Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman, 2021-08-04

Fotogalleri Släkten Högman

Photo Gallery - Högman Family

På denna sida finns ett antal foton på min farfars sida (Högman).

Släkten Högman, Västernorrland

Mamma Anna Greta (född Strindberg) och pappa Sture Högman med mig (Hans) i mitten. Fotot är från mitten av 1950-talet. My mother Anna Greta (nee Strindberg) and my father Sture Högman with me, Hans, in the middle. The photo is from the middle of the 1950's.
Mamma Anna Greta (född Strindberg) och pappa Sture Högman på besök i Stockholm.
Jag, Hans Högman, i knät på pappa Sture med mamma Anna-Greta till höger i vit hatt ombord på sightseeing båten Queen Mary vid Stadshuset i Stockholm år 1954.
En jul på 1950-talet i Kvissleby. Jag, Hans Högman, i knät på mamma Anna-Greta samt pappa Sture vid julgranen. Kvissleby i mitten på 1950-talet.
En jul på 1950-talet i Kvissleby Jag, Hans Högman, vid julgranen med julklappar. Trampbilen är gjord av morfar Albert Strindberg, Sollefteå. Mitten på 1950-talet.
Hans och Britt Högmans bröllopsfoto (23 maj 1987). Hans and Britt Högman's wedding photo (1987).
Hans med familj. Bakre raden: Jag (Hans), min hustru Britt samt min bror Lars-Erics barn: Sandra, Per-Eric och Anna. Främre raden: Lars-Erics hustru Karin, mammas man Thage Johansson, mamma Anna Greta och Lars-Erics son Jonas. Bilden är tagen på Thages 75-årsdag den 27/5 1996 på Bodingvägen 6 i Kvissleby, Sundsvalls kommun (Y). Nedan bilden, bakre raden: Jag (Hans), min bror Lars-Eric samt Lars-Erics barn.
Anders Olof och Katharina Högman. Min farfar Karls föräldrar, Anders Olof och Katharina Högman (född Isaksdotter), Utansjö, Högsjö fs (Y).
Karl och Gerda Högman. Farfar och farmor, Karl och Gerda Högman, Utansjö, Högsjö församling (Y). Farfar och farmor är de två till vänster. De två till höger är systrar till farfar, stående till höger är Matilda (gift Ward) och sittande till höger är Inga (gift Nyholm). Fotot är taget runt 1915.
Karl och Gerda Högman. Farfar och farmor, Karl och Gerda Högman, Utansjö, Högsjö fs (Y). Bilden är tagen i deras bostad i någon av personalflyglarna på Utansjö Herrgård (Gamm-Herrgården). Med på bilden finns deras tre äldsta barn, Ingegerd, Torsten och Thore. Ingegerd är född 1915, Torsten 1918 och Thore 1921. Bilden bör därför vara tagen någon gång runt 1923?
Karl Högman Farfar Karl Högman i unga år, Utansjö, Högsjö församling (Y).
Farfar Karl Högman, Utansjö, Högsjö församling (Y).
Farfar Karl Högman till vänster. I mitten står Affen Höglund och till höger Kalle Nyberg.
Idrottsföreningen Utansjö AIF omkring år 1925. Farfar Karl Högman sitter i främre raden längst till vänster. Karl blev vice ordförande i idrottsföreningen då den bildades 1924. Bakre raden fr. v: Johan Johansson, Lasse Sjödin, Karl Olsson, Bertil Boman och Einar Ekberg. Sittande fr. v: Karl Högman, Oskar Könberg, Eric Johansson och Axel Pettersson. Bilen återges med tillstånd från Tony Jonsson, och kommer från Tonys hemsida om Utansjö.
