda sig till stridspilot. Efter flygutbildningen placerades han som fänrik vid F 8 Svea flygflottilj i Barkaby. Efter vinterkrigets slut tjänstgjorde han vid 3:e divisionen på F 8. Efter Andra världskrigets slut avslutade Frykholm sina medicinstudier. År 1949 anställdes han som specialflygläkare vid Flygvapnet. Han lämnade Flygvapnet 1969. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Arne Frykholm. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004279. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Joseph Gideon Karlsson, född den 10 juni 1918 i Kristinehamn (S), död 7 november 1972 i Oskars fs, Stockholm. Tjänste-nr 871. Före vinterkriget var Steninger fänrik i Flygvapnets reserv. Gift 3 december 1942, omgift 27 juli 1962. Trafikinspektör i det civila. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Gideon Karlsson. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004264. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, Fänrik Åke “Sammy” Nettelbladt-Hollsten, född 4 maj 1913 i Umeå, död 15 januari 1965 i Järfälla. Tjänste-nr 868. Fänrik vid svenska Flygvapnet innan Vinterkriget. Gift 24 juni 1945. 1:e Trafikledare i det civila. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Åke Nettelbladt-Hollsten. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004287. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Hans-Olof Palme, född 4 augusti 1918 i Sigtuna, död 21 februari 2000 i Stockholm. Tjänste-nr 870. Flygkadett vid svenska Flygvapnet i Uppsala innan vinterkriget. Gift 1 februari 1947. Civilingenjör i det civila. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Hans-Olof Palme. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004289.

