Svenska kyrkans stift

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia]

Den svenska kyrkan består av 13 stift. Stiftet är en del av rikskyrkan och utgör biskopens förvaltningsområde. Ett stift består i sin tur av ett antal kontrakt. Av de nuvarande tretton stiften går sju tillbaka till den indelning som fanns vid 1200-talets början. Ledningen av stiftet åvilar förutom biskopen i första hand domkapitlet. Biskopen har sin residens i stiftstaden.

Uppsala stift
Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala
Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71
Tfn: 018-680700
Fax 018-12 87 62, 12 45 25
E-post: uppsalastift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift

Linköpings stift
Postadress: Ågatan 65, 582 22 Linköping
Tfn: 013-24 26 00
Fax: 013-14 90 95
E-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Skara stift
Postadress: Box 173, 532 23 Skara
Besöksadress: Skoltorget 1
Tfn: 0511-262 00
Fax: 0511-262 70
E-post: skara.stift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skarastift

Strängnäs stift
Postadress: Box 84, 645 22 Strängnäs
Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 2
Tfn: 0152-234 00
Fax: 0152-234 56
E-post: strangnas.stift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.strangnasstift.com

Västerås stift
Postadress: Västra Kyrkogatan 9,722 15 Västerås
Tfn: 021-17 85 00
Fax: 021- 12 93 10
E-post: stiftskansliet.vasteras@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Växjö stift
Postadress: Box 527, 351 06 Växjö
Besöksadress: Östrabro
Tfn: 0470-77 38 00
Fax: 0470- 13 32 22
E-post: vaxjostift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Lunds stift
Postadress: Box 32, 221 00 Lund
Besöksadress: Kraftstorg 12 B
Tfn: 046-35 87 00
Fax: 046-18 49 48
E-post: lundsstift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Göteborgs stift
Postadress: Box 119 37, 404 39 Göteborg
Besöksadress: Lilla Bommen 1
Tfn: 031-771 30 00
Fax: 031-771 30 30
E-post: goteborgsstift@svenskakyrkan.se
Hemsida. www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Karlstads stift
Postadress: Box 186, 651 05 Karlstad
Besöksadress: Västra Torggatan 15
Tfn: 054-17 24 00
Fax: 054-17 24 70
E-post: karlstadsstift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift

Härnösands stift
Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand
Besöksadress: Trädgårdsgatan 7
Tfn: 0611-254 00
Fax: 0511-134 75
E-post: harnosandsstift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Luleå stift
Postadress: Stationsgatan 40, 972 32 Luleå
Tfn: 0920-26 47 00
Fax: 0920-26 47 70, 26 47 71
E-post: lulea.stift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/luleastift

Visby stift
Postadress: Helge Andshuset, Box 1334, 621 24 Visby
Besöksadress: Norra Kyrkogatan 3
Tfn: 0498-40 49 00
Fax: 0498-21 01 03
E-post: visby.stift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Stockholms stift
Postadress: Box 2016, 103 11 Stockholm
Besöksadress: Munkbrogatan 2
Tfn: 08-508 940 00
Fax: 08-24 75 75
E-post: sthlm.stift@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Överst på sidan

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

shopify visitor statistics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Hans Högman email

 

Copyright © Hans Högman, reviewed 2016-10-14 13:23