Farfar Karl Högman stående trea från höger hållande hästen. Höbärgning på Nabben, Utansjö på 1920-talet.
Slåtter vid Utansjö Herrgård, Högsjö (Y). Farmor Gerda Högman sitter till vänster i främre raden.
Pappas syster Ingegerd Högmans bröllop med Fredrik Landin i Högsjö gamla kyrka(Y) 1939. Nummer två från vänster i främre raden är Ingegerds bror Torsten Högman.
Flickan på bilden är pappas syster Ingegerd Högman och den mindre pojken till vänster ar pappas bror Anders Högman. De två pojkarna till höger är två kusiner till Ingegerd och Anders, nämligen Elida (farmors syster) och Enok Abrahamssons söner Rune och Haldo från Lövsjöbäcken, Hellgum (Y). Bilden är tagen på Nabben, Utansjö, Högsjö (Y) på 1930-talet.
Pappas bror Thore Högmans bröllop med Svea Öström. Fotot är taget vid Sveas föräldrarhem i Frånö (Y) och är från slutet av 1940-talet. Thore och Svea sitter i mitten. Till höger om Thore sitter Thores mor Gerda Högman och hans syster Ingegerd med döttrarna Gudrun och Gunilla. Andre från vänster i främre raden är pappa Sture. Nummer tre från höger i främre raden är brodern Anders. Nummer tre från höger i den bakre raden står pappas kusin Lizzy.
Thore och Svea Högmans bröllopsbild.
Min pappa och mammas, dvs Sture och Anna-Greta Högmans bröllop den 19/7 1947 i Sollefteå.
Bröderna Högman med respektive på Anders- och Thoras bröllop den 23 oktober 1948 i Högsjö (Y). Bakre raden: Torsten, Svea och Thore, mina föräldrar Anna-Greta och Sture. Främre raden Henny (Torstens fru) med deras dotter Inga-Britt, Anders och Thora samt farmor Gerda Högman. På bilden saknas systern Ingegerd med make.
Anders och Thora högman med dottern Kerstin.
Till vänster, Thores och Sveas dotter Gun-Britt Hägglöf. Till höger Gun-Britts dotter med make, Annika och Mikael Persson. Nedan till vänster Gun-Britts son Tony (Tonkan) och till höger sonen Thomas.
Min pappa Sture Högman och hans syster Ingegerd.
Flottningsföreningens korplag i fotboll i Kvissleby söder om Sundsvall. Sture Högman är målvakt i mitten av främre raden och hans bror Torsten Högman är längst till höger i främre raden.
Pappa, Sture Högman, gjorde värnplikten vid Lv5 i Sundsvall och spelade då med i regementets fotbollslag. Sture är målvakt i mitten av främre raden.
Sture Högmans syskon. Från vänster Torsten, Ingegerd, Thore, Torstens hustru Henny samt Sture. Fotot är taget i Torstens och Hennys hus i Bergsjö (X) antagligen i samband med Torstens 70-års dag 20/1 1988.
Pappas bror Torsten och hans hustru Henny med dottern Inga Britt, gift Frostad, i Delsbodräkten (1987).
Pappas bror Torsten Högman och hans hustru Hennys dotter Inga Britt, gift Frostad. Bilden är tagen i juli 2003.
Farfars bror Erik Högman med hustru Marta (född Lundgren). Marta och min farmor Gerda var kusiner.
Erik och Martas ena son Arthur Högman (1994).
Pappa Sture Högman med sambo Birgit Håkansson (Morrarö 1982).
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Annas nyfödda dotter Julia, 2005.