Bombgruppen

Flygförare på bombgruppen vid F 19, löjtnant Per Einar Sterner, född 20 augusti 1909 i Överluleå (BD) / Värneresborg (P) [*1], död 1983 på Malta. Sterner var chef för bombgruppen vid F 19. Sterner var löjtnant vid svenska Flygvapnet och bombpilot på Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön före kriget. Efter vinterkriget tjänstgör Sterner som kapten och kommunikationsofficer på F4 i Östersund. Den 13 november 1942 utsågs han till Riddare av Kungliga Wasaorden för ” väl förrättade allmänna värv och uppdrag”. År 1947 befordras Sterner till major och året därpå fick han mottaga Svärdsorden. Sterner flyttade efter sin pensionering till Malta där han avled 1983. Gift 30 december 1939 / 30 juni 1945. [*1] I de olika orter som Sterner bott på anges i kyrkböckerna olika födelseorter; Överluleå respektive Värnerborg. Det rör sig om en och samma person då hans värnpliktnummer (636 50/29) är densamma i alla kyrkböcker. Sannolikt är Vänersborg den rätta födelseorten då det enligt Värnersborgs födelsebok finns en Per Einar Sterner född där den 20 augusti 1909. Jag har inte hittar honom i Överluleås födelsebok för 1909. Bilden till höger visar bombflygföraren löjtnant Per Sterner. Porträttfotografierna från F 19 togs 20 och 21 januari 1940 och Per Sterner var då krigsfånge i Sovjet varför han inte finns med på dessa fotografier. På bilden bär han svenska flygvapnets uniform m/1930. Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940: Under ett flyganfall som F 19 utförde mot en rysk flygbas vid Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Per Sterner flygförare på en Hart B4 med löjtnant Anders Zachau som flygskytt/spanare i baksitsen då de kolliderade med flygförare fänrik Arne Jungs Hart B4 och hans flygskytt översergeant Matti Sundsten. Båda planen störtade till marken bakom ryska linjerna. Både Per Sterner och Arne Jung lyckades rädda sig med fallskärm. Båda flygskyttarna följde med planen mot marken men Matti Sundsten klarade sig oskadd medan Anders Zachau omkom. De två Hart planen hade svängt för att undkomma rysk luftvärnseld efter ett anfall och under undanmanövern råkade det ena planet ränna in i det andra underifrån. Sterner och Jung stötte på varandra några timmar senare. Efter tre dygn utomhus i mycket sträng kyla och djup snö tillfångatogs de av sovjetiska soldater och blev krigsfångar. Båda svenskarna utsattes för hårda förhör. Sterner misshandlades med pistolkolvar, och Jung ställdes framför en vaktstyrka och hotades med arkebusering om han inte talade. Matti Sundsten lyckades på skidor ta sig tillbaka till de egna linjerna. Den 10 maj 1940, efter krigsslutet, utväxlades Jung och Sterner vid den nya gränsen nordväst om Viborg. För att rädda sina liv hade de av NKVD (Sovjetiska underrättelsetjänsten) tvingats att skriva på ett avtal för att agera som spioner för Sovjets räkning när de väl var tillbaka i Sverige. Sterner och Jung informerade dock finska och svenska militära underrättelsetjänsterna. I Helsingfors placerades de båda piloterna tre veckor i en karantän. Överste Adlercreutz vid svenska Försvarsstabens underrättelseavdelning övertalade Sterner och Jung att fungera som kontraspioner med början i september 1940. För Sterners del innebar det att man kunde sätta fast sovjetiske spionen Sidorenko. För mer information om flyganfallet den 12 januari 1940. Flygförare på bombgruppen vid F 19, fänrik Arne Torsten Edvard Jung, född 23 september 1918 i Kalmar, död 14 september 1995 i Gränna. Jung avlade officersexamen vid Ljungbyhed 1939 och fick en tjänst som fänrik vid bombflottiljen F 4 på Frösön. Efter vinterkriget fortsatte Jung i flygvapnet och blev löjtnant 1941, överstelöjtnant 1957 och var vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) från 1959. Under ett flyganfall som F 19 utförde mot en rysk flygbas vid Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Arne Jung flygförare på en Hart B4 med flygskytt översergeant Matti Sundsten i baksitsen då de kolliderade med flygförare fänrik Per Sterners Hart B4 och hans flygskytt/spanare löjtnant Anders Zachau. Båda planen störtade till marken bakom ryska linjerna. Se vidare ovan. Arne Jung var brorson till general och överbefälhavare Helge Jung. Gift 28 juli 1972. Bilden till höger visar bombflygföraren fänrik Arne Jung. Porträttfotografierna från F 19 togs 20 och 21 januari 1940 och Arne Jung var då krigsfånge i Sovjet varför han inte finns med på dessa fotografier. På bilden bär han svenska flygvapnets uniform m/1930. Underrättelsetjänsten ville även engagera Jung som dubbelagent 1940, men han ansåg sig inte klara av en sådan utsatt position. I stället valde Arne Ljung att återgå till aktiv tjänst i flygvapnet. I slutet av 1960-talet hade han avancerat till överstelöjtnant och flygchef på F 13 i Norrköping. Jung led hela tiden av minnen från tortyren i Sovjet och valde att lämna officersyrket vid 50 års ålder. Flygförare på bombgruppen vid F 19, fänrik Nils Åke Mörne, född 16 mars 1914 i Köla (S), död 28 augusti 1943 i Stockholm. Tjänste-nr 864. Åke Mörne erhöll det finska Frihetskorset av 4. Klass. Efter vinterkriget återvände Mörne i tjänst vid Flygvapnet och befordrades till löjtnant. Han blev testpilot för Flygvapnet vid Malmslätt. Liksom Per-Johan Salwén var han med och testade det nya jaktplanet J 22. Han lämnade Flygvapnet och blev reservofficer, tog anställning som pilot på dåvarande ABA. Under kvällen den 27 augusti 1943 var han co-pilot på ABA:s DC-3 Gladan” (SE-BAF) som lyfte från en flygplats i Storbritannien med destination Sverige. Huvudpilot var chefspilot Karl Gunnar Lindner. Planet sköts ned av tyskt stridsflyg efter midnatt över Nordsjön varvid alla ombord omkom. Gift 29 mars 1942. Bilden till höger visar bombflygföraren fänrik Åke Mörne. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004272. Flygförare på bombgruppen vid F 19, fänrik Fritz Olof Gunnar Färnström, född 25 februari 1915 i Falköping (R), död 6 maj 2008 i Köpenhamn, Danmark. Tjänste-nr: 866. Han blev fänrik i svenska Flygvapnet 1939. Färnström var också friidrottare (stående höjdhopp) och tävlade för klubben IFK Lidingö. Han vann SM-guld i stående höjdhopp åren 1936 och 1938. Gift 1 september 1945. Bilden till höger visar bombflygföraren fänrik Gunnar Färnström. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004284. I flyganfallet mot den ryska flygbasen i Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Färnström flygförare i en Hawker Hart B 4 med akterskytt Thure Hansson. Under återfärden sköts Färnströms bombplan ned av tre ryska Polikarpov I- 15bis jaktflygplan. Färnström lyckades dock nödlanda det skadade planet. Färnström och Hansson kunde därefter på skidor (skidor och stavar fanns fastspända på utanpå flygplanskroppen) ta sig till de egna linjerna dit de anlände följande dag efter att övernattat i en koja i skogen. Se vidare “Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940” ovan. Flygskytt på bombgruppen vid F 19, översergeant Bengt Johan Matti Sundsten, född 24 februari 1917 i Arjeplog (BD), död 8 augusti 1977 på Frösön (Z). Tjänste-nr: 857. Sundsten anställdes vid flygvapnet och var furir på F 4 på Frösön (Z) i Sverige innan vinterkriget. Han tjänstgjorde på F 4 fram till pensioneringen 1967. Vid flyganfallet på den ryska flygbasen vid Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Matti Sundsten akterskytt i fänrik Arne Jungs Hart B4. Vid en undanmanöver under häftig luftvärnseld kolliderar Arne Jungs och Per Sterners Hart B4 och båda planen störtar till marken. Båda flygförarna räddar sig i fallskärm men Mattit Sundsten hade fastnat i sin sits och kom inte ut ur planet. Han överlevde mirakulöst nog, planet rätade upp sig i fallet och slog i två granar vilket bromsade fallet. Sundsten föll genom durken och landade oskadd. Han lyckades efter fyra dygn på skidor i 40-gradig kyla och i djup snö, nattetid ta sig tillbaka till de egna linjerna. De svenska planen hade personskidor och stavar fastspända på utsidan flygplanens bakkroppar. Förutom förfrysningsskador hade han klarat sig relativt bra och efter vård på Rovaniemi sjukhus var snart tillbaka i tjänst igen. Se vidare “Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940” ovan. Matti Sundsten erhöll den finska Frihetsmedaljen av 1. Klass. Gift 22 augusti 1942 i Gällivare (BD). Bilden till höger visar flygskytten översergeant Matti Sundsten. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004291. Flygskytt på bombgruppen vid F 19, sergeant Thure Amandus Hansson, född 1 maj 1915 i Vilhelmina (AC), död 18 december 2003 i Danderyd (AB). Tjänste-nr: 858. Före vinterkriget tjänstgjorde Hansson som korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Trafikledare. Gift 1 oktober 1944 och 13 maj 1953. Bilden till höger visar flygskytten sergeant Thure Hansson. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004290. I flyganfallet mot den ryska flygbasen i Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Färnström flygförare i en Hawker Hart B 4 med akterskytt Thure Hansson. Under återfärden sköts Färnströms bombplan ned av tre ryska Polikarpov I- 15bis jaktflygplan. Färnström lyckades dock nödlanda det skadade planet. Färnström och Hansson kunde därefter på skidor (skidor och stavar fanns fastspända på utanpå flygplanskroppen) ta sig till de egna linjerna dit de anlände följande dag efter att övernattat i en koja i skogen. Se vidare “Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940” ovan. Thure Hansson erhöll den finska Frihetsmedaljen av 1. Klass. Flygsignalist/flygskytt på bombgruppen vid F 19, sergeant Knut Roland Sahlberg, född 11 november 1919 i Östersund, död 22 December 2006 i Gnesta (D). Tjänste-nr: 907. Före vinterkriget tjänstgjorde Sahlberg som korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Gift 24 juni 1945. Bilden till höger visar flygskytten sergeant Roland Sahlberg. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004268. I flyganfallet mot den ryska flygbasen i Märkäjärvi den 12 januari 1940 skulle Sahlberg vara flygskytt i fänrik Per Sterners Hart B4. Istället fick löjtnant Anders Zachau ta den platsen. Zachau omkom då planet han satt i störtade efter en krasch med en annan Hart B4. Bytet av akterskytt räddade således Sahlberg liv. Flygsignalist/flygskytt på bombgruppen vid F 19, sergeant Thord Erik Thorstensson Medalen, född 18 december1914 i Berg (Z), död 9 maj 1998 Rystad (E). Tjänste-nr: 859. Före vinterkriget tjänstgjorde Thorstensson Medalen som korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Ingenjör. Gift 31 maj 1953. Bilden till höger visar flygskytten sergeant Thord Erik Medalen. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004269. Flottiljfotograf på F 19, sergeant Karl Johan Åke Sundström, född 17 juni 1918 i Edefors (BD), död 2 maj 2001 i Sundbyberg (AB). Tjänste-nr: 771. Före och efter vinterkriget var Sundström korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Gift 13 februari 1943. Senare, fotograf i det civila. Det är Åke Sundström som tagit porträttfotografierna ovan. Bilden till höger visar flottiljfotograf sergeant Åke Sundström. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004256.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-10-27

