Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-11-27

Grafisk släktskapstavla,

Rudolf Mackey - Karl IX

Mormors sida

Det finns ett släktskap mellan mormor Anna Strindberg (född Pettersson), via Rudolf Mackey och Karl IX:s söner hertig Karl Philip och Carl Carlsson Gyllehielm. Släktskapet är knappast direkt men ändå "släkt med släkten". Via mormor morsmor kommer man till adelsmannen Rudolf Mackey.
Rudolf Mackey hade en svåger, Knut Svensson Ödla, vars son var gift med Metchild Ribbing. Två av hennes fastrar var gift med hertig Karl Filip respektive Carl Carlsson Gyllehielm. Carl Carlsson Gyllehielm var en oäkta son till Karl IX. Tavla över Mackey.
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-11-27

Grafisk släktskapstavla,

Rudolf Mackey - Karl IX

Mormors sida

Det finns ett släktskap mellan mormor Anna Strindberg (född Pettersson), via Rudolf Mackey  och Karl IX:s söner hertig Karl Philip och Carl Carlsson Gyllehielm. Släktskapet är knappast direkt men ändå "släkt med släkten". Via mormor morsmor kommer man till adelsmannen Rudolf Mackey.
Rudolf Mackey hade en svåger, Knut Svensson Ödla, vars son var gift med Metchild Ribbing. Två av hennes fastrar var gift med hertig Karl Filip respektive Carl Carlsson Gyllehielm. Carl Carlsson Gyllehielm var en oäkta son till Karl IX. Tavla över Mackey.