Nedan finns ett antal bilder på min bror Lars-Eric Högman med barnbarn: Annas barn:
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Annas nyfödda son Jonatan, 2009.
Per Eriks barn:
Min bror Lars-Eric Högman med sin son Per-Erics nyfödda dotter Felicia, 2005.
Min bror Lars-Eric Högman med sin son Per-Erics nyfödda dotter Embla, 2009.
Jonas barn:
Min bror Lars-Eric Högmans hustru Karin med deras son Jonas nyfödda dotter Ellen, 2011. Ellen är enbart en dag gammal på fotot.
Min in bror Lars-Eric Högman med sin son Jonas nyfödda dotter Ellen, 2011.
Sandras barn:
Min bror Lars-Eric och Karin Högmans barn, Sandra och Jonas. Sandras studentbilder Jonas studentbilder
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Sandras nyfödda son Linus, 2012. Linus är 12 dagar gammal på fotot.
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Sandras nyfödda dotter Ida, 2015. Ida är 30 dagar gammal på fotot.
Hans och Britt Högman, Cypern 1987 . Hans and Britt Högman, Cyprus 1987.
Hans och Britt Högman på Morrarö.
Hans 50-års fest. Från vänster: pappa Sture Högman, jag Hans Högman, mamma Anna-Greta samt mammas syster Ulla Lundqvist. Foto juni 2001.
Hans och Britt Högman. Foto 30 juli 2003 i samband med mamma Anna-Gretas 80-års dag i Söderköpings Brunn.
Anna-Greta Högman-Johansson och Inga-Britt Högman (gift Frostad). Foto juli 2003 i Vadstena.
Mamma Anna Greta Högman-Johansson med Lars-Erics dotter Annas första barn Julia. Bilden är 4 augusti 2005.
Fyra generationer. Mamma Anna Greta Högman-Johansson med Lars-Erics dotter Annas första barn Julia. Från vänster: Anna Högman, Anna-Greta med Julia samt Lars-Eric. Bilden är i samband med Julias dop den 24 september 2005.
Jag, Hans Högman och pappa Sture Högman. Bilden är tagen på Morrarö vid en surströmmningsfest, augusti 2007.
Mamma Anna Greta Högman-Johansson med Lars-Erics dotter Annas samt hennes barn Julia. Från vänster: Lars-Eric, Anna, Anna-Greta samt Annas dotter Julia. Bilden är tagen i 30 juli 2008 i samband med mammas 85-årsdag.
Två bröder, Anders och Sture Högman, juli 2009. Foto är taget i Stures hem i Gävle.
Lars-Eric med sonen Jonas dotter Ellen. Från vänster:Jonas Högman, Lars-Eric med Ellen samt Lars-Erics hustru Karin. Foto är taget den 30 juli 2011.
Sandra och Filip med sonen Linus. Från vänster: Emilie Johansson (Jonas sambo), Filip Gustafsson, Sandra Högman med Linus samt Jonas Högman. Sandra och Jonas är Lars-Eric Högmans barn. Foto är taget i Skönsmons kyrka vid Linus dop i september 2012.
Kusinträff hos Hans Högman, Sollentuna i november 2013. Till vänster, närmast sitter Inga-Britt Frostad och bredvid henne Gudrun Fredriksdotter Sundberg. Till höger, närmast sitter Gunilla Fredriksdotter Niska och bredvid henne Hans Högman. Gudrun och Gunilla är syskon.
xxxxx Gen, Sve xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pappa Sture Högman den 29 oktober 2016 i Gävle.
Anna med sin bror Per-Eric, julen 2004. Annas studentbilder från 1997.
Släktforskning Hans Högman
Copyright © Hans Högman, 2021-08-04