Svenska frivilligkåren i

Finland - 7

Svenska flygflottiljen i Finland, F

19 - Flygarna

Inledning

Svenska frivilligflottiljen i Finland eller F 19 Finland var ett svenskt frivilligt flygförband som bildade en flygflottilj som verkade 1940 i Finland under vinterkriget. För att hjälpa Finland satte den svenska flygstaben upp ett frivilligt flygförband med en jaktflygdivision och en bombflygdivision. Chef för flottiljen blev major Hugo Beckhammar. I början av januari 1940 förbereddes flygflottiljens huvudbas i Veitsiluoto, söder om Kemi i norra Finland. Sveriges regering beslöt den 30 december att ställa stridsflygplan till frivilliga flygförbandets förfogande; fyra bombplan B 4 Hawker Hart och tolv jaktplan J 8 Gloster Gladiator. Mer information om de svenska flygplanen. Den 10 januari flögs flygplanen med besättningar från Sverige till F 19 basen i Veitsiluoto. Planen vara alla utrustade med kommunikationsradio. Två dagar senare, den 12 januari, undsatte man en hårt ansatt finsk armégrupp som höll stånd vid Joutsijärvi trots upprepade ryska anfall. Under januari månad byggdes fem framskjutna flygbaser. Svenska frivilligkåren var beteckningen på den militära kår bestående av svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen. Mer information om F 19 och Svenska frivilligkåren i Finland under Vinterkriget 1939 - 1940.

Flygarna vid Svenska Frivilliga

Flygflottiljen

Jaktdivisionens flygare, Bombgruppens flygare Uniformerna som flygarna bär på fotografierna nedan är inte deras svenska uniformer utan de uniformer som användes av flygflottiljen F 19 i Finland under Vinterkriget, med finska gradbeteckningar, truppslagstecken etc. Fotograf: Karl Johan Åke Sundström, 1940. Flottiljchefen vid F 19, major Gustaf Hugo Beckhammar, född 30 oktober 1895 i Längbro, Örebro län, död 31 mars 1981 i Linköping. Tjänste-nr 901. Under 1939–1940 medverkade Hugo Beckhammar som flottiljchef vid Svenska frivilligflottiljen i Finland (F 19). Major Beckhammar erhöll finska Frihetskorset av 3. Klass. År 1926 utnämndes Beckhammar till löjtnant i flygvapnet och befordrades 1931 till kapten. År 1937 befordrades Beckhammar till major och utnämndes till chef för flygstabens operationsavdelning. Han blev överstelöjtnant 1941 och överste 1942. Överste Beckhammar var flottiljchef vid Östgöta flygflottilj F 3 mellan 1941 och 1951. Gift 20 juni 1925. Bilden till höger visar flottiljchefen vid F 19, major Hugo Beckhammar. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004273. Stabschefen vid F 19, kapten Björn Gustaf Eriksson Bjuggren, "Bjuggas", född 29 januari 1904 i Karlsborg, död 4 april 1968 i Stockholm. Tjänste-nr 750. Under 1939–1940 medverkade Björn Bjuggren som stabschef i Svenska frivilligflottiljen i Finland (F 19). Kapten Bjuggren erhöll finska Frihetskorset av 4. klass. Kapten i Flygvapnet 1937 och blev major 1941, flottiljchef för Jämtlands flygflottilj (F 4) åren 1942–1947, från 1943 som överstelöjtnant och från 1946 som överste. Han blev chef för Flygkrigshögskolan (FKHS) 1947, och därefter eskaderchef vid Första flygeskadern, och generalmajor 1952, och stannade på posten till 1964, då han blev generallöjtnant i reserven. Bilden till höger visar stabschefen vid F 19, kapten Björn Bjuggren. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004345. Flottiljadjutant vid F 19, löjtnant Kurt Bengt Greger Fredrik Hjalmarsson Falk, adjungerad signalofficer vid F 19, pensionerad som generalmajor. Tjänste-nr 751. Greger Falk var född 13 mars 1910 i Visby, död 20 januari 1990 i Djursholm. Falk blev löjtnant i Flygvapnet 1936. Under vinterkriget 1939–1940 deltog Falk som flottiljadjutant i Svenska frivilligflottiljen i Finland vid Sallafronten. Löjtnant Falk erhöll finska Frihetskorset av 4. klass. Tillbaka i Sverige utnämndes han till kapten 1940, major 1944, överstelöjtnant 1947, överste 1951 och generalmajor 1959. Falk var chef för Södermanlands flygflottilj 1949-1951. Författare till boken "F19 - en krönika". Bilden till höger visar flottiljadjutanten vid F 19, löjtnant Björn Bjuggren. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004275.

Jaktdivisionen

Chef för jaktdivisionen vid F 19, kapten Karl Gunnar Åke Söderberg, född den 22 april 1903 i Enköping, död den 2 augusti 1989 i Täby. Tjänste-nr 872. Åke Söderberg var jaktdivisionens chef fram till 28 februari 1940 då han fick tjänstledigt för att åka till Stockholm där hans hustru två dagar tidigare fött deras gemensamma son Pekka, dvs den 26 februari 1940. Söderberg var kapten vid svenska Flygvapnet, sedermera major. Gift 16 oktober 1937 samt omgift 3 december 1965. Bilden till höger visar chefen för jaktdivisionens vid F 19, kapten Åke Söderberg. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004286. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Friedrich Heinrich Ian Arnold Iacobi, född 7 maj 1916 i Stockholm, död den 22 augusti 2008 i Danderyd. Tjänste-nr 873. Han blev fänrik och jaktpilot vid Svea flygflottilj (F 8) 1939. Den 12 januari 1940 blev Iacobi den första svenska piloten på F 19 att skjuta ner ett sovjetiskt flygplan. I slutet av februari utsågs han till jaktflygchef vid F 19 efter att kapten Åke Söderberg återvänt till Sverige. Efter vinterkriget fortsatte han sin tjänstgöring vid Flygvapnet och utnämndes på Skånska flygflottiljen (F 10) till löjtnant 1941 och överste av första graden 1963. Mellan 1962 och 1966 var han flottiljchef vid F 10. Bilden till höger visar jaktflygföraren och sedermera chefen för jaktdivisionen vid F 19, fänrik Ian Iacobi. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004280. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Martin Wennerström, född den 8 oktober 1917 i Lidingö, död 5 februari 1999 i Uppsala. Tjänste-nr 874. Under tjänstgöringen vid F 19 svarade Wennerström för en nedskjutning av ett sovjetiska flygplan. Wennerström återvände till Flygvapnet efter vinterkriget där han tjänstgjorde vid Bråvalla flygflottilj F 13. Den 1 juli 1941 befordrades han till löjtnant. Gift 30 juni 1945. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Martin Wennerström. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004288. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Per- Johan Erik Salwén, född 28 juni 1917 i Enköping, död 19 juni 1943 i Malmö. Tjänste-nr 875. Under tjänstgöringen vid F 19 sköt Salwén ned tre sovjetiska flygplan. Efter vinterkriget erhöll fänrik Per-Johan Salwén det finska Frihetskorset av 4. Klass. Efter kriget tjänstgjorde Salwén vid Skånska flygflottiljen F 10 som löjtnant. Han omkom vid en testflygning med prototypen till det nya svenska jaktflygplanet J 22 som kraschade den 19 januari 1943. Gift 19 juli 1941. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Per-Johan Salwén. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004281. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Einar Tehler, född 5 februari 1917 i Varberg, död 30 juni 1986 i Vällingby (AB). Tjänste-nr 895. Under tjänstgöringen vid F 19 sköt Salwén ned två sovjetiska bombplan. Före vinterkriget var han fänrik i Flygvapnets reserv. Tehler återvände till Flygvapnet efter vinterkriget där han tjänstgjorde vid Göta flygflottilj F 9. Gift 5 januari 1943. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Einar Tehler. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004285. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Roland Carl Ludvig Martin, född 13 februari 1917 i Munktorp (U), död 4 december 1940 Danderyd, Stockholm. Tjänste-nr 869. Under tjänstgöringen vid F 19 svarade Wennerström för en nedskjutning av ett sovjetiska jaktplan. Roland Martin kraschade under en nattflygning vid Ljungbyhed med en SK14 (NA 16-4M). Martin var då officerskadett på Krigsflygskolan i Ljungbyhed. Ogift. Bilden till höger visar jaktflygföraren vid F 19, fänrik Roland Martin. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004285. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik John Magnus Sjöqvist, född 14 mars 1918 i Karlshamn, Blekinge, död 23 januari 1940 vid Märkäjärvi, Finland. Tjänste-nr 897. Under ett flyganfall den 23 januari 1940 mot de sovjetiska enheterna vid Märkäjärvi sårades han i luftstrid med sovjetiskt jaktflyg och hans Gladiator J 8 exploderade och störtade varvid han omkom. I Sverige var han flygkadett innan vinterkriget. I mitten på mars, efter krigsslutet, hittades Sjöqvists stoft som fördes till Sverige för begravning. Han gravsattes på Norra kyrkogården i Solna den 12 juni 1940. Hans föräldrar instiftade en minnesfond, Kadett John Sjöqvists Minnesfond. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik John Sjöqvist. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004263. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Carl- Olof Steninger, född 8 juni 1918 i Mörkö (AB), död 17 maj 1946 i Stockholm. Tjänste-nr 896. Under tjänstgöringen vid F 19 svarade Steninger för två nedskjutningar av sovjetiska bombplan tillsammans med fänrik Arne Frykholm. Före vinterkriget var Steninger fänrik i Flygvapnets reserv. Steninger återvände till Flygvapnet efter vinterkriget där han tjänstgjorde som löjtnant vid Svea flygflottilj F 8. Enligt Oskars församlings dödsbok (AB) avled Steninger i en flygolycka. Ogift. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Carl-Olof Steninger. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004283. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Arne Frykholm, född 1 februari 1917 i Madras Indien, död 4 juni 2000 på Lidingö. Hans far Harald Frykholm var missionär i södra Indien. Tjänste-nr 865. Under sin tid vid F 19 medverkade han i två luftsegrar som han delade med fänrik Carl-Olof Steninger. Efter studierna gjorde han sin värnplikt inom flygvapnet. Samtidigt som han studerade medicin vid Uppsala universitet 1938 sökte han in till F 5 Ljungbyhed för att utbilda sig till stridspilot. Efter flygutbildningen placerades han som fänrik vid F 8 Svea flygflottilj i Barkaby. Efter vinterkrigets slut tjänstgjorde han vid 3:e divisionen på F 8. Efter Andra världskrigets slut avslutade Frykholm sina medicinstudier. År 1949 anställdes han som specialflygläkare vid Flygvapnet. Han lämnade Flygvapnet 1969. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Arne Frykholm. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004279. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Joseph Gideon Karlsson, född den 10 juni 1918 i Kristinehamn (S), död 7 november 1972 i Oskars fs, Stockholm. Tjänste-nr 871. Före vinterkriget var Steninger fänrik i Flygvapnets reserv. Gift 3 december 1942, omgift 27 juli 1962. Trafikinspektör i det civila. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Gideon Karlsson. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004264. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, Fänrik Åke “Sammy” Nettelbladt-Hollsten, född 4 maj 1913 i Umeå, död 15 januari 1965 i Järfälla. Tjänste-nr 868. Fänrik vid svenska Flygvapnet innan Vinterkriget. Gift 24 juni 1945. 1:e Trafikledare i det civila. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Åke Nettelbladt-Hollsten. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004287. Flygförare på jaktdivisionen vid F 19, fänrik Hans- Olof Palme, född 4 augusti 1918 i Sigtuna, död 21 februari 2000 i Stockholm. Tjänste-nr 870. Flygkadett vid svenska Flygvapnet i Uppsala innan vinterkriget. Gift 1 februari 1947. Civilingenjör i det civila. Bilden till höger visar jaktflygföraren fänrik Hans-Olof Palme. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004289.