Fotogalleri Släkten

Högman

Photo Gallery - Högman Family

På denna sida finns ett antal foton på min farfars sida (Högman).

Släkten Högman, Västernorrland

Mamma Anna Greta (född Strindberg) och pappa Sture Högman med mig (Hans) i mitten. Fotot är från mitten av 1950-talet. My mother Anna Greta (nee Strindberg) and my father Sture Högman with me, Hans, in the middle. The photo is from the middle of the 1950's.
Mamma Anna Greta (född Strindberg) och pappa Sture Högman på besök i Stockholm.
Jag, Hans Högman, i knät på pappa Sture med mamma Anna-Greta till höger i vit hatt ombord på sightseeing båten Queen Mary vid Stadshuset i Stockholm år 1954.
En jul på 1950-talet i Kvissleby. Jag, Hans Högman, i knät på mamma Anna-Greta samt pappa Sture vid julgranen. Kvissleby i mitten på 1950-talet.
En jul på 1950-talet i Kvissleby Jag, Hans Högman, vid julgranen med julklappar. Trampbilen är gjord av morfar Albert Strindberg, Sollefteå. Mitten på 1950-talet.
Hans och Britt Högmans bröllopsfoto (23 maj 1987). Hans and Britt Högman's wedding photo (1987).
Hans med familj. Bakre raden: Jag (Hans), min hustru Britt samt min bror Lars-Erics barn: Sandra, Per-Eric och Anna. Främre raden: Lars-Erics hustru Karin, mammas man Thage Johansson, mamma Anna Greta och Lars-Erics son Jonas. Bilden är tagen på Thages 75-årsdag den 27/5 1996 på Bodingvägen 6 i Kvissleby, Sundsvalls kommun (Y). Nedan bilden, bakre raden: Jag (Hans), min bror Lars-Eric samt Lars-Erics barn.
Anders Olof och Katharina Högman. Min farfar Karls föräldrar, Anders Olof och Katharina Högman (född Isaksdotter), Utansjö, Högsjö fs (Y).
Karl och Gerda Högman. Farfar och farmor, Karl och Gerda Högman, Utansjö, Högsjö församling (Y). Farfar och farmor är de två till vänster. De två till höger är systrar till farfar, stående till höger är Matilda (gift Ward) och sittande till höger är Inga (gift Nyholm). Fotot är taget runt 1915.
Karl och Gerda Högman. Farfar och farmor, Karl och Gerda Högman, Utansjö, Högsjö fs (Y). Bilden är tagen i deras bostad i någon av personalflyglarna på Utansjö Herrgård (Gamm-Herrgården). Med på bilden finns deras tre äldsta barn, Ingegerd, Torsten och Thore. Ingegerd är född 1915, Torsten 1918 och Thore 1921. Bilden bör därför vara tagen någon gång runt 1923?
Karl Högman Farfar Karl Högman i unga år, Utansjö, Högsjö församling (Y).
Farfar Karl Högman, Utansjö, Högsjö församling (Y).
Farfar Karl Högman till vänster. I mitten står Affen Höglund och till höger Kalle Nyberg.
Idrottsföreningen Utansjö AIF omkring år 1925. Farfar Karl Högman sitter i främre raden längst till vänster. Karl blev vice ordförande i idrottsföreningen då den bildades 1924. Bakre raden fr. v: Johan Johansson, Lasse Sjödin, Karl Olsson, Bertil Boman och Einar Ekberg. Sittande fr. v: Karl Högman, Oskar Könberg, Eric Johansson och Axel Pettersson. Bilen återges med tillstånd från Tony Jonsson, och kommer från Tonys hemsida om Utansjö.
Farfar Karl Högman stående trea från höger hållande hästen. Höbärgning på Nabben, Utansjö på 1920-talet.
Slåtter vid Utansjö Herrgård, Högsjö (Y). Farmor Gerda Högman sitter till vänster i främre raden.
Pappas syster Ingegerd Högmans bröllop med Fredrik Landin i Högsjö gamla kyrka(Y) 1939. Nummer två från vänster i främre raden är Ingegerds bror Torsten Högman.
Flickan på bilden är pappas syster Ingegerd Högman och den mindre pojken till vänster ar pappas bror Anders Högman. De två pojkarna till höger är två kusiner till Ingegerd och Anders, nämligen Elida (farmors syster) och Enok Abrahamssons söner Rune och Haldo från Lövsjöbäcken, Hellgum (Y). Bilden är tagen på Nabben, Utansjö, Högsjö (Y) på 1930-talet.
Pappas bror Thore Högmans bröllop med Svea Öström. Fotot är taget vid Sveas föräldrarhem i Frånö (Y) och är från slutet av 1940-talet. Thore och Svea sitter i mitten. Till höger om Thore sitter Thores mor Gerda Högman och hans syster Ingegerd med döttrarna Gudrun och Gunilla. Andre från vänster i främre raden är pappa Sture. Nummer tre från höger i främre raden är brodern Anders. Nummer tre från höger i den bakre raden står pappas kusin Lizzy.
Thore och Svea Högmans bröllopsbild.
Min pappa och mammas, dvs Sture och Anna- Greta Högmans bröllop den 19/7 1947 i Sollefteå.