Bombgruppen

Flygförare på bombgruppen vid F 19, löjtnant Per Einar Sterner, född 20 augusti 1909 i Överluleå (BD) / Värneresborg (P) [*1], död 1983 på Malta. Sterner var chef för bombgruppen vid F 19. Sterner var löjtnant vid svenska Flygvapnet och bombpilot på Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön före kriget. Efter vinterkriget tjänstgör Sterner som kapten och kommunikationsofficer på F4 i Östersund. Den 13 november 1942 utsågs han till Riddare av Kungliga Wasaorden för ” väl förrättade allmänna värv och uppdrag”. År 1947 befordras Sterner till major och året därpå fick han mottaga Svärdsorden. Sterner flyttade efter sin pensionering till Malta där han avled 1983. Gift 30 december 1939 / 30 juni 1945. [*1] I de olika orter som Sterner bott på anges i kyrkböckerna olika födelseorter; Överluleå respektive Värnerborg. Det rör sig om en och samma person då hans värnpliktnummer (636 50/29) är densamma i alla kyrkböcker. Sannolikt är Vänersborg den rätta födelseorten då det enligt Värnersborgs födelsebok finns en Per Einar Sterner född där den 20 augusti 1909. Jag har inte hittar honom i Överluleås födelsebok för 1909. Bilden till höger visar bombflygföraren löjtnant Per Sterner. Porträttfotografierna från F 19 togs 20 och 21 januari 1940 och Per Sterner var då krigsfånge i Sovjet varför han inte finns med på dessa fotografier. På bilden bär han svenska flygvapnets uniform m/1930. Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940: Under ett flyganfall som F 19 utförde mot en rysk flygbas vid Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Per Sterner flygförare på en Hart B4 med löjtnant Anders Zachau som flygskytt/spanare i baksitsen då de kolliderade med flygförare fänrik Arne Jungs Hart B4 och hans flygskytt översergeant Matti Sundsten. Båda planen störtade till marken bakom ryska linjerna. Både Per Sterner och Arne Jung lyckades rädda sig med fallskärm. Båda flygskyttarna följde med planen mot marken men Matti Sundsten klarade sig oskadd medan Anders Zachau omkom. De två Hart planen hade svängt för att undkomma rysk luftvärnseld efter ett anfall och under undanmanövern råkade det ena planet ränna in i det andra underifrån. Sterner och Jung stötte på varandra några timmar senare. Efter tre dygn utomhus i mycket sträng kyla och djup snö tillfångatogs de av sovjetiska soldater och blev krigsfångar. Båda svenskarna utsattes för hårda förhör. Sterner misshandlades med pistolkolvar, och Jung ställdes framför en vaktstyrka och hotades med arkebusering om han inte talade. Matti Sundsten lyckades på skidor ta sig tillbaka till de egna linjerna. Den 10 maj 1940, efter krigsslutet, utväxlades Jung och Sterner vid den nya gränsen nordväst om Viborg. För att rädda sina liv hade de av NKVD (Sovjetiska underrättelsetjänsten) tvingats att skriva på ett avtal för att agera som spioner för Sovjets räkning när de väl var tillbaka i Sverige. Sterner och Jung informerade dock finska och svenska militära underrättelsetjänsterna. I Helsingfors placerades de båda piloterna tre veckor i en karantän. Överste Adlercreutz vid svenska Försvarsstabens underrättelseavdelning övertalade Sterner och Jung att fungera som kontraspioner med början i september 1940. För Sterners del innebar det att man kunde sätta fast sovjetiske spionen Sidorenko. För mer information om flyganfallet den 12 januari 1940. Flygförare på bombgruppen vid F 19, fänrik Arne Torsten Edvard Jung, född 23 september 1918 i Kalmar, död 14 september 1995 i Gränna. Jung avlade officersexamen vid Ljungbyhed 1939 och fick en tjänst som fänrik vid bombflottiljen F 4 på Frösön. Efter vinterkriget fortsatte Jung i flygvapnet och blev löjtnant 1941, överstelöjtnant 1957 och var vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) från 1959. Under ett flyganfall som F 19 utförde mot en rysk flygbas vid Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Arne Jung flygförare på en Hart B4 med flygskytt översergeant Matti Sundsten i baksitsen då de kolliderade med flygförare fänrik Per Sterners Hart B4 och hans flygskytt/spanare löjtnant Anders Zachau. Båda planen störtade till marken bakom ryska linjerna. Se vidare ovan. Arne Jung var brorson till general och överbefälhavare Helge Jung. Gift 28 juli 1972. Bilden till höger visar bombflygföraren fänrik Arne Jung. Porträttfotografierna från F 19 togs 20 och 21 januari 1940 och Arne Jung var då krigsfånge i Sovjet varför han inte finns med på dessa fotografier. På bilden bär han svenska flygvapnets uniform m/1930. Underrättelsetjänsten ville även engagera Jung som dubbelagent 1940, men han ansåg sig inte klara av en sådan utsatt position. I stället valde Arne Ljung att återgå till aktiv tjänst i flygvapnet. I slutet av 1960-talet hade han avancerat till överstelöjtnant och flygchef på F 13 i Norrköping. Jung led hela tiden av minnen från tortyren i Sovjet och valde att lämna officersyrket vid 50 års ålder. Flygförare på bombgruppen vid F 19, fänrik Nils Åke Mörne, född 16 mars 1914 i Köla (S), död 28 augusti 1943 i Stockholm. Tjänste-nr 864. Åke Mörne erhöll det finska Frihetskorset av 4. Klass. Efter vinterkriget återvände Mörne i tjänst vid Flygvapnet och befordrades till löjtnant. Han blev testpilot för Flygvapnet vid Malmslätt. Liksom Per-Johan Salwén var han med och testade det nya jaktplanet J 22. Han lämnade Flygvapnet och blev reservofficer, tog anställning som pilot på dåvarande ABA. Under kvällen den 27 augusti 1943 var han co-pilot ABA:s DC-3 Gladan” (SE-BAF) som lyfte från en flygplats i Storbritannien med destination Sverige. Huvudpilot var chefspilot Karl Gunnar Lindner. Planet sköts ned av tyskt stridsflyg efter midnatt över Nordsjön varvid alla ombord omkom. Gift 29 mars 1942. Bilden till höger visar bombflygföraren fänrik Åke Mörne. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004272. Flygförare på bombgruppen vid F 19, fänrik Fritz Olof Gunnar Färnström, född 25 februari 1915 i Falköping (R), död 6 maj 2008 i Köpenhamn, Danmark. Tjänste-nr: 866. Han blev fänrik i svenska Flygvapnet 1939. Färnström var också friidrottare (stående höjdhopp) och tävlade för klubben IFK Lidingö. Han vann SM-guld i stående höjdhopp åren 1936 och 1938. Gift 1 september 1945. Bilden till höger visar bombflygföraren fänrik Gunnar Färnström. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004284. I flyganfallet mot den ryska flygbasen i Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Färnström flygförare i en Hawker Hart B 4 med akterskytt Thure Hansson. Under återfärden sköts Färnströms bombplan ned av tre ryska Polikarpov I-15bis jaktflygplan. Färnström lyckades dock nödlanda det skadade planet. Färnström och Hansson kunde därefter på skidor (skidor och stavar fanns fastspända på utanpå flygplanskroppen) ta sig till de egna linjerna dit de anlände följande dag efter att övernattat i en koja i skogen. Se vidare “Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940” ovan. Flygskytt på bombgruppen vid F 19, översergeant Bengt Johan Matti Sundsten, född 24 februari 1917 i Arjeplog (BD), död 8 augusti 1977 på Frösön (Z). Tjänste-nr: 857. Sundsten anställdes vid flygvapnet och var furir på F 4 på Frösön (Z) i Sverige innan vinterkriget. Han tjänstgjorde på F 4 fram till pensioneringen 1967. Vid flyganfallet på den ryska flygbasen vid Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Matti Sundsten akterskytt i fänrik Arne Jungs Hart B4. Vid en undanmanöver under häftig luftvärnseld kolliderar Arne Jungs och Per Sterners Hart B4 och båda planen störtar till marken. Båda flygförarna räddar sig i fallskärm men Mattit Sundsten hade fastnat i sin sits och kom inte ut ur planet. Han överlevde mirakulöst nog, planet rätade upp sig i fallet och slog i två granar vilket bromsade fallet. Sundsten föll genom durken och landade oskadd. Han lyckades efter fyra dygn på skidor i 40-gradig kyla och i djup snö, nattetid ta sig tillbaka till de egna linjerna. De svenska planen hade personskidor och stavar fastspända på utsidan flygplanens bakkroppar. Förutom förfrysningsskador hade han klarat sig relativt bra och efter vård på Rovaniemi sjukhus var snart tillbaka i tjänst igen. Se vidare “Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940” ovan. Matti Sundsten erhöll den finska Frihetsmedaljen av 1. Klass. Gift 22 augusti 1942 i Gällivare (BD). Bilden till höger visar flygskytten översergeant Matti Sundsten. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004291. Flygskytt på bombgruppen vid F 19, sergeant Thure Amandus Hansson, född 1 maj 1915 i Vilhelmina (AC), död 18 december 2003 i Danderyd (AB). Tjänste-nr: 858. Före vinterkriget tjänstgjorde Hansson som korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Trafikledare. Gift 1 oktober 1944 och 13 maj 1953. Bilden till höger visar flygskytten sergeant Thure Hansson. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004290. I flyganfallet mot den ryska flygbasen i Märkäjärvi den 12 januari 1940 var Färnström flygförare i en Hawker Hart B 4 med akterskytt Thure Hansson. Under återfärden sköts Färnströms bombplan ned av tre ryska Polikarpov I-15bis jaktflygplan. Färnström lyckades dock nödlanda det skadade planet. Färnström och Hansson kunde därefter på skidor (skidor och stavar fanns fastspända på utanpå flygplanskroppen) ta sig till de egna linjerna dit de anlände följande dag efter att övernattat i en koja i skogen. Se vidare “Anfallet på ryska flygbasen i Märkäjärvi 12 januari 1940” ovan. Thure Hansson erhöll den finska Frihetsmedaljen av 1. Klass. Flygsignalist/flygskytt på bombgruppen vid F 19, sergeant Knut Roland Sahlberg, född 11 november 1919 i Östersund, död 22 December 2006 i Gnesta (D). Tjänste-nr: 907. Före vinterkriget tjänstgjorde Sahlberg som korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Gift 24 juni 1945. Bilden till höger visar flygskytten sergeant Roland Sahlberg. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004268. I flyganfallet mot den ryska flygbasen i Märkäjärvi den 12 januari 1940 skulle Sahlberg vara flygskytt i fänrik Per Sterners Hart B4. Istället fick löjtnant Anders Zachau ta den platsen. Zachau omkom då planet han satt i störtade efter en krasch med en annan Hart B4. Bytet av akterskytt räddade således Sahlberg liv. Flygsignalist/flygskytt på bombgruppen vid F 19, sergeant Thord Erik Thorstensson Medalen, född 18 december1914 i Berg (Z), död 9 maj 1998 Rystad (E). Tjänste-nr: 859. Före vinterkriget tjänstgjorde Thorstensson Medalen som korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Ingenjör. Gift 31 maj 1953. Bilden till höger visar flygskytten sergeant Thord Erik Medalen. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004269. Flottiljfotograf på F 19, sergeant Karl Johan Åke Sundström, född 17 juni 1918 i Edefors (BD), död 2 maj 2001 i Sundbyberg (AB). Tjänste-nr: 771. Före och efter vinterkriget var Sundström korpral vid Jämtlands flygflottilj F 4 på Frösön. Gift 13 februari 1943. Senare, fotograf i det civila. Det är Åke Sundström som tagit porträttfotografierna ovan. Bilden till höger visar flottiljfotograf sergeant Åke Sundström. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004256.