Bröderna Högman med respektive på Anders- och Thoras bröllop den 23 oktober 1948 i Högsjö (Y). Bakre raden: Torsten, Svea och Thore, mina föräldrar Anna-Greta och Sture. Främre raden Henny (Torstens fru) med deras dotter Inga-Britt, Anders och Thora samt farmor Gerda Högman. På bilden saknas systern Ingegerd med make.
Anders och Thora högman med dottern Kerstin.
Till vänster, Thores och Sveas dotter Gun-Britt Hägglöf. Till höger Gun-Britts dotter med make, Annika och Mikael Persson. Nedan till vänster Gun-Britts son Tony (Tonkan) och till höger sonen Thomas.
Min pappa Sture Högman och hans syster Ingegerd.
Flottningsföreningens korplag i fotboll i Kvissleby söder om Sundsvall. Sture Högman är målvakt i mitten av främre raden och hans bror Torsten Högman är längst till höger i främre raden.
Pappa, Sture Högman, gjorde värnplikten vid Lv5 i Sundsvall och spelade då med i regementets fotbollslag. Sture är målvakt i mitten av främre raden.
Sture Högmans syskon. Från vänster Torsten, Ingegerd, Thore, Torstens hustru Henny samt Sture. Fotot är taget i Torstens och Hennys hus i Bergsjö (X) antagligen i samband med Torstens 70-års dag 20/1 1988.
Pappas bror Torsten och hans hustru Henny med dottern Inga Britt, gift Frostad, i Delsbodräkten (1987).
Pappas bror Torsten Högman och hans hustru Hennys dotter Inga Britt, gift Frostad. Bilden är tagen i juli 2003.
Farfars bror Erik Högman med hustru Marta (född Lundgren). Marta och min farmor Gerda var kusiner.
Erik och Martas ena son Arthur Högman (1994).
Pappa Sture Högman med sambo Birgit Håkansson (Morrarö 1982).
Nedan finns ett antal bilder på min bror Lars-Eric Högman med barnbarn: Annas barn:
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Annas nyfödda dotter Julia, 2005.
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Annas nyfödda son Jonatan, 2009.
Min bror Lars-Eric Högman med sin son Per-Erics nyfödda dotter Felicia, 2005.
Per Eriks barn:
Min bror Lars-Eric Högman med sin son Per-Erics nyfödda dotter Embla, 2009.
Min bror Lars-Eric Högmans hustru Karin med deras son Jonas nyfödda dotter Ellen, 2011. Ellen är enbart en dag gammal på fotot.
Jonas barn:
Min in bror Lars-Eric Högman med sin son Jonas nyfödda dotter Ellen, 2011.
Sandras barn:
Min bror Lars-Eric och Karin Högmans barn, Sandra och Jonas. Sandras studentbilder Jonas studentbilder
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Sandras nyfödda son Linus, 2012. Linus är 12 dagar gammal på fotot.
Min bror Lars-Eric Högman med sin dotter Sandras nyfödda dotter Ida, 2015. Ida är 30 dagar gammal på fotot.
Hans och Britt Högman, Cypern 1987 . Hans and Britt Högman, Cyprus 1987.
Hans och Britt Högman på Morrarö.
Hans 50-års fest. Från vänster: pappa Sture Högman, jag Hans Högman, mamma Anna-Greta samt mammas syster Ulla Lundqvist. Foto juni 2001.
Hans och Britt Högman. Foto 30 juli 2003 i samband med mamma Anna-Gretas 80-års dag i Söderköpings Brunn.
Anna-Greta Högman-Johansson och Inga-Britt Högman (gift Frostad). Foto juli 2003 i Vadstena.
Mamma Anna Greta Högman-Johansson med Lars-Erics dotter Annas första barn Julia. Bilden är 4 augusti 2005.
Fyra generationer. Mamma Anna Greta Högman-Johansson med Lars-Erics dotter Annas första barn Julia. Från vänster: Anna Högman, Anna-Greta med Julia samt Lars-Eric. Bilden är i samband med Julias dop den 24 september 2005.
Jag, Hans Högman och pappa Sture Högman. Bilden är tagen på Morrarö vid en surströmmningsfest, augusti 2007.
Mamma Anna Greta Högman-Johansson med Lars-Erics dotter Annas samt hennes barn Julia. Från vänster: Lars-Eric, Anna, Anna-Greta samt Annas dotter Julia. Bilden är tagen i 30 juli 2008 i samband med mammas 85-årsdag.
Två bröder, Anders och Sture Högman, juli 2009. Foto är taget i Stures hem i Gävle.
Lars-Eric med sonen Jonas dotter Ellen. Från vänster:Jonas Högman, Lars-Eric med Ellen samt Lars-Erics hustru Karin. Foto är taget den 30 juli 2011.
Sandra och Filip med sonen Linus. Från vänster: Emilie Johansson (Jonas sambo), Filip Gustafsson, Sandra Högman med Linus samt Jonas Högman. Sandra och Jonas är Lars-Eric Högmans barn. Foto är taget i Skönsmons kyrka vid Linus dop i september 2012.
Kusinträff hos Hans Högman, Sollentuna i november 2013. Till vänster, närmast sitter Inga-Britt Frostad och bredvid henne Gudrun Fredriksdotter Sundberg. Till höger, närmast sitter Gunilla Fredriksdotter Niska och bredvid henne Hans Högman. Gudrun och Gunilla är syskon.
Pappa Sture Högman den 29 oktober 2016 i Gävle.
Anna med sin bror Per-Eric, julen 2004. Annas studentbilder från 